Cat/C/aus/Q/5/crp

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.87 Mb.
səhifə14/19
tarix24.01.2019
ölçüsü1.87 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Anul 2012

Fiind analizată informaţia cu privire la derularea investigaţiilor în cauzele penale privind pretinsele rele tratamente şi sentințele emise pe acestea, se constată că în anul 2012 procurorii au intentat urmărirea penală în 140 (108 în 2011) cauze referitor la pretinse rele tratamente şi tortură.

Concomitent, este remarcabil faptul că procurorii, întru neadmiterea efectuării unor investigaţii ineficiente, aşa cum în unele cazuri a constatat CEDO, dispun mai des pornirea urmăririi penale în asemenea cazuri.

Astfel, dacă în anul 2012 au fost intentate 140 de dosare penale, dintre acestea Procuratura Generală a dispus intentarea urmăririi penale doar în 17 cazuri, atunci, din cele 108 cauze penale pornite în anul 2011, procurorii Secţiei combatere tortură a Procuraturii Generale au emis ordonanţe de intentare a urmăririi penale în 35 de cazuri.

Situaţia în cauză este redată şi în tabel:

 


Anul

sesizări în gestiune

dosare pornite de către procurorii responsabili

dosare pornite de Procuratura Generală în rezultatul anulării hotărîrilor de refuz în pornirea urmăririi penale

Total

pornite dosare penale2011

958

73

35

108

2012

970

123

17

140

 

    Cifrele statistice pentru anul 2012 la compartimentul investigarea cauzelor penale sunt reflectate, după cum urmează:

 

articolul din C.p.

cauze penale rămase înprocedură la01.01.12.

Cauze penale intentate îna.2012

Cauze expediate în instanţa de judecată în a.2012

cauze încetate în baza art.275 pct.1-3 din Cpp în a.2012

cauze încetate în baza altor motive în a.2012

cauze suspendate în a.2012

 


cauze penale rămase în procedură la 01.01.2013

166/1

 

1

 

 
 

1

309

 

1

 

 

 

 

1

309/1

31

54

10

16

1

10

55

328

61

54

21

40

8

9

59

368

 

27

15

3

 

 

2

370

 

3

 

 

 

 

1

TOTAL

92

140

46

59

9

19

119

Conform datelor statistice rezultate din examinarea cauzelor în instanţele de judecată, rezultă că pe parcursul anului 2012 instanţele de judecată nu au examinat cauze penale în privinţa persoanelor învinuite de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.309 din Codul penal.

Pe parcursul anului 2012, în baza art.3091 din Codul penal, instanţele de fond au emis 13 sentinţe în privinţa la 30 persoane. Dintre acestea, 5  sentinţe de condamnare au fost emise în privinţa la 10 poliţiști, dintre care 9 poliţişti au fost condamnaţi cu pedeapsa închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă, un alt poliţist a fost sancționat cu amendă. În privinţa a 8 poliţişti condamnaţi a fost aplicată pedeapsa complementară - privarea de dreptul de a activa în cadrul MAI. Au fost încetate 3 procese penale în privinţa la 5 poliţiști în temeiul art.391 din Codul de procedură penală. Instanţele de fond emis 4 sentinţe de achitare în privinţa la 12 poliţiști. Sentinţele de achitare au fost contestate în instanțele de apel de către procurori în instanţa de judecată ierarhic superioară. În cadrul examinării cauzelor penale şi condamnării poliţiștilor, în cadrul acestor procese penale au fost condamnate şi alte 3 persoane (civili), cu pedeapsa închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă. Totodată, în privinţa tuturor celor 3 persoane a fost aplicată pedeapsa complementară - privarea de dreptul de a activa în organele de stat.În baza art.328 alin.(2), (3) din Codul penal instanţele de fond au emis 10 sentinţe în privinţa a 15 persoane, inclusiv, 5 sentinţe în privinţa a 6  poliţiști au fost de condamnare, mai exact, 5 poliţişti au fost condamnaţi cu pedeapsa închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă, iar poliţist a fost sancționat cu amendă. În privinţa a 5 poliţişti condamnaţi a fost aplicată pedeapsa complementară privarea de dreptul de a activa în cadrul MAI. Au fost emise 2 sentinţe de încetare a procesului penal în privinţa a 4 poliţişti, în temeiul art.391 din Codul de procedură penală. Au fost emise 2 sentinţe de achitare în privinţa la 3 poliţişti.

Un angajat al Departamentului Instituţiilor Penitenciare a fost condamnat în temeiul 328 alin.(2) din Codul penal cu pedeapsa închisorii, cu aplicarea pedepsei complementare - privarea de dreptul de a activa în cadrul DIP MJ. În procesele penale de achitare a poliţiștilor (2/3) a fost achitată 1 persoană, participant la infracţiune, civil. Procurorii au atacat în instanța de apel sentinţele ilegale.În baza art.368  din Codul penal de către Judecătoria militară au fost emise 12 sentinţe în privinţa la 15 militari, dintre care 10 sentinţe au fost de condamnare în privinţa la 13 militari, iar dintre aceștia, 1 militar a fost condamnat cu pedeapsa închisorii, alţi 11 militari au fost condamnaţi la închisoare, cu aplicarea art.90 din Codul penal şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă, iar 1 militar a fost sancționat cu amendă. În privinţa a 2 militari condamnaţi a fost aplicată pedeapsa complementară privarea de dreptul de a ocupa funcţii de natura aceleia de care s-au folosit la săvîrşirea infracţiunii. Două procese penale în privinţa a 2 militari au fost încetate.

În baza art.370 din Codul penal de către Judecătoria militară au fost examinate 2 cauze penale în privinţa la 2 militari. În ambele cauze militarii au fost condamnaţi cu pedeapsa închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă.

 

Informaţii statistice pentru primele 6 luni ale anului 2013 la compartimentul investigarea cauzelor penale sunt reflectate, după cum:

 

articolul din C.p.

cauze penale rămase în procedură la 01.01.2013

 


cauze penale intentate în perioada I semestru a.2013

 


c.p.expediate în instanţa de judecată în perioada I semestru a.2013

 


c.p.încetate în baza art.275 pct.1-3 din Cpp în perioada I semestru a.2013

c.p.încetate în baza altor motive în perioada I semestru a.2013

 


c.p.suspendate în perioada I semestru a.2013

 


cauze penale rămase în procedură la 01.07.2013

Art.309

1

1

 

1

 

 

1

Art.166/1 alin (3), (4)

3091 

55


 

15


 

6


 

22

  

 


 

5

  

37


Art.166/1 alin (1), (2)

328 alin.(2), (3).CP 

60


 

45


 

11

  

36


 

1


 

5


 

52


Art.368

2

7

 


4

 


 

1

 

4

 


Art.370

1

2

2

1

 

 

 

 

TOTAL

 

119

 


 

70

 

23

 


 

60

 

2

 

10

 


 

94

Dacă e să ne referim la datele statistice rezultate din examinarea cauzelor penale de către instanţele de judecată putem menţiona că:

În semestrul I al anului 2013, în baza art.166/1 din Codul penal, instanţele de fond au emis 2 sentinţe în privinţa a 4 poliţişti, dintre care 3 poliţişti au fost condamnaţi cu pedeapsa  închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal  şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă, un alt poliţist a fost sancționat cu amendă. În privinţa tuturor celor 4  poliţişti  condamnaţi a fost aplicată pedeapsa complementară- privarea de dreptul de a activa în cadrul MAI.

La 28.06. 2013 în instanţele de fond, în temeiul art.166/1 din Codul penal  se aflau 3 cauze penale neexaminate în privinţa a 4 persoane.

 

În baza art. 3091 din Codul penal instanţele de fond au emis 7 sentinţe în privinţa la 20 inculpaţi. Dintre acestea, 6  sentinţe au fost emise în privinţa la 10 poliţiști, dintre care, au fost pronunţate 2 sentinţe de condamnare a 2  poliţişti, inclusiv a unui poliţist la pedeapsa a închisorii (sentinţa a fost casată de Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi în temeiul apelului inculpatului cu stabilirea pedepsei închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal  şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă), un alt poliţist a fost sancționat cu amendă. În privinţa unui poliţist condamnat a fost aplicată pedeapsa complementară - privarea de dreptul de a activa în cadrul MAI. Au fost încetate 2 procese penale în privinţa a  5 colaboratori de poliţie în temeiul art.391 din Codul de procedură penală. Instanţele de fond au emis 2 sentinţe de achitare în privinţa a 3 poliţiști. Sentinţele de achitare au fost contestate în instanța de apel de către procurori în instanţa de judecată ierarhic superioară. A fost emisă 1 sentinţă de achitare în privința a 10 colaboratori ai Detaşamentului cu destinaţie specială ,,Pantera” a DIP al MJ. Sentinţa a fost atacată în instanța de apel de către procurori. 

La 28.06. 2013 în instanţele de fond, în proces de examinare, în temeiul art.3091 din Codul penal, se aflau 15 cauze penale în privinţa la 26 persoane.

În baza art. 328 alin.(2), (3) din Codul penal instanţele de fond au emis 7 sentinţe în privinţa la 14 persoane, toți poliţiști, inclusiv, 6 sentinţe în privinţa a 7 poliţiști au fost de condamnare, dintre care, 1 poliţist a fost condamnat la pedeapsa închisorii (cauza penală se află pe rol la Curtea de Apel Bălţi în baza apelului inculpatului,) 2 poliţişti au fost condamnaţi cu pedeapsa  închisorii, cu aplicarea art.90 din Codul penal  şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă, alţi 4 poliţişti au fost sancționați cu amendă. În privinţa a 4  poliţişti  condamnaţi a fost aplicată pedeapsa complementară privarea de dreptul de a activa în cadrul MAI. A fost pronunţată 1 sentinţă de încetare a procesului penal  în privinţa a 5 poliţişti în temeiul art.391 din Codul de procedură penală. Prin sentințele emise de către instanțele judecătorești au fost achitaţi 2 poliţişti. Procurorii au atacat în instanțele de apel sentinţele ilegale.

La 28.06.2013 în proces de examinare, în instanţele de fond, în temeiul art.328 alin.(2), (3) din Codul penal  se aflau 21 cauze în privinţa la 36 persoane.În baza art.368  din Codul penal  Judecătoria militară a emis 8 sentinţe în privinţa a 9 militari, dintre care 8 militari au fost de condamnaţi la închisoare, cu aplicarea art.90 din Codul penal  şi suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de probă, iar 1 militar a fost sancționat cu amendă. În privinţa a 3 militari a fost aplicată pedeapsa complementară privarea de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o activitate de natura celeia  de care s-a folosit la săvîrşirea infracţiunii.

La 28.06.2013, în curs de examinare la Judecătoria militară se afla  1 cauză penală în privinţa unui militar, învinuit de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.368 din Codul penal.În baza art.370 din Codul penal Judecătoria militară nu a examinat cauze penale cu inculpați militari, învinuiţi de săvîrşirea acestei infracţiuni, iar la sfîrşitul semestrului, astfel de cauze penale neexaminate de Judecătoria militară nu erau.

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə