Yeni Bİr ekonomik güÇ olarak doğu asyaYüklə 70,89 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü70,89 Kb.
#19941

ASYA KALKINMA BANKASI ve TÜRKİYE
Bilgi Notu / Eylül 2012
Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank/ADB), Asya ve Pasifik bölgesinde kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 1966 yılında kurulmuştur. 1999 yılında “yoksulluk azaltma stratejisi”ni benimsemiş olan ADB, çalışmalarını bu alana yoğunlaştırmış ve özellikle Asya ve Pasifik ülkelerinde yaşayan, günlük geliri 1 doların altında olan 900 milyon insanın yaşam standartlarını yükseltmeyi temel hedef olarak kabul etmiştir.
ADB’nin proje ve programları, ekonomik büyüme, insani kalkınma, cinsiyet ve kalkınma, iyi yönetim, çevre korunması, özel sektör gelişimi ve bölgesel işbirliği konularını öncelikli olarak ele almaktadır. Bu önceliklerin her biri, yoksulluk azaltma stratejisinin üç temel öğesi ile bağlantılıdır: Bunlar, sürdürülebilir ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve iyi yönetimdir. ADB’nin her türlü çalışmasında, kalkınmanın sosyal boyutlarına özel bir ağırlık verilmektedir.
ADB’nin çalışmaları şu sektörlerde yoğunlaşmaktadır:

 • Tarım ve tabii kaynaklar

 • Eğitim

 • Enerji

 • Finans

 • Sağlık, beslenme ve sosyal koruma

 • Sanayi ve ticaret

 • Hukuk, ekonomik kalkınma ve kamu politikaları

 • Ulaştırma ve telekomünikasyon

 • Temiz su kaynakları, sağlık koşullarının geliştirilmesi ve atık yönetimi

 • Birden fazla sektörü kapsayan faaliyetler.


Kalkınma Araçları
ADB, kalkınmakta olan üye ülkelerdeki hükümetlere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına kredi vermektedir. ADB’nin başlıca araçları, hükümetlere öncelikli kalkınma projeleri ve programları için temin edilen krediler ile teknik yardımlardır. ADB kredileri ülkelerin öncelikli kalkınma projelerindeki yatırımların desteklenmesini amaçlar.
ADB tarafından verilen krediler, dört ana başlık altında değerlendirilebilir:

 • Proje kredileri (tedarik, diğer ilgili hizmetler, taahhüt hizmetleri, danışmanlık hizmetleri)

 • Program kredileri

 • Sektör kredileri (bölge ülkelerinde desteklenmesine karar verilen sektörlere açılan krediler)

 • Özel sektör kredileri (ekonomik anlamda bankanın amaçlarına uygun özel sektör projelerinin desteklenmesi için açılan krediler)Banka’nın Kredi Kaynakları

 • Olağan Sermaye Kaynağı (OCR)

 • Asya Kalkınma Fonu (ADF)

 • Faaliyetleri Sonucu Sağlanan Gelir

 • Borçlanma (Bankanın kredi notu AAA’dır.)Banka’dan En Fazla Kredi Alan Ülkeler : Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Hindistan, Filipinler, Bangladeş.Banka’nın Kredi Açtığı Başlıca Sektörler

Tarım ve Doğal Kaynaklar

Eğitim

Enerji


Finans

Sağlık ve Sosyal Güvenlik

Endüstri ve Ticaret

Sosyal Sektör Yönetimi

Ulaştırma ve İletişim

Su ve Belediye Altyapı Servisleri


ADB Hissedarı Ülkeler
Bölge Ülkeleri


Ülke

Üyelik Yılı

Sermaye Payı

Afganistan

1966

0.034

Avustralya

1966

5.773

Azerbaycan

1999

0.444

Bangladeş

1973

1.019

Butan

1982

0.006

Cook Adaları

1976

0.003

Çin Halk Cum.

1986

6.429

Doğu Timor

2002

0.010

Endonezya

1966

5.434

Fiji

1970

0.068

Filipinler

1966

2.377

Güney Kore

1966

5.026

Hindistan

1966

6.317

Hong Kong

1969

0.543

Japonya

1966

15.571

Kamboçya

1966

0.049

Kazakistan

1994

0.805

Kırgızistan

1994

0.298

Kiribati

1974

0.004

Laos

1966

0.014

Maldivler

1978

0.004

Malezya

1966

2.717ÜlkeÜyelik YılıSermaye Payı

Marshall Adaları

1990

0.003

Mikronezya

1990

0.004

Moğolistan

1991

0.015

Myanmar

1973

0.543

Nauru

1991

0.004

Nepal

1966

0.147

Özbekistan

1995

0.672

Pakistan

1966

2.174

Palau

2003

0.003

Papua Yeni Gine

1971

0.094

Samoa

1966

0.003

Singapur

1966

0.34

Solomon Adaları

1973

0.007

Sri Lanka

1966

0.579

Tacikistan

1998

0.286

Tayland

1966

1.358

Tayvan

1966

1.101

Tonga

1972

0.004

Tuvalu

1993

0.001

Türkmenistan

2000

0.253

Vanuatu

1981

0.007

Vietnam

1966

0.341

Yeni Zelanda

1966

1.532


Bölge Dışı Ülkeler


Ülke

Üyelik Yılı

Sermaye Payı

ABD

1966

15.571

Almanya

1966

4.316

Avusturya

1966

0.340

Belçika

1966

0.340

Danimarka

1966

0.340

Finlandiya

1966

0.340

Fransa

1970

2.322

Hollanda

1966

1.023

İngiltere

1966

2.038

Ülke

Üyelik Yılı

Sermaye Payı

İspanya

1986

0.340

İsveç

1966

0.340

İsviçre

1967

0.582

İtalya

1966

1.803

Kanada

1966

5.219

Lüksemburg

2003

0.340

Norveç

1966

0.340

Portekiz

2002

0.340

Türkiye

1991

0.340ADB ve Türkiye

Türkiye’nin Bankadaki Yeri

ADB'ye üye ülkeler, donör ya da kredi kullanıcı (operasyonel) ülke olarak sınıflandırılmaktadır. Donör üyeler Banka'nın finansman kaynaklarından faydalanamamakta, sadece kredi kullanıcı ülkelerdeki ihalelere katılım sağlayabilmektedir. Kredi kullanıcı ülkeler kredi, garanti, sermaye yatırımı gibi araçlarla Banka kaynaklarından yararlanabilmektedir.


ADB kalkınmakta olan üye ülkelere iki ayrı ana kaynak yoluyla fon kullandırmaktadır. Bu kaynakların ilki Olağan Sermaye Kaynakları (Ordinary Capital Resources –OCR) ikincisi ise Asya Kalkınma Fonu (AKF)’dur.
Banka'nın başlıca organları Guvernörler Kurulu, Direktörler Kurulu, Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşmaktadır. Banka'nın en yüksek karar verme organı olan Guvernörler Kurulu'nda ülkemizi Guvernör sıfatı ile Hazine Müsteşarı temsil etmektedir. 12 üyeden oluşan Direktörler Kurulu'nda Türkiye; Avusturya, Almanya, Lüksemburg ve İngiltere ile aynı ülke grubunda yer almaktadır. Direktör Vekilliği ve Danışmanlık kadroları grup içinde dönüşümlü yapılmakta olup, Türkiye 2012 yılından sonra ülke grubunda danışman kadrosunda temsil edilecektir. Ülkemiz son olarak 2004-2008 yılları arasında grup içinde temsil edilmiştir (3 yıl Danışman, 1 yıl Direktör Vekili).
Ülke grubumuzda Direktörlük görevi halihazırda Almanya tarafından yürütülmektedir.
Türkiye ADB’ye bölge dışı donör ülke olarak üye olduğu 1991 yılından bu yana ADB proje ve vizyonuna tam destek vermektedir. Ülkemizin ADB faaliyetlerindeki temel ilgi alanın Orta Asya ve Kafkasların ekonomik kalkınmasına yönelik proje ve çalışmalar teşkil etmektedir. Bu çerçevede, İstanbul’da faaliyete geçmesi öngörülen ADB Ofisi, bu bölgelere ilişkin projelerin planlanmasında önemli bir merkez olarak işlev görebilecek, ülkemiz ile ADB arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanısıra, Orta Asya ve Kafkasya’ya yönelik projelerin koordinasyonuna da hizmet edebilecektir.
Türk firmaları ADB'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde finansman sağladığı tüm projelerin mal ve hizmet alımı, yapım işleri veya müşavirlik ihalelerine katılabilmektedirler. Söz konusu ihaleler ADB ihale yöntemlerine göre yapılmaktadır.


Türkiye’nin Bankadaki PerformansıGeçmiş Dönem Tabloları:

2010

2011

Kümülatif


( 31 Aralık 2011 itibariyle)

Mal ve ilgili diğer hizmetler, inşaat – müteaahitlik hizmetleri

144.21 milyon $


105.41 milyon $


556.57 milyon $


Danışmanlık Hizmetleri

1.05 milyon $


 1. milyon $
6..61 milyon $

1 Ocak 1968 - 31 Aralık 2011döneminde ADB’nin kredi açtığı projeler için müteahhitlk firmaları ile toplam değeri 109.78 milyar dolar olan 197.332 sözleşme yapılmıştır. Aynı dönemde Türk müteahhitlik firmaları Asya Kalkınma Bankası kredi projesi kapsaıında toplamda 556.57 milyon dolar değerinde 149 sözleşme yapmışlardır.


1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2011 döneminde ADB’nin finansman sağladığı projelerde ihale alan Türk firmaları şunlardır:


Firma

Sektör

Sözleşme değeri (milyon dolar)

Cengiz İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş

Ulaştırma ve Telekomünikasyon

104.90

Limak Const’n & Z. Khan& Brothers (JV)

Ulaştırma ve Telekomünikasyon

87.24

Sa-Ra Enerji İnşaat

Enerji

3.33

Genser Genel Mühendislik Müteahhitlik

Enerji

2.08

AMS Tıbbi Cihaz İmalat İthalat İhracat Ltd.

Sağlık , Sosyal Korunma

2.06

Zenits Dış Tic. Ltd.

Eğitim

1.68

Kulak İnşaat Ticaret ve San. A.Ş.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon

0,79

Kaynak Dış Tic. A.Ş

Sağlık , Sosyal Korunma

0.68

Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makine imalat

Su temini, alt yapı hizmetleri

0.51


ADB Yıllık Toplantıları
Bankanın Yönetim Kurulu, her yıl Mayıs ayında bir üye ülkede gerçekleştirilen yıllık toplantılarda bir araya gelerek ADB’nin idari, mali ve operasyonel konularını tartışır ve yeni dönemdeki yönlerini belirler. Üç gün süren yıllık toplantıların hemen öncesinde iki günlük bir seminer programı düzenlenir ve bu programda Asya-Pasifik bölgesini ilgilendiren kalkınma konularında ADB guvernörleri katılımcılara bilgi verir. Bu nedenle ADB yıllık toplantıları, üye ülkelerin guvernörlerini, sivil toplum kuruluşları, medya, gözlemci ülkeler, özel sektör temsilcileri ve akademisyenler ile bir araya getiren, fikir alışverişi imkanı sağlayan etkinliklerdir. Her yıl ADB yıllık toplantısına yaklaşık 3,000 katılımcı iştirak etmektedir.
Asya Kalkınma Bankası’nın Web Sitesi : www.adb.org

© Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 2012Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 70,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə