Acord privind servicii de


Obiectiv strategic 3: Creșterea eficienței și a capacității administrative a MAIYüklə 1,79 Mb.
səhifə16/21
tarix25.01.2019
ölçüsü1,79 Mb.
#101831
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Obiectiv strategic 3: Creșterea eficienței și a capacității administrative a MAI

Inițiative și Măsuri

Indicator de realizare imediată (output)

Unitate de măsură

Val. de referință 2017

Țintă intermediară 2018

Țintă intermediară 2019

Țintă intermediară 2020

Țintă 2021
Program 3.1. Servicii pentru cetățeni și persoane juridice
Rezultat 3.1.1. Gestionarea procesului de eliberare a documentelor din competența DEPABD
3.1.1.1. Eliberarea documentelor din competența DEPABD


Nr. de cărți de identitate eliberate

Nr.

2.185.082

2.185.082

2.185.082

2.185.082

2.185.082
Nr. de certificate de stare civilă eliberate

Nr.

1.121.919

1.121.919

1.121.919

1.121.919

1.121.919
Rezultat 3.1.2. Gestionarea procesului de furnizare a serviciilor publice din competența DGP
3.1.2.1. Eliberarea documentelor din competența DGP


Nr. de pașapoarte simple electronice emise

Nr.

1.008.979

1.008.979

1.008.979

1.008.979

1.008.979
Nr. de pașapoarte simple electronice expediate prin curier, la domiciliul sau reședința titularului

Nr.

38.728

50.000

50.000

50.000

50.000
Nr. de furnizări de date din RNEPS

Nr.

5.384

6.000

6.000

6.000

6.000
Nr. de adeverințe privind exercitarea dreptului la liberă circulație/istoric de pașapoarte

Nr.

907

907

907

907

907
Nr. de adeverințe scutire taxe vamale

Nr.

109

109

109

109

109
Rezultat 3.1.3. Gestionarea procesului de emitere a documentelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare din competența DRPCIV
3.1.3.1. Emiterea permiselor de conducere și a documentelor de înmatriculare a vehiculelor


Nr. de permise de conducere emise

Nr.

1.111.828

1.111.828

1.111.828

1.111.828

1.111.828
Nr. de certificate de înmatriculare emise

Nr.

1.419.668

1.419.668

1.419.668

1.419.668

1.419.668
Nr. de plăci cu numere de înmatriculare confecționate

Buc.

3.872.135

3.872.135

3.872.135

3.872.135

3.872.135
Nr. de persoane examinate în vederea eliberării permisului de conducere

Pers.

543.947

543.947

543.947

543.947

543.947
Nr. de documente livrate la domiciliul/sediul solicitantului prin intermediul serviciilor poștale

Nr.

2.091.883

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000
Rezultat 3.1.4. Gestionarea activității Arhivelor Naționale
3.1.4.1. Preluarea arhivelor de la terți


Cantitatea arhivă preluată

Metri liniari

595

595

595

595

595
Nr. de acțiuni de control și îndrumare la deținătorii de arhive

Nr.

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830
3.1.4.2. Eliberarea documentelor din competența AN


Nr. de cereri, autorizații de funcționare, nomenclatoare și lucrări de selecționare primite

Nr.

51.714

51.714

51.714

51.714

51.714
Program 3.2. Capacitate administrativă și sprijin operațional
Rezultat 3.2.1. Asigurarea respectării prevederilor legale în procesul de elaborare și promovare a documentelor de politici publice/acte normative
3.2.1.1. Respectarea prevederilor legale referitoare la promovarea proiectelor de politici publice

Procentul de documente de politici publice promovate de MAI cu respectarea prevederilor legale

%

100%

100%

100%

100%

100%
        1. Respectarea prevederilor legale referitoare la promovarea proiectelor de acte normative

Procentul de acte normative promovate de MAI cu respectarea prevederilor legale

%

100%

100%

100%

100%

100%
Rezultat 3.2.2. Dezvoltarea capacității de control și audit la nivelul MAI
3.2.2.1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității actului de control la nivelul MAI

Gradul de realizare a planului unic de inspecții și controale tematice la nivelul MAI

%

37%

53%

55%

56%

58%
3.2.2. 2. Îmbunătățirea eficienței și eficacității auditului public intern la nivelul MAI

Gradul de realizare a planului de audit public intern la nivelul MAI

%

100%

100%

100%

100%

100%
Rezultat 3.2.3. Consolidarea capacității manageriale pentru gestionarea situațiilor speciale și de criză
3.2.3.1. Eficientizarea procesului de planificare, conducere și coordonare necesar răspunsului integrat în cazul apariției situațiilor speciale și de criză

Nr. de exerciții organizate/la care s-a participat

Nr.

20

19

22

22

22
Rezultat 3.2.4. Asigurarea managementului resurselor financiare, logistice, TIC și umane
3.2.4.1. Gestionarea fondurilor alocate pentru a crea premisele desfășurării în condiții optime a activității structurilor ministerului

Proiect de buget fundamentat și elaborat

Buget (DA/NU)

DA

DA

DA

DA

DA
3.2.4.2. Efectuarea plăţii drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor Legii nr. 223/2015

Gradul de efectuare a plăţii drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale

%

100%

100%

100%

100%

100%
3.2.4.3. Gestionarea resurselor logistice necesare bunei funcționări a structurilor ministerului


Nr. de produse achiziționate - autovehicule

Buc.

774

2.000

1.000

700

700
Nr. de produse achiziționate - pistoale

Buc.

176

500

800

1.000

1.000
Nr. de investiții constând în obiective reabilitate / consolidate / modernizate

Nr.

33

27

18

25

25
3.2.4.4. Perfecționarea sistemelor TIC și asigurarea mentenanței infrastructurii existente

Gradul de modernizare a sistemelor TIC implementate

%

0

2,77%

58,13%

70,18%

100%
Gradul de funcționare a sistemului NSIS II

%

99,91%

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%
3.2.4.5. Gestionarea resurselor umane necesare bunei funcționări a structurilor ministerului

Nr. de proceduri de management

resurse umane modificateNr.

18

5

5

5

5
3.2.4.6. Instruirea personalului MAI pentru dobândirea de expertiză în domenii specifice


Nr. de persoane instruite în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal

Nr.

155

170

180

190

200
Nr. de psihologi instruiți în cadrul unor schimburi de experiențe cu structuri de psihologie similare din statele europene

Nr.

18

20

2035

20

20
Ponderea medicilor și asistenților medicali care au participat la cursuri EMC

%

100

100

100

100

100
Nr. de materiale postate pe site-ul MAI și publicate în BID cu privire la aspecte care afectează siguranța cetățeanului

Nr.

34

36

39

41

44
Rezultat 3.2.5. Gestionarea acțiunilor/intervențiilor cu sprijin aerian
3.2.5.1. Asigurarea de sprijin aerian pentru restabilirea ordinii publice, supravegherea frontierei și intervenție în situații de urgență

Nr. de ore de zbor misiuni de intervenție pentru restabilirea ordinii publice

Ore de zbor

195

195

195

195

195
Nr. de ore de zbor misiuni de intervenție pentru supraveghere frontieră

Ore de zbor

648

648

648

648

648
Nr. de ore de zbor misiuni de intervenție pentru situații de urgență

Ore de zbor

.


394

394

394

394

394
Nr. de aeronave funcționale

Nr.

19

19

19

19

19
Nr. de echipaje de zbor operaționale

Nr.

31

3136

31

31

31
Simulator de zbor pentru elicopterul EC-135 achiziționat

Simulator (DA/NU)

NU

DA

DA

DA

DA
Rezultat 3.2.6. Eficientizarea procesului de atragere a fondurilor nerambursabile
3.2.6.1. Accesarea de fonduri externe nerambursabile


Valoarea totală a proiectelor pentru care s-au semnat contracte de finanțare37

Milioane RON

1.083

1.357

1.493

1.736

-
Nr. de proiecte implementate / în implementare38

Nr.

181

213

249

269

-
Nr. de ghiduri/proceduri elaborate39


Nr.

14

25

27

30

33
Rezultat 3.2.7. Consolidarea mediului de integritate la nivelul MAI
3.2.7.1. Prevenirea și combaterea corupției la nivelul MAI


Nr. de activități de instruire/informare desfășurate la nivelul personalului MAI


Nr.

3.867

3.000

2.700

2.400

2.000
Nr. de beneficiari (personal MAI participant)

Nr.

57.695

42.000

37.800

33.600

28.000
Nr. de dosare penale instrumentate

Nr.

2.785

2.400

2.400

2.400

2.400
Rezultat 3.2.8. Eficientizarea comunicării publice a MAI cu privire la activitățile derulate de structurile MAI
3.2.8.1. Informarea cu operativitate a mass-mediei și cetățenilor


Nr.de abonați ai paginilor de social-media

Nr.

154.000

179.000

204.000

229.000

254.000

Nr. de comunicate de presă/buletine informative

Nr.

294

300

300

300

300

Nr. de conferințe de presă/briefinguri

Nr.

20

20

20

20

20

Nr. de emisiuni realizate de MAI


Nr.

100

100

100

100

100
Rezultat 3.2.9. Creșterea calității actului educațional al APAIC și ISOP
3.2.9.1.Formarea de specialiști cu pregătire universitară pentru structurile MAI

Nr. de absolvenți

Nr.

550

550

650

650

700

Nr. de specializări acreditate de ARACIS

Nr.

5

5

6

6

7

Nr. de articole publicate în reviste indexate/cotate ISI de către studenții și personalul APAIC

Nr.

39

45

48

50

50
3.2.9.2. Adaptarea programelor de formare în corelare cu evoluția fenomenelor din domeniul ordinii și siguranței publice

Nr. de cursuri noi introduse în curriculă

Nr.

2-APAIC

2-APAIC

3-APAIC

2-APAIC

2-APAIC

13 - ISOP

3 - ISOP

3 - ISOP

3 - ISOP

3 - ISOP

Nr. de beneficiari de cursuri din MAI


Nr.


100 - APAIC

120- APAIC

130- APAIC

140- APAIC

150- APAIC

2.078-ISOP

2.300-ISOP

2.300-ISOP

2.300-ISOP

2.300-ISOP
Rezultat 3.2.10. Asigurarea coordonării unitare a activității instituțiilor prefectului
3.2.10.1. Asigurarea suportului metodologic instituțiilor prefectului


Nr. de instrumente suport (sisteme electronice, metodologii, videoconferințe, circulare) ce sprijină activitatea din instituțiile prefectului, dezvoltate de către DGRIP


Nr.

220

320

320

320

320
Rezultat 3.2.11. Creșterea vizibilității MAI la nivel european și internațional
3.2.11.1. Asigurarea participării la Consiliile JAI, la misiuni de evaluare Schengen și la activități de cooperare internațională derulate în cadru bi și multilateral

Nr. de participări la Consilii JAI

Nr.

8

8

8

8

8

Ponderea experților care au participat la misiunile de evaluare Schengen

%

70

70

70

70

70

Nr. de participări/întrevederi la activități de cooperare internațională în cadru bi și multilateral

Nr.

65

65

70

75

75

Nr.de atașați de afaceri interne

Nr.

24

33

33

33

33
Nr. de misiuni internaţionale

Nr.

15

15

15

15

15
3.2.11.2. Dezvoltarea relațiilor de cooperare la nivel internaţional în scopul realizării schimbului de date şi informaţii cu privire la procesul de identificare şi protecţie a infrastructurilor critice naţionale/europene

Nr.de participări

Nr.

3

3

3

3

3
Nr. de activităţi de îndrumare a ofiţerilor de legătură

Nr.

2

2

2

2

2
3.2.11.3. Asigurarea participării personalului MAI la activități sportive internaționale

Nr. de sportivi legitimaţi la C.S Dinamo selecţionaţi la loturile naţionale

Nr.

255

255

255

255

255
Rezultat 3.2.12. Participarea activă a MAI la pregătirile pentru exercitarea în cele mai bune condiții de către România a Președinției Consiliului UE în semestrul I al anului 2019
3.2.12.1.Pregătirea personalului MAI implicat în organizarea și derularea PRES UE

Nr. de beneficiari

Nr.

0

150

-

-

-

Nr. de programe de pregătire desfășurate

Nr.

0

2

-

-

-Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə