Aban aban iş olmaz, bəsləməsən qız olmaz


Bin ölçüp bir biçmeli, Yapacağımız işi ince eleyip sık dokuyarak planlamalı. Sonra da işe başlamalı. (Bayram Özdemir)Yüklə 4.96 Mb.
səhifə7/48
tarix22.10.2017
ölçüsü4.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48

Bin ölçüp bir biçmeli, Yapacağımız işi ince eleyip sık dokuyarak planlamalı. Sonra da işe başlamalı. (Bayram Özdemir).


bincik durar sap üsdə, kişi qalar söz üsdə. (bincik: ardarda sapa mindirilmiş (bindirilmiş. düzülmüş) mıncıq (bıncıq). təsbeh). bu söz, dil savı, kişiliyə təməl (kök) sayır. dilin gücü, kişi onatı (kişinin bərkliyi, tovu, sözündən asılıdır). (onatı: təsdigi. doğruluğu, gücü).

binəzir . bidənə. bir dənə. taysız. –mənim bidənə qızım. –mənim bidənəm.

binəzir . bidənə. bir dənə. taysız. –mənim bidənə qızım. –mənim bidənəm.

bir "indicə", on "sabahdan" yeğdir.bir ac ola öləsi, biri tox ola öləsi, qiyamətdə qözsüz qopa.

bir acığ yeddi quyuya salar, min acığ bir quydan çıxaramaz.bir adam körpü salar, min adam keçər, bir adam quyu qazar, minlər suyun içər.

bir adamın qazdığı quyu, minlərin su ilə doyuyur.

bir addımlıq yolu bir ayda gedən, çətin bayramda evə çata.

bir addımlıq yolu bir ayda gedən, çətin bayramda evə çata.

bir ağac kölgəsin danan, minində danar.

bir ağac kölgəsində, yüz qoyun yatar.

bir ağac kölgəsində, yüz qoyun yatar.

Bir ağaçta gül de biter, dikende, Birailede ve toplumda iyi de olur kötüde.


bir ağıllı yaxşıdır, ikisi lap yaxşı.

bir ağız iki qulaq. (az danış çox eşit).

bir ağız söylər min biri işlər. (bir başçı min işçi).

bir ağızdan çıxan, min ağıza yayılar. (bir ağızdan çıxar, min dilə yayılar).bir ağızdan çıxar, min dilə yayılar.

bir ağllı min evi yığar, bir ağılsız min evi yıxar.

bir axırda, atda olur, eşşəkdə.

bir almanın qurdu, bir anbar alma çürüdür.bir almanın qurdu, bir anbar alma çürüdür.

bir almıya dərək ver, bağ dəyəri bəllənsin, yaman sözə yaman de, min dəyərin pələllənsin. (yaman sözə yaman de: pis söz qarşılığına yaman de). (pələllənsin: puça gedsin. heçəlsin).

bir almıya dərək ver, bağ dəyəri bəllənsin, yaman sözə yaman de, min dəyərin pələllənsin. (yaman sözə yaman de: pis söz qarşılığına yaman de). (pələllənsin: puça gedsin. heçəlsin).

bir ana batırır dili, onla kimliyi.

bir ana on uşağı yedirədi (yedirə bildi), bir uşaq, bir ananı yedirəmədi.

bir anadan ağda doğar, qarada.

bir anda can tapan, bir anda son bulur, yaşam sürüğür durmuş dururkən durur. (sürüğür: davam tapır) (durmuş: yaşam). (dururkən durur: olduğu kimin sürür).

bir anda gəl oturqıl, gül üzlü türkün qızı, başlar yolun yolağu, ordanki sən keçərsən.

bir anlıq hirsin basan, yüz il dincin yatar.

bir arpa dəğiş (qədər) boyu var, harda olsan sözü var.

bir arzusu bir dilək könül uçar, qanat ona gərəkməz, bir yarımçıq sevinçün, qaçma talaş dərəkməz. (sevinçün: sevinc üçün) (dərəkməz: ərcəməz. dəğər tapmaz).

bir atdımlıq yolu bir ayda gedən, çətinki bayramda evə çata.

bir atdımlıq yolu bir ayda gedən, çətinki bayramda evə çata.

bir ayağı burda biri gorda olan, gülmərişməsin neyləsin.

bir ayaq qalın, bir ayaq yalın yürünməz. (qalın: mücəhhəz). (bir ayağın başmaqlı, biri başmaqsız yol gedilməz) {yol aracı, ayras özən dilərimiş. (fərqli, mütəsna baxım, diqqət, səviyyə istər)}.

bir ayaq zivsə, o biri titrər.

bir azacıq qəddəsən, keçib gedər cırmadan. (qəddəsən: dözsən).

bir azacıq qəddəsən, keçib gedər cırmadan. (qəddəsən: dözsən).

bir balaca boyu var, dünya boyu donu var.

bir balığda, su bulandırır.

bir barmaq durqu var, olmaz yerdə adı var. (durqu: boyu).

bir baş əlində qalmasın iki əl.bir baş min arçın (kaman) tutdu, bir arçın iki baş tutmadı.

bir baş min arçın (yay. kaman) tutdu, bir arçın iki baş tutmadı.

bir başa bir göz yetər, baş olmasa, min göz belə nə edər.

bir başa, birdən artıq börk, baş ağrıdar.bir başa, birdən artıq börk, baş ağrıdar.

bir başbilən min yaşlını sürüdü. (sürüdü: dolandırdı).

bir başçı min işçi. (bir ağız söylər min biri işlər).

bir başçının uslusu, munbir işçi yönəldər, bir başçının ussuzu, bir elgəni göməldər. (munbir: minbir). (yönəldər: götürür. qutarır). (elgəni: milləti). (göməldər: batırar. zəlalətə çəkər).

bir başçının uslusu, munbir işçi yönəldər, bir başçının ussuzu, bir elgəni göməldər. (munbir: minbir). (yönəldər: götürür. qutarır). (elgəni: milləti). (göməldər: batırar. zəlalətə çəkər).

bir başı, min bir oynaşı.

bir başqa evrən durur, bir atdımın dəğişsən. (evrən durur: dünya açılır). (hamının yaşamı, bulunduğu koşul içrə, seçdiyi yoldan asılıdır).

bir başqa evrən durur, bir atdımın dəğişsən. (evrən durur: dünya açılır). (hamının yaşamı, bulunduğu koşul içrə, seçdiyi yoldan asılıdır).

bir başlamayınca qurtulmaz.

bir başlamayınca, qurtulmaz.

bir bayrağı əsdirməyə güc gərək.

bir bildiyin, biri gördüyün, biri duyduğun, biri ağzına gələni deyər.

bir bilənin bildiyi, min qanmazın, bildiyindən çoxdu.

bir bilənin bildiyi, min qanmazın, bildiyindən çoxdur.

bir biləyi qoruyar, dəng olmayan beş barmaq.

bir biricə min olur, damar damcı göl olur. (az azda olsa olsun, yığışsa çoxalar).

bir bölək məndən biri səndən, qurardıq eşq evin köngül dolu. (bölək: pay. səhm).

bir bölək məndən biri səndən, qurardıq eşq evin köngül dolu. (bölək: pay. səhm).

bir bulaqdan umman yaranar.

bir bulaqdan umman yaranar.

Bir camız gönünün kapladığı yer. Camız, manda, gön işlenmemiş hayvan derisi. FatihSultan Mehmet Han, Bizans İmparatoruna bir elçi göndermiş İstanbul Boğazı sahilinde bir camız gönünün kaplayacağı bir yeristemiş. Bizans imparatoru da bir gönün kaplayacağı alan ne kadar olacak diye kabul etmiş. Türkler camızın gönünü iplik şeklinde dilmişler, Rumeli Hisarının planlarına göre araziye yaymışlar. Bizans elçisi gelincede camız gönünün kapladığı alan bu demişler. Bizans imparatoru oyuna getirildiğini anlamış ama iş işten geçmiş. Rumeli hisarı böyle yapılmış. (Bayram Özdemir).

bir çağların könül çəkər baş gedər, bir çağların könül gedər baş çəkər.

bir çağun avçı olan indi ava dönmüş. (avçı: ovçu). (ava: ova).

bir çağun məndə deyərdim cana can, indi bir can deməyə can çəkirəm. (can çəkmək: ölümcülmək. canı çıxmaq).

bir çağun məndə deyərdim cana can, indi bir can deməyə can çəkirəm. (can çəkmək: ölümcülmək. canı çıxmaq).

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə