AkşEHİR ŞEHİT Özden çinar mesleki ve teknik anadolu lisesi 2015-2016 ÖĞretim yili II. DÖnemi edebiyat grubu dersleri ZÜmre öĞretmenleri toplanti tutanağidir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 40.46 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü40.46 Kb.

AKŞEHİR ŞEHİT ÖZDEN ÇINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI

II. DÖNEMİ EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Zümre No : II

Tarih : 18. 02.2016

Dersin Adı : Edebiyat Grubu Dersleri

Toplantı Yeri : Okul Kütüphanesi

Zümre Öğretmenleri : HAMİYET SÜRMELİ, GÜLNUR BUĞRA

ESİN ULU, ŞENAY BİRİM, BAYRAM ASLAN, NUR KARAKAŞ


GÜNDEM MADDELERİ:

1.Açılış ve yoklama

2.1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun amaçları ve temel ilkelerinin okunması,

3.Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması,

4.1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,

5.Ders müfredatının ve amaçlarının incelenmesi,

6.Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması ve değerlendirilmesi,

7.Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler

8. a)1.dönem ders başarı durumunun tespiti

b)Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması

9. a)Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,

B)Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,

11.Günlük planlar ve hazırlanması

12.Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;

a)Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

b)Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,

13.Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,

14.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,

15.Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,

16.Zümre kararlarının hayata geçirilmesi ve uygulanması,

17.Okuma saati uygulaması

18.Dilek ve temenniler.ALINAN KARARLAR:

1.Zümre başkanı Hamiyet Sürmeli tarafından yoklama yapılarak açılış yapıldı.

2.1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu Bayram Aslan tarafından okundu. Buna göre;

Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;


1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2.Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
ÖZEL AMAÇLAR

Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.


Yukarıda sayılan eğitimin genel ve özel amaçları, her eğitim etkinliğinde uyulması gereken amaçlardır. Bu genel ve özel amaçlar bir bakıma eğitime bir çerçeve vermektedir.

1.3. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ

1.Genellik ve Eşitlik    


2.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları           
3.Yöneltme
4.Eğitim Hakkı            
5.Fırsat ve İmkân Eşitliği            
6.Süreklilik                                                                                      
7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
8.Demokrasi Eğitimi
9.Lâiklik
10. Bilimsellik
11. Plânlılık
12. Karma Eğitim
13.Okul ile Ailenin İş Birliği
14. Her Yerde Eğitim
3. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgeler Şenay Birim tarafından okundu.
4.1.Dönemin zümre toplantı kararları Gülnur Buğra tarafından okunarak uygulama sonuçları değerlendirildi. Kararların uygulandığı görüldü.
5.Türk Edebiyatı 1,2,3 ve Dil ve Anlatım 1, 2, 3 derslerinin müfredatları incelendi.
6. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği Nur Karakaş tarafından okundu. Değişen maddeler üzerinde duruldu açıklama yapıldı.
7.Yeni öğretim programı okul seviyesine göre çok ağır geldiği; şimdiye kadar hazır bilgiye alışan öğrencilerin bir anda araştırmacı bir sisteme alışamamasından kaynaklanan problemler derslerde verimi düşürdüğü; aynı zamanda bu sistemin daha çok öğrenci merkezli hazırlanmasına rağmen, öğrencilerde araştırma-öğrenme ruhu olmadığı ve bu kadar kısa sürede oluşturulamadığı için öğretmene çok fazla yük bindiği görülmüştür.

Bunun yanı sıra yeni öğretim programında teknoloji çok ön planda olduğu ve öğrencilerimizin birçoğunda teknolojik imkân ve ilgi yetersizliğinden programın hakkıyla uygulanamadığı gözlemlenmiştir.


8.a)Bütün sınıfların I.Kanaat dönemindeki başarı durumları teker teker gözden geçirilerek I.Dönemdeki başarı durumlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı.
Başarı oranının genellikle iyi olduğu tüm zümre öğretmenlerince vurgulandı. Başarı oranlarının artırılması konusunda Esin Ulu konuların metinden hareketle işlenmesi, öğrencilerin aktif tutulmaya çalışılması ve ezberciliğe sevk edilmemesi gerektiğini önerdi. Gerek sistemin getirdiği yeniliklere alışamamak gerek öğrencilerde eski sistemin getirdiği ‘ne de olsa geçeriz’ zihniyetinin verdiği rehavetin bu başarısızlığa sebep olduğunu belirtti.
Aynı konuda söz alan Nur Karakaş okul kütüphanesinden yararlanma yönüne gidilmesi günümüz eserlerinden okulumuz kütüphanesine kazandırılmasını önerdi.
Türk Edebiyatı Dil Ve Anlatım ve Seçmeli Dersler başarı oranları aşağıda verilmiştir:
9/A: TÜRK EDEBİYATI:%67 DİL VE ANLATIM: %79 DİKSİYON VE HİTABET: %96

9/B: TÜRK EDEBİYATI: %55 DİL VE ANLATIM: %68 DİKSİYON VE HİTABET: %95

9/C: TÜRK EDEBİYATI:%65 DİL VE ANLATIM: %70 DİKSİYON VE HİTABET: %83

9/D: TÜRK EDEBİYATI:%63 DİL VE ANLATIM: %74 DİKSİYON VE HİTABET: %78

9/E: TÜRK EDEBİYATI:%83 DİL VE ANLATIM: %74 DİKSİYON VE HİTABET: %83

9/F: TÜRK EDEBİYATI:%81 DİL VE ANLATIM: %71 DİKSİYON VE HİTABET: %86


AMP 10/A: TÜRK EDEBİYATI: %100 DİL VE ANLATIM: %67

AMP 10/B: TÜRK EDEBİYATI: %100 DİL VE ANLATIM: %100

AMP 10/C: TÜRK EDEBİYATI: %97 DİL VE ANLATIM: %88

AMP 10/D: TÜRK EDEBİYATI: %96 DİL VE ANLATIM: %79

AMP 10/E: TÜRK EDEBİYATI: %100 DİL VE ANLATIM: %90
ML 11/A: TÜRK EDEBİYATI: %57 DİL VE ANLATIM: %100

ML: 11/B: TÜRK EDEBİYATI: %93 DİL VE ANLATIM: %93

ML 11/C: TÜRK EDEBİYATI: %100 DİL VE ANLATIM: %100

ML 11/D: TÜRK EDEBİYATI: %89 DİL VE ANLATIM: %96


AML 11/A: TÜRK EDEBİYATI: %89 DİL VE ANLATIM: %100

AML 11/B: TÜRK EDEBİYATI: %100 DİL VE ANLATIM: %100


AML 12/A: TÜRK EDEBİYATI: %96 DİL VE ANLATIM: %96

AML 12/B: TÜRK EDEBİYATI: %92 DİL VE ANLATIM: %100


ML 12/A: TÜRK EDEBİYATI: %100 DİL VE ANLATIM: %91

ML 12/B: TÜRK EDEBİYATI: %100 DİL VE ANLATIM: %100

ML 12/C: TÜRK EDEBİYATI: %71 DİL VE ANLATIM: %88

ML 12/D: TÜRK EDEBİYATI: %81 DİL VE ANLATIM: %97


b)Öğrenciyi hiçbir zaman potansiyel suçlu olarak görmeden, onları oldukları gibi kabul ederek yaklaştığımız takdirde başarının artacağı vurgulandı. Her şeyin başında olduğu gibi başarının oluşmasının başında da tabiî ki ‘sevgi’ vardır.
Konuların özelliğine göre Tarih ve Yabancı dil öğretmenleri ile diğer zümre öğretmenleri arasında TÜRK DİLİ konularında işbirliği içerisinde bulunmaları kararlaştırıldı.
8. Ölçme ve değerlendirme;

a) Yazılı ve sözlüler konusu tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlara varıldı:
Her dersten her dönem için en az iki sözlü notu verilmesine karar verildi.

Ortak derslerin hem birinci hem de ikinci dönem son yazılılarının ortak ve karma sınav şeklinde yapılmasına karar verildi. Ayrıca;

1-  Sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine,

2-  Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,

3- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesine

 
b) Yıllık ödevler;

Yıllık ödevlerle ilgi hususların aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi:

1-  Yıllık Ödevler ekim ayında verilip, nisan ayının ikinci haftasında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,

2-  Öğrencilerin bilgileri internetten almalarına müsaade edilecek, ancak bütün öğrenciler ödevlerini sözlü olarak savunacaklardır.

3-  Ödevler 7 sayfadan az 15 sayfadan çok olmayacak,

4-Öğrenciler aylık olarak ödev aldığı öğretmenle görüşmeye gelmezse ikaz edilecek, öğretmenle irtibat halinde olması sağlanacak,

5-  Ödev değerlendirme ölçütleri şu şekilde tespit edilerek karara bağlandı,

                                                                                                                          

Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi:

a)Tertip-düzen-plan......................................................................: 10 puan

b)Öğretmenlerle işbirliği ...............................................................:10 puan

c)Kaynak araç ve gereçleri kullanma............................................: 10 puan

d)Okul ve çevre imkanlarından yararlanma................................. : 10 puan

e)Yazım kuralları, kompozisyon ve ifade yeteneği........................:20 puan

f)Bilgi anlatımı........................................................................ .....: 40 puan
11. Günlük planlarla ilgili olarak bunu bir zorunluluk olarak değil gereklilik olarak algılamak gerektiğini ve kılavuz kitabımız yoksa günlük planları mutlaka yanımızda bulundurmamız gerektiği karara bağlandı.
12.Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için ; Okuma,yazma,soru_cevap,örnekleme,anlatma,tekrar,analiz,tartışma,dramatizasyon,karşılaştırma,tümdengelim,tümevarım,çözümleme,sentez,açıklayıcı,anlatım,gözlem,tahlil yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.

13. Öğretmen öğrenciyi olduğu gibi kabul etmeli ve ona hoşgörüyle yaklaşmalı, öğrenci seviyesine inebilmeli; öğretmen öğrenci ilişkilerinde samimiyetin olması fakat gerekli mesafenin korunması gerektiği vurgulandı.
Öğretmen, öğrenci velileri ile ilişki içerisinde olmalı yeri geldikçe öğrenci velisi ve öğretmen beraber hareket ederek öğrencideki olumlu yahut olumsuz davranışları değerlendirebilmelidir.
Veli ve öğretmenin beraber hareket etmesi öğrenci üzerinde olumlu sonuç vereceği vurgulandı.
14.Dilin güzel kullanımı sadece edebiyat dersinde değil her derste olmalıdır ki bunun diğer zümre öğretmenleri ile konuşularak ders esnasında dilimizi doğru kullanmanın önemi üzerinde durmalarını hatırlatılması gerektiği vurgulandı.

Aynı zamanda Türk tarihi ile Türk edebiyatı sıkı ilişki içerisinde bulunduğundan ilgili konularda tarih öğretmeni ile irtibata geçilmesine karar verildi.

Yine din kültürü öğretmeni ile özellikle tasavvuf edebiyatı konularında işbirliği yapılabileceği karara bağlandı.
15.Dersleri daha zevkli hale getirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı.

*Gazete haberlerinden hikaye yazdırma,

*Öğrencilere sunum hazırlatma

*Kelime oyunu oynatma

*Cd,film ,kaset dinlettirerek soru sorma

*5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları

*Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma,

*Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma,

*Atasözleri ve deyimleri canlandırma,

*karikatür yorumlatma

*Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma,

*Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları yapmak,

*Dramatize çalışmaları

*Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma

*Günlük öykü bilmece ve yazılara yer verme
16.Alınan kararların hayata geçirilmesi için zümre öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermeleri önemle hatırlatıldı.
17.Zümre Başkanı Hamiyet Sürmeli okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. İnsanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır.
Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara yolculuk ederiz; hiç tanımadığımız evlere misafir olur, yeni arkadaşlıklar kurar, bazen hüzünlerimizi bazen neşemizi bu yeni arkadaşlarla paylaşırız. Tarihin sayfalarında koşar adım dolaşır; destanlara, trajedilere tanıklık ederiz. Geçmişin elem verici olaylarını değiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz.
Bunların hepsini yapmak kitaplarla, okumayla olur. Ancak Türk milleti olarak nedense okumuyoruz. Yapılan araştırmalar bu gerçeği çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bir Japon yılda 25 kitap okuyor, bir İsveçli yılda 10 kitap okuyor, bir Fransız yılda 7 kitap okuyor. Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okuyor.

Bu tabloyla övünemeyiz. Bu oranların arttırılması lazım.” dedi.Aşağıdaki kararlar alındı:

18.İyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.


Hamiyet Sürmeli Nur Karakaş Gülnur Buğra Şenay Birim

T.D.ve Edb.Öğ. T.D.ve Edb.Öğ. T.D.ve Edb.Öğ T.D.ve Edb.Öğ

(Zümre Başkanı)

Esin Ulu Bayram Aslan

T.D.ve Edb.Öğ T.D.ve Edb.Öğ
18/02/2016

Uygundur.

Umut Gül KON

Okul Müdürü

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə