Z. M. Bobur nomidagi andijon davlat universiteti umumiy pedagogikaYüklə 1,26 Mb.
səhifə1/492
tarix31.12.2021
ölçüsü1,26 Mb.
#113420
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   492
Z. M. Bobur nomidagi andijon davlat universiteti umumiy pedagogi

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

Z.M.BOBUR NOMIDAGI

ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI
UMUMIY PEDAGOGIKA
fanidan


O’QUV-USLUBIY MAJMUA

Bilim sohalari:

100 000 – Gumanitar soha

Ta’lim sohasi:

110 000 – Pedagogika

Ta’lim yo’nalishi:

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (Ingliz tili va

adabiyoti)

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (Nemis tili va

adabiyoti)

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (Fransuz tili va

adabiyoti)

Andijon – 2019 yil

Ushbu o’quv uslubiy majmua Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 20__-yil ____________ dagi ______-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan o’quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.


Tuzuvchilar:

M.Xo’jamberdiev- Umumiy pedagogika kafedrasi katta o’qituvchisi, k.f.n.Taqrizchilar:

N.A.Ataqulova - Umumiy pedagogika kafedrasi katta o’qituvchisi

N.Abdullayeva - Umumiy pedagogika kafedrasi mudiri dotsent p.f.n.

O’quv -uslubiy majmua ADU Pedagogika kafedrasining 2018 yil 30-avgustdagi 1-sonli yig’ilishi qarori bilan tasdiqqa tavsiya qilingan.
MUNDARIJA
I.

MA’RUZA MASHG’ULOTLARI MATERIALLARI
3-semestr

1-Modul. “Pedagogika nazariyasi” kursining mazmuni va mohiyati

1

Ma’r

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini rivojlantirishning kontseptual asoslari.

2

2

Ma’r

Pedagogika shaxs tarbiyasi va rivojlanishi to‘g’risidagi fan. Ilmiy-pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi va metodlari

2

3

Ma’r

Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi

2

4

Ma’r

Yaxlit pedagogik jarayon

2

5

Ma’r

Didaktika – pedagogik ta’lim nazariyasi. O‘qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida. Ta’lim mazmuni

2

6

Ma’r

Ta’lim metodlari va vositalari

2

7

Ma’r

Ta’limni tashkil etish shakllari va turlari

2

8

Ma’r

O‘quvchilаrning bilim, ko‘nikmа vа mаlаkаlаrini tаshхis etish

2

9

Ma’r

Tаrbiya jаrаyonining mоhiyati vа mаzmuni. Tаrbiya qоnuniyatlаri vа tаmоyillаri

2

10

Ma’r

Jаmоа tаrbiya оb’yеkti vа sub’еkti sifаtidа

2

11

Ma’r

Tаrbiyaning umumiy mеtоdlаri

2

12

Ma’r

O‘quvchilarning ilmiy dunyoqаrаshini shаkllаntirish. Aqliy tаrbiya.

2

13

Ma’r

Fuqаrоlik tаrbiyasi. Ma’naviy-axloqiy tarbiya

2

14

Ma’r

O‘quvchilarning mehnat, jismoniy va estetik tarbiyasi

2

15

Ma’r

Ta’lim muassasasi menejmenti

2

16

Ma’r

Korrektsion pedagogika asoslari

2

4-semestr

2-modul. “Pedagogika tarixi” kursining nazariy (lektsiya) mashg`ulotlari mazmuni

1

Ma’r

Pedagogika tarixi fan sifatida. Ibtidoiy jamoada tarbiya. Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar.

2

2

Ma’r

VII asrdan XIV asrning birinchi yarmigacha O‘rta Osiyoda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar.

2

3

Ma’r

Sharq Uyg‘onish davrida pedagogik fikrlarning rivojllanishi

2

4

Ma’r

XIV asrning ikkinchi yarmi va XVI asrda Movaraunnahrda tarbiya va maktab..

2

5

Ma’r

XIV asrning ikkinchi yarmi va XVI asrda Movaraunnahrda pedagogik fikrlar rivoji

2

6

Ma’r

XVII asrdan XIX asrning yarmigacha tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar rivoji

2

7

Ma’r

XIX asrning 2-yarmi – XX asrning 1-choragida Turkiston o‘lkasida tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar.

2

8

Ma’r

1924-1991 yillarda O‘zbekistonda ta’lim tizimi va pedagogik fikrlar rivoji.

2

9

Ma’r

Mustaqil O‘zbekiston ta’lim tizimi. Mustaqillik yillarida pedagogik fikrlar rivoji

2

10

Ma’r

Eng qadimgi davrlardan XIX asrning birinchi yarmida jahon pedagogika fanining rivojlanish tarixi. Ya.A.Komenskiyning pedagogik nazariyasi.

2

11

Ma’r

XIX asrning 2-yarmi – XX asrda jahon pedagogika fanining rivoji. K.D.Ushinskiyning pedagogik merosi.

2

12

Ma’r

Hozirgi davrda jahon mamlakatlari ta’lim tizimi va pedagogika fani rivoji.

2

3-modul. “Pedagogik mahorat” kursining nazariy (lektsiya) mashg`ulotlari mazmuni

5-semestr

1

Ma’r

Pеdаgоgik fikr tаrixi vа mаktаb аmаliyotidа o‘qituvchi mаhоrаti mаsаlаlаri

2

2

Ma’r

Pedagogik mahoratning asosiy komponentlari

2

3

Ma’r

O‘qituvchi fаоliyatidа pеdаgоgik qоbiliyat

2

4

Ma’r

Kommunikativ malakalar va ta’sir ko‘rsatish

2

5

Ma’r

O‘qituvchifaoliyatida muomala madaniyati va psixologiyasi.

2

6

Ma’r

Pedagogik takt va pedagogik etika

2

7

Ma’r

Pedagogiktexnikahaqidatushuncha. Pedagogiktexnikanishakllantirishmetodikasi. Nutq texnikasi va madaniyati.

2

8

Ma’r

O‘qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish. O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash. Pedagogika tajribani to‘plash tizimi.

2

SEMINAR MASHG’ULOTLAR MATERIALLARI

3-semestr

1-Modul. “Pedagogika nazariyasi” kursining mazmuni va mohiyati

1

Sem-r

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi

2

2

Sem-r

Pedagogika shaxs tarbiyasi va rivojlanishi to’g’risidagi fan. Ilmiy–pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi va metodlari

2

3

Sem-r

Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi

2

4

Sem-r

Yaxlit pedagogik jarayon

2

5

Sem-r

Didaktika-ta’lim nazariyasi. O’qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida

2

6

Sem-r

Ta’lim mazmuni

2

7

Sem-r

Ta’lim metodlari va vositalari

2

8

Sem-r

Ta’limni tashkil etishning shakllari va turlari

2

9

Sem-r

O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tashxis etish

2

10

Sem-r

Tarbiya jarayonining mohiyati va mazmuni. Tarbiya qonuniyatlari va tamoyillari

2

11

Sem-r

Jamoa tarbiya ob’yekti va sub’yekti sifatida

2

12

Sem-r

Tarbiyaning umumiy metodlari

2

13

Sem-r

O‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish. Aqliy tarbiya

2

14

Sem-r

Fuqarolik tarbiyasi

2

15

Sem-r

Ma’naviy-axloqiy tarbiya

2

16

Sem-r

O‘quvchilarning mehnat, jismoniy va estetik tarbiyasi

2

17

Sem-r

Ta’lim muassasasi menejmenti.

2

18

Sem-r

Korreksion pedagogika asoslari

2

4-semestr

2-modul. “Pedagogika tarixi” kursining seminar mashg`ulotlari mazmuni

1

Sem-r

Pedagogika tarixi fan sifatida. Ibtidoiy jamoada tarbiya.
2

Sem-r

Eng qadimgi davrlardan VII asrgacha ta’lim-tarbiya va pedagogik fikrlar

2

3

Sem-r

VII asrdan XIV asrning birinchi yarmigacha O‘rta Osiyoda tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar

2

4

Sem-r

Sharq Uyg‘onish davrida pedagogik fikrlarning rivojllanishi

2

5

Sem-r

XIV asrning ikkinchi yarmi va XVI asrda Movaraunnahrda tarbiya va maktab

2

6

Sem-r

XIV asrning ikkinchi yarmi va XVI asrda Movaraunnahrda pedagogik fikrlar rivoji

2

7

Sem-r

XVII asrdan XIX asrning yarmigacha tarbiya,maktab va pedagogik fikrlar rivoji

2

8

Sem-r

XIX asrning 2-yarmi – XX asrning 1-choragida Turkiston o‘lkasida tarbiya, maktab va pedagogik fikrlar.

2

9

Sem-r

1924-1991 yillardaO‘zbekistonda ta’lim tizimi va pedagogik fikrlar rivoji.

2

10

Sem-r

Mustaqil O‘zbekiston ta’lim tizimi. Mustaqillik yillarida pedagogik fikrlar rivoji

2

11

Sem-r

Eng qadimgi davrlardan XIX asrning birinchi yarmida jahon pedagogika fanining rivojlanish tarixi. Ya.A.Komenskiyning pedagogik nazariyasi.

2

12

Sem-r

XIX asrning 2-yarmi – XX asrdajahon pedagogika fanining rivoji. K.D.Ushinskiyning pedagogik merosi.

2

13

Sem-r

Hozirgidavrdajahonmamlakatlarita’limtizimivapedagogikafanirivoji.

2

3-modul. “Pedagogik mahorat” kursining nazariy (l seminar ) mashg`ulotlari mazmuni

5-semestr

1

Sem-r

Pеdаgоgik fikr tаrixi vа mаktаb аmаliyotidа o‘qituvchi mаhоrаti mаsаlаlаri

2

2

Sem-r

Pedagogik mahoratning asosiy komponentlari

2

3

Sem-r

O‘qituvchi fаоliyatidа pеdаgоgik qоbiliyat

2

4

Sem-r

Kommunikativ malakalar va ta’sir ko‘rsatish

2

5

Sem-r

O‘qituvchifaoliyatidamuomalamadaniyativapsixologiyasi.

2

6

Sem-r

Pedagogik takt va pedagogik etika

2

7

Sem-r

Pedagogiktexnikahaqidatushuncha. Pedagogiktexnikanishakllantirishmetodikasi.

2

8

Sem-r

Nutq texnikasi va madaniyati.

2

9

Sem-r

O‘qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish. O‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z ustida ishlash. Pedagogika tajribani to‘plash tizimi.

2
Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   492
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə