Centrul român pentru promovarea comerţului

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.81 Mb.
səhifə1/5
tarix29.07.2018
ölçüsü0.81 Mb.
  1   2   3   4   5


CENTRUL ROMÂN PENTRU PROMOVAREA COMERŢULUI

ŞI INVESTIŢIILOR STRĂINE

Februarie 2012
C U P R I N SPagina
I

COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI

ÎN PERIOADA 01.01 – 30.11.2011

1

1

Evoluţia şi structura pe grupe de produse

1

2

Orientarea geografică

3II

ANEXE

5

1

Comerţul internaţional al României la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

5

2

Comerţul internaţional al României (serii lunare) la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

6

3

Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe grupe principale de produse la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

7

4

Lista principalelor produse exportate la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

8

5

Lista principalelor produse importate la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

14

6

Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe secţiuni SA la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

22

7

Evoluţia comerţului internaţional al României pe regiuni geografice la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

24

8

Topul la export al ţărilor de destinaţie la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

28

9

Topul la import al ţărilor partenere (de origine pentru importuri extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare) la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

32

10

Topul ţărilor partenere în deficitul balanţei comerciale la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

36

11

Topul ţărilor partenere în excedentul balanţei comerciale la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

38

12

Evoluţia exportului şi importului pe grupe de ţări la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

41

COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI

ÎN PERIOADA 01.01 – 30.11.2011
1. Evoluţia şi structura pe grupe de produse


Valoarea totală a comerţului internaţional al României, în primele unsprezece luni ale anului 2011, a fost de 92.197,3 mil. euro, în creştere cu 20,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, exportul înregistrând o creştere la 41.747,9 mil. euro (+22,5%), iar importul la 50.449,4 mil. euro (+18,0%).

În aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a României a crescut, cu 0,1%, de la nivelul de -8.690,3 mil. euro (30 noiembrie 2010), la -8.701,5 mil. euro (30 noiembrie 2011).Comerţul total intracomunitar al României s-a majorat cu 18,6%, la 66.311,9 mil. euro, din care exportul a cunoscut o creştere cu 20,3%, fiind de 29.789,6 mil. euro, iar importul cu 17,2%, cifrându-se la 36.522,3 mil. euro.

Soldul negativ al balanţei comerciale România în relaţia cu partenerii din Uniunea Europeană (UE) a crescut cu 5,2% în perioada ianuarie – noiembrie 2011 faţă de perioada corespunzătoare din anul anterior, de la -6.399,0 mil. euro, la -6.732,7 mil. euro.O tendinţă de evoluţie similară, însă mai accentuată la export, a fost înregistrată şi pe ansamblul relaţiilor comerciale din afara spaţiului comunitar. Comerţul total extracomunitar a însumat 25.885,4 mil. euro, cu 23,8% mai mult în primele unsprezece luni ale anului 2011 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010, din care export 11.958,3 mil. euro (+28,4%), iar import 13.927,1 mil. euro (+20,0%).

Pentru aceleaşi două perioade de analiză, deficitul balanţei comerciale România - ţări non-UE a scăzut de la -2.291,3 mil. euro, la -1.968,8 mil. euro (-14,1%).


Pe fondul creşterii mai pronunţate a comerţului pe relaţia extracomunitară comparativ cu cea intracomunitară, ponderea schimburilor comerciale totale cu ţările UE în comerţul internaţional românesc a scăzut de la 72,8% în primele unsprezece luni ale anului 2010, la 71,9% în primele unsprezece luni din anul 2011.


Analiza exporturilor pe grupe de mărfuri pune în evidenţă faptul că, la nivelul principalelor categorii de produse s-au înregistrat creşteri la toate livrările pe piaţa internaţională şi, în funcţie de ponderea deţinută în total export, au influenţat amplitudinea trendului ascendent al exportului realizat în primele unsprezece luni ale anului 2011, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

După mărimea creşterii absolute înregistrată de livrările la export în perioadele de timp de comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează: • produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+2.956,7 mil. euro (+19,8%);

+1.090,7 mil. euro (+33,6%);

 • metale comune şi articole din acestea

+980,3 mil. euro (+24,0%);

 • produse agroalimentare

+824,7 mil. euro (+29,3%);

 • produse ale industriei textile şi pielăriei

+667,0 mil. euro (+15,9%);

 • produse minerale

+552,1 mil. euro (+30,1%);

 • produse ale industriei lemnului, hârtiei (inclusiv mobilă)

+475,6 mil. euro (+17,9%);

 • articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+26,4 mil. euro (+12,8%).
În structura principalelor grupe de produse, importurile româneşti au înregistrat o tendinţă de ansamblu de creştere în primele unsprezece luni ale anului 2011 faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut, după cum urmează:

 • produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+2.287,8 mil. euro (+14,3%);

 • produse minerale

+1.551,8 mil. euro (+33,9%);

 • produse ale industriei chimice şi mase plastice

+1.412,5 mil. euro (+19,3%);

 • metale comune şi articole din acestea

+1.044,6 mil. euro (+22,2%);

 • produse ale industriei textile şi pielăriei

+638,4 mil. euro (+16,5%);

+508,0 mil. euro (+14,2%);

 • produse ale industriei lemnului şi hârtiei (inclusiv mobilă)

+155,6 mil. euro (+8,0%);

 • articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+45,8 mil. euro (+7,4%).
2. Orientarea geografică

Exportul şi importul României se desfăşoară, cu precădere, cu statele europene (87,8% din total export şi, respectiv, 88,0% din total import). Comerţul intracomunitar (cu cele 26 ţări membre ale UE) reprezintă o pondere de 71,4% la export şi de 72,4% la import.


În primele unsprezece luni ale anului 2011, primele 10 ţări de destinaţie pentru exporturile româneşti au fost: Germania (cu o pondere în totalul exportului României de 18,8%), Italia (12,9%), Franţa (7,5%), Turcia (6,1%), Ungaria (5,6%), Bulgaria (3,6%), Marea Britanie (3,2%), Olanda (3,1%), Spania (2,5%) şi Polonia (2,4%), ponderea cumulată a acestor ţări fiind de 65,7% în total export.
La import primele 10 ţări partenere ale României (ţări de origine pentru importuri extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare) deţin o pondere de 67,1% din total import realizat în primele unsprezece luni ale anului 2011, respectiv: Germania (17,0%), Italia (11,4%), Ungaria (8,7%), Franţa (5,8%), China (4,7%), Kazahstan (4,1%), Polonia (4,0%), Austria (4,0%), Federaţia Rusă (3,9%) şi Turcia (3,5%).
Balanţa comercială a României a înregistrat la nivelul principalilor 10 parteneri comerciali la export şi, respectiv, la import, următoarele tendinţe de-a lungul perioadei 01.01-30.11.2011:

 • deficit comercial în creştere pe relaţiile: Kazahstan (-1.960,4 mil. euro, nivelul soldului la 30 noiembrie 2011), Austria (-1.053,7 mil. euro), Polonia (-1.002,7 mil. euro), Italia (-361,5 mil. euro) şi Spania (-136,8 mil. euro); • deficit comercial în scădere pe relaţiile: Ungaria (-2.078,2 mil. euro), China (-2.012,9 mil. euro), Federaţia Rusă (-1.021,2 mil. euro), Germania (-732,8 mil. euro) şi Olanda (-310,5 mil. euro);

 • excedent comercial în creştere pe relaţiile: Turcia (+812,7 mil. euro) şi Bulgaria (+42,7 mil. euro);

 • excedent comercial în scădere pe relaţiile: Franţa (+215,0 mil. euro) şi Marea Britanie (+170,2 mil. euro).


Niveluri semnificative ale deficitului balanţei comerciale a României pe ţări partenere s-au mai înregistrat pentru: Cehia (-544,9 mil. euro), Brazilia (-320,7 mil. euro), Belgia (-221,0 mil. euro), Coreea de Sud (-216,2 mil. euro), India (-209,4 mil. euro), Slovacia (-195,6 mil. euro), Irlanda (-194,3 mil. euro), Slovenia (-149,0 mil. euro), Taiwan (-146,1 mil. euro) şi Danemarca (-127,5 mil. euro).


Contribuţii importante de compensare parţială a deficitului balanţei comerciale a României au avut şi excedentele comerciale pe relaţiile: Serbia (+356,6 mil. euro), Arabia Saudită (+327,1 mil. euro), Moldova (+291,3 mil. euro), EAU (+274,7 mil. euro), Egipt (+228,1 mil. euro), Norvegia (+200,0 mil. euro), Algeria (+187,4 mil. euro), S.U.A. (+160,5 mil. euro), Georgia (+158,8 mil. euro) şi Maroc (+154,7 mil. euro).

Anexa 1

Comertul international al Romaniei

la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

- 2011 date provizorii / 2010 date semidefinitive -

1.01-30.11 Noiembrie

Realizari Cresteri Realizari Cresteri

2010 2011 2011 fata de 2010 2010 2011 2011 fata de 2010

- milioane EURO - mil EURO % - milioane EURO - mil EURO %

Export 34073.50 41747.91 7674.41 22.52 3619.54 4117.54 498.00 13.76

Total

Import 42763.84 50449.45 7685.61 17.97 4565.79 5052.11 486.33 10.65

Total

Sold Total -8690.34 -8701.54 -946.25 -934.57

Export 24762.82 29789.65 5026.83 20.30 2696.67 2992.30 295.63 10.96

Intra UE

Import 31161.85 36522.31 5360.47 17.20 3409.45 3782.21 372.76 10.93

Intra UE

Sold -6399.03 -6732.66 -712.77 -789.91

Intra UE

Export 9310.68 11958.26 2647.58 28.44 922.87 1125.24 202.37 21.93

Extra UE

Import 11601.99 13927.14 2325.14 20.04 1156.34 1269.90 113.56 9.82

Extra UE

Sold -2291.31 -1968.87 -233.47 -144.67

Extra UE

Anexa 2

Comertul international al Romaniei lunar

la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

- 2011 date provizorii / 2010 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT SOLD

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Ianuarie 2315.31 3416.22 2781.93 3627.98 -466.62 -211.76

Februarie 2564.62 3521.11 3217.36 3933.27 -652.74 -412.16

Martie 3027.79 4104.92 3975.69 4991.26 -947.90 -886.34

Aprilie 2893.34 3397.56 3781.40 4386.76 -888.05 -989.19

Mai 3051.66 3852.12 4012.26 5045.29 -960.60 -1193.17

Iunie 3371.01 3772.75 4306.35 4680.39 -935.34 -907.64

Iulie 3390.72 3792.97 4051.74 4476.27 -661.02 -683.30

August 2788.35 3463.74 3421.15 4344.93 -632.81 -881.20

Septembrie 3529.43 4196.61 4365.61 5015.63 -836.18 -819.02

Octombrie 3521.73 4112.39 4284.55 4895.56 -762.83 -783.17

Noiembrie 3619.54 4117.54 4565.79 5052.11 -946.25 -934.57Anexa 3


Evolutia volumului si structurii

comertului international al Romaniei

pe grupe principale de produse

la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

- 2011 date provizorii / 2010 date semidefinitive -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT

2010 2011 Crestere 2010 2011 Crestere

(%) (%)

Total, din care: 34073.50 41747.91 22.52 42763.84 50449.45 17.97

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 Produse ale industriei 14923.63 17880.29 19.81 16020.89 18308.64 14.28

constructoare de masini (inclusiv

electrotehnica)

43.80% 42.83% 37.46% 36.29%

2 Produse ale industriei textile si 4191.02 4858.05 15.92 3863.39 4501.82 16.53

pielariei

12.30% 11.64% 9.03% 8.92%

3 Produse minerale 1835.79 2387.86 30.07 4582.57 6134.34 33.86

5.39% 5.72% 10.72% 12.16%

4 Produse ale industriei chimice si 3244.18 4334.92 33.62 7327.87 8740.35 19.28

mase plastice

9.52% 10.38% 17.14% 17.32%

5 Produse agroalimentare 2815.11 3639.85 29.30 3581.77 4089.72 14.18

8.26% 8.72% 8.38% 8.11%

6 Metale comune si articole din 4083.15 5063.43 24.01 4706.15 5750.71 22.20

acestea


11.98% 12.13% 11.00% 11.40%

7 Produse ale industriei lemnului, 2651.42 3126.99 17.94 1955.66 2111.28 7.96

hartiei (inclusiv mobila)

7.78% 7.49% 4.57% 4.18%

8 Articole din piatra, ipsos, ciment, 207.10 233.54 12.77 622.39 668.18 7.36

sticla si ceramica

0.61% 0.56% 1.46% 1.32%

9 Alte 122.09 222.98 82.65 103.14 144.40 40.01

0.36% 0.53% 0.24% 0.29%

Anexa 4

LISTA

principalelor produse exportate

la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010

- 2011 date provizorii / 2010 date semidefinitive -

2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

1 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 264528.34 1877135.28 5.51 320323.59 2315139.07 5.55 438003.79 23.33

2 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 179895.67 1804008.66 5.29 205350.24 2258013.37 5.41 454004.71 25.17

3 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate 319742.59 1857470.28 5.45 327997.50 2213247.36 5.30 355777.08 19.15

transp.persoane

4 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 15117.60 1877661.62 5.51 15190.48 2068675.80 4.96 191014.19 10.17

5 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 2786518.83 1447323.46 4.25 2759382.02 1882874.42 4.51 435550.96 30.09

(benzine, motorine)

6 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 207797.81 716849.08 2.10 251323.16 928222.10 2.22 211373.02 29.49

7 89010000 Pacheboturi,nave de croaziera,de excursii,marfuri,feribot. 219600.29 719252.85 2.11 234690.91 812623.46 1.95 93370.62 12.98

8 72040000 Deseuri si resturi din fonta, fier sau otel 2293020.67 661058.76 1.94 2167488.69 712374.63 1.71 51315.86 7.76

9 94010000 Scaune transformabile 141336.77 568099.27 1.67 163771.55 691772.33 1.66 123673.06 21.77

10 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau 23893.10 440432.47 1.29 36187.00 661354.03 1.58 220921.56 50.16

gaze


11 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 11722.17 519096.14 1.52 15584.44 649570.84 1.56 130474.70 25.13

12 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 27302.72 541910.75 1.59 30939.17 640251.92 1.53 98341.17 18.15

13 44070000 Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit 1527940.58 508317.97 1.49 1682081.90 568266.08 1.36 59948.11 11.79

14 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 207249.15 497191.51 1.46 218640.29 542138.73 1.30 44947.22 9.04

15 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 41934.91 449220.61 1.32 50039.03 540113.21 1.29 90892.60 20.23

16 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 16255.45 442583.56 1.30 16848.56 524719.98 1.26 82136.42 18.56

17 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 13259.46 351896.73 1.03 20184.08 515997.78 1.24 164101.05 46.63

18 10050000 Porumb. 1674948.94 321648.62 0.94 1959387.36 496284.67 1.19 174636.05 54.29

19 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, 13119.67 422881.74 1.24 13917.39 493647.91 1.18 70766.17 16.73

20 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase. 1650584.03 288439.13 0.85 1893341.92 492946.34 1.18 204507.21 70.90

21 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 356112.68 337463.27 0.99 430403.95 474365.46 1.14 136902.19 40.57

2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

22 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate. 478294.22 178796.86 0.52 1070748.15 464939.20 1.11 286142.33 160.04

23 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 1155092.13 550861.10 1.62 797448.11 450105.79 1.08 -100755.31 -18.29

24 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 6266.80 330266.47 0.97 7614.87 443792.10 1.06 113525.63 34.37

25 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 18798.38 346832.86 1.02 26549.89 422890.53 1.01 76057.67 21.93

26 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 16639.57 369878.77 1.09 16911.46 419709.47 1.01 49830.70 13.47

27 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 12655.47 258040.98 0.76 14633.98 296231.20 0.71 38190.22 14.80

28 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 2365725.57 360004.99 1.06 1434327.76 285996.97 0.69 -74008.03 -20.56

29 12050000 Seminte de rapita, chiar sfarimate. 1044971.46 333755.42 0.98 540636.54 261572.19 0.63 -72183.22 -21.63

30 74040000 Deseuri si resturi de cupru. 45218.79 197263.68 0.58 50979.00 259751.40 0.62 62487.72 31.68

31 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 29559.21 228235.30 0.67 31056.44 259685.62 0.62 31450.32 13.78

32 87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor 53696.11 278057.12 0.82 42142.72 255633.69 0.61 -22423.43 -8.06

33 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 53509.52 174202.68 0.51 67887.76 229033.74 0.55 54831.06 31.48

34 76040000 Bare si profile din aluminiu. 76885.72 161744.96 0.47 86191.33 215272.89 0.52 53527.93 33.09

35 99990000 Alte nespecificate 2306.89 122085.46 0.36 3752.97 214009.69 0.51 91924.24 75.29

36 72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate 210427.19 88484.03 0.26 399178.10 212053.19 0.51 123569.16 139.65

37 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 7368.23 193046.27 0.57 6312.67 203519.11 0.49 10472.84 5.43

38 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 57734.74 166688.93 0.49 75278.17 199798.95 0.48 33110.01 19.86

39 85210000 Aparate video de inregistrat sau de reprodus 4375.78 128237.54 0.38 8546.14 198430.60 0.48 70193.06 54.74

40 62060000 Bluze si camasi pentru femei si fete. 6382.49 165299.85 0.49 6914.80 190170.83 0.46 24870.98 15.05

41 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 10722.59 163469.62 0.48 13091.77 184799.58 0.44 21329.96 13.05

42 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 7789.69 135614.04 0.40 6849.26 175928.06 0.42 40314.02 29.73

43 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase. 274076.12 126356.28 0.37 275493.20 174682.18 0.42 48325.90 38.25

44 44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn 567480.65 152247.79 0.45 570919.98 173101.71 0.41 20853.93 13.70

45 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 132622.41 98098.11 0.29 171349.24 170058.09 0.41 71959.98 73.36

46 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 11073.13 147495.44 0.43 10323.18 170003.98 0.41 22508.53 15.26

47 84730000 Parti si accesorii 3084.31 168629.29 0.49 3502.34 169669.80 0.41 1040.52 0.62

48 84830000 Arbori de transmisie si 32143.40 111264.40 0.33 40442.34 166339.61 0.40 55075.22 49.50

manivele,lagare,cuzineti,angrenaje

49 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 12040.76 120538.21 0.35 15129.91 165896.34 0.40 45358.13 37.63

50 72200000 Produse laminate inoxidabile sub 60mm latime 43865.37 128445.16 0.38 46687.46 162478.06 0.39 34032.90 26.50Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə