Consiliul Uniunii Europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.6 Mb.
səhifə10/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20(v) Servicii de curierat rapid1 pentru obiectele menționate la punctele (i)-(iii) de mai sus.

(vi) Manipulare de obiecte care nu menționează destinatarul

(vii) Schimb de documente2

(viii) Alte servicii nespecificate în altă parte
(2)C Servicii de telecomunicații


Serviciile de telecomunicații reprezintă transportul de semnale electromagnetice - sunet, date, imagini și orice combinații între acestea, excluzând radiodifuziunea și televiziunea3. Prin urmare, angajamentele din prezenta listă nu includ activitatea economică ce constă în furnizarea de conținut care necesită servicii de telecomunicații pentru transportul acestuia. Furnizarea acestui conținut, transportat printr-un serviciu de telecomunicații, este supusă angajamentelor specifice asumate de Comunitate și statele sale membre în alte sectoare relevante.

BG: Măsuri aplicabile tuturor sectoarelor în serviciile de comunicații:

1. Înființarea rețelelor de telecomunicații publice sau private este condiționată de obținerea unei licențe. Toate serviciile trebuie furnizate prin rețele care au licență sau prin linii închiriate care fac parte din rețele care au licență. Licențele se emit personal solicitantului de către organismul bulgar autorizat și nu pot fi transferate unui terț. Simpla revânzare a serviciilor de telecomunicații nu este permisă.

2. Conectarea la o rețea publică este permisă conform condițiilor aferente licenței pentru rețeaua publică și în funcție de posibilitățile tehnice. Echipamentele terminale destinate conectării directe sau indirecte la o rețea publică sau privată de telecomunicații pot fi conectate la un punct de terminare a rețelei dacă sunt evaluate în vederea verificării conformității cu anumite cerințe esențiale.

3. Persoanele fizice și juridice care exercită o activitate statistică și care instituie sisteme informatice trebuie să utilizeze concepte, nomenclaturi și clasificări compatibile cu cele stabilite de Institutul Național de Statistică.


Intern și internațional

Servicii interne și internaționale furnizate prin intermediul oricărei tehnologii de rețea, pe bază de facilități sau revânzare, pentru uz public și nepublic, în următoarele segmente de piață (acestea corespund următoarelor numere CPC: 7521, 7522, 7523, 7524**, 7525, 7526 și 7529**, se exclud radiodifuziunea și televiziunea):
TOATE SECTOARELE

BG: Instalarea și utilizarea echipamentului și a rețelelor de telecomunicații, precum și furnizarea de servicii de telecomunicații necesită o concesiune, licență, aprobare sau înregistrare la un organism autorizat din Bulgaria.
BG: Conform anexei.
Numărul licențelor poate fi limitat în funcție de disponibilitatea resurselor rare și din motive tehnice (capacitatea de numerotare, lipsa temporară a punctelor de acces).

*BTC LTD - Societatea Bulgară de Telecomunicații LTD

RO: Licențele și aprobările sunt acordate numai entităților care au personalitate juridică română înființate în conformitate cu legislația românească.

Numai semnatarii români sunt autorizați să stabilească legături cu organizațiile internaționale pentru sateliți.


RO: Conform anexei.

Operațiunile în rețele și furnizarea de servicii necesită licențe sau aprobări din partea autorității de reglementare. Printre condițiile pentru acordarea licenței, pentru toate subsectoarele, se poate număra aplicarea principiilor serviciului universal, astfel cum sunt definite de autoritatea de reglementare.a. Servicii de telefonie vocală

b. Servicii de transmitere a datelor cu comutarea pachetelor

c. Servicii de transmitere a datelor cu comutarea circuitelor

d. Servicii telex

e. Servicii de telegrafice

f. Servicii de fax

g. Servicii de circuite închiriate


(1) BG: Pentru serviciile de fax: numai prin utilizarea rețelei internaționale a BTC Ltd. Pentru serviciile de circuite închiriate: Vânzarea și închirierea de capacitate de circuite închiriate sunt interzise. Pentru poșta electronică, poșta vocală, schimb electronic de date (EDI): Neobligatoriu.

PL: Pentru serviciile de telecomunicații furnizate prin televiziune prin cablu și serviciile rețelelor radio: Neobligatoriu.

(2) BG: Pentru poșta electronică, poșta vocală, schimb electronic de date (EDI): Neobligatoriu.

PL: Pentru serviciile de telecomunicații furnizate prin televiziune prin cablu și serviciile rețelelor radio: Neobligatoriu.(1) (2) (3) BG: Pentru poșta electronică, poșta vocală, schimb electronic de date (EDI): Neobligatoriu.

BE: Condițiile de acordare a licenței pot lua în considerare necesitatea garantării unui serviciu universal, inclusiv prin finanțare, într-un mod transparent, nediscriminatoriu și neutru din punct de vedere al concurenței și nu sunt mai împovărătoare decât este necesar.

h. Poștă electronică

i. Mesagerie vocală

j. Informații on-line și recuperare de baze de date

k. Schimb electronic de date (EDI)

l. Servicii de fax îmbunătățite/cu valoare adăugată, inclusiv stocare și retransmitere și stocare și recuperare

m. Conversie de cod și protocol(3) BG: Pentru servicii de fax: numai prin utilizarea rețelei internaționale a BTC Ltd. Pentru servicii de circuite închiriate: Vânzarea și închirierea de capacitate de circuite închiriate sunt interzise. Pentru poștă electronică, poștă vocală, informații on-line și recuperare de baze de date și schimb electronic de date (EDI): Neobligatoriu.

PL: Pentru serviciile de telecomunicații furnizate prin televiziune prin cablu și serviciile rețelelor radio: capitalul străin și drepturile de vot sunt limitate la 49 %.

SI: Participarea străină nu poate depăși 99 % din capitalul social. Pentru obținerea licenței de funcționare, prestatorii de servicii de telecomunicații cu valoare adăugată trebuie să folosească rețeaua de telecomunicații de bază.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG: Pentru poșta electronică, poșta vocală, schimb electronic de date (EDI): Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG: Pentru poșta electronică, poșta vocală, schimb electronic de date (EDI): Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește categoria (ii).

n. Alte servicii: servicii și sisteme de comunicații mobile și personale

(1) (2) Pentru servicii de paging: Neobligatoriu, cu excepția sistemelor de paging pan-europene

(3) PL: Pentru servicii și rețele publice de telefonie mobilă celulară: Niciuna, cu excepția limitării la 49 % a capitalului și a drepturilor de vot străine.

SI: Participarea străină nu poate depăși 99 % din capitalul social. Pentru obținerea licenței de funcționare, prestatorii de servicii de telecomunicații cu valoare adăugată trebuie să folosească rețeaua de telecomunicații de bază.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).


(1) (2) (3) Niciuna

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).


BE: Condițiile de acordare a licenței pot lua în considerare necesitatea garantării unui serviciu universal, inclusiv prin finanțare, într-un mod transparent, nediscriminatoriu și neutru din punct de vedere al concurenței și nu sunt mai împovărătoare decât este necesar.

Servicii prin satelit

(1) (2) (3) Toate statele membre, cu excepția BG: Neobligatoriu.

BG: Niciuna(1) (2) (3) Toate statele membre, cu excepția BG: Neobligatoriu.

BG: Niciuna

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

Toate statele membre, cu excepția BG: Neobligatoriu.

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

Toate statele membre, cu excepția BG: Neobligatoriu.

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

Servicii VSAT

pentru uz public

pentru alt uz decât cel public


(1) (2) (3) Toate statele membre, cu excepția BG, RO: Neobligatoriu.

BG: Niciuna

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește uzul public.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

Toate statele membre, cu excepția BG, RO: Neobligatoriu.

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

RO: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale. Neobligatoriu în ceea ce privește uzul public. Neobligatoriu în ceea ce privește persoanele aflate în vizită de afaceri.


(1) (2) (3) Toate statele membre, cu excepția BG, RO: Neobligatoriu.

BG: Niciuna

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește uzul public.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

Toate statele membre, cu excepția BG, RO: Neobligatoriu.

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

RO: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale. Neobligatoriu în ceea ce privește uzul public. Neobligatoriu în ceea ce privește persoanele aflate în vizită de afaceri.

Servicii legate de telecomunicații


Servicii de închiriere de echipamente

(CPC 7541)

Servicii de vânzare de echipamente

(CPC 7542)

Servicii de consultanță

(CPC 7544)(1) (2) (3) Toate statele membre, cu excepția BG: Neobligatoriu.

BG: Niciuna

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

Toate statele membre, cu excepția BG: Neobligatoriu.

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.


(1) (2) (3) Toate statele membre, cu excepția BG: Neobligatoriu.

BG: Niciuna

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

Toate statele membre, cu excepția BG: Neobligatoriu.

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale.

3. SERVICII DE CONSTRUCȚII ȘI SERVICII DE INGINERIE CONEXE

(1) Pentru toate statele membre, cu excepția BG, RO, HR, HU, MT: Neobligatoriu*, cu excepția 5111 și 5114: niciuna.

BG, RO, HR, HU, MT: Neobligatoriu.(1) Pentru toate statele membre, cu excepția BG, RO, HR, HU, MT: Neobligatoriu*, cu excepția CPC 5111 și 5114: niciuna.

BG, RO, HR, HU, MT: Neobligatoriu.


(Toate statele membre, cu excepția BG: CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165, 517)

(2) BG: Niciuna, cu excepția altor subsectoare decât CPC 517: Niciuna, cu excepția condițiilor specificate la punctul (4) de mai jos.

HU, MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește CPC 511, 515, 518


(2) HU, MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește CPC 511, 515, 518

(3) HU, MT: Neobligatoriu.

(3) HU, MT: Neobligatoriu.BG: Niciuna, cu excepția altor subsectoare decât CPC 517: Persoanele străine pot furniza serviciile numai în parteneriat cu furnizori de servicii locali sau în calitate de subcontractanți ai acestora, atunci când proiectul are importanță națională sau regională. Această dispoziție nu se aplică proiectelor care au făcut obiectul unei licitații internaționale câștigate de prestatori de servicii străini.


Cerințe privind acreditarea. Domeniul principal de activitate al persoanei străine trebuie să îl reprezinte serviciile în cauză; experiență în domeniul construcțiilor; proiecte realizate în cursul ultimilor doi ani; capacitate tehnică și de personal; referințe bancare din partea unei bănci străine de prestigiu. Serviciile trebuie furnizate prin angajați conform condițiilor specificate la punctul (4) de mai jos.

IT: Se acordă drepturi exclusive pentru construcția, întreținerea și gestionarea autostrăzilor și a aeroportului din Roma.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG: Pentru alte subsectoare decât CPC 517: accesul este limitat la persoanele fizice, sub rezerva recunoașterii calificării tehnice a acestora și a acreditării de către o cameră profesională din Republica Bulgaria.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

HU, MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).
Acreditarea este condiționată de îndeplinirea următoarelor criterii: calificare tehnică recunoscută în Bulgaria; experiență în domeniul construcțiilor; proiecte realizate în cursul ultimilor doi ani.


HR: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale, iar în ceea ce privește șeful de șantier, este necesară recunoașterea calificărilor tehnice și profesionale în conformitate cu reglementările croate.

HU, MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).Neobligatoriu, cu excepția BE, DK, HR, ES, FR și NL, în cazul cărora: în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

NL: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență profesională în sector.

BE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DK, ES, FR și NL, în cazul cărora: în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


FR: Neobligatoriu, cu excepția măsurilor privind intrarea temporară a tehnicienilor în condițiile următoare:

 tehnicianul este angajat de o persoană juridică de pe teritoriul Republicii Chile și este transferat la o societate comercială din FR care are un contract cu persoana juridică în cauză;

 permisul de muncă este eliberat pe o perioadă care nu depășește șase luni;

 tehnicianul prezintă un certificat de muncă de la societatea comercială din FR și o scrisoare din partea persoanei juridice de pe teritoriul Republicii Chile care să demonstreze acordul acesteia în privința efectuării transferului;
 este necesară conformitatea cu testul privind necesitățile economice;

 prezența comercială trebuie să plătească o taxă Oficiului Internațional pentru Migrație.
HR: Este necesară recunoașterea calificărilor tehnice și profesionale în conformitate cu reglementările croate.


Neobligatoriu, cu excepția DE, SE și UK, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii), numai pentru CPC 5111, și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

SE, UK: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență profesională în sector.

UK: Este necesară conformitatea cu testul privind necesitățile economice.

DE: Neobligatoriu, cu excepția gamei limitate de servicii de investigare a terenurilor: diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență profesională în sector.Neobligatoriu, cu excepția DE, SE și UK, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii), numai pentru CPC 5111.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə