Consiliul Uniunii EuropeneYüklə 2.6 Mb.
səhifə19/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Sectorul sau subsectorul

Limitări privind tratamentul național la stabilire

2. ANGAJAMENTE SECTORIALE (bazate pe clasificarea ISIC ONU rev.3)

A. Agricultură, VÂNĂTOARE, SILVICULTURĂ
1. Agricultură, vânătoare, excluzând serviciile

2. Silvicultură, tăierea lemnelor, excluzând serviciileAT: Rezervă.

BG: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de teren agricol și de păduri.

CY: Este permisă participarea din afara UE în procent de cel mult 49 %. Nivelul minim indicativ al investițiilor este de 100 000 de lire cipriote.

FR: Rezervă privind înființarea de întreprinderi agricole de către resortisanți ai țărilor care nu sunt membre ale Comunității și achiziționarea de plantații viticole.

HR, HU: Neobligatoriu.

IE: Rezervă privind achiziționarea de către resortisanți ai țărilor care nu sunt membre ale Comunității de terenuri în scopuri agricole, cu excepția cazului în care se acordă o autorizație; rezervă privind investițiile rezidenților țărilor care nu sunt membre ale Comunității în activități de morărit.

LT: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de către subiecți străini (persoane fizice și juridice) a dreptului de proprietate asupra terenurilor, apelor interne și pădurilor în conformitate cu legislația constituțională.

MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de teren agricol și de păduri.

SK: Rezervă privind achiziționarea de terenuri în scopuri agricole și alte terenuri în conformitate cu Legea privind schimbul valutar, cu excepția cazului în care se acordă o autorizație.B. Pescuit
5. Pescuit, exploatare de crescătorii și ferme piscicole; excluzând serviciile.

AT: Achiziționarea a 25 % sau mai mult din navele înmatriculate în Austria.

BE: Rezervă privind achiziționarea de nave care arborează pavilionul belgian de către companii maritime care nu au sediul principal în Belgia.

BG: Neobligatoriu.

CY: Este permisă participarea din afara UE în procent de cel mult 49 %. Nivelul minim indicativ al investițiilor este de 100 000 de lire cipriote.


DK: Rezervă privind deținerea în proprietate de către rezidenți ai țărilor care nu sunt membre ale CE a unei treimi sau mai mult dintr-o întreprindere angajată în pescuit comercial; rezervă privind deținerea în proprietate de nave care arborează pavilion danez de către rezidenți ai țărilor care nu sunt membre ale CE, cu excepția cazului în care se face printr-o întreprindere înregistrată în Danemarca.

FR: Rezervă privind stabilirea resortisanților țărilor care nu sunt membre ale Comunității sau ai unor țări care nu fac parte din AELS pe domeniul maritim al statului pentru activități de piscicultură, conchiliocultură sau cultura algelor.

FI: Rezervă privind proprietatea asupra navelor ce arborează pavilionul finlandez, inclusiv nave de pescuit, cu excepția cazului în care aceasta se realizează printr-o întreprindere înregistrată în Finlanda.

FR: rezervă privind proprietatea în urma achiziționării a peste 50 % dintr-o navă care arborează pavilion francez, cu excepția cazului în care nava în cauză este deținută în întregime de întreprinderi cu sediul principal în Franța.


DE: Autorizația de pescuit maritim se acordă numai navelor care au dreptul să arboreze pavilionul Germaniei. Acestea sunt nave de pescuit al căror pachet de acțiuni majoritar este deținut de cetățeni comunitari sau societăți înființate în conformitate cu normele comunitare și al căror loc principal de desfășurare a activității este într-un stat membru. Utilizarea navelor trebuie condusă și supravegheată de persoane cu reședința în Germania. Pentru a obține o autorizație de pescuit, toate navele de pescuit trebuie să se înregistreze în statele costiere relevante în care navele își au portul de ataș.

EE: Navele au dreptul de a arbora pavilionul estonian în cazul în care sunt situate în Estonia, iar majoritatea acțiunilor sunt deținute de rezidenți estonieni în societăți în nume colectiv și în societăți în comandită simplă sau în alte entități juridice cu sediul în Estonia, majoritatea drepturilor de vot în consiliul de administrație al acestora fiind deținută de resortisanți estonieni.

EL: Proprietatea asupra unei nave care arborează pavilionul grec este limitată la 49 % pentru persoane fizice sau juridice din afara UE.

HR, HU: Neobligatoriu.

IE: Rezervă privind achiziționarea de nave de pescuit maritim înregistrate în Irlanda de către resortisanți ai unor țări din afara Comunității.

IT: Rezervă privind achiziționarea de către străini, alții decât rezidenții comunitari, a unui interes majoritar în nave ce arborează pavilionul italian sau a unei cote de control în societăți proprietare de nave al căror sediu este în Italia; rezervă privind achiziționarea de nave ce arborează pavilionul italian utilizate pentru a pescui în apele teritoriale italiene.

LT: Neobligatoriu.

LV: Rezervă privind înregistrarea dreptului de proprietate asupra navelor de pescuit letone de către persoane fizice, indiferent dacă sunt sau nu cetățeni ai Republicii Letonia, sau de persoane juridice din afara Letoniei, cu excepția cazului în care acest lucru se realizează printr-o întreprindere stabilită în Letonia.

MT: Neobligatoriu.

NL: Rezervă privind deținerea în proprietate de nave ce arborează pavilionul olandez, cu excepția cazului în care investiția este făcută de companii de transport maritim înregistrate în conformitate cu legislația olandeză, stabilite în Regat și gestionate efectiv în Țările de Jos.

PT: Rezervă privind deținerea în proprietate de nave ce arborează pavilionul portughez altfel decât printr-o întreprindere înregistrată în Portugalia.

RO: Neobligatoriu

SE: Rezervă privind achiziționarea a 50 % sau mai mult din navele ce arborează pavilionul suedez, cu excepția cazului când acest lucru are loc printr-o întreprindere înregistrată în Suedia; rezervă privind stabilirea sau achiziționarea a 50 % sau mai mult din acțiunile firmelor angajate în activități de pescuit comercial în ape suedeze, cu excepția cazului în care este acordată o autorizație. În legislația suedeză din domeniul pescuitului sunt prevăzute restricții privind dreptul de pescuit și limitări prin care se stabilesc navele de pescuit care pot obține o licență și pot deveni parte a flotei de pescuit suedeze.

SK: Rezervă privind proprietatea asupra navelor care arborează pavilionul slovac, cu excepția cazului în care intermediarul este o întreprindere înregistrată în Republica Slovacă.


UK: Rezervă privind achiziționarea de nave sub pavilion britanic, cu excepția cazului în care investiția este deținută cel puțin în proporție de 75 % de cetățeni britanici și/sau de societăți care sunt în proporție de cel puțin 75 % deținute de cetățeni britanici, în toate cazurile rezidenți și domiciliați în Marea Britanie. Navele trebuie gestionate, conduse și controlate de pe teritoriul Marii Britanii.

C. Industria extractivă
10. Mineritul cărbunelui și lignitului; extracția turbei

11. Extracția țițeiului brut și a gazelor naturale; excluzând serviciile.

12. Mineritul uraniului și toriului

13. Mineritul minereurilor metalifere

14. Alte activități extractive


BG: Dreptul de prospectare, explorare și exploatare a materiilor naturale, inclusiv a materiilor prime minerale și a minereurilor, este condiționat de obținerea unei concesiuni pe o perioadă limitată acordată de statul bulgar.

Prospectarea și/sau explorarea și concesiunile pentru extracție sunt acordate persoanelor fizice și juridice înregistrate în calitate de comercianți în Registrul comerțului care au posibilități tehnice, de gestionare și financiare relevante. Neobligatoriu în ceea ce privește extracția aurului din râuri și a sării și elementelor din apa mării.

CZ: Neobligatoriu.

EL: Dreptul de explorare și exploatare a tuturor mineralelor, cu excepția hidrocarburilor, combustibililor solizi, mineralelor radioactive și a potențialului geotermal, este condiționat de obținerea unei concesionări din partea statului grec, după aprobarea Consiliului de Miniștri.

ES: Rezervă privind investițiile originare din țări care nu sunt membre ale Comunității în domeniul mineralelor strategice.

FR: Stabilirea unui nerezident în domeniul industriilor extractive trebuie realizată sub forma unei filiale franceze sau europene al cărei director trebuie să fie rezident în Franța sau în altă țară și care trebuie să-și declare locul de reședință la prefectura locală („préfet”).

HR: Neobligatoriu.

HU: Dreptul de prospectare, explorare și exploatare a materiilor prime minerale poate fi condiționat de obținerea unei concesiuni din partea statului maghiar pe o perioadă limitată.


LT: Neobligatoriu.

MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu.

CE: Rezervă privind prospectarea, explorarea și exploatarea hidrocarburilor: În conformitate cu Directiva 94/22/CE din 30 mai 1994 (JO L 164, 30.6.1994), ori de câte ori se stabilește că o țară terță nu acordă entităților comunitare, cu privire la accesul la sau exercitarea acestor activități, un tratament comparabil cu cel pe care Comunitatea îl acordă entităților din această țară terță, Consiliul ar putea, la propunerea Comisiei, să autorizeze un stat membru să refuze acordarea autorizației unei entități controlate efectiv de către țara terță respectivă și/sau de către resortisanți ai acestei țări (reciprocitate).D. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
15. Fabricarea de produse alimentare și de băuturi

16. Fabricarea de produse din tutun

17. Fabricarea de produse textile

18. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilorNiciuna

BG: Pentru producția de băuturi alcoolice, distilate și spirtoase este necesară înregistrarea și poate fi efectuată de entități înregistrate în temeiul Legii comerciale sau în temeiul legislației unui stat membru UE sau a unui stat membru al SEE.

Pentru producția de produse din tutun și prelucrarea tutunului este necesar să se obțină o autorizație din partea Consiliului de Miniștri, iar aceste activități pot fi efectuate de entități înregistrate în temeiul Legii comerciale sau în temeiul legislației unui stat membru UE sau a unui stat membru al SEE.


19. Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a harnașamentelor și încălțămintei

Rezervă privind exploatarea instalațiilor sau a echipamentelor nucleare și eliminarea combustibilului nuclear, care necesită autorizare.

Pentru producția, importul și distribuția de produse farmaceutice și de produse medicale veterinare este necesară obținerea unei autorizații pentru reprezentantul principal în Bulgaria.

Activitățile legate de eliminarea și gestionarea deșeurilor sunt condiționate de obținerea unei autorizații.


20. Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din materiale de împletit

21. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

22. Publicarea, tipărirea și reproducerea de suporturi imprimate

23 Industria de prelucrare a țițeiului, cocsificarea cărbunelui și tratarea combustibililor nucleari

24. Industria chimică și fabricarea produselor chimice

25. Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice


26. Fabricarea altor produse minerale nemetalice

27. Prelucrarea metalelor de bază

28. Fabricarea produselor prelucrate din metal, cu excepția mașinilor și echipamentelor

29. Fabricarea mașinilor și a echipamentelor neclasificate altundeva (n.c.a.)


30. Fabricarea mașinilor de birou, de calculat și de contabilizat

31. Fabricarea mașinilor și a aparatelor electrice neclasificate altundeva

32. Fabricarea echipamentelor și a aparatelor de radio, televiziune și comunicații

33. Fabricarea instrumentelor medicale, de precizie și optice și de articole de ceasornicărie
34. Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și a semiremorcilor

35. Fabricarea altor echipamente de transport

36. Fabricarea mobilei; activități ale industriei prelucrătoare n.c.a.

37. Reciclare


alte activități ale industriei prelucrătoare

AT: Producția de arme și muniții nemilitare se supune cerinței privind cetățenia unui stat SEE. Producția de arme și muniții militare se supune cerinței privind cetățenia austriacă. Persoane juridice și societăți de persoane: sediul social sau sediul principal în Austria. Reprezentantul profesional al societății sau asociații care participă la administrarea societății împuterniciți să acționeze în numele său trebuie să fie resortisanți SEE.

BG: Producția și comercializarea de arme, muniții, explozibili, articole și tehnologii cu dublă utilizare sunt supuse cerinței de autorizare sau înregistrare și pot fi efectuate de entitățile înregistrate în temeiul Legii comerciale.E. Furnizarea de energie electrică, apă și gaze
40. Furnizarea de energie electrică, gaz, aburi și apă caldă.

AT: Neobligatoriu.

BG: Activitățile legate de energia electrică, gaze și apă caldă sunt supuse cerinței privind autorizarea. Autorizațiile se acordă persoanelor juridice înregistrate în temeiul Legii comerciale sau în temeiul legislației unui stat membru UE sau a unui stat membru al SEE.

CZ: Neobligatoriu.

FR: Concesiunile și autorizațiile în domeniul hidroelectricității pot fi acordate numai resortisanților francezi sau resortisanților Comunității, precum și resortisanților țărilor terțe cu care au fost încheiate acorduri de reciprocitate în ceea ce privește exploatarea hidroelectricității.

FI: Rezervă privind investițiile într-o întreprindere angajată în activități care implică energie nucleară sau domeniul nuclear.

EL: Combustibili solizi, minerale radioactive și energie geotermală: Nu se poate acorda licență de explorare persoanelor fizice sau juridice din țări care nu sunt membre ale Comunității. Dreptul de exploatare este condiționat de obținerea unei concesiuni din partea statului grec, după aprobarea Consiliului de Miniștri.

HR, HU: Neobligatoriu.

LV: Monopol de stat în sectorul energiei electrice.

MT: Neobligatoriu.


PT: Rezervă privind investițiile într-o întreprindere angajată în importul, transportul și furnizarea de gaze naturale. Guvernul portughez este competent să definească condițiile care trebuie îndeplinite de către întreprinderile care doresc să desfășoare aceste activități.

RO: Neobligatoriu.


SK: Este obligatorie respectarea politicii privind energia a Republicii Slovace. Rezervă privind investițiile în întreprinderi caracterizate drept monopol natural.

Guvernul poate limita importul și exportul de energie electrică și gaze în următoarele cazuri:

– drepturile și obligațiile producătorilor și cumpărătorilor de energie electrică și gaze nu sunt similare cu drepturile și obligațiile producătorilor și cumpărătorilor din Republica Slovacă sau nu le depășesc pe acestea;

– precauțiile producătorilor individuali privind protecția mediului înconjurător nu sunt similare sau nu depășesc protecția mediului înconjurător din Republica Slovacă;

– importul și exportul de energie electrică limitează utilizarea energiei electrice din surse regenerabile sau din surse locale de cărbuni.


________________


ANEXA VIII
Sfera de acoperire a Comunității în ceea ce privește achizițiile publice

(menționată la articolul 137 din Acordul de asociere)


Apendicele 1

ENTITĂȚI LA NIVEL CENTRAL

Entități care fac achiziții în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu
Secțiunea 2
Autorități contractante ale statului
Parlamentul Croației

Președintele Republicii Croația

Cabinetul Președintelui Republicii Croația;

Cabinetul Președintelui Republicii Croația după expirarea mandatului;

Guvernul Republicii Croația

Birourile Guvernului Republicii Croația

Ministerul Economiei

Ministerul pentru Dezvoltare Regională și Fonduri UE

Ministerul Finanțelor

Ministerul Apărării

Ministerul Afacerilor Externe și Europene

Ministerul de Interne

Ministerul Justiției

Ministerul Administrației Publice

Ministerul Antreprenoriatului și Artizanatului

Ministerul Muncii și Sistemului de Pensii

Ministerul Afacerilor Maritime, Transporturilor și Infrastructurii

Ministerul Agriculturii

Ministerul Turismului

Ministerul Mediului și Protecției Naturii

Ministerul Construcțiilor și Amenajării Teritoriale

Ministerul Afacerilor Veteranilor de Război

Ministerul pentru Politica Socială și Tineret

Ministerul Sănătății

Ministerul Științei, Educației și Sporturilor

Ministerul Culturii

Organizațiile administrative de stat

Birourile districtuale ale administrației de stat

Curtea Constituțională a Republicii Croația

Curtea Supremă a Republicii Croația

Instanțele

Consiliul Judiciar de Stat

Birourile procurorilor

Consiliul Procurorilor

Birourile Avocatului Poporului

Comisia de Stat pentru Supravegherea Procedurilor de Achiziții Publice

Banca Națională a Croației

Agenții și birouri ale statului

Curtea de Conturi
Apendicele 2

ENTITĂȚI LA NIVEL SUBCENTRAL ȘI ORGANISME DE DREPT PUBLIC


Entități care achiziționează în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu
LISTA ORGANISMELOR ȘI A CATEGORIILOR DE ORGANISME DE DREPT PUBLIC
Autoritățile contractante menționate la articolul 5 alineatul (1) punctul 3 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne Novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11), și anume persoanele juridice înființate cu scopul precis de a răspunde necesităților de interes general, fără caracter industrial sau comercial și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
– sunt finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetul local ori de la bugetul entităților regionale autonome sau al altor astfel de persoane juridice în proporție de peste 50 % sau
– gestionarea acestora este supravegheată de organisme de stat, de unități administrative autonome locale și regionale sau de alte asemenea entități juridice sau
– au un consiliu de supraveghere, un consiliu de administrație sau de conducere, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia fiind desemnați de autoritățile de stat, de unitățile administrative autonome locale și regionale sau de alte astfel de persoane juridice.
De exemplu:
Agency Alan d.o.o.

APIS IT d.o.o. – Agenția pentru sprijinirea sistemelor și tehnologiilor informației;

Ansamblul Național de Dans Folcloric din Croația „Lado”;

CARnet (Rețeaua Academică și de Cercetare Croată);

Centre de îngrijire și de asistență;

Centre de ajutor social;

Case de asistență socială;

Centre de asistență medicală;

Arhivele Statului;

Institutul de Stat pentru Protecția Naturii;

Fondul pentru finanțarea activităților de dezafectare a centralei nucleare din Krško și de eliminare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat de la NEK;

Fondul de indemnizare pentru bunurile confiscate;

Fondul pentru reconstrucția și dezvoltarea orașului Vukovar;

Fondul pentru reinserția profesională și angajarea persoanelor cu handicap;

Fondul pentru protecția mediului și eficiența energetică;

Academia Croată de Științe și Arte;

Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Compania Croată de Control Aerian);

Hrvatska lutrija d.o.o. (Loteria Croată);

Fundația pentru Moștenirea Croată;

Camera de Agricultură din Croația;

Radioteleviziunea Croată;

Asociația Croată de Cultură Tehnologică;

Centrul Audiovizual Croat;

Centrul Croat pentru Creșterea Cailor – Hergheliile de Stat Đakovo și Lipik;

Centrul Croat pentru Agricultură, Alimentație și Afaceri Rurale;

Centrul Croat de Acțiune Împotriva Minelor;

Centrul Memorial și de Documentare al Războiului Croat de Independență;

Comitetul Olimpic Croat;

Operatorul Pieței Energiei din Croația;

Comitetul Paralimpic Croat;

Registrul Naval Croat;

Institutul Croat de Restaurare;

Federația Sportivă Croată pentru Surzi;

Institutul Croat de Medicină de Urgență;

Institutul Național Croat de Sănătate Publică;

Institutul Croat pentru Sănătate Mintală;

Institutul Croat pentru Asigurări de Pensii;

Institutul Croat de Standardizare;

Institutul Croat de Telemedicină;

Institutul Croat de Toxicologie și Antidoping;

Institutul Național Croat pentru Medicina Transfuzională;

Serviciul Croat pentru Ocuparea Forței de Muncă;

Institutul Croat pentru Protecția Sănătății și Securitatea la Locul de Muncă;

Institutul Croat al Asigurărilor de Sănătate;

Institutul Croat al Asigurărilor de Sănătate pentru Medicina Muncii;Jadrolinija (companie de transport maritim);

Centrul Olimpic Croat – instituție publică;

Instituțiile publice de învățământ superior;

Parcurile naționale - instituții publice;

Parcurile naturale - instituții publice;

Institutele științifice publice;

Teatre, muzee, galerii, biblioteci și alte instituții din domeniul culturii înființate de Republica Croația sau de unități administrative autonome locale și regionale;

Penitenciarele;

Spitalele clinice;

Centrele spitalicești clinice;

Clinicile;

Institutul de Lexicografie „Miroslav Krleža”;

Autoritățile portuare

Sanatoriile;

Farmaciile înființate de unitățile administrative autonome regionale;

Matica hrvatska (editura „Matrix Croatia”);

Centrul Internațional pentru Arheologie Submarină;

Biblioteca Națională și Universitară;

Fundația Națională pentru Sprijinirea Nivelului de Trai al Elevilor și Studenților;

Fundația Națională pentru Dezvoltarea Societății Civile;

Fundația Națională pentru Știință, Învățământ Superior și Dezvoltare Tehnologică a Republicii Croația;

Centrul Național pentru Evaluarea Externă a Învățământului;

Consiliul Național pentru Învățământul Superior;

Consiliul Național pentru Știință;

Monitorul Oficial (Narodne Novine d.d.);

institute de învățământ/de corecție;

Instituțiile de învățământ înființate de Republica Croația sau de unitățile administrative autonome

locale și regionale;

Spitalele generale;

Plovput d.o.o. (societate de stat responsabilă de siguranța navigației);

Policlinicile;

Spitalele speciale;

Registrul Central al Persoanelor Asigurate;

Centrul Universitar de Calcul;

Asociațiile sportive;

Federațiile sportive;

Instituțiile de tratament medical de urgență;

Instituțiile de îngrijire paliativă;

Instituțiile din domeniul asistenței medicale;

Fundația de Solidaritate a Poliției;

Închisorile;

Institutul pentru Restaurarea Orașului Dubrovnik;

Institutul pentru Semințe și Răsaduri

Institutele de sănătate publică;

Centrul tehnic aeronautic (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.);

Serviciile de administrare a drumurilor districtuale;

Centrul pentru monitorizarea activităților comerciale din sectorul energiei și al investițiilor.


Apendicele 3

ENTITĂȚI CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN SECTORUL UTILITĂȚILOR PUBLICE

Entități care fac achiziții în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu
Secțiunea 1
Entitățile contractante din domeniul instalațiilor portuare maritime sau interioare ori al altor terminale de transport
Întreprinderile publice care sunt entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11), care, în conformitate cu reglementări speciale, desfășoară activitatea legată de exploatarea unei zone geografice în scopul de a pune la dispoziția operatorilor de transport maritim sau fluvial porturi maritime, porturi fluviale și alte terminale de transport, ca de exemplu entitățile care desfășoară activitățile menționate pe baza concesiunii acordate în conformitate cu Legea privind domeniul maritim și porturile maritime (Monitorul Oficial nr. 158/03, 100/04, 141/06 și 38/09).
Secțiunea 2
Entitățile contractante în domeniul instalațiilor aeroportuare
Întreprinderile publice care sunt entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) și care, în conformitate cu reglementări speciale, desfășoară activitatea legată de exploatarea unei zone geografice în scopul de a pune la dispoziția operatorilor de transport aerian aeroporturi și alte echipamente de terminal, ca de exemplu entitățile angajate în activitățile menționate pe baza concesiunii acordate în conformitate cu Legea privind aeroporturile (Monitorul Oficial nr. 19/98 și 14/11).

________________
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə