Annual Report on External Assistance to Moldova

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.51 Mb.
səhifə1/20
tarix28.10.2017
ölçüsü1.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

powerpluswatermarkobject357831064Raport anual cu privire la asistenţa externă acordată MoldoveiCancelaria de Stat

a Republicii Moldova
Cuprins

LISTA ACRONIMELOR 3

SUMAR EXECUTIV 5

1. INTRODUCERE 6

Rolul Cancelariei de Stat 6

Raport anual cu privire la asistenţa externă 6

Aplicabilitatea Raportului 7

Sondajul în bază de chestionar 7

Răspunsurile la chestionar 7

Cuprinsul prezentului Raport 8

2. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ASISTENŢEI EXTERNE ACORDATE ÎN 2011 9

Situaţia socio-economică generală 9

Rolul donatorilor principali 10

3. ANALIZA REZULTATELOR AGREGATE ALE SONDAJULUI CU PRIVIRE LA ASISTENŢA TEHNICĂ OFERITĂ ÎN ANUL 2011 14

4. ANALIZA PROIECTELOR ÎN FUNCŢIE DE PRIORITĂŢILE SND 17

4.1. Consolidarea democraţiei, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 17

4.2. Modernizarea şi eficientizarea sistemului judiciar 18

4.3. Prevenirea şi combaterea corupţiei 19

4.4. Managementul frontierei de stat 20

4.5. Democratizarea şi dezvoltarea societăţii civile în baza valorilor europene şi a normelor şi standardelor internaţionale 21

4.6. Reintegrarea 22

4.7. Îmbunătăţirea mediului de afaceri 23

4.8. Promovarea ÎMM 24

4.9.


4.10. Sporirea eficienţei întreprinderilor 25

4.11. Dezvoltarea sferei de cercetare şi inovare 26

4.12. Dezvoltarea infrastructurii fizice 27

4.13. Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea accesului echitabil la serviciile educaţionale 29

4.14. Consolidarea unei societăţi sănătoase 31

4.15. Creşterea gradului de ocupare prin racordarea ofertei educaţionale la cererea de pe piaţa de muncă 32

4.16. Asigurarea incluziunii şi protecţiei sociale la un nivel mai înalt 33

4.17. Dezvoltarea regională 35

4.18. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură 36

4.19. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale şi promovarea parteneriatului public-privat 39

4.20. Prevenirea poluării mediului înconjurător şi utilizarea eficientă a resurselor naturale în vederea creşterii calităţii vieţii 40

4.21. Asigurarea stabilităţii macroeconomice 41

4.22. Consolidarea capacităţilor administraţiei publice 43

5. ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ EXTERNĂ PLANIFICATE PENTRU ANUL 2012 46

6. CONSOLIDAREA RECENTĂ A PROGRAMULUI DE ASISTENŢĂ EXTERNĂ 49

Consolidarea Unităţii Naţionale de Coordonare 49

Consolidarea legăturilor dintre Donatori şi Guvern 49

Consolidarea modalităţilor de acordare a AE 51

Informarea şi elaborarea paginii web cu privire la AE 52

7. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 53

ANEXE 55

A. Chestionarul 56

B. Lista clasificată a proiectelor de AE în proces de desfăşurare în anul 2011 68


LISTA ACRONIMELOR

ADA Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare

ACED Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor

CTF Cooperare transfrontalieră

CCA Evaluare comună de ţară

CIA Construcţie instituţională aprofundată

CSI Comunitatea Statelor Independente

CPS Strategia Băncii Mondiale de Parteneriat cu Ţara

DPO Operaţiunea privind politicile de dezvoltare

AE Asistenţă externă

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

CE Comisia Europeană

FCE Facilitatea de Creditare Extinsă

FFE Facilitatea de Finanţare Extinsă

BEI Banca Europeană de Investiţii

PEV Politica Europeană de Vecinătate

IEVP Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat

ESRA Stimularea economică a regiunilor rurale

UE Uniunea Europeană

EUBAM Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră

ETF Fundaţia Europeană pentru Instruire

AF An fiscal

GTZ Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei

PIB Produs intern brut

AP Agricultura Performantă

IDEA Baza de date integrată pentru asistenţă externă

TIC Tehnologii informaţionale şi de comunicare

IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă

IFC Corporaţia Financiară Internaţională

IFI Instituţii Financiare Internaţionale

FMI Fondul Monetar Internaţional

FAO Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie

MCC Corporaţia Provocările Mileniului

CCTM Cadrul de cheltuieli pe termen mediu

UNC Unitatea Naţională de Coordonare

SND Strategia Naţională de Dezvoltare

ONG Organizaţie non-guvernamentală

NIF Facilitatea de investiţii pentru vecinătate

ODIMM Organizaţia pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

OSCE Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa

PARE Programul de atragere a remitenţelor în economie

PCA Acord de parteneriat şi cooperare

PIPP Planul de implementare a principiilor de parteneriat

PPP Parteneriate public-private

SANCO Directoratul General al UE pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorului

SDC Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

Sida Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională

SITA Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor

ÎMM Întreprinderi mici şi mijlocii

SWAp Abordări sectoriale

TB Tuberculoză

TIKA Agenţia Turcească pentru Colaborare şi Dezvoltare

FF Fond Fiduciar

ONU Organizaţia Naţiunilor Unite

UNAIDS Programul Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA

UNDAF Cadrul Naţiunilor Unite de Asistenţă pentru Dezvoltare

PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii

USAID Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională

SUA Statele Unite ale Americii

TEMPUS Schema de mobilitate transeuropeană pentru studii universitare 

VET Instruire şi formare profesională

BM Banca Mondială

OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii

OMC Organizaţia Mondială a Comerţului

SUMAR EXECUTIV

Acest raport prezintă rezultatele finale ale procesului anual de evaluare a impactului asistenţei externe asupra dezvoltării sociale şi economice din Moldova. El se bazează pe un sondaj în bază de chestionar şi intervievarea ministerelor şi altor autorităţi publice, care au fost recipienţi1 ai asistenţei externe (AE), precum şi pe contribuţia partenerilor de dezvoltare din exterior şi a altor actori responsabili pentru planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei. Obiectivele prezentului raport includ îmbunătăţirea eficienţei, eficacităţii, impactului şi durabilităţii asistenţei externe acordate Republicii Moldova, precum şi sporirea transparenţei, relevanţei şi volumului de informaţii cu privire la programarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea AE disponibile autorităţilor de stat, donatorilor şi publicului.

Exerciţiul a fost realizat de către Cancelaria de Stat, organizaţie desemnată responsabilă pentru coordonarea asistenţei externe la nivel naţional.

Rolul asistenţei externe în realizarea priorităţilor de dezvoltare ale ţării a fost semnificativ. Pe parcursul perioadei de raportare Moldova a beneficiat de 225 proiecte în proces de implementare în diverse sectoare, inclusiv 62 proiecte în domeniul guvernării şi societăţii civile, 33 proiecte în infrastructură şi servicii sociale, 23 proiecte de asistenţă externă pentru educaţie, 21 proiecte multisectoriale, 17 proiecte în agricultură, 11 proiecte în domeniul mediului, 10 proiecte referitoare la generarea şi livrarea energiei şi 8 proiecte în dezvoltarea sectorului privat. În anul de raportare au fost lansate în total 110 proiecte noi, cu angajamente noi în sumă de 197,6 milioane euro în diferite sectoare, în conformitate cu politicile naţionale de dezvoltare.

Mai mulţi parteneri externi de dezvoltare au fost activi în Moldova, dar cel mai mare donator a fost UE. Alţi parteneri externi de dezvoltare importanţi sunt BERD, Banca Mondială, Guvernul SUA, ONU, Austria, Elveţia, Germania, Norvegia, Turcia şi alţii.

Evaluarea generală a proiectelor de AE în anul 2011 sugerează faptul că cele care au avut cel mai mare impact au fost însoţite de angajamentul puternic al conducerii statului. În linii generale, recipienţii proiectului au evaluat pozitiv impactul asistenţei externe asupra dezvoltării fiecărui sector în parte, iar 40% din proiecte au impact semnificativ asupra dezvoltării sectorului. O constatare importantă a evaluării impactului s-a referit la faptul că asistenţa externă oferită de-a lungul anului 2011 de diverşi parteneri de dezvoltare a fost în concordanţă cu SND (95% din proiecte), care, după cum a fost menţionat anterior, a constituit cadrul de politici pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova pe termen mediu.

Mai multe activităţi realizate de către Unitatea Naţională de Coordonare în anul 2011 (şi cele continuate în 2012) au avut drept scop mărirea accesului şi transparenţei informaţiilor cu privire la activităţile de asistenţă externă din Moldova, punerea în aplicare a reglementărilor cu privire la coordonarea asistenţei la nivel naţional, aprobate în anul 2010, precum şi consolidarea legăturilor dintre partenerii de dezvoltare, autorităţile publice şi societatea civilă pentru a mări impactul asistenţei externe oferite Republicii Moldova.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə