Consiliul uniunii europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 46.16 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü46.16 Kb.CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

6175/13

(OR. en)

PRESSE 46

PR CO 7

COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de a 3221-a reuniune a ConsiliuluiEducație, Tineret, Cultură și Sport

Bruxelles, 15 februarie 2013


Președintele Dl Ruairí Quinn
Ministrul Educației și Competențelor al Irlandei


Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul a adoptat concluzii privind investițiile în educație și formare profesională, drept răspuns la recenta Comunicare a Comisiei intitulată „Regândirea educației”.

De asemenea, Consiliul a organizat o dezbatere de orientare pe tema „Educație și competențe pentru crearea de locuri de muncă, stabilitate și creștere economică”, în contextul semestrului european, ținând seama, în special, de aspectele legate de educație din cadrul analizei anuale a creșterii pentru 2013.

În timpul prânzului, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu partenerii sociali cu privire la unele dintre chestiunile discutate în cadrul reuniunii Consiliului.

CUPRINS1

PARTICIPANȚI Error: Reference source not found

PUNCTE DEZBĂTUTE

EducaȚie Error: Reference source not found

Investiții în educație și formare profesională Error: Reference source not found

Educație și competențe pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică Error: Reference source not found

Diverse Error: Reference source not found

„Erasmus pentru toți” Error: Reference source not found

ALTE PUNCTE APROBATE

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE


 • Acordul de cooperare dintre Liechtenstein și Eurojust Error: Reference source not found

LEGISLAȚIA ALIMENTARĂ

 • Autorizarea aditivilor alimentari Error: Reference source not found

PARTICIPANȚI

Belgia:

Dl Olivier BELLE Reprezentant Permanent AdjunctBulgaria:

Dna Maria KOLEVA Grupul MertensRepublica Cehă:

Dl Jiří NANTL Prim-adjunctul Ministrului Educației, Tineretului și SporturilorDanemarca:

Dna Christine ANTORINI Ministrul Copiilor și EducațieiGermania:

Dl Helge BRAUN Secretar Parlamentar de Stat pe lângă Ministrul Federal al Educației și CercetăriiEstonia:

Dl Clyde KULL Reprezentant Permanent AdjunctIrlanda:

Dl Ruairí QUINN Ministrul Educației și Competențelor

Dl Thomas HANNEY Reprezentant Permanent Adjunct

Grecia:

Dl Athanasios KYRIAZIS Secretar de stat la Ministerul EducațieiSpania:

Dna Monserrat GOMENDIO KINDELAN Secretar de Stat pentru Educație, Învățământ Profesional și Tehnic și UniversitățiFranța:

Dl Alexis DUTERTRE Reprezentant Permanent AdjunctItalia:

Dl Francesco PROFUMO Ministrul Educației, Universităților și CercetăriiCipru:

Dl Giorgos DEMOSTHENOUS Ministrul Educației și CulturiiLetonia:

Dna Sanda LIEPIŅA Secretar de Stat la Ministerul Educației și ȘtiințeiLituania:

Dl Dainius PAVALKIS Ministrul Educației și ȘtiințeiLuxemburg:

Dna Michèle EISENBARTH Reprezentant Permanent AdjunctUngaria:

Dl Olivér VÁRHELYI Reprezentant Permanent AdjunctMalta:

Dna Dolores CRISTINA Ministrul Educației și Ocupării Forței de MuncăȚările de Jos:

Dl Derk OLDENBURG Reprezentant Permanent AdjunctAustria:

Dl Harald GÜNTHER Reprezentant Permanent AdjunctPolonia:

Dna Krystyna SZUMILAS Ministrul Educației NaționalePortugalia:

Dl Nuno CRATO Ministrul Educației și ȘtiințeiRomânia:

Dl Remus PRICOPIE Ministrul Educației NaționaleSlovenia:

Dna Mojca ŠKRINJAR Secretar de Stat la Ministerul Educației, Științei, Culturii și SportuluiSlovacia:

Dl Dušan ČAPLOVIČ Ministrul Educației, Științei, Cercetării și SportuluiFinlanda:

Dl Jukka GUSTAFSSON Ministrul Educației și ȘtiințeiSuedia:

Dl Jan BJÖRKLUND Viceprim-ministru, Ministrul EducațieiRegatul Unit:

Dna Shan MORGAN Reprezentant Permanent AdjunctComisia:

Dna Androulla VASSILIOU Membru

Guvernul statului aderent a fost reprezentat după cum urmează:

Croația:

Dl Željko JOVANOVIĆ Ministrul Științei, Educației și SportuluiPUNCTE DEZBĂTUTE

EducaȚie

Investiții în educație și formare profesională

Consiliul a adoptat concluzii privind investițiile în educație și formare profesională, care reprezintă un răspuns la Comunicarea Comisiei „Regândirea educației” (14871/12) și la aspectele legate de educație din cadrul analizei anuale a creșterii pentru 2013 (16669/12 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3), conform solicitării Consiliului European din 13-14 decembrie 2012 (EUCO 205/12).

Concluziile evidențiază domeniile prioritare pentru reforma sistemelor de educație și formare profesională, punând un accent deosebit pe nivelul global al competențelor și al pregătirii în vederea creșterii capacității de inserție profesională și a reducerii șomajului în rândul tinerilor. Mai mult, acestea vizează consolidarea legăturii dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 și metoda deschisă de coordonare (MDC) în domeniul educației, urmărind promovarea unei colaborări mai strânse cu alte comitete de politică relevante, precum Comitetul pentru politică economică și Comitetul pentru ocuparea forței de muncă.

Statele membre sunt, în special, invitate: • să își restructureze sistemele educaționale, creând, de exemplu, legături mai strânse cu piața muncii;

 • să își îmbunătățească învățământul profesional și tehnic și să îl axeze pe domeniile cu potențial de creștere sau care duc lipsă de personal calificat;

 • să identifice tinerii confruntați cu riscul de părăsire timpurie a școlii și să le acorde o asistență personalizată;

 • să reducă numărul de adulți slab calificați prin asigurarea accesului la programele de formare a adulților și de învățare pe tot parcursul vieții; precum și

 • să optimizeze gradul de utilizare a învățării bazate pe TIC și accesul la resursele educaționale libere.

Unele state membre și-au exprimat dorința examinării de către Consiliul EYCS - în detaliu și în mod regulat - atât a progreselor globale, cât și a progreselor individuale ale statelor membre în ceea ce privește reacția la recomandările specifice fiecărei țări, în timp ce alte state membre s-au declarat în favoarea unei proceduri mai puțin prescriptive, susținând faptul că rolul educației în cadrul semestrului european este deja destul de însemnat și că educația reprezintă un domeniu care ține de competența națională. Majoritatea statelor membre au fost de părere că schimbul de informații și de bune practici este extrem de important și util.

Comisia a considerat aceste concluzii drept un punct de cotitură și a subliniat faptul că miniștrii educației din UE au interesul de a participa într-un mod mai intens la dezbaterea privind reformele solicitate în cadrul recomandărilor specifice fiecărei țări, întrucât există premise ca relevanța politică a acestora să crească în continuare: se preconizează că acestea vor juca un rol-cheie în selectarea priorităților pentru intervențiile viitoare în cadrul fondurilor structurale.

Comisia a evidențiat în special importanța a două inițiative care au fost propuse în cadrul comunicării și care urmează să fie puse în aplicare în curând:


 • Alianța europeană pentru ucenicii - care vizează îmbunătățirea formării la locul de muncă și care implică parteneriate mai strânse între educație și ocuparea forței de muncă, în special partenerii sociali, mediul de afaceri și furnizorii de formare profesională;

 • Agenda pentru modernizarea educației și a formării profesionale prin intermediul instrumentelor TIC.

În plus, comisarul Vassiliou a solicitat adoptarea rapidă a unui criteriu privind limbile străine care ar putea avea efecte pozitive asupra capacității de inserție profesională a tinerilor.

Educație și competențe pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică

În contextul semestrului european și în special pentru a permite miniștrilor educației să reacționeze la recomandările din cadrul analizei anuale a creșterii (AAC) pentru 2013, miniștrii au fost invitați să indice, în cadrul unei dezbateri publice, măsurile practice imediate adoptate de țările lor în domeniul educației și formării profesionale în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe și a capacității de inserție profesională, având, de asemenea, în vedere necesitatea urgentă a reducerii șomajului în rândul tinerilor.

Totodată, miniștrilor li s-a solicitat să evidențieze pe scurt o inițiativă practică adoptată în statele lor membre, inclusiv orice acțiune pe care o întreprind ca răspuns la recomandările specifice fiecărei țări.

În vederea unei dezbateri mai deschise și mai interactive, Președinția a invitat doi oratori principali: Lord David PUTTNAM, Rector al „Open University” din Regatul Unit și renumit producător de film, și dl Andreas SCHLEICHER, Director pentru educație și Consilier special pentru politica în domeniul educației din partea OCDE.

Dl Schleicher s-a referit la trei aspecte:


 • provocările globale cu care se confruntă Europa în privința concurenței din partea Americii de Nord, Asiei etc.;

 • dovezi cu privire la calificările căutate de angajatori;

 • exemple de bune practici din Europa.

Lord Puttnam a subliniat faptul că educația nu este un lux: este, fără îndoială, o chestiune de supraviețuire a societăților noastre. Nu ne putem permite o educație de proastă calitate.

Acesta a arătat că există un decalaj între școlile noastre standard și lumea exterioară și că acest lucru i-ar putea determina, la un moment dat, pe copii să acuze educația în general, pentru că nu i-a pregătit pentru noile provocări. Dar, deși competențele digitale trebuie stăpânite, Domnia Sa a pledat ferm în favoarea rolului crucial al cadrelor didactice, care trebuie să beneficieze de formarea corespunzătoare și să dispună de o înaltă calificare. De asemenea, acesta a îndemnat statele membre să încurajeze cadrele didactice să facă schimb de informații cu ajutorul platformelor digitale și să transmită mai departe propriile experiențe în momentul pensionării, așa cum se întâmplă deja în Regatul Unit.

Deși statele membre au convenit în general că rolul educației nu se reduce la pregătirea tinerilor pentru viața profesională, dezvoltarea calificărilor relevante pentru piața muncii trebuie în mod clar să reprezinte o preocupare-cheie, în special în situația actuală a unei rate ridicate a șomajului în rândul tinerilor în Europa și a nivelurilor inacceptabil de ridicate ale părăsirii timpurii a școlii din câteva state membre. În ciuda acestei situații, se estimează că există în prezent peste două milioane de locuri de muncă disponibile, care nu pot fi ocupate.

Majoritatea statelor membre au fost de acord că învățământul profesional și tehnic (VET) trebuie modernizat și valorificat și că ar trebui să dispară distincția dintre învățământul academic și cel profesional și tehnic. În acest scop, numeroase state membre au subliniat importanța dezvoltării învățământului profesional și tehnic de înaltă calitate și a promovării învățării în rândul adulților, preferabil în cooperare cu partenerii sociali din domeniu. O serie de state membre au reamintit, de asemenea, necesitatea alinierii politicilor privind VET la strategiile de dezvoltare economică naționale, regionale și locale.

O serie de state membre au elaborat deja sau pun în aplicare strategii menite să asigure o tranziție mai eficientă de la școală la muncă, anticipând evoluția cererii de calificări și colaborând strâns cu întreprinderile.

Câteva state membre au atras atenția asupra importanței stăpânirii competențelor de bază înainte de a dezvolta alte competențe, deși acestea din urmă pot fi utile. Dl Schleicher a arătat că cel mai mult contează nu atât competențele dobândite, cât modul în care le vom utiliza.

Comisia a reamintit că ne aflăm într-un an decisiv pentru planurile statelor membre de a beneficia de finanțare din fondurile structurale: 35 de miliarde EUR sunt disponibile, în special din partea Fondului social european, iar această sumă ar putea avea o contribuție importantă, dacă este folosită în mod eficient.

Comisarul Vassiliou a salutat, de asemenea, cadrul de cooperare cu OCDE, recent instituit, căutând complementarități care vor spori impactul în statele membre. Cooperarea va fi dezvoltată în primul rând prin analiză națională, strategii în materie de competențe și instrumente de evaluare.

Mai mult, comisarul a îndemnat statele membre să își încurajeze universitățile să participe la noul proiect U-Multirank în curs de lansare, care are rolul de a stabili un clasament mai realist al universităților, care să nu se axeze exclusiv pe capacitățile de cercetare.

În final, majoritatea statelor membre au salutat cu căldură calitatea intervențiilor invitaților și au mulțumit Președinției pentru că a permis o dezbatere mai bogată și mai dinamică.Diverse

Erasmus pentru toȚi”

Consiliul a luat act de informarea verbală din partea Președinției privind situația actuală a propunerii de regulament de instituire a programului „Erasmus pentru toți”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport.

Comisia și-a prezentat propunerea la 25 noiembrie 2011 (17188/11) + ADD 1-6). Consiliul a convenit asupra unei abordări generale parțiale în mai 2012 (9873/12), care excludea orice dispoziție cu implicații bugetare, în așteptarea acordului global privind cadrul financiar multianual (CFM). Bugetul propus al programului este de 19 miliarde EUR.

Consiliul a păstrat arhitectura generală a propunerii Comisiei, punând accentul pe simplificare și pe utilizarea a diferite tipuri de acțiuni în locul unei abordări pur sectoriale, însă a introdus o serie de modificări în text, multe dintre acestea fiind deja preluate de către Parlament.

Comisia principală responsabilă de acest dosar în Parlamentul European (CULT) a votat 273 de amendamente la propunere, la 27 noiembrie 2012. În plus, alte patru comisii - BUDG, DEVE, EMPL și ITRE - au furnizat avize. Principalele aspecte cu privire la care poziția din Parlamentul European diferă de cea a Consiliului sunt redate succint în continuare: • un nou nume pentru program: Programul „DA Europa”;

 • păstrarea actualelor „nume de marcă” pentru subprograme (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig etc.);

 • obiective detaliate pentru capitolele privind educația, formarea și, respectiv, tineretul;

 • includerea indicatorilor în (anexă la) actul de bază;

 • utilizarea într-o mai mare măsură a actelor delegate.

O primă reuniune informală între Consiliu (reprezentat de președinția irlandeză), Comisie și Parlamentul European (trilog), vizând pregătirea unui acord cu privire la propunere, este programată pentru data de 19 februarie 2013. Președinția speră să se obțină un acord înaintea perioadei de vară, ceea ce ar permite finalizarea de către Comisie a unor activități pregătitoare importante la timp pentru demararea programului conform datei propuse, și anume 1 ianuarie 2014.

În cadrul reuniunii sale din 7-8 februarie, Consiliul European a convenit asupra unei creșteri substanțiale a mijloacelor financiare alocate cheltuielilor viitoare pentru domenii specifice, precum educația, în scopul promovării creșterii economice și al creării de locuri de muncă. Astfel, subrubrica „Competitivitate” a făcut obiectul unei creșteri de peste 37 % față de CFM 2007-2013. În plus, Consiliul european s-a angajat, totodată, să crească volumul finanțării acordate programului „Erasmus pentru toți”, deși suma exactă va depinde de negocierile viitoare cu Parlamentul European.ALTE PUNCTE APROBATE

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

Acordul de cooperare dintre Liechtenstein și Eurojust

Consiliul a aprobat acordul de cooperare dintre Eurojust și Liechtenstein (5384/13), în urma avizului Organului de control comun al Eurojust, în conformitate cu Decizia 2009/426/JAI a Consiliului. Acordul vizează combaterea criminalității grave, în special a celei organizate și a terorismului.LEGISLAȚIA ALIMENTARĂ

Autorizarea aditivilor alimentari

Consiliul a decis să nu se opună adoptării următoarelor două regulamente ale Comisiei: • un regulament de autorizare de utilizării ascorbatului de sodiu (E 301) ca antioxidant în preparatele de vitamina D destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică (17675/12);

 • un regulament de autorizare de utilizării fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] ca agent antiaglomerant în preparatele nutritive destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică (17677/12). Fosfatul tricalcic asigură menținerea fluidității amestecurilor sub formă de pulbere.

Regulamentele Comisiei fac obiectul așa-numitei proceduri de reglementare cu control. Aceasta înseamnă că, întrucât au fost aprobate de către Consiliu, Comisia le poate adopta, cu excepția situației în care Parlamentul European prezintă obiecții.

PRESĂ

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 7040 / 6319 Fax: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

6175/13


RO


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə