Ahmed hulûSİ’de kavramlar g av. Asuman bayrakçI

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1 Mb.
səhifə1/13
tarix01.12.2017
ölçüsü1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Ahmed Hulûsi’de KavramlarAHMED HULÛSİ’DE KAVRAMLAR

G

AV. ASUMAN BAYRAKÇI

www.allahvesistemi.org



Bu kitabın telif hakkı yoktur.

Dileyen herkes, tüm eserlerimiz gibi bu kitabı da, yazar ve kaynak belirtmek ve orijinaline sadık kalmak kaydıyla çoğaltabilir, çevresiyle paylaşabilir, yayınlayabilir, tercüme edebilir



Onları ve zürriyetlerini, dolu gemilerde taşıyoruz!” (Yâsin 41)

Subhandır O ki, hepsini çiftler hâlinde yarattı; yerin bitirdiklerinden, nefislerinden, ve bilmediklerinden!” (Yasin-36)



İnsan, bir spermden yaratıldığını görmüyor da bize düşmanlığa kalkışıyor!.

Yaradılışını unutarak, “çürümüş bu kemikleri kim canlandırır’ diye misal getirdi!.

De ki; onları ilk önce kim yarattıysa, O!.

Yaratmanın tüm sistemini O bilir!.

Göklerle yeri yaratan, bir benzerini daha yaratamaz mı?

Elbette yaratır!.

Her şeyi mükemmel bilir!.

Bir şeyin olmasını irade etti mi, “OL” der ve o şey olur.

Herşeyin orijinini elinde tutan Subhandır ki, O'na döneceksiniz. (Yâsin 77-83)

Rabbimiz bizlere, gözlerimizi nurlandıracak, korunmak isteyenlere yol gösterecek evlâdlar bağışla eşlerimizden.” (Furkan 74)

Rabbim beni ve benden doğanları namazı ikâme edenlerden eyle.Duamı kabul eyle.

Hesap gününde beni ebeveynimi ve mü’minleri bağışla.” (İbrahim 40)

FİHRİST

 • Gâfil” (Kozalı)

 • Melekûtundan gâfil olan, duygularının ördüğü kozadan çıkamayan…

 • Gafletin başlangıcı

 • Gâfil, kozası dışındaki gerçekten gaflet hâlinde yaşayandır

 • Duygularının ördüğü kozadan çıkamayan…

 • Gâfilin kendini koruma mekanizması

 • Gaflet

 • Gaflet, Hakk’ın İsimlerinin mânâlarından perdelenmendir

 • Gaflete dûçar olmak

 • “Hakikat”ten gafletin alâmeti

 • Gaflet, birimselliğin kaderi ve sonudur

 • “Gaflet ehli”yle dostluk

 • Gâfillerin kanaatleri İslâm Dini’ni bağlamaz

 • Gafletri farketmenin sonucu

 • Gafletin sonucu

 • Gafleti seçen…

 • Takdirinde gaflet olan, ilme yüz çevirir

 • Ebedi Gaflet

 • Gafletten kurtuluş

 • Galaksi (Gökada… Galaktik Varlık… Galaktik Şuur…  Galaktik Ruh… )-(Bkz. E / Evren)

 • Garib”

 • “Garib”, sıfat boyutunda yaşayandır

 • Garib’tir misafir… Garib gelmiş, garib gider!

 • Garibler, DünyaLARINDA yaşar, DünyaNIZDA görünürler!

  • Gavs”

 • Gayb”

 • Gayb, beş duyu ile tesbit edemediğimiz boyutlar ve o boyuta ait varlıkları anlatır

 • “Öz”ümüzü tanıyabildiğimiz oranda gaybî mânâları da çözmeye başlarız

 • İki türlü gayb vardır

 • Göresel Gayb (İzâfi Gayb-Musaf Gayb)

 • Göresel (İzâfi) Gayb diye nitelenen boyutlar, tek bir tümel yapının göresel katmanlarıdır

 • Yüz milyonlarla seneleri kapsayacak süreç ve olaylar

 • Göresel (İzâfi) Gayb, birime göre değişir

 • Gayb, algılama sınırına “Göre”dir

 • Göresel gayb, bu mânâları algılayamayacaklar tarafından “Gayb” hükmü” ile gizli kalır

 • Göresel (izâfi) gayb, Allah’ın dilemesi ve takdiri sonucu olarak bilinebilir

 • Astrolojik tahminler gaybı bilmek değildir

 • Mutlak Gayb”… (Aklın ve sezginin sukût ettiği nokta)

 • Hiçbir yaratılmış,” Mutlak Gayb”ı bilemez; tefekkür edemez

 • “Mutlak Gayb”ı ancak Allah bilir

 • “Mutlak Gayb” asla ve kesinlikle kapsanamaz

 • Gaybı İlâhi”

 • İnsanın gaybı ile kâinatta varolan her nesnenin gaybı, aynı asıldan gelen aynı Özden gelen aynı gaybdır… ”Gaybı İlâhi”dir!

 • Gayba İman

 • Gayb’a iman, korunmak için gereklidir

 • Gayretulllah

 • Gayrı”

 • “Bir sûret ve mânâ ile Beni kayıtlayıp, hakkımda hüküm verme!”

 • Gazap”

 • “Rahman” İsmi, gazab anlamı taşıyan fiillerden korunmamızı sağlar

 • Şirk, gazabı doğurur

 • Allah indinde büyük gazâba dûçar olmak

 • Gazâba uğramışlığın bir belirtisi de…

 • Eğer kuşatmamışsa bizi…

 • Gazap Melekleri”

 • Gazap melekleri, vasıf olarak “Cin” yapısındadır

 • Gece”

 • “Gece”nin önemi

 • “Kadr” Gecesi (Bkz. K / Kadir Gecesi)

 • Geçmiş

 • Geçmiş hayâldir.

 • Geçmişin değerlendirilmesi

 • İnsan, “Dün” ile oyalandığı takdirde, yarını kaybeder..Yarını kazandırmayacaksa, “Dün”den bahsetme!

 • Gelecek

 • Gelecek Hayat

 • Gelecek hayat iki devredir

 • “An”ımızı değerlendiremezsek, geleceğimizi köreltiriz

 • Genetik Bilimi” (Genetik Yazgı-Kader)

 • Madde ötesi ervah (Ruhlar) boyutunun “Genetik” zincir ve bu zincirin halkaları ile ilişkisi ne ve nasıl?..

 • “Kaza”(Varetme Hükmü)

 • Tüm canlıların varoluş gerekçesi ve bilgisi(Tasarımı), “Saklanmış ve Korunmuş Kitap”ta(Sahife-i Vücud’da-Bilgi ve Bilinç boyutunda) bilgi olarak mevcuttur

 • Her şeyin fiilen yaradılışı, o silinmesi-bozulması mümkün olmayan kadere(“Sistem”e-“Yazı”ya) göre oluşur.

 • Genetik bilgi, “Öz”den gelen ilimlerden biridir

 • İnsanın varlığında “Evrenin tüm boyut ve katmanlarına ilişkin korunmuş-saklı bilgi” mevcuttur

 • Bugünün ilmiyle bile çözemediğimiz şifreleri veren Zât!.. “Muhammed Mustafa A. S”…

 • “Hanif”lik genetik veri tabanına sahip ve o şuurun genetik mirasını bünyesinde bulan o eşsiz “Kitap”… Muhammed Mustafa!

 • Anahtar boynunuzda, altın da kasanızda!

 • Allah Rasûlü’nün bize hibesi, sırlar sarayının anahtarı değil; maymuncuğudur!

 • Mevcudâtın Özünde saklı olan sır…

 • “Hilâfet Sırrı”

 • Aslı (“Hakikat”i), “Hû”… Nesli de, “Hû”!

 • Varlık âlemi ile “Öz”ü(“Hakikat”i) arasındaki boyutsallıkta işleyen bir “Sistem(“Din”) var

 • “İnsan”, Mutlak bir Şuur tarafından “Sünnetullah”(“Sistem-“Din) gereğince yaratılmıştır.

 • Bel Suyu” (Spermin Dünyası)

 • DNA” (“Alâk”)

 • Kan pıhtısı derinliğindeki “GEN”ler (“DNA”lar)

 • Kuantsal uzaydan ışık hızıyla madde boyutumuza “Anlam” yolcuları taşıyan uzay gemileri…

 • “Gen”lerden madde bedenlerinizi (hayvanlarınızı-bineklerinizi) yaratmıştır.

 • “Gen”lerizin eseri olan bilinç dalgalarınızdan, kişisel ruhlarınızı (ebediyet bineklerinizi) yaratmıştır.

 • “DNA”ların yarısı, babadan gelecek ilk hücreyi programlar

 • “Mitokondriyal DNA”, sadece anneden alınan genetik bilgiyi içerir.

 • İnanç Geni”

 • Genler, beynin biyokimyasını etkilemekte; inanç-duygu ve düşüncelerimizi de yönlendirmektedir

 • Genetik Hâfıza

 • “Ahsen-i Takvim” (En şerefli mahlûk)

 • Kişiliğin temel özelliklerini genlerdeki bilgiler meydana getirir.

 • Genetik veriler, temel bilinçaltını oluşturan verilerdendir

 • Genetik veriler, tohumdur.

 • Genetik özelliklerin çıkışına yol veren ise, melekî etkilerdir.

 • Melekler, genetik dizinleri etkileyerek hükümlerini uygularlar

 • Astrolojik etkiler, genetik yapıyı etkileyerek kromozomların erkek-dişi seçimini yönlendirir

 • Genetik kartımızda yazılı veriler, takımyıldızlardan gelen ışıınmların beynimizde oluşturduğu açılımlarla ortaya çıkar

 • Beyindeki genetik dizin, Burçlardan gelen kozmik ışınımların güneşten yansımasıyla genlerde bir mutasyon oluşturur

 • Kozmik ışınlar, beyin hücre genetiğinde “DNA” ve “RNA” dizinlerini etkileyerek genetik programlamalara yol açarlar

 • İnsanları birbirinden ayıran özellik, farklı “bilgi genetiği”ne sahip olmalarıdır

 • Genetik kayıtlar ancak kendi özelliklerini ortaya çıkarabilecek kâbiliyette bir devrenin açılması ile o beyinden açığa çıkar

 • Genler kanalıyla gelen bilgiler, beyin burçlardan açılım almamışsa onları kapalı olarak muhafaza eder ve sonrakilere devreder

 • Cenin, genetik olarak “Ana Program”la yüklüdür

 • Cenin, babasının geninden “Ana Program”ı (Rabbini bilme yetisini-İslâm Fıtratının bilgisini) almış olarak Dünyaya gelir.

 • Ceninin 120.günde genetik veri tabanını değerlendirmeye başlamasıyla programının doğrultusu da belirlenmiş olur

 • Genetik Programlama (“Tâlim”)

 • Rahman’ın Kurân’ı Tâlimi”

 • “İslâm Fıtratı” (Ana Program-Rabbini Bilme Yetisi), birime genetik olarak intikal etmiştir.

 • Hepimiz, “Yaratılış yasaları”(“Sünnetullah”) sonucu varolmuş varlıklarız.

 • Tüm varlık, “Muhammed’in Hakikati” için (Akl-ı Evvel için) tasarlanmıştır.

  • “Sistem Oluşturucu” (Mutlak Kanun Koyucu-Zât), her şeyi kaderiyle (O suretin şartları içinde halk etmiş ve varediş gayesini(Tasarımını) ona kolaylaştırmıştır)

 • Allah, önce “Kâinatın varoluşundaki “Ana Mânâ”yı(Hz. Muhammed a.s.’ın ruhunu) yaratmıştır

 • “Nokta”(Hakikat-i Muhammediye), şuurlu bir çekirdektir ve “O”nun İlim mertebesinde ilmî açılımı ile “Melekût âlemi” meydana gelmiştir

 • Rabbinin varlığına şehâdet edebilen bir “Ana Program”la yaratılan “İnsan”ın Dünyadaki görevi, bu “İslâm Fıtratı Programı”na uygun yaşamaktır.

 • Evrende uygulanmış “İşletim Sistemi”nin uygulanarak “İnsan”ın yaratılması (“Beyan’ın Tâlimi”)

 • Mikro âlem olan “İnsan”, Evrende uygulanmış olan işletim sistemi aynen uygulanmak suretiyle (“Beyânın tâlimiyle) yaratılmıştır.

 • Ricâli Gayb(Görevli Allah Velileri-Mânevi Yöneticiler Ordusu)

 • Allah, o Görevli Velilerde tecelli etmek suretiyle bu âlemde, içinde yaşadığımız boyutta tasarruf eder

 • Mânevi Görevlilerin varlığı, Hakk’ın takdirinin ve kudretinin açığa çıkmasıdır

 • İnsanlığa karşılıksız hibe edilmiş bir bilgi, bir işletim sistemi…

 • Tüm insanlığın “Din”(“Sistem”) anlayışındaki yanlışları düzelten, yaşamını ve düşünsel değerlerini yenileyen “Yenileyici”ler

 • “Zamanın Yenileyicisi”nin getirdiği “Bilgi ve İşletim Sistemi”, bir “Örtü” altında işlevini yerine getirmektedir

 • Birimdeki “sâbitleşmiş program” nasıl değişir; bu değişiklik nasıl açığa çıkar?

 • Hücrede genetik programlamayı (“Tâlim”i) meydana getiren, “Kalem”dir.

 • “Ya Rabbi ne yazayım?... “Kaderi yaz!”

 • Rahmaniyet zuhurunun üretkenliği ile Rabbin Esmâ terkibinin getirisi hükmü, kişinin kademe kademe semâvâtından bedene nâzil olmaktadır.

 • Bu programlamadan (İsimlerin tâliminden) sonradır ki Âdem’de şuur meydana gelmiştir.

 • Beyin genetiği, kendini etkileyen kozmik ışınlarla birimdeki “şuur”u (Mânâ grubunu) oluşturur.

 • Allah’ın ilmine göre kaderi yazan “Kalem” kurudu!

 • Allah, Rububiyet işlevi ile varlığın tüm mertebelerinde sayısız varlıklar-türler yaratmış; ve bunların fiilerini de halk etmiştir

 • Her fert, tek tek, “Yaratılış Sistemi”ni bilmek ve yaşamına öna göre yön vermekle mükelleftir.

 • Düşünsel kişiliğini Tanrıya inanmayan olarak “Sistem”e (“Sünnetullah’a) döndür.

 • “B” sırrı ile O’na bağlanıp O’nunla korunanları, rahmetine erdirir.

 • “İnsan’ın “Hakikati”, Evrenin Hakikati ile aynı “Öz”den gelmesine rağmen, insan beyninde gerekli açılım kombinasyonlarının oluşması için korunma tedbirlerine muhtaçtır

 • İnanmayarak da yapsan, “Yaratış Sistemi” gereği, neticesine ulaşırsın.

 • “Rahman’ın Tâlimi”yle Rububiyet boyutunuzun “Siz” olarak açığa çıkardığı nimetleri nasıl yalanlarsınız?...

 • “Sulbünden olabilir ama O senin ailenden değildir!”

 • Ne genetiğin evrensel duygusuzluğundan haberimiz var… Ne de genetiğin evrensel boyutlardaki yapısını düzenlemiş olan Evrensel tek şuurdan!

 • Genetik veri tabanının tasavvuftaki önemi

 • Beyin hücrelerinin programlanmasında “Allah İsimleri”nin zikrinin önemi

 • Genetik arınma

 • “İnsan”… Ve “İnsanSI”

 • Değişik genetik özelliklere sahip (insansı ve insan neslinden gelenlerin yaptığı birleşmeler dolayısıyla) iki yönlü hususiyetler ortaya koyan sayısız nesiller vardır

 • Âdem, geçirdiği mutasyon nesline intikal içindir ki, “Halife” özelliğini kazanmıştır

 • İlk “İnsan”… Âdem ve nesli olan, “Âdem Evlâdı”…

 • Evrimle gelen nesil, “İnsanSI”… Âdem’den gelen nesil ise “İnsan” adını alır.

 • Âdem’in “Hilâfet Görevi” için seçilmesinin sebebi, kendisinde meydana getirilen “İnsanî Mânâ”dır. (“Allah Sureti”-Halife özelliğidir)

 • Âdem (Hücresel beden), belli bir kıvama gelince Allah ona “Ruhundan üflemiş) böylece bir mutasyon geçirmişti.

 • Yarın, “Dün”ünüzde gizlidir… Belki bir dakika, belki bir nesil önceki “Dün”de!

 • Genetik intikal sonucu yaşanan cezalar

 • Genetikten gelen virüsler

 • Genetik temizlenme için tek şansınız

 • Genetik veriler ve “ben” bilinci

 • Ruhsal genlerini nasıl düzenliyorsun?

 • Gerçek (Bkz. H / “Hakikat”)

 • Gıybet

 • Kişiyi eleştirme, gıybettir. Bu da, seyr’i elinden kaçırmış olanın tek meşgalesidir

 • Gıybet, bir fitnedir ki, onu uyandırana, devam ettirene ancak Allah’ın belâsını isteyenler devam ederler!

 • Gıybet, “İblis”in atına binip, onun dilediği isitkamette yol almaktır!

 • Gıybet, insanı iftiraya sürükler

 • Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?... İşte bundan tiksindiniz!

 • Kişiye günah olarak sadece dili yeter…

 • Gıybet üzere ölenin imanı meçhuldür

 • “Müflis”(iflas eden) kimdir?

 • Gıybet eden, gıybet edilen affetmedikçe, affolmaz!

 • Her şey, yerli yerindedir!

 • Faili Hakiki’yi gör ve O’nu gıybetten uzak dur!

 • Gök”

 • "Gölge" (bkz.V / Vahdet-i Vücud)

 • Gönül”

 • Görmek” (Algılamak-Beynin değer yargısı)

 • Somut bir varlıktan söz edilemeyen dalgalar âleminde insanın görme sınırı

 • Ayrı ayrı kapasitede çok göz yok… Tek kapasiteye sahip çok göz var.

 • “Görüyorum” dediğin şey, beynin içinde oluşan hayâldir

 • Hiçbirimiz dışarıdaki dünyayı değil; beynimizdeki dünyayı görüyoruz

 • Dünyada gördüklerimiz, bir bakacağız ki… Yalnızca rüyada ibaretmiş!

 • “İlk Görüş” esastır… Sonrakiler, o “ilk”in tafsilidir.

 • “Görüyorum”un gerçek ifadesi, kozmik yağmurla etkilenen beynimin “değer yargısı”dır! (“Algılıyorum”dur!)

 • Gündüz ve gece, uyku hâlinde gördüklerimiz, beyinde programlanmış veri tabanlarının üst yapı şuurunda açığa çıkışıdır

 • Beyindeki görüntü nöronların meydana getirdiği dalgaların girişimi sonucu holografik özellik göstermektedir

 • “Görüyoruz” diye ifade ettiğimiz iki boyut var

 • Görme merkezi gördüğüne değil; kendisine ulaşan frekanslara göre karar verir

 • Veri tabanın gelişmemişse ya da yetersizse, arızalıysa, gördüğün de arızalıdır

 • Herkesin gördüğü ve algılama sınırları içinde kalanlar haricinde olarak “algılanan” fakat “görüyorum” diye anlatılan her şey tamamiyle bir başka boyuta ait görüntülerdir

 • Hiç kimse bir diğeriyle aynı şeyi görmez… Hiç kimse aynı şeyi iki defa görmez

 • Cinler ve melekler görülebilir mi?

 • Gözden beyne gelen mesajlarla değil; beynin direkt algıladığı dalgalarla bazı varlıkların görülebilmesi

 • Âhir zamanda bütün insanlar cinleri açık seçik görebilecek

 • Yeni doğan çocuk neden göremez?

 • Gören ile görmeyen göz arasındaki fark

 • Gözüyle yaşayan…

 • Göz odur ki…

 • Âhireti, semâyı, melekleri, Fâtır’ı, Rabbimizi, “Allah” İsmiyle işaret edileni… “Sonra” mı göreceğiz?

 • Allah’ı görmek

 • "Allah"ın gözle görülmesi mümkün değildir

 • "Allah"ı gördüm dersen eğer... O, senin kendi hayâlinde sana açılan Rabbindir.... Yaratılanın Yaratanı görmesi muhaldir!

 • Görülen her şey, ilmî algılayıcıların deşifre ettiği evrensel ilim sûretleridir. (“Allah İsimleri”nin surete bürünmüş hâlidir)

 • Zâhir ve Bâtın Gözü

 • Hakiki görme, idrâktır; “İlim”dir!

 • Rüyalar, çeşitli mânâların suretlere bürünerek bize görünmesi hâlidir

 • Niçin “Tek”i “Çok” görüyoruz?

 • Gözün verileri beyinde “çokluk” olarak değerlendirilir ve birçok nesneler varmış zannı oluşur

 • Gurur

 • Gurur elbisesi

 • İnsanın başındaki en büyük belâ, gururdur

 • Sevgin, gururundan vazgeçiremiyorsa…

 • Gururla yaşadı… Hüsranla öldü!’

 • Günah

 • Günah” ve “Sevap”

 • Günah ve sevaplar nasıl yazılıyor?

 • Günah ve sevap, âyet ve hadislerle belirlenmiştir

 • Günahlar buluğdan evvel yazılmaz

 • İdrâkların kadarıyla yanlışlardan korunursun

 • Yanlışta ısrarın bedeli, pahası ağırdır

 • Büyük günah sahipleri

 • Büyük günahlar

 • Günahın büyüklüğü, kişinin âhietine verdiği zararla ölçülür

 • Günahların en başında gelen ve hepsinin kökeni olan günah…

 • Benlik” günahı

 • Nefs’ten günahı çıkartmak

 • Günahın hatırası

 • Günahlardan arınma

 • Ruhuna yüklenmiş tüm günahlardan “Hac” ile arınabilirsin

 • Anadan doğmuşcasına günahsız olarak Arafat’tan dönersin…

 • Murad ederse, kuluna, böyle bir “Sistem” içinde arınmayı bahşeder.

 • “Hac”ca gitme imkânı olmayan için de günahlardan arınma imkânı var... 5 vakit namaz!

 • Biri, iki vakit arasındaki; diğeri, tüm yaşam boyunca olan günahlardan arındırır

 • Büyük günahlardan dahi bağışlanma sözkonusudur

 • Bütün günahların bağışlanmasına sebep olan âyet

 • Geçmiş ve gelecek günahların affolması

 • “Fetih” gelip benliğin ortadan kalkmadan günahı- sevabı inkâr edersen, Hakikat ile alay edenlerden olursun

 • Mutlak nefs için günah kavramı geçerli olmaz

 • Güneş ve Sistemi (Bkz. E / Evren )

GÂFİL


(Kozalı)

"Kozası" dışındaki gerçekten "gaflet" halinde yaşayan!..



Özünde bulamadıkça, gâfilsin!.



MELEKÛTUNDAN GÂFİL OLANMelekûtundan” gâfil olan, “Allahadıyla işaret edilenden hayli hayli gâfildir… Ömrü, ismi tanrı edinerek tamam olmaktadır!.



GAFLETİN BAŞLANGICI Gaflet, birimin bilincinden söz etmekle başlar.



GÂFİL,KOZASI DIŞINDAKİ GERÇEKTEN

GAFLET HÂLİNDE YAŞAYANDIR

Varolanların tüm varlıklarını borçlu oldukları, kendilerini meydana getiren; üzerlerinde görülen her şeyi yaratan yüce güç!..

Her an, O'nun üzerimizdeki etkisiyle hayatımızı devam ettiriyor, tüm fiillerimize, O'ndan gelenlerle yön verebiliyoruz!.."HİDÂYET"in ne olduğunu da detaylı bir şekilde ve mekanizmasıyla izah etmiştik hatırlanacağı üzere... Şayet bu hidâyet, bu "kolaylaştırma" olmasaydı, iman ehli olmazdık.

Yani biz, kesinlikle bilelim ki, eğer iman ehli isek, Hazreti Muhammed aleyhisselâmın önerilerine elimizden geldiğince uyabiliyorsak, bu tamamen, "RAB"bımız "HÜDÂ"dan gelen "hidâyet" sonucu oluşmaktadır...

Kim bu kesin gerçeği, görüp farkedemezse, ona "gâfil" yani "kozalı" derler ki, bu kişi "kozası" dışındaki gerçekten "gaflet" hâlinde yaşıyordur..

Kim bu kesin gerçeği reddediyorsa, ona "kâfir" yani "gerçeği örten", "gerçeği bilemeyen" derler. "Kâfir"ler yani "gerçeği değerlendiremeyenler" insanlık içinde en fazla yardıma muhtaç kişilerdir... Çünkü içinde yaşadıkları evrensel SİSTEMİ "OKU"YAMADIKLARI için kendi ayaklarıyla sonsuz bir azâba doğru yürümektedirler.



DUYGULARININ ÖRDÜĞÜ KOZADANÇIKAMAYAN…

 En kötü AVUNTU, ilmin dedikodusuyla avunup, onu yaşamına geçirmemektir!.Duygularının ördüğü KOZAdan çıkamayana gâfil derler.



GÂFİLİNKENDİNİ KORUMA MEKANİZMASI

Sabır, gâfilin kendini koruma mekanizmasıdır!.



GAFLET


Koza içinde kalmış olmanın getirdiği, gerçeklere göre geleceğe hazırlanamama hâlidir!.



GAFLET,HAKK’IN İSİMLERİNİN MÂNÂLARINDAN

PERDELENMENDİR

Esasen bütün fiiller. Hakk’ın isimlerine dayanmasına rağmen, senin, o isimlerin mânâlarını müşahede edememen ve bunlardan perdelenmen “gaflet” denilen hâli doğurmaktadır.

Fiillerde ve âlemde perde diye bir şey sözkonusu değildir!..

Kendindeki, şartlanmadan doğan ismini ve vehminde varolan “izâfi varlığın”ı ortadan kaldırdığın zaman; Hakk’ın çeşitli isimlerinin mânâlarının, terkip hükmüyle zuhurundan başka bir şey kalmaz!..

Sen, mânen ölmüş olursun!..

Zaten sonradan yaratılmıştın!..



GAFLETE DÛÇAR OLMAKEvrenin ve varlığın derinliğine bir bakış, makrokozmostan nazarımızı çekip mikrokozmosa yöneliş bizi varlığın aslı-orijini olan Tek’e yöneltecektir.

Ister ilim aracılığıyla olsun ister sezgi ilham yollu olsun varlığın tekliiğini ve dolayısıyla kendi benliğinin varolmayıp o Tek’in varlığıyla kaim ve daim bir varlık olduğunu idrak eden kişi çok önemli bir varta bir tehlike ile içiçedir yüzyüzedir ve pekçok insan bu tehlikeli bölgede kaymış ve neticede helâk olmuştur.

O tehlike de şudur; kendi benliğinin varlolmayıp ilâhi benlikle varolduğunu hisseden kişi elinde olmaksızın “ben Hakk’ım“ der. Elinde olmaksızın “cübbemin altında Allah’tan gayrı yoktur“ der…

Cüneydi Bağdadi!

“Subhani.. Subhan benim şânım ve azâmetim yücedir“ der.

Ama benliğinin gerçeğine bu yüce zevat gibi erememişse o hakkaniyet vasfını bedeninde yaşama gafletine düşer. “Şu beden şu birim Hakk’tır“ der bedeninn tabiatı istikametinde yaşama gafletine düşer. “Ben Hakkı’m“ diyerek sınır tanımaz, bedenin istek ve arzularını sınırsız bir biçimde yaşamak gafletine düşer. Âdeta firavun gibi olur, “ben sizin yüce rabbinizim, ben Hakk’ım“ der, herkesi de kendi kuluymuş gibi zanneder!. Hakk’ı kendi benliğinde görüp gayrını beşer olarak Hakk’tan gayrı varlıklarmış gibi görmek gaflet ve dalâletine dûçar olur.

İşte bu, onun helâka giden yolda adım atmaya başlamasıdır!

Oysa bu kişinin kendisini bilinç boyutunda nefsin hakikati boyutunda ilim boyutunda tanıyıp hissetmesi gerekir. “Ben Hakkı’m varlııkta Hakk’tan gayrı birşey yok, öyleyse ben dilediğimi yaparım!!!“ diyerek içkiye, sekse, kumara yönelen maalesef tasavvuf sırlarından bihaber pekçok kişi aramızda dolaşıyor .

Bunlar bilmelidir ki... Vahdet ilminin gereği, şuurda- ilim boyutunda yaşanır!

Çünkü varlığın aslı da bu ilimden başka birşey değildir.

Bu ilmin kırıntılarını elde edip de beden boyutunda Hakk’ın sınırsızlığını yaşamak demek, gaflet ve dalâlate sapmak demektir.



“HAKİKAT”TEN GAFLETİN ALÂMETİ
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə