Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez. Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemezYüklə 445 b.
səhifə1/7
tarix17.08.2018
ölçüsü445 b.
#71238
  1   2   3   4   5   6   7


Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

 • Yeterlik kriterleri rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

 • İhale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. Birisinde olmazsa iptal sebebi olarak değerlendirilebilir.

 • Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan hallerde hizmet alımlarında ve yapım işlerinde yeterlik kriterleri kısımlar itibarıyla belirlenecektir. (Hizmet; Md: 28-6)


 • “Açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ve kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerdeki yeterlik kriterleri ile ilgili olarak İhale Uygulama Yönetmeliklerinde öngörülen asgari ve azami oranlar dikkate alınmak suretiyle, bütün kısımlar için aynı yeterlik kriterine ilişkin tek bir oranın tespit edilmesi zorunludur. Ancak tespit edilen oranın her bir kısım için ayrı ayrı gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.” İhale Genel Tebliğ • Kısmi teklif verilen ihalelerde, yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesi, teklif verilen kısımlar itibarıyla yapılır.

  • Ancak idarece, mal alımlarında yeterlik kriterleri toplam yaklaşık maliyet dikkate alınarak belirlenecekken, yapım işleri ve hizmet alımlarında yeterlik kriterleri kısımlar itibarıyla belirlenecektir.
  • 14.09.2009 Tarih ve 2009/UH.II-2293 2009/UH.II-2293 sayılı KİK Kararında “Kısmi teklife açık ihalelerde iş deneyim belgesi her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.”


“Kamu ihale mevzuatına göre kısmi teklife açık ihalelerde, istenecek belgelerin işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenmesi, ancak isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

 • “Kamu ihale mevzuatına göre kısmi teklife açık ihalelerde, istenecek belgelerin işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenmesi, ancak isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

 • Dolayısıyla birden fazla kısma teklif sunan bir isteklinin sağlaması gereken iş deneyimi tutarı, kısımların tamamına sunduğu toplam teklif bedeline göre değil, her bir kısım için teklif ettiği bedele göre değerlendirilmelidir.

 • Yapılan inceleme sonucunda; isteklinin sunduğu 125.000,00 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin, birinci ve üçüncü kısımlarda teklif ettiği bedeller için ayrı ayrı, ihalede aranan % 25’lik iş deneyim oranını karşıladığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” (Karar No : 2010/UM.III-1575)

Hizmet Alım İhalelerinde;

 • Hizmet Alım İhalelerinde;

  • 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi (172.927 TL) ne kadar olanlarda;
   • mesleki faaliyeti sürdürdüğünü
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
  • Eşik değere (792.482 ve 1.320.805) kadar olanlarda,
  • Eşik değeri aşanlarda;
   • Bankalardan temin edilecek mali duruma ilişkin belgeler.
   • Bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
   • Toplam cirosu ve bitirdiği iş miktarı,
  • İstenilmek zorundadır.


Danışmanlık hizmet alım ihalelerinin tamamında iş deneyim belgesi istenilecektir.

 • Danışmanlık hizmet alım ihalelerinin tamamında iş deneyim belgesi istenilecektir.

 • Eşik değere eşit veya aşan ihalelerden muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film gibi ihalelerde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenmeyebilir.

 • İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenilmez.

 • Taşımalı ilköğretim, sigortacılık hizmet alımları, 172.927 TL altı hizmet alımlarında ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.

 • Sigortacılık hizmet alımlarında yaklaşık maliyeti ne olursa olsun iş deneyim belgesi idarenin takdirinde istenebilir. (eskiden13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına-172.927- eşit ve bu tutarın üzerinde olanlar için istenilmesi zorunlu idi)

 • İlk defa gerçekleştirilen işlerde iş deneyimi aranmayabilir. (Bu idare tarafından ilk defa gerçekleştirilen değil !!!)

 • Yeterlik kriterlerine teknik şartnamede yer verilemez. Verilirse iptal sebebi olarak değerlendirilebilir.Özel güvenlik ihalelerinde ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur.

 • Özel güvenlik ihalelerinde ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet izin belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur.

 • 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ ve ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ istenilmeyecektir.

  • İdarelerin kendi hizmet binalarında veya görev alanlarında gerçekleştirilen hizmetler ile araç kiralamalarda istenilmeyecektir.


Yapım İşi İhalelerinde;

 • Yapım İşi İhalelerinde;

  • Her ihalede;
   • Mesleki faaliyeti sürdürdüğüne ilişkin belgeler,
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
   • İş deneyim belgeleri,
  • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile anahtar teknik personel
   • 2.905.783 TL’ye kadar olanlarda istenilemez.(eşik değer/10)
   • 2.905.783 – 14.528.917 TL arası olanlarda istenilebilir. (Onda bir dahil, yarısı dahil değil.) (1/10-1/2)
   • 14.528.917 TL’nin üzeri ise istenilmek zorunda.(1/2 ve üzeri)
   • Anahtar Teknik Personel istenmesi kaldırıldı
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə