1- aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram değildir?Yüklə 87.5 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü87.5 Kb.

AHLAK SORULARI
1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram değildir?

A) Namaz B) Doğru C) İyi D) Çirkin


2- Aşağıdakilerden hangisi övülen, güzel davranışlardan biridir?

A) Hoşgörü B) Aldatmak C) Kibir D) Zulüm


3- Aşağıdakilerden hangisi çirkin görülen davranışlardan biridir?

A) Adalet B) Saygı C) İftira D) Sabır


4- Hangi kelime; yapılan hataları affetmek, anlayışla karşılamak manasına gelir?

A) Cömertlik B) Hoşgörü C) Cesaret D) Güven


5- Hangi kelime; başkalarını küçük görmek, onlara tepeden bakmak anlamına gelir?

A) İsraf B) Bencillik C) Aldatmak D) Kibir


6- „Mü´minlerin iman bakımından en üstün olanı ………….. olandır“. Hadisindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

A)Malı en çok B) Zekası en üstün C) Cesaretli D) Ahlakı en güzel


7- Aşağıdakilerden hangisi maddi bir temizlik değildir?

A) Kalp temizliği B) Beden temizliği C)Giyecek temizliği D) Çevre temizliği


8- Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğin kapsamı içine girer?

A) Ev temizliği B) Aklımızın temizliği C) Beden temizliği D) Elbise temizliği


9- Aşağıdaki kelimelerden hangisi „İslam´ın dürüstlük“ ilkesine uymaz?

A) Sözünde durmak B) Güvenilir olmak C) Aldatmak D) Doğruluk


10- Aşağıdakilerden hangisi müslümanın temel özelliklerinden biri değildir?

A)Sözünde durmamak B) İyilik yapmak

C) Yardım etmek D) Saygılı olmak
11-Aşağıdakilerden hangisi „adalet“ kavramının karşıt (zıt) anlamıdır?

A) Cahillik B) Hırsızlık C) Tembellik D) Zulüm


12- Aşağıdakilerden hangisi „cimrilik“ kavramının karşıt (zıt) anlamıdır?

A) Doğruluk B) Nezaket C) Cömertlik D) Çalışkanlık


13- Hangi kelime „kibar olmak, incitmeden ve tatlı dille konuşmak“ anlamına gelir?

A) Nezaket B) Sabır C) Şefkat D) Adalet


14- Hangi kelime “sadece kendini düşünmek, başkalarını düşünmemek„ anlamına gelir?

A) İsraf B) Bencillik C) İkiyüzlülük D) Kin


15- Aşağıdaki hangi iki kelime birbirinin zıddı değildir?

A) Adalet-Zulüm B) Nezaket-Kabalık

C)Doğruluk-Yalan D) Hoşgörü-İyilik
16- Aşağıdaki hangi iki kelime birbiriyle aynı anlamdadır?

A) Korkaklık-Cesaret B)Şefkat-Merhamet

C) Hakaret-Saygı D) Dostluk-Düşmanlık
17- Peygamber efendimiz, “Bizi aldatan bizden değildir“ sözüyle neyi vurgulamıştır?

A) Dürüstlük B) Temizlik C) Çalışkanlık D) Sabırlı olmak


18- Aşağıdakilerden hangisi manevi bir iyiliktir?

A) Zekat vermek B) Sadaka vermek

C) Bir fakiri doyurmak D) İnsanlara öğüt vermek
19- Aşağıdakilerden hangisi maddi bir iyiliktir?

A) Fitre vermek B) Küçüklere sevgi

C) Büyüklere saygı D) Güler yüzlü olmak
20- Allah´ın verdiği nimetlere karşı yapmamamız gereken şey nedir?

A) Nankörlük B) Dua C) Şükür D) Tövbe


21- Aşağıdakilerden hangisi Ahlak´ın tanımı içerisine girmez?

A) İyilik yapmak C) Güzel huylu olmak

B) Kötülükten uzak durmak D) Bilgili olmak
22- „Kişinin sahip olduğu şeylerle yetinmesi, şükretmesi, gönül zenginliği“ anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanaat B) Sorumluluk C) Ağırbaşlılık D) Şefkat


23- „Allah´ın verdiği nimetleri saçıp savurmak, boşa harcamak, gereksiz yere tüketmek“ anlamlarına gelen ve İslam´ın da yasakladığı bu kötü davranışın adı nedir?

A) İftira B) Riya C) Öfke D) İsraf


24- Bize iyilik yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru değildir?

A) Teşekkür etmek B) Dua etmek C) Nankörlük etmek D) İyilik etmek


25- Bize kötülük yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir?

A) Affetmek B) Sabretmek C) İftira etmek D)Fedakarlık etmek


26_ Aşağıdakilerden hangisi „Sevgi“ ile uyumlu değildir?

A) Muhabbet B) Şefkat C) Merhamet D) Nefret


27- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların birbirlerini sevme sebebi olamaz?

A) Maddi bir menfaat B) Allah rızası

C) Kardeşlik duygusu D) Birlik beraberlik ruhu
28- Allah Teâlâ, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları sevmez?

A) İyilik edenleri B) Temizlenenleri

C) Tevekkül edenleri D) Kibirlenenleri
29- Allah Teâlâ, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları çok sever?

A) Bozgunculuk yapanları B) İsraf edenleri

C) Sabredenleri D) Haddi aşanları
30- Aşağıdaki ikili gruplardan hangisi birbiriyle uyumlu değildir?

A) Tövbe etmek-Tevekkül etmek B) Zulmetmek-Sabretmek

C) Temiz olmak-İyilik yapmak D) İnkar etmek-Günah işlemek
31- Allah Teâlâ´nın kesinlikle affetmeyeceği günah aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçki içmek B) Oruç tutmamak

C) Yalan söylemek D) Kul hakkı yemek
32- Aşağıdakilerden hangisi „Kul Hakkı“ na girer?

A) Hırsızlık B) Namaz kılmamak C) Oruç tutmamak D) Tembellik


33- Aşağıdakilerden hangisi „Kul Hakkı“ na girmez?

A) Gıybet-Dedikodu B) İftira etmek C) Aldatmak D) Namazı terketmek


34. Aşağıdakilerden hangisi günahlardan arınmak için şart değildir?

A)Pişman olmak C)Tövbe etmek

B) Sabretmek D) Hak sahibinden helallik almak
35.Kul Hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi maddi olan bir Kul Hakkı çeşididir?

A)Alay etmek B) Gıybet etmek C) Hakaret etmek D) Adam öldürmek


36.Kul Hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi manevi olan bir Kul Hakkı çeşididir?

A)Lakap takma B) Hırsızlık C) Tefecilik D) Rüşvet


37.Aşağıdakilerden hangisi Ahlâk´ın konuları içine girmez?

A) Dürüstlük B) Doğru Sözlülük C) Affetmek D) Kitaplara İnanmak


38.Aşağıdakilerden hangisi Ahlâk´ın konuları içine girer?

A) Ahirete İman B) Güvenilir Olmak C) Hacca Gitmek D) Kadere İman


39.Bir kişinin yapmadığı bir şeyi, yalan söyleyerek; „Falan kişi şöyle şöyle yaptı“ demek dinimizce büyük günahtır. Bu kötü davranışın adı nedir?

A) Kibir B) Kabalık C) İftira D) Riya


40.Başkaları için bir şeyler yapmak, zor da olsa onlara yardım etmek için gayret göstermek güzel bir davranıştır. Bu davranışın adı nedir?

A) Cesaret B) Saygı C) Kanaat D) Fedakârlık


41. ‘Güzel Ahlak’ kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haksızlık B) Merhametsizlik

C) Sevimlilik D) Kötü Ahlak
42. ‘Temizlik’ kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kirlilik B) Düzensizlik

C) Merhamet D) Kincilik
43. ‘Doğruluk’ kavramının Karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saygısızlık B) Merhametsizlik

C) Yalancılık D) Duyarsızlık
44. ‘İyilik’ kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acımasızlık B) Kötülük

C) Yardımseverlik D) Yalancılık
45. ‘Sevgi’ kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefret B) Saygı

C) Kötü Ahlak D) Sevimlilik
46. ‘Hoşgörü’ kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bencillik B) Düzensizlik

C) Merhamet D) Müsamahasızlık-Kincilik

47. ‘Bağışlama’ kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haksızlık B) İkiyüzlülük C) Cezalandırma D) Sevimlilik
48. ‘Cömertlik’ kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eli Açık B) Cimrilik

C) Duyarsızlık D) Kincilik
49. ‘Adalet’ kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zulüm B) Kuralcılık

C) Yalancılık D) Duyarsızlık
50. ‘Özveri’ kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acımasızlık B) Bağışlama

C) Bencillik D) Fedakarlık
51. Hz. Ebu Bekir’in malının tamamını Müslümanlar için vermesi onun hangi yönünü göstermektedir?

A) Bağımsızlık B) Bağışlama

C) Dostluk D) Cömertlik
52. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumlu bir kavramdır?

A) Beddua Etmek B) Hoşgörü

C) Kin D) Nefret
53. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumsuz bir kavramdır?

A) Özveri B) Hoşgörü

C) Kin D) Saygı
54. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Müslüman da bulunmaması gereken bir özelliktir?

A) Sevgi B) Özveri

C) Cimrilik D) Cömertlik

55. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ‘Şefkat, Acıma, Bağışlama” anlamında kullanılmaktadır?

A) Merhamet B) Özveri

C) Cana Yakın D) Kahraman


56. Hz. Ömer’in en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenilir Olması B) Adaletli Olması

C) Mekkeli Olması D) Müsamahakar Olması
57. Hz. Osman’ın en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenilir Olması B) Peygamberimizin Damadı Olması

C) Mekkeli Olması D) Yumuşak huylu Olması
58. Hz. Ali’nin en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecrübe Sahibi Olması B) Merhametli Olması

C) İlim Sahibi Olması D) Müsamahakar Olması
59. ‘İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten insanlar arası ilişkide çok önemli yeri olan bir duygu.’ Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Sevgi B) Hased

C) Cimrilik D) Tevekkül
60. “Kişinin kendisinin onaylamadığı bir şeyi gerektiğinde anlayışla karşılaması .” Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Sorumluluk B) Hoşgörü C) Selamet D) Yardımlaşma


61. “Kişisel menfaatleri bir kenara bırakabilmek, toplumun faydasına ve özellikle kutsal değerler için fedakarlık yapabilmek.’ Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Sabır B) Çalışmak

C) Kul Hakkı D) Özveri


62.‘ Dürüstlüğün, doğruluğun ve güvenirliliğin gereğidir. Onun yerine getirilmemesini Peygamberimiz (as) münafıklığın alametlerinden saymıştır.’Aşağıdaki kavramlardan hangisi münafıklık alametidir?

A) Sorumluluk B) Oruç Tutmak

C) Sözünde Durmamak D) Cana Kıymak
63.‘ Dürüstlük, sıdk, sözünde durmak, sadakat, sözünde ve işinde emin olmak, istikamet üzere olmak, özü sözü bir olmak gibi anlamları içerir.’ Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğruluk B) Maharetli Olmak

C) Cana Yakın D) Sevecen


64.‘ Tutarlı ve dengeli davranmak, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, bir şeyi terli yerine koymak, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek anlamlarına gelir.’ Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakin B) Hoşgörü

C) Tecrübeli D) Adalet


65.‘ İnsanda var olan ve onun davranışlarına yön veren yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat, kalıplaşmış davranış tarzıdır.’ Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlayış B) Huy

C) Adalet D) Akıl
66.‘ Kişinin kendi istek ve iradesi ile yaptığı veya kendi yetki alanına giren herhangi bir işin sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.’ Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söz tutmak B) Özveri

C) Sorumluluk D) İsteklilik


67.‘ Bireyin malından, mülkünden, rahatından, gerektiğinde sahip olduğu imkanlardan Allah rızası için vazgeçebilmesi. ’ Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fedakarlık B) Sadakat

C) Saadet D) Huzur


68.‘ Hayatın tüm alanlarında insanların birbirleri ile olan ilişkilerinden doğan karşılıklı haklara ne denir?
A) Adalet B) Töre C) Örf D) Kul Hakkı

69.‘ İnsanın, Allah’a, Peygambere ve diğer yaratılmışlara karşı söz ve davranışlarında, taşıması gereken ölçülülük durumudur.’


A) Örf B) Saygılı Olmak C) Adet D) Sadakat
70.‘ Sahip olunan imkanlardan israfa kaçmadan fedakarca harcamada bulunmaya ne denir?
A) Cömertlik B) Mükafat

C) Saçıp Savurmak D) Sadakat


71.‘İnsanın güzel ve doğru davranışları yaparak; kötü olan davranışlardan da kaçınarak ulaştığı ahlaki nitelik.’ Aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A) Diğergamlılık B) Hasislik C) Güzel Ahlak D) Hoşgörü
72.”Kişinin sahip olduğu imkanları başkalarının istifadesine sunması. İnsanlara, sıkıntılarını gidermede destek olmak üzere gönülden kopup gelen iyilik duygusu ve davranışı.’
A) Saadet B) Yardımlaşma

C) Örf D) Doğruluk


73.‘ Affetme, bağışlama, insanlara ve diğer canlılara karşı acıma duygusu taşıma, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü.’ Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Temizlik B) Saygı

C) Çıkarcılık D) Merhamet


74. ‘ Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusu, özgecilik.’ Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A) Doğruluk B) Sevgi

C) Saygı D) Diğergamlılık


75. ‘ Yapılan bir hata ya da kusuru bağışlamak.’ Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cömertlik B) Saygılı Olmak

C) Affetmek D) Dürüstlük


76. ‘Peygamberimizin (as) ‘Eğer mü’minlere güçlük verecek olmasaydı, onlara her namaz için ………….. kullanmayı emrederdim.’ dediği, belli ağaçların dal ve köklerinden yapılan ve diş fırçalanmasında kullanılan temizlik aracı.

A) Misvak B) Besmele

C) Abdest D) Temizlik
77. ‘Ahlaki tüm güzel prensiplerin özü ve dayanak noktası olan duygu, karşılık beklemeden yapılan yardım, lütuf, ihsan.’ Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cömertlik B) İyilik C) Sabır D) Zekat
78. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?’
A) Adalet-Cehalet B) Kin-Din C) Örf -Adet D) Kul Hakkı-Hoş Görü
79. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?’

A) Merhamet-Şefkat B) Sevgi-Sükunet

C) Cimrilik-Cana Yakınlık D) Adalet-Sabır
80. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?’

A) Duyarsızlık-Düşmanlık B) Kötülük-Sorumsuzluk

C) Menfaatçilik-Zulüm D) Münafıklık-İki Yüzlülük
81. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?’

A) Zulüm-İyilik B) Gösteriş- Hasislik

C) Aldatma-Acımasızlık D) Adalet-Doğruluk
82. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?’

A) Adam Kayırma-Çıkarcılık B) Merhametsizlik-Haksızlık

C) Bağışlama-Affetme D) Dostluk-Düşmanlık
83. ‘Müslüman küçüklerine karşı sevgi besleyen, büyüklerine karşı …….. duyan kimsedir.’ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A) Hasetlik B) Merhamet C) Saygı D) Bağışlama


84. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?’

A) Menfaatçilik-Çıkarcılık B) Affetmek-Cezalandırmak

C) Dostluk-Arkadaşlık D) Dedikodu yapmak-Gıybet Etmek
85. ‘Aşağıdaki kavramlardan hangisi münafıkların özelliklerindendir?’

A) Ahde vefa B) Cesurluk C) Fedakarlık D) İki Yüzlülük


86. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?’

A) Mü’min-Kafir B) Sevgi-Sükunet

C) Haksızlık-Bencillik D) Yardımlaşma-Dayanışma
87. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” sözü nedir?

a) Ayet b) Hadis c) Atasözü d) Kelamı Kibar


88. Peygamberinizin (as) Özellikle “Emrolunduğun gibi dost doğru ol” ayetinden dolayı kendisini ihtiyarlattığını söylediği sure hangisidir?
a) Alak suresi b) Hud Suresi c)Maide Suresi d) A’raf Suresi
89.“ Ben ………tamamlamak için gönderildim “ hadisi şerifinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi uygundur?

a) Kurban b) Sünnet c) Güzel ahlak d) İbadet


90. “Bağışlamak” sözcüğünün bir diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a- İntikam b- Sözde durmak c- İyilik d- Affetmek


91 Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bakımdan iyi davranışlardan değildir?

a- Yardım Etmek b- Cezalandırmak c- Şükretmek d- Dua etmek


92. “Anlayışlı olmak” ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a- Hoşgörülü olmak b- Sinirli olmak c- Teşekkür etmek d- Gıybet etmek


93. “insan sahip olduğu imkanları başkalarına da sunmalı” ne demektir?

a- Cimrilik b- Menfeatcilik c- Bencillik d- Yardım etmek


94. İslam’ın 5 şartından hangisi yardımlaşmak anlamındadır?

a- Namaz kılmak b- Zekat vermek c- Hacca gitmek d- Oruç tutmak


95. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman a yakışmayan davranışlardandır?

a- Yardım etmek b-İçki içmek c-Selam vermek d- Sözünde durmak


96. Aşağıdakilerden hangisi “münafıklığın alametlerinden” değildir?

a- Yalan söylemek b- Sözünde durmamak

c- Emanete hıyanet etmek d- Güzel söz söylemek

97. “Adaletli olmak” ne demektir?

a- İnsanlar arasında ayrım yapmak b- İnsanlara zulmetmek

c- Her şeyin ve herkesin hakkını vermek d- Haksızlık yapmak


98. “Aşağıdakilerden hangisi bir müslümanın sahip olması gereken özelliklerden değildir?

a- Fedakarlık b-Yardım


 1. A

 2. A

 3. C

 4. B

 5. D

 6. D

 7. A

 8. B

 9. C

 10. A

 11. D

 12. C

 13. A

 14. B

 15. D

 16. B

 17. A

 18. D

 19. A

 20. A

 21. D

 22. A

 23. D

 24. C

 25. C

 26. D

 27. A

 28. D

 29. C

 30. B

 31. D

 32. A

 33. D

 34. B

 35. D

 36. A

 37. D

 38. B

 39. C

 40. D

 41. D

 42. A

 43. C

 44. B

 45. A

 46. D

 47. C

 48. B

 49. A

 50. C

 51. D

 52. B

 53. C

 54. C

 55. A

 56. B

 57. D

 58. C

 59. A

 60. B

 61. D

 62. C

 63. A

 64. D

 65. B

 66. C

 67. A

 68. D

 69. B

 70. A

 71. C

 72. B

 73. D

 74. D

 75. C

 76. A

 77. A

 78. C

 79. A

 80. D

 81. A

 82. D

 83. C

 84. B

 85. D

 86. D

 87. B

 88. B

 89. C

 90. D

 91. B

 92. A

 93. D

 94. B

 95. B

 96. D

 97. C

 98. C

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə