Anexă la Hotărârea nr. 33 din 27 februarie 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.07 Mb.
səhifə1/16
tarix15.09.2018
ölçüsü2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ANEXĂ


la Hotărârea nr.33 din 27 februarie 2009

a Consiliului Judeţean Giurgiu

PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 2007-2013

Judeţul Giurgiu

Realizat în conformitate cu „Metodologia de elaborare a planurilor regionale si

judetene de gestionare a deseurilor” (anexa la Ordinul ministrului mediului si

dezvoltarii durabile nr. 951/2007, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 497

bis, din 25 iulie 2007)

Elaborat de Consiliul Judeţean Giurgiu
CUVÂNT ÎNAINTE

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor este un document strategic util pentru urmărirea fluxurilor de deşeuri, pentru organizarea gestionării acestora, inclusiv în ce priveşte estimarea necesarului de investiţii pentru atingerea ţintelor de colectare, reciclare, valorificare şi tratare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora ce revin autorităţilor locale pe plan judeţean din angajamentele şi obligaţiile României ca Stat Membru al Uniunii Europene.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor reprezintă o cerinţă a legislaţiei naţionale şi comunitare şi a fost elaborat în baza principiilor şi obiectivelor formulate în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor precum şi în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 3 Sud- Muntenia.

Acest plan realizează o diagnoză a sistemului actual de gestiune a deşeurilor şi o prognoză a evoluţiei cantităţilor de deşeuri municipale în intervalul 2007-2013. Pe baza acestora s-a realizat proiectarea unei viziuni strategice asupra reorganizării gestiunii deşeurilor municipale. Au fost cuantificate obiectivele şi ţintele şi au fost formulate măsurile necesare dezvoltării unui sistem integrat de management durabil al deşeurilor municipale.

Aceasta este temelia de la care vom pleca în elaborarea unor proiecte competitive care să ofere sprijinul financiar necesar atingerii obiectivelor şi ţintelor asumate.

Planul reprezintă obligaţia legală a Consiliului Judeţean Giurgiu, în colaborare cu Agenţia pentru protecţia mediului Giurgiu prin care se urmăreşte:  • Obţinerea datelor şi informaţiilor necesare descrierii situaţiei existente şi a datelor de intrare în modelele tehnico-economice pe care se fundamentează calculul capacităţii infrastructurii de colectare, transport, depozitare, tratare şi reciclare a deşeurilor;

  • Identificarea infrastructurii şi echipamentelor necesare pentru respectarea responsabilităţilor care revin autorităţilor locale din planurile de implementare ale directivelor referitoare la gestionarea deşeurilor, ca tehnologii şi nivel de investiţie;

  • Fundamentarea predicţiilor privind fluxurile de deşeuri menajere si asimilabile celor menajere în judeţul Giurgiu, în vederea dimensionării capacităţilor de colectare, transport, depozitare si reciclare, precum si a celor necesare colectării si tratării deşeurilor biodegradabile, deşeurilor din echipamente electrice, nămolurilor de la staţiile de epurare si vehiculelor scoase din uz.

Planul judeţean de gestionare a deşeurilor a fost întocmit pe baza datelor şi informaţiilor obţinute de la următoarele instituţii:

    • Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu

    • Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu

    • Consiliul Local Giurgiu

Lecturând acest plan veţi remarca cu siguranţă efortul uriaş care trebuie făcut pentru atingerea termenelor prevăzute de legislaţie. Acest efort solicită o conlucrare eficientă între toţi factorii decizionali, agenţi economici, organizaţii non-guvernamentale şi cetăţeni. Solicităm pe această cale sprijinul tuturor actorilor enumeraţi anterior pentru a pregăti împreună şi a parcurge cu succes toţi paşii identificaţi aici.
CUPRINS

1. INTRODUCERE...............................................................................................pag. 7


1.1. Baza legală a elaborării PJGD..................................................................pag. 7

1.2. Evaluarea strategică de mediu..................................................................pag. 7

1.3. Scopul şi limitele PJGD............................................................................ pag. 8

1.4. Prevederi legislative................................................................................. pag. 9

1.5. Categorii de deşeuri care fac obiectul PJGD........................................... pag.15
2. PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE................................................... pag. 33

2.1. Descrierea generală a judeţului Giurgiu................................................. pag. 33

2.1.1 Scurtă prezentare a judeţului......................................................... pag. 33

2.1.2. Arii protejate.................................................................................. pag. 39

2.1.3 Infrastructura.................................................................................. pag. 45

2.1.4. Date demografice.......................................................................... pag. 46

2.1.5. Aşezări umane.............................................................................. pag. 46

2.1.6. Dezvoltarea economică................................................................ pag. 47

2.2. Date specifice referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor.......... pag. 50

2.2.1 Generarea deşeurilor..................................................................... pag. 50

2.2.2 Colectarea şi transportul deşeurilor............................................... pag. 55

2.2.3. Valorificarea şi tratarea deşeurilor................................................ pag. 57

2.2.3.2. Reciclarea deşeurilor municipale.................................... pag. 57

2.2.3.1 Sortarea deşeurilor municipale ........................................ pag. 57

2.2.3.3. Compostarea deşeurilor.................................................. pag. 57

2.2.3.4. Tratarea mecano – biologică .......................................... pag. 57

2.2.3.5. Tratarea termică.............................................................. pag. 57

2.2.3.6. Alte metode de tratare/valorificare ................................. pag. 57

2.2.4. Eliminarea deşeurilor.................................................................... pag. 57
3. OBIECTIVE ŞI ŢINTE................................................................................... pag. 59
4. PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE, ASIMILABILE ŞI A DEŞEURILOR DE AMBALAJE........................................ pag. 75

4.1. Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi de ambalaje............................................................................................................ pag. 75

4.1.1 Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii ......................................................... pag. 75

4.1.2. Tendinţa factorilor relevanţi privind generarea deşeurilor de ambalaje............................................................................................................ pag. 77

4.2. Prognoza privind generarea deşeurilor municipale................................ pag. 78

4.3. Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile municipal......... pag. 80

4.4. Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje............................. pag. 83

4.5. Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi deşeurile de ambalaje....................................................................................................... pag. 88

4.5.1. Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale......................................................................................................... pag. 88

4.5.2. Cuantificarea ţintelor privind deşeurile din ambalaje.................... pag. 90


5. FLUXURI SPECIFICE DE DEŞEURI............................................................ pag. 93

5.1. Deşeuri periculoase din deşeuri municipale........................................... pag. 93

5.1.1. Tipuri de deşeuri periculoase.............................................. ..... pag. 93

5.1.2. Cantităţi generate.......................................................................... pag. 93

5.1.3. Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale....... pag. 94

5.1.3.1. Sisteme private de returnare........................................... pag. 96

5.1.4. Reducerea cantităţii de substanţe periculoase ............................ pag. 97

5.2. Deşeuri din echipamente electrice şi electronice.................................. pag.100

5.2.1.Tipurile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice......... pag.100

5.2.2. Gestionarea DEEE....................................................................... pag.100

5.2.3. Tratarea DEEE – la nivel de judeţ nu există instalaţii de tratare a acestora............................................................................................................ pag.101

5.2.4. Colectarea DEEE......................................................................... pag.101

5.3. Vehicule scoase din uz.......................................................................... pag.101

5.3.1. Puncte de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoate din uz.....pag.101

5.3.2. Instalaţii de valorificare a deşeurilor provenite din dezmembrarea /tratarea VSU ........................................................................................ pag.102

5.4. Deşeuri din construcţii şi demolări......................................................... pag.106

5.4.1. Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări.............................. pag.106

5.4.2. Cantităţi generate......................................................................... pag.106

5.4.3. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări....................... pag.107

5.5. Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti......................... pag.107

5.5.1. Staţii de epurare orăşeneşti–situaţia existentă la nivelul anului 2006.................................................................................................................. pag.107
6. EVALUAREA TEHNICILOR POTENTIALE PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE NEPERICULOASE........................................... pag.112

6.1 Situaţia deşeurilor menajere................................................................... pag.112

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə