Consiliul Uniunii Europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.6 Mb.
səhifə14/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Entități juridice:

(3) BG: Stabilirea prestatorilor de servicii străini, inclusiv a asociațiilor în participațiune, poate lua doar forma unei societăți cu răspundere limitată sau a unei societăți pe acțiuni care are cel puțin doi acționari. Stabilirea sucursalelor este condiționată de obținerea unei autorizații. Neobligatoriu în ceea ce privește reprezentanțele. Reprezentanțele nu pot desfășura activități economice. În ceea ce privește întreprinderile în cazul cărora participarea publică (de stat sau municipală) la capitalul social depășește 30 %, transferul acestor părți către terți necesită obținerea unei autorizații.

FI: Un străin care locuiește în afara Spațiului Economic European și care desfășoară o activitate comercială în calitate de întreprinzător privat sau de partener într-o societate cu răspundere limitată sau într-o societate în nume colectiv finlandeză trebuie să obțină un permis de activitate. În cazul în care o organizație sau fundație străină cu sediul în afara Spațiului Economic European intenționează să desfășoare activități economice sau comerciale prin stabilirea unei sucursale în Finlanda, este necesar un permis comercial.

FI: În cazul în care cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație sau directorul general are reședința în afara Spațiului Economic European, este necesară obținerea unei aprobări. Cu toate acestea, se pot acorda derogări pentru unele societăți.

FI: Achiziționarea de către acționari străini a unor participații prin care obțin mai mult de o treime din drepturile de vot într-o societate finlandeză mare sau într-o întreprindere comercială mare (cu peste 1 000 de angajați sau cu o cifră de afaceri de peste 1 000 de milioane de mărci finlandeze sau cu un total bilanțier de peste 167 de milioane EUR) este condiționată de obținerea unei confirmări din partea autorităților finlandeze; confirmarea poate fi refuzată numai în cazul în care ar fi pus în pericol un interes național important.

SK: O persoană fizică străină al cărei nume urmează a fi înregistrat în Registrul Comerțului ca persoană autorizată să acționeze în numele întreprinzătorului trebuie să prezinte permisul de ședere valabil în Republica Slovacă.

FI: Cel puțin jumătate din fondatorii unei societăți cu răspundere limitată trebuie să aibă reședința fie în Finlanda, fie într-una din celelalte țări SEE (Spațiul Economic European). Cu toate acestea, se pot acorda derogări pentru unele societăți.

HU: Prezența comercială ar trebui să fie sub forma unei societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni sau reprezentanțe. Accesul inițial ca sucursală nu este permis.

PL: Societățile înființate de către furnizorii străini de servicii pot lua numai forma unor societăți în comandită simplă, societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni.

Achiziții de bunuri imobile

DK: Limitări privind achizițiile de bunuri imobile de către persoane fizice și entități juridice nerezidente. Limitări privind achiziționarea de proprietăți agricole de către persoane fizice și entități juridice străine.

EL: În conformitate cu prevederile Legii nr. 1892/89, este necesară o autorizație din partea ministrului apărării pentru ca un cetățean să achiziționeze teren în zonele aflate în apropierea granițelor. În conformitate cu practicile administrative, se acordă cu ușurință aprobare pentru investițiile directe.

CY: Neobligatoriu.

HR: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile de către prestatori de servicii care nu sunt stabiliți și înregistrați în Croația. Este permisă achiziționarea de bunuri imobile necesare pentru prestarea de servicii de către societăți stabilite și înregistrate în Croația ca persoane juridice. Achiziționarea de bunuri imobile necesare pentru prestarea de servicii de către sucursale necesită aprobarea Ministerului Justiției. Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri agricole de către persoane juridice și fizice.

Achiziții de bunuri imobile

AT: Achiziționarea, cumpărarea, precum și închirierea sau cesionarea de bunuri imobile de către persoane fizice și juridice străine necesită o autorizare din partea autorităților regionale competente (Länder), care vor lua în considerare dacă sunt afectate sau nu interese economice, sociale sau culturale importante.

BG: Persoanele fizice și juridice străine (inclusiv prin intermediul unei sucursale) nu pot dobândi drept de proprietate asupra unui teren. Persoanele juridice bulgare cu participare străină nu pot dobândi drept de proprietate asupra unui teren agricol.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea proprietăților de stat.

LT: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri de către persoane juridice și fizice.

MT: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile.

LV: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri de către persoane juridice. Este permisă concesionarea de terenuri pe o perioadă care nu depășește 99 de ani.

PL: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea proprietăților de stat, și anume reglementările privind procesul de privatizare (pentru modul 3).

RO: Persoanele fizice care nu au cetățenie română și nici nu au reședința în România, precum și persoanele juridice care nu sunt resortisanți români și nu au sediul în România nu pot dobândi drept de proprietate asupra niciunui tip de terenuri prin intermediul unor acte inter vivos (pentru modurile 3 și 4).

Persoanele juridice străine și cetățenii străini cu domiciliul în străinătate pot dobândi dreptul de proprietate asupra clădirilor și drepturi de proprietate limitate asupra terenurilor cu condiția obținerii unei autorizații din partea Ministerului de Finanțe. Obligația obținerii unei autorizații nu se aplică persoanelor care au făcut investiții în Bulgaria.

Cetățenii străini cu domiciliul permanent în străinătate, persoanele juridice străine și societățile în care participarea străină asigură majoritatea necesară pentru adoptarea deciziilor sau pentru blocarea adoptării deciziilor pot dobândi drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile în regiuni geografice specifice, desemnate de Consiliul de Miniștri, cu condiția obținerii unei autorizații.

SI: Persoanele juridice înființate în Republica Slovenia cu participare străină la capital pot achiziționa bunuri imobile pe teritoriul Republicii Slovenia. Sucursalele1 înființate în Republica Slovenia de către persoane străine pot achiziționa numai bunurile imobile, cu excepția terenurilor, necesare în vederea desfășurării activităților economice pentru care sunt înființate. Deținerea de bunuri imobile aflate în zone de frontieră de 10 km lățime de către societăți în care majoritatea capitalului sau a drepturilor de vot aparține direct sau indirect unor persoane juridice sau unor resortisanți ai unui alt stat membru face obiectul unei aprobări speciale.

SK: Niciuna, cu excepția terenurilor (pentru modurile 3 și 4).

IE: Este necesară o aprobare scrisă prealabilă din partea Comisiei Funciare pentru dobândirea oricărui drept asupra unor terenuri irlandeze de către societăți naționale sau străine ori de către resortisanți străini. În cazul în care terenurile respective sunt destinate unui uz industrial (altul decât industria agricolă), se renunță la cerința în cauză, sub rezerva unui certificat emis în acest sens de ministrul întreprinderilor și muncii. Această lege nu se aplică terenurilor din interiorul orașelor și municipiilor.

CZ: Limitări privind achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice și entități juridice străine. Entitățile străine pot achiziționa bunuri imobile prin înființarea de entități juridice cehe sau prin participarea la asociații în participațiune. Achiziționarea de terenuri de către entități străine este condiționată de obținerea unei autorizații.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice străine.

LV: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea de terenuri de către persoane juridice. Este permisă concesionarea de terenuri pe o perioadă care să nu depășească 99 de ani.

PL: Achiziționarea de bunuri imobile, direct sau indirect, de către persoane fizice și juridice străine necesită aprobare.

SK: Limitări privind achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice și entități juridice străine. Entitățile străine pot achiziționa bunuri imobile prin înființarea de entități juridice slovace sau prin participarea la asociații în participațiune Achiziționarea de terenuri de către entități străine este condiționată de obținerea unei autorizații (pentru modurile 3 și 4).

IT: Neobligatoriu în ceea ce privește achizițiile de bunuri imobile.

FI (Insulele Åland): Restricții privind dreptul persoanelor fizice care nu dețin cetățenie regională în Åland și al persoanelor juridice de a achiziționa și a deține bunuri imobile în insulele Åland fără aprobarea autorităților competente din insule.

FI (Insulele Åland): Restricții privind dreptul de stabilire și dreptul de a furniza servicii de către persoanele fizice care nu au cetățenie regională în Åland sau de către orice persoane juridice fără o aprobare din partea autorităților competente ale Insulelor Åland.

Investiții:

FR: Achizițiile străine ce depășesc 33,33 % din capitalul sau din drepturile de vot dintr-o întreprindere franceză existentă sau 20 % din societăți franceze cotate la bursă fac obiectul următoarei reglementări: • după o perioadă de o lună de la notificarea prealabilă, autorizarea se acordă tacit, cu excepția cazului în care ministrul afacerilor economice, în împrejurări excepționale, și-a exercitat dreptul de a amâna investiția.

FR: Participarea străină la societățile nou-privatizate poate fi limitată la o sumă variabilă, stabilită de guvernul francez de la caz la caz, din capitalul propriu oferit publicului.

Investiții:

BG: Investițiile străine se înregistrează la Ministerul de Finanțe numai în scopuri statistice și fiscale.

O persoană străină sau o societate în care participarea străină asigură majoritatea necesară pentru adoptarea deciziilor sau pentru blocarea adoptării deciziilor, direct sau prin intermediul altor societăți cu participare străină, trebuie să obțină aprobare pentru:

(i) distribuția de arme, de muniții sau de echipament militar;

(ii) activități bancare sau de asigurare sau participarea la societăți bancare sau de asigurare;

(iii) prospectarea, dezvoltarea sau extracția de resurse naturale din marea teritorială, platforma continentală sau din zona economică exclusivă;

ES: Investițiile în Spania ale guvernelor străine și ale entităților publice străine (care tind să implice, pe lângă interese economice, și interese neeconomice din partea entității), direct sau prin societăți sau alte entități controlate direct sau indirect de guverne străine, necesită autorizarea prealabilă a guvernului.

(iv) achiziția unei participări care asigură majoritatea necesară pentru adoptarea deciziilor sau pentru blocarea adoptării deciziilor într-o societate care desfășoară oricare dintre activitățile menționate la punctele (i), (ii) și (iii) de mai sus.

PT: Participarea străină în societățile nou-privatizate poate fi limitată la un volum variabil, stabilit de guvernul portughez de la caz la caz, din capitalul propriu oferit publicului.

IT: Se pot acorda sau menține drepturi exclusive pentru societățile nou-privatizate. Drepturile de vot în societățile nou-privatizate pot fi limitate în anumite cazuri. Pentru o perioadă de cinci ani, achiziționarea de pachete mari de acțiuni la societățile care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, al serviciilor de transport, al telecomunicațiilor și al energiei poate fi condiționată de obținerea unei aprobări din partea Ministerului de Finanțe.

În ceea ce privește activitățile bancare și de asigurare menționate la (ii) și (iv), criteriile pentru acordarea autorizării sau a aprobării sunt prudențiale și respectă obligațiile de la articolele XVI și XVII din GATS.

CY: Entitățile cu participare străină trebuie să-și ajusteze capitalul vărsat la necesarul de finanțare, iar nerezidenții trebuie să-și finanțeze contribuția prin import de valută.

FR: Pentru desfășurarea anumitor1 activități comerciale, industriale sau artizanale, este necesară o autorizație specială în cazul în care directorul general nu deține permis de ședere permanentă.

În cazul în care participarea nerezidenților depășește 24 %, orice finanțare suplimentară pentru necesarul de capital circulant sau de alt tip ar trebui obținută din surse locale și străine proporțional cu participarea rezidenților și a nerezidenților la capitalul social al entității. În cazul sucursalelor societăților străine, întregul capital pentru investiția inițială trebuie furnizat din surse străine. Împrumuturile din surse locale sunt permise numai după punerea inițială în aplicare a proiectului, pentru finanțarea necesarului de capital circulant.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea proprietăților de stat.

LT: Investițiile pentru organizarea de loterii sunt interzise de Legea privind investițiile de capital străin.

MT: Societățile cu participarea persoanelor juridice sau fizice nerezidente fac obiectul acelorași cerințe de capital aplicabile societăților care sunt deținute în întregime de rezidenți, astfel: societăți private – 500 MTL (cu un capital vărsat de minim 20 % ); societăți publice – 20 000 MTL (cu un capital vărsat de minim 25 %). Procentul din capitalul social deținut de nerezidenți trebuie plătit cu fonduri care provin din străinătate.

CY: Pentru participarea unei persoane nerezidente în cadrul unei entități juridice sau a unei societăți de persoane din Cipru este necesară aprobarea Băncii Centrale. Participarea străină în toate sectoarele/subsectoarele incluse în Lista angajamentelor este limitată, de regulă, la 49 %. Decizia autorităților de a acorda aprobare pentru participarea străină se bazează pe un test privind necesitățile economice, pentru care se aplică în general următoarele criterii:

(a) furnizarea de servicii care sunt noi în Cipru;

(b) promovarea orientării către export a economiei cu dezvoltarea piețelor existente și a celor noi

(c) transferul tehnologiei moderne, al know-how-ului și al noilor tehnici de management;

(d) îmbunătățirea structurii de producție a economiei sau a calității produselor și serviciilor existente

(e) impactul complementar asupra unităților sau al activităților existente;

(f) viabilitatea proiectului propus;

(g) crearea unor oportunități noi de angajare pentru oameni de știință, îmbunătățirea calitativă și formarea personalului local.

În cazuri excepționale, în care o investiție propusă răspunde majorității criteriilor testului privind necesitățile economice, se poate acorda aprobare pentru o participare străină care depășește 49 %.

În cazul societăților publice, participarea străină la capital este permisă în mod obișnuit până la 30 %. În cadrul Fondurilor mutuale, procentul de capital străin permis este de 40 %.

Persoanele juridice trebuie înregistrate în conformitate cu Legea societăților comerciale. Aceeași lege prevede că o societate străină care dorește să își înființeze un sediu secundar sau un birou în Cipru trebuie să se înregistreze ca sucursală străină. Pentru înregistrare, este necesară aprobarea prealabilă a Băncii Centrale, în conformitate cu Legea privind controlul schimbului valutar. Această aprobare se acordă în funcție de politica privind investițiile străine în vigoare la acea dată în ceea ce privește activitățile propuse ale persoanei juridice în Cipru și criteriilor generale privind investițiile prevăzute mai sus.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește achiziționarea proprietăților de stat.

MT: Legea societăților comerciale (cap. 386), care reglementează furnizarea de servicii de către nerezidenți prin înregistrarea unei societăți locale, și Legea privind tranzacțiile externe (cap. 233), care reglementează emisiunea, achiziționarea, vânzarea și răscumpărarea titlurilor de valoare care nu sunt cotate la Bursa de Valori din Malta, se aplică în continuare.

PL: Autorizarea stabilirii unei societăți cu capital străin este necesară în cazul • înființării unei societăți, cumpărării sau achiziționării de acțiuni sau de pachete de acțiuni la o societate existentă; extinderii activității societății atunci când obiectul de activitate cuprinde cel puțin unul dintre următoarele domenii:

 • gestionarea porturilor maritime și a aeroporturilor; • tranzacții cu bunuri imobile sau intermediere de tranzacții cu bunuri imobile;

 • livrări către industria de apărare care nu sunt reglementate de alte cerințe de autorizare;

 • comerț cu ridicata cu bunuri de consum importate;

 • furnizarea de servicii de consiliere juridică;

 • înființarea unei asociații în participațiune cu capital social străin în care partea poloneză este o persoană juridică de stat, iar contribuția sa la capitalul inițial constă în active nepecuniare; • încheierea unui contract care include dreptul de folosire a proprietății de stat pe o perioadă mai mare de 6 luni sau stabilește achiziționarea acestei proprietăți.

SI: Pentru serviciile financiare, autorizația este emisă de către autoritățile indicate în angajamentele sectoriale specifice și conform condițiilor menționate în angajamentele sectoriale specifice.

Nu există limitări privind stabilirea unui nou sediu (investiții de tip greenfield).

Granturi

Eligibilitatea pentru a beneficia de granturi din partea Comunității sau a statelor membre poate fi limitată la persoanele juridice stabilite pe teritoriul unui stat membru sau al unei anumite subdiviziuni geografice a acestuia. Neobligatoriu în ceea ce privește granturile pentru cercetare și dezvoltare. Neobligatoriu în ceea ce privește sucursalele înființate într-un stat membru de o societate din afara Comunității. Furnizarea unui serviciu sau subvenționarea acestuia în sectorul public nu reprezintă o încălcare a acestui angajament.

Angajamentele asumate în cadrul acestei liste nu impun Comunității sau statelor membre obligația de a oferi un grant pentru un serviciu furnizat din afara teritoriului său.

În măsura în care se oferă granturi persoanelor fizice, disponibilitatea acestora poate fi limitată la resortisanții unui stat membru.

Regimul schimbului valutar 1,2,3,4:

Regimul schimbului valutar5

(1) (2) (3) (4) BG: Plățile și transferurile în străinătate trebuie să fie autorizate de Banca Națională a Bulgariei atunci când sunt legate de investiții și împrumuturi de stat sau de împrumuturi garantate de stat6.

(4) CY: În conformitate cu Legea privind controlul schimburilor valutare, nerezidenților nu li se permite, de regulă, să împrumute din surse locale.

(1) (2) SK: În ceea ce privește plățile curente, se prevede o limitare privind achiziționarea de valută de către resortisanții rezidenți în scopuri personale.

În ceea ce privește plățile de capital, este necesară autorizarea schimburilor valutare pentru acceptarea creditelor financiare de la subiecți străini, a investițiilor directe de capital în străinătate, a achiziționării de bunuri imobile în străinătate și a achiziționării de titluri de valoare străine.

Servicii legate de utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice

(1) (2) (3) (4) BG: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile legate de explorarea, extracția și procesarea materialelor fisionabile și fuzionabile sau a materialelor din care sunt obținute acestea, precum și de comercializarea acestora, de întreținerea și repararea echipamentelor și sistemelor în unitățile de producție a energiei nucleare, de transportul unor astfel de materiale și de aspecte legate de deșeurile rezultate din procesarea acestora, de utilizarea radiației ionizante și de toate celelalte servicii legate de utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice (inclusiv servicii de inginerie și de consultanță și servicii privind programele informatice etc.).

Privatizare1

(3) BG: Neobligatoriu în ceea ce privește participarea la privatizare prin emisiune de titluri de datorie externă și în ceea ce privește sectoarele de servicii și/sau furnizorii de servicii care nu fac obiectul privatizării în cadrul programului anual de privatizare.

RO: Neobligatoriu.

Privatizare

(3) BG: Neobligatoriu pentru participarea la privatizare prin bonuri de investiție sau prin alte metode preferențiale de privatizare, atunci când se cer cetățenia bulgară și domiciliul în Bulgaria.

RO: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția măsurilor privind intrarea și șederea temporară1 pe teritoriul unui stat membru, fără a fi necesară conformitatea cu un test de necesități economice2, a următoarelor categorii de persoane fizice care furnizează servicii:

(4) Neobligatoriu, cu excepția măsurilor privind categoriile de persoane fizice menționate în coloana referitoare la accesul la piață.

(i) prezența temporară, în calitate de detașat intern1, a unor persoane fizice din următoarele categorii, cu condiția ca prestatorul de servicii să fie o persoană juridică și ca persoanele în cauză să fi fost angajate de aceasta sau să fi fost parteneri în cadrul acesteia (dar nu acționari majoritari) cel puțin în anul imediat anterior mutării respective.

Directivele comunitare privind recunoașterea reciprocă a diplomelor nu se aplică resortisanților țărilor terțe. Recunoașterea diplomelor necesare pentru practicarea de către resortisanți din afara Comunității a unor servicii profesionale reglementate rămâne de competența fiecărui stat membru, cu excepția cazului în care dreptul comunitar prevede altfel. Dreptul de a practica un serviciu profesional reglementat într-unul din statele membre nu implică acordarea dreptului de practică în alt stat membru.

BG: Numărul unor astfel de transferuri nu poate depăși 10 % din numărul mediu anual al cetățenilor bulgari angajați de persoana juridică bulgară în cauză (atunci când numărul angajaților este mai mic de 100, numărul detașaților intern poate depăși 10 %, sub rezerva acordării unei autorizații).

(a) Persoanele care dețin o funcție importantă în cadrul unei persoane juridice, care se ocupă în primul rând de gestionarea unității, sub supravegherea generală sau sub îndrumarea în principal din partea consiliului de administrație sau a acționarilor unității sau a persoanelor cu funcții echivalente, inclusiv cele: • care asigură conducerea unității sau a unui departament sau a subdiviziunii unității;

 • care supraveghează și controlează activitatea desfășurată de către alți membri ai personalului care exercită funcții de supraveghere, de specialitate sau de gestionare;

 • care au autoritatea personală de a angaja și de a concedia sau de a recomanda angajări, concedieri sau alte acțiuni legate de personal;

Cerințe privind reședința

AT: Directorii generali ai sucursalelor și persoanele juridice trebuie să aibă reședința în Austria; persoanele fizice care sunt responsabile, în cadrul unei persoane juridice sau al unei sucursale, de respectarea legii austriece privind comerțul trebuie să aibă reședința în Austria.

MT: Normele privind imigrarea din Legea privind imigrarea (cap. 217) vor reglementa emiterea permiselor/documentelor de ședere.


 • BG: și care nu execută în mod direct sarcini privind furnizarea efectivă de servicii ale organizației.

RO: Persoanele fizice care au funcții de conducere sunt acele persoane cu studii superioare relevante care au, în cadrul unei organizații, sarcina de a gestiona organizația în cauză sau unul dintre departamentele ori una dintre unitățile acesteia.Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə