Consiliul Uniunii Europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.6 Mb.
səhifə11/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
4. SERVICII DE DISTRIBUȚIE


A. Servicii ale agenților comisionari (Toate statele membre, cu excepția BG, RO: CPC 621, 6111, 6113, 6121. BG1: parte din CPC 62113 și 62114, 62115, 62116. RO: CPC 621)

(1) FR: Neobligatoriu în ceea ce privește comercianții și brokerii care lucrează pe o piață de interes național.

BG, MT: Neobligatoriu.

(2) MT: Neobligatoriu.

(3) MT: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

MT: Neobligatoriu.(1) BG: Neobligatoriu.

FR: Neobligatoriu în ceea ce privește comercianții și brokerii care lucrează pe o piață de interes național.

(2) MT: Neobligatoriu.

(3) MT: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

MT: Neobligatoriu.

FR: Condiția deținerii cetățeniei pentru activitățile desfășurate de comercianți, agenți comisionari și brokeri care lucrează pe douăzeci (20) de piețe de interes național.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).IT: Cerința privind reședința.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).


B. Servicii de comerț cu ridicata2

(Toate statele membre, excluzând PL; CPC 622, 61111, 6113, 6121. PL: CPC 622, excluzând 62226, 62228, 62251, 62252)(1) 3FR: Neobligatoriu în ceea ce privește farmaciile.

BG, MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu, cu excepția CPC 622: Niciuna

(2) MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu, cu excepția CPC 622: Niciuna


(1) BG, MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu, cu excepția CPC 622: Niciuna

(2) MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu, cu excepția CPC 622: Niciuna

(3) BG, MT: Neobligatoriu.
(3) 4 BG: Cerința deținerii unei licențe pentru serviciile specializate de comerț cu ridicata. Testul privind necesitățile economice, ale cărui principale criterii sunt: numărul magazinelor existente și impactul asupra acestora, densitatea populației, răspândirea geografică, impactul asupra condițiilor de trafic.

FR: Farmaciile cu ridicata sunt autorizate în funcție de necesitățile populației și în limitele unor cote stabilite.

PL: Autorizarea stabilirii societăților în domeniul comerțului cu ridicata a bunurilor de consum importate.

MT: Neobligatoriu.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

MT: Neobligatoriu.

IT: Cerința privind reședința.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

MT: Neobligatoriu.

FR: Condiția deținerii cetățeniei pentru vânzarea cu ridicata a produselor farmaceutice.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

C. Servicii de comerț cu amănuntul 1

(Toate statele membre, cu excepția BG: CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613. BG: CPC 61112; parte din CPC 6113; parte din CPC 6121; CPC 631, excluzând 63107 și 63108; CPC 63211; CPC 6322; CPC 6323; CPC 6324; parte din CPC 63292, 63297)(1) BG, MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu, cu excepția CPC 631+632: niciuna

(2) MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu, cu excepția CPC 631+632: niciuna

(3) 1 2 BE, DK, FR, IT, PT: testul privind necesitățile economice pentru magazinele universale se aplică în conformitate cu tratamentul național.


(1) BG, MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu, cu excepția CPC 631+632: niciuna

(2) MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu, cu excepția CPC 631+632: niciuna

(3) MT: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

MT: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

BG: Cerința deținerii unei licențe pentru serviciile specializate de comerț cu amănuntul. Testul privind necesitățile economice pentru înființarea magazinelor universale, ale cărui criterii principale sunt: numărul magazinelor existente și impactul asupra acestora, densitatea populației, răspândirea geografică, impactul asupra condițiilor de trafic.

SE: Fiecare municipalitate poate aplica testul privind necesitățile economice în ceea ce privește comerțul temporar cu îmbrăcăminte, încălțăminte și alimente care nu sunt consumate la punctul de vânzare1

MT: Neobligatoriu.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

MT: Neobligatoriu.

FR: Condiția deținerii cetățeniei pentru tutungii (buraliste).

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

D. Franciză

(CPC 8929)(1) MT, RO: Neobligatoriu.

BG: Accesul este limitat la persoanele juridice.

(2) MT, RO: Neobligatoriu.

(3) BG, MT, RO: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

MT, RO: Neobligatoriu.(1) (2) (3) MT, RO: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

MT, RO: Neobligatoriu.

5. SERVICII DE ÎNVĂȚĂMÂNT FINANȚATE DIN SURSE PRIVATE


A. Servicii de învățământ primar

(Toate statele membre, cu excepția EE: CPC 921. EE: servicii de educație primară obligatorie)(1) FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, resortisanții țărilor terțe pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda.

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Neobligatoriu.

(2) CY, FI, HR,MT, RO, SE, SI: Neobligatoriu.

(3) CY, FI, HR,MT, RO, SE, SI: Neobligatoriu.

BG: Accesul este acordat școlilor primare finanțate din surse private înființate ca persoane juridice, cu condiția obținerii autorizației din partea Consiliului de Miniștri. Trebuie îndeplinită condiția respectării cerințelor de stat în materie de învățământ și de sănătate.


(1) CY, FI, HR,MT, RO, SE, SI: Neobligatoriu.

(2) CY, FI, HR,MT, RO, SE, SI: Neobligatoriu.

(3) CY, FI, HR,MT, RO, SE, SI: Neobligatoriu.

CZ: Niciuna, cu excepția condiției ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să aibă cetățenie cehă.

LT: Niciuna, cu excepția obligativității deținerii unei autorizații emise de Ministerul Educației și Științei pentru instituțiile de învățământ acreditate de stat.

SK: Niciuna, cu excepția condiției ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să aibă cetățenie slovacă.

Neobligatoriu în ceea ce privește persoanele fizice și asociațiile.

CZ: Resortisanții străini pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda. Este obligatoriu să se asigure calitatea și nivelul educației, precum și caracterul adecvat al unităților de învățământ.

HU: pentru înființarea de școli este necesară o autorizație de partea autorităților locale.

SK: Resortisanții străini pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda cu condiția îndeplinirii cerințelor de calificare și a celor materiale la înființarea unei astfel de instituții.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

CY, FI, HR,MT, RO, SE, SI: Neobligatoriu.

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale și de la punctul (3) de mai sus.


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

CY, FI, HR,MT, RO, SE, SI: Neobligatoriu.

BG: Condiția deținerii cetățeniei bulgare. Cetățenii străini pot preda sub rezerva îndeplinirii condițiilor privind domiciliul, recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale.
FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, resortisanții țărilor terțe pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda.B. Servicii de învățământ secundar

(Toate statele membre, cu excepția EE: CPC 922. EE: servicii obligatorii și neobligatorii de învățământ secundar. LV: excluzând CPC 9224)(1) BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, resortisanții țărilor terțe pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda.

(2) CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(3) CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

BG: Se acordă acces școlilor primare finanțate din surse private înființate ca persoane juridice, cu condiția obținerii autorizației din partea Consiliului de Miniștri. Trebuie îndeplinită condiția respectării cerințelor de stat în materie de învățământ și de sănătate.

Neobligatoriu în ceea ce privește persoanele fizice și asociațiile.(1) CY, FI, HR,MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(2) CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(3) CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

LT: Niciuna, cu excepția obligativității deținerii unei autorizații emise de Ministerul Educației și Științei pentru instituțiile de învățământ acreditate de stat.

SI: Niciuna, cu excepția condiției ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să aibă cetățenie slovenă.

SK: Niciuna, cu excepția condiției ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să aibă cetățenie slovacă.

CZ: Resortisanții străini pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda. Este obligatoriu să se asigure calitatea și nivelul educației, precum și caracterul adecvat al unităților de învățământ.


HR: Niciuna pentru persoane juridice.

HU: pentru înființarea de școli este necesară o autorizație de partea autorităților locale.

SK: Resortisanții străini pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda cu condiția îndeplinirii cerințelor de calificare și a celor materiale la înființarea unei astfel de instituții.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale și de la punctul (3) de mai sus.


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

BG: Condiția deținerii cetățeniei bulgare. Cetățenii străini pot preda sub rezerva îndeplinirii condițiilor privind domiciliul, recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale.
FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, resortisanții țărilor terțe pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda.C. Servicii de învățământ superior

(Toate statele membre, cu excepția CZ și SK: CPC 923. CZ și SK: numai CPC 92310)(1) FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, resortisanții țărilor terțe pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și conduce o instituție de învățământ și pentru a preda.

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(2) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(3) ES, IT: testul privind necesitățile pentru deschiderea de universități particulare autorizate să elibereze diplome sau titluri recunoscute.

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

EL: Neobligatoriu în ceea ce privește instituțiile de învățământ care acordă diplome de stat recunoscute.(1) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(2) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(3) AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

SI: Niciuna, cu excepția condiției ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să aibă cetățenie slovenă.

SK: Niciuna, cu excepția condiției ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să aibă cetățenie slovacă.
CZ: Resortisanții străini pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda. Este obligatoriu să se asigure calitatea și nivelul educației, precum și caracterul adecvat al unităților de învățământ.


HU: pentru înființarea de școli este necesară o autorizație de partea autorităților centrale.

SK: Resortisanții străini pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda cu condiția îndeplinirii cerințelor de calificare și a celor materiale la înființarea unei astfel de instituții.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, resortisanții țărilor terțe pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, FR și LU privind intrarea temporară a profesorilor universitari, care trebuie să aibă: în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, FR și LU, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).FR:

 profesorii universitari au obținut un contract de muncă din partea unei universități sau a altei instituții de învățământ superior;

 permisul de muncă este emis pe o perioadă care nu depășește nouă luni și care poate fi reînnoită pentru perioada prevăzută de contract;

 este necesară conformitatea cu un test privind necesitățile economice, cu excepția cazului în care profesorii respectivi sunt desemnați direct de către ministrul responsabil de învățământul superior;

 instituția de recrutare trebuie să plătească o taxă Oficiului Internațional pentru Migrație.Numai pentru HU: personalitățile a căror reputație este recunoscută la nivel internațional și care au fost invitate de către institute de învățământ superior - pe durata invitației.D. Servicii de educație pentru adulți (CPC 924; pentru AT CPC 9240, cu excepția serviciilor de educație pentru adulți prestate prin intermediul radioului sau al televiziunii. Pentru EE: acoperă, de asemenea, alte servicii de învățământ pentru adulți care nu sunt furnizate de stat.)

(1) (2) CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(3) CZ: Resortisanții străini pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda. Este obligatoriu să se asigure calitatea și nivelul educației, precum și caracterul adecvat al unităților de învățământ.

HU: pentru înființarea de școli este necesară o autorizație de partea autorităților locale (sau centrale, în cazul liceelor).


(1) (2) CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

(3) CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

CZ: Niciuna, cu excepția condiției ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să aibă cetățenie cehă.

SK: Niciuna, cu excepția condiției ca majoritatea membrilor consiliului de administrație să aibă cetățenie slovacă.

SK: Resortisanții străini pot obține o autorizație din partea autorităților competente pentru a înființa și a conduce o instituție de învățământ și pentru a preda cu condiția îndeplinirii cerințelor de calificare și a celor materiale la înființarea unei astfel de instituții.

CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

CY, FI, MT, RO, SE: Neobligatoriu.

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva condițiilor de mai sus și a următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
6. SERVICII DE MEDIU1,2

BG: Angajamentele nu includ serviciile de mediu prestate în exercitarea autorității guvernamentale. 1

SE: oferta nu include funcții de lucrări publice, indiferent dacă acestea sunt deținute și exploatate de autorități locale, de stat sau federale sau dacă sunt atribuite unui subcontractant de către aceste autorități.A. Gestionarea apei potabile și a apelor reziduale

**************
Servicii de colectare, tratare și distribuire a apei prin conducte, exceptând aburii și apa caldă.

(1) Neobligatoriu*.

(2) Niciuna, cu excepția BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

(3) Niciuna, cu excepția AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV,LT, MT, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.


(1) Neobligatoriu*.

(2) Niciuna, cu excepția BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

(3) Niciuna, cu excepția AT, BG, DE, UK, CY, CZ, EE, HR, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LV,LT, MT, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.
Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.

Servicii legate de apele reziduale

(Toate statele membre, cu excepția BG: CPC 9401, parte din 18000. BG: CPC 9401)(1) Toate statele membre, cu excepția EE, LT, LV: Neobligatoriu.

EE, LT, LV: Niciuna

(2) (3) HU, RO: Neobligatoriu.

(3) HR: Aceste servicii sunt considerate din punct de vedere legal activități municipale, furnizate în principal de entități deținute de autoritățile locale. Operatorii privați pot fi autorizați să furnizeze serviciile respective pe baza unei concesiuni acordate de autoritățile locale.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

HU, RO: Neobligatoriu.(1) Toate statele membre, cu excepția EE, LT, LV: Neobligatoriu.

EE, LT, LV: Niciuna

(2) (3) HU, RO: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

HU, RO: Neobligatoriu.
Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
B. Gestionarea reziduurilor solide/periculoase

(CPC 9402, 9403**)(1) Toate statele membre, cu excepția EE, HU: Neobligatoriu.

EE, HU: Niciuna

(2) (3) RO: Neobligatoriu.

(3) HR: Aceste servicii sunt considerate din punct de vedere legal activități municipale, furnizate în principal de entități deținute de autoritățile locale. Operatorii privați pot fi autorizați să furnizeze serviciile respective pe baza unei concesiuni acordate de autoritățile locale.(1) Toate statele membre, cu excepția EE, HU: Neobligatoriu.

EE, HU: Niciuna

(2) (3) RO: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

RO: Neobligatoriu.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

RO: Neobligatoriu.
Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
C. Protecția aerului înconjurător și a climei

(Toate statele membre, cu excepția BG: CPC 9404. BG: servicii de monitorizare a gazelor de eșapament (parte din CPC 9404)](1) Toate statele membre, cu excepția EE, LT, PL, RO: Neobligatoriu.

EE, LT, PL, RO: Niciuna

(2) Niciuna

(3) SE: Monopol de stat pentru serviciile de control al gazelor de eșapament provenite de la autoturisme și camioane. Aceste servicii trebuie furnizate pe bază non-profit.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).(1) Toate statele membre, cu excepția EE, LT, PL, RO: Neobligatoriu.

EE, LT, PL, RO: Niciuna

(2) Niciuna

(3) Niciuna

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
D. Decontaminarea și curățarea solului și a apelor (parte din CPC 94060)

(1) Toate statele membre, cu excepția EE, HR, RO: Neobligatoriu.

HR: Este necesară prezența comercială.

EE, RO: Niciuna

(2) (3) BG, HU: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, HU: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).


(1) Toate statele membre, cu excepția EE, HR, RO: Neobligatoriu.

EE, HR, RO: Niciuna

(2) (3) BG, HU: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, HU: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
E. Reducerea zgomotelor și a vibrațiilor [Toate statele membre, cu excepția BG: CPC 9405. BG: Servicii de monitorizare a poluării fonice (parte din CPC 9405)]

(1) Toate statele membre, cu excepția EE, LT, PL, RO: Neobligatoriu.

EE, LT, PL, RO: Niciuna

(2) (3) Niciuna, cu excepția CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

HU: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).(1) Toate statele membre, cu excepția EE, LT, PL, RO: Neobligatoriu.

EE, LT, PL, RO: Niciuna

(2) (3) Niciuna, cu excepția CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

HU: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
F. Toate statele membre, cu excepția BG: protecția biodiversității și a peisajelor și servicii de protecție a naturii și peisajelor

(CPC 9406)(1) Toate statele membre, cu excepția EE, HR, RO: Neobligatoriu.

HR: Este necesară prezența comercială.

EE, RO: Niciuna

(2) (3) HU: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

HU: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).


(1) Toate statele membre, cu excepția EE, HR, RO: Neobligatoriu.

EE, HR, RO: Niciuna

(2) (3) HU: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

HU: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
G. Alte servicii de mediu și servicii auxiliare (parte din CPC 94090)

(1) Toate statele membre, cu excepția EE, HR, PL, RO: Neobligatoriu.

HR: Este necesară prezența comercială.

EE, PL, RO: Niciuna

(2) (3) BG, HU: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, HU: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).


(1) Toate statele membre, cu excepția EE, HR, PL, RO: Neobligatoriu.

EE, HR, PL, RO: Niciuna

(2) (3) BG, HU: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, HU: Neobligatoriu.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
7. SERVICII DE SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE


A. Servicii spitalicești

(toate statele membre, cu excepția HR, LV, PL și SI: CPC 9311.

LV, PL și SI: numai servicii spitalicești și de sanatoriu private - CPC 9311


(1) Toate statele membre, cu excepția HR, HU: Neobligatoriu.

HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei: niciuna.

HU: Niciuna

(2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Neobligatoriu.

(3) AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: testul privind necesitățile economice aplicat pe baza tratamentului național .


(1) Toate statele membre, cu excepția HR, HU: Neobligatoriu.

HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei: niciuna.


HU: Niciuna

(2) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Neobligatoriu.

(3) BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Neobligatoriu.

HR: Serviciile spitalicești și alte servicii furnizate de unități de asistență medicală și socială – deținere directă, management și operare a acestor unități prin contract, pe bază de comision.

(CPC 93, excluzând CPC 9312, 93191, 932)HR: Niciuna, cu excepția faptului că nu sunt permise investițiile în rețeaua publică obligatorie existentă în materie de sănătate și asistență socială, care include spitalele publice, clinicile publice, spitalele clinice universitare (spitale care asigură stagii de practică), instituțiile de îngrijire medicală de prim ajutor și alte centre de sănătate publică și asistență socială. Înființarea unora dintre unitățile de asistență socială poate face obiectul unor limite bazate pe nevoi în anumite zone geografice.

PL: Directorul unității medicale sau adjunctul său trebuie să aibă calificarea de doctor. Sunt aplicabile toate limitările privind serviciile medicale și stomatologice, precum și serviciile moașelor și ale asistenților medicali.EE: Niciuna, cu excepția condiției ca membrii profesiei formați în afara Estoniei să prezinte un certificat de absolvire a unor cursuri auxiliare de formare la Universitatea Tartu. Această cerință se aplică și resortisanților estonieni care au urmat cursuri de formare în străinătate.

LT: Niciuna, cu excepția faptului că instituțiile private străine și consumatorii pe care îi deservesc nu au dreptul de a primi sprijin financiar din resurse publice, inclusiv utilizarea fondurilor publice de asigurări de sănătate.

LV: Directorul unității medicale sau adjunctul său trebuie să aibă calificarea de doctor. Sunt aplicabile toate limitările privind serviciile medicale și stomatologice, precum și serviciile moașelor și ale asistenților medicali. Spitalele private au nevoie de autorizație din partea autorităților locale de sănătate. Numărul de paturi și utilizarea echipamentului medical greu se bazează pe necesitățile populației, segmentul de vârstă și rata mortalității.


BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Neobligatoriu.

SI: Admiterea în cadrul rețelei publice de sănătate este supusă concesiunii din partea Institutului de Asigurări de Sănătate din Republica Slovenia.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Neobligatoriu.

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.

LV: Directorul unității medicale sau adjunctul său trebuie să aibă calificarea de doctor. Sunt aplicabile toate limitările privind serviciile medicale și stomatologice, precum și serviciile moașelor și ale asistenților medicali.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.

BG, CZ, MT, FI, RO, SE, SK: Neobligatoriu.
PL: Directorul unității medicale sau adjunctul său trebuie să aibă calificarea de doctor. Sunt aplicabile toate limitările privind serviciile medicale și stomatologice, precum și serviciile moașelor și ale asistenților medicali.B. Alte servicii privind sănătatea umană (CPC 9319. EE: CPC 9319 altele decât 93191)
HR: Serviciile spitalicești și alte servicii furnizate de unități de asistență medicală și socială – deținere directă, management și operare a acestor unități prin contract, pe bază de comision.

(CPC 93, excluzând CPC 9312, 93191, 932)(1) Toate statele membre, cu excepția HR, HU: Neobligatoriu.

HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei: niciuna.

HU: Niciuna

(2) (3) Neobligatoriu, cu excepția AT, EE, HR, HU, SI: niciuna.

(3) HR: Niciuna, cu excepția faptului că nu sunt permise investițiile în rețeaua publică obligatorie existentă în materie de sănătate și asistență socială, care include spitalele publice, clinicile publice, spitalele clinice universitare (spitale care asigură stagii de practică), instituțiile de îngrijire medicală de prim ajutor și alte centre de sănătate publică și asistență socială. Înființarea unora dintre unitățile de asistență socială poate face obiectul unor limite bazate pe nevoi în anumite zone geografice.


(1) Toate statele membre, cu excepția HR, HU: Neobligatoriu.

HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei: niciuna.


HU: Niciuna

(2) (3) Neobligatoriu, cu excepția AT, EE, HU, SI: niciuna.

(4) Neobligatoriu, cu excepția AT, EE, HU, SI: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.

(4) Neobligatoriu, cu excepția AT, EE, HU, SI: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.

C. Servicii sociale - case de convalescență și odihnă, aziluri de bătrâni

BG: numai servicii sociale finanțate din surse private (parte din CPC 933).(1) Neobligatoriu, cu excepția HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei: niciuna.

(2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Neobligatoriu.

(3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Neobligatoriu.

FR: Furnizarea serviciilor este permisă de autoritățile competente în conformitate cu necesitățile locale.(1) Neobligatoriu, cu excepția HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei: niciuna.

(2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Neobligatoriu.

(3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:


HR: Serviciile spitalicești și alte servicii furnizate de unități de asistență medicală și socială – deținere directă, management și operare a acestor unități prin contract, pe bază de comision.

(CPC 93, excluzând CPC 9312, 93191, 932)HR: Niciuna, cu excepția faptului că nu sunt permise investițiile în rețeaua publică obligatorie existentă în materie de sănătate și asistență socială, care include spitalele publice, clinicile publice, spitalele clinice universitare (spitale care asigură stagii de practică), instituțiile de îngrijire medicală de prim ajutor și alte centre de sănătate publică și asistență socială. Înființarea unora dintre unitățile de asistență socială poate face obiectul unor limite bazate pe nevoi în anumite zone geografice.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Neobligatoriu.
HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.


HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.

CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Neobligatoriu.


D. Altele (servicii medicale conexe)

(1) (2) (3) Toate statele membre, cu excepția HU: Neobligatoriu.

HU: Niciuna

(4) Toate statele membre: Neobligatoriu, cu excepția HU: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.(1) (2) (3) Toate statele membre, cu excepția HU: Neobligatoriu.

HU: Niciuna.

(4) Toate statele membre: Neobligatoriu, cu excepția HU: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.


8. SERVICII TURISTICE ȘI LEGATE DE CĂLĂTORII


A. Hoteluri, restaurante și catering

(Toate statele membre, cu excepția BG, HR, PL: [CPC 641, 642, 643 (excluzând cateringul în sectorul serviciilor de transport]

BG: cu excepția serviciilor de servire a băuturilor alcoolice care se consumă la fața locului: CPC 641, parte din 642, parte din 643.

PL: CPC 641, 642](1) Toate statele membre, cu excepția BG, HR, RO: Neobligatoriu, cu excepția cateringului: niciuna.

BG, HR, RO: Neobligatoriu*.

(2) Niciuna

(3) BG: Furnizorii trebuie să fie stabiliți în calitate de societăți înregistrate în Republica Bulgaria în cazul cărora nu se prevede un plafon al participării străine la capitalul social. Este necesară licența de serviciu turistic eliberată de către Agenția de Stat pentru Turism.

Numărul managerilor străini nu poate depăși numărul managerilor care sunt cetățeni bulgari în cazurile în care participarea publică (de stat și/sau municipală) la capitalul social al unei societăți bulgare depășește 50 %. Serviciile de ghizi turistici trebuie prestate prin persoane străine autorizate.


(1) Toate statele membre, cu excepția BG, HR, RO: Neobligatoriu, cu excepția cateringului: niciuna.

BG, HR, RO: Neobligatoriu*.

(2) Niciuna

(3) Niciuna

HR: Localizarea în zone protejate de interes istoric și artistic deosebit și în parcuri naționale sau naturale este condiționată de obținerea unei autorizații din partea guvernului Republicii Croația, care poate fi refuzată.

IT: Se aplică testul privind necesitățile economice la deschiderea de noi baruri, cafenele și restaurante.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

HR: Cerința privind cetățenia pentru serviciile de cazare și de catering în gospodării și ferme.


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale, dar ținând seama de limitele privind accesul pe piață de la punctul (3) de mai sus.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

B. Servicii ale agențiilor de voiaj și ale operatorilor de turism (inclusiv ale managerilor de circuite turistice)

(CPC 7471)(1) BG: Este necesară licența de serviciu turistic eliberată de către Agenția de Stat pentru Turism.

HU: Neobligatoriu.

PL: Este necesară prezența comercială.

(2) Niciuna

(3) BG: Furnizorii trebuie să fie stabiliți în calitate de societăți înregistrate în Republica Bulgaria în cazul cărora nu se prevede un plafon al participării străine la capitalul social.

Este necesară licența de serviciu turistic eliberată de către Agenția de Stat pentru Turism. Numărul managerilor străini nu poate depăși numărul managerilor care sunt cetățeni bulgari în cazurile în care participarea publică (de stat și/sau municipală) la capitalul social al unei societăți bulgare depășește 50 %. Serviciile de ghizi turistici trebuie prestate prin persoane străine autorizate.(1) BG: Niciuna, cu excepția mențiunilor din coloana privind accesul pe piață.

PL: Este necesară prezența comercială.

(2) Niciuna

(3) Niciuna

PT: Cerința privind constituirea unei societăți comerciale cu sediul central în Portugalia.

IT: Testul privind necesitățile economice.

FI: Este necesară aprobarea Administrației Naționale a Consumatorului.

CZ: Testul privind necesitățile economice pe baza criteriului privind populația.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale și de la punctul (3) de mai sus.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

HR: pentru funcția de șef de agenție, este necesară aprobarea Ministerului Turismului și 2 ani de experiență.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale, dar ținând seama de limitele privind accesul pe piață de la punctul (3) de mai sus.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).
Neobligatoriu, cu excepția AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE, în cazul cărora: în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).

AT, FI, IT, IE, SE: Neobligatoriu, cu excepția managerilor de circuite turistice (persoane a căror funcție este aceea de a însoți un grup de minimum 10 persoane, fără a fi ghizi în anumite locații), unde pentru AT, IT, IE, SE: certificat profesional și trei ani de experiență profesională.

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente și trei ani de experiență profesională.

IT: Este necesară conformitatea cu un test privind necesitățile economice.

HR: pentru funcția de șef de agenție, este necesară aprobarea Ministerului Turismului și 2 ani de experiență.


Neobligatoriu, cu excepția AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE, în cazul cărora: în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
C. Servicii de ghizi turistici (CPC 7472)

(1) BG, CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Neobligatoriu.

(2) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Neobligatoriu.

(3) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

ES, IT: Dreptul de exercitare a acestei profesii este rezervat pentru organizațiile locale de ghizi turistici.

EL, ES, HR, IT, PT: Accesul la activitate este condiționat de deținerea cetățeniei.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Neobligatoriu.(1) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Neobligatoriu.

(2) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Neobligatoriu.

(3) BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).

BG, CY, HU, LT, MT, PL, SI: Neobligatoriu.

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, SE, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, SE, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).BE, DE, DK: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

SE: Certificat profesional, calificări relevante și trei ani de experiență profesională.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.
9. SERVICII DE RECREERE, CULTURALE ȘI SPORTIVE (altele decât serviciile din domeniul audiovizual)


A. Servicii de divertisment

[Toate statele membre, cu excepția BG: (inclusiv

serviciile privind piesele de teatru, formațiile muzicale care susțin concerte în direct și circurile)

(CPC 9619)]

BG: CPC 96191, 96192, 96193]


(1) Neobligatoriu.

(2) CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

(3) CY, CZ, EE, FI, LV, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

LT: Niciuna, cu excepția interzicerii înființării și a menținerii de agenții de jocuri de noroc pentru a organiza jocuri de noroc1.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:


(1) Toate statele membre, cu excepția HU: Neobligatoriu.

HU: Niciuna

(2) CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

(3) CY, CZ, FI, LV, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

HR, FR, IT: Neobligatoriu în ceea ce privește granturile și alte forme de sprijin direct și indirect.

SE: Sprijin financiar acordat pentru anumite activități locale, regionale sau naționale.

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

IT: Testul privind necesitățile economice.LT: Niciuna, cu următoarele excepții:

(a) în conformitate cu mențiunile privind accesul pe piață (la care se adaugă excepția indicată în partea I privind interzicerea investițiilor străine pentru loterii) și

(b) Neobligatoriu în ceea ce privește granturile pentru funcționarea cinematografelor (CPC 96199**).

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, RO, SI, SK: Neobligatoriu.
Neobligatoriu, cu excepția AT, BE, DE, DK, ES și FR privind accesul temporar al artiștilor în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.Neobligatoriu, cu excepția AT, BE, DE, DK, ES și FR privind accesul temporar al artiștilor în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii)BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.

AT, ES: accesul este limitat la persoanele care își desfășoară principală activitate profesională în domeniul artelor frumoase, obținând cea mai mare parte a veniturilor lor din această activitate. Persoanele respective nu pot exercita altă activitate comercială în Austria.

FR:

Artiștii au obținut un contract de muncă din partea unei societăți de spectacole autorizate.Permisul de muncă este eliberat pe o perioadă de cel mult nouă luni, care poate fi prelungită cu trei luni.

Este necesară conformitatea cu testul privind necesitățile economice.

Societatea de divertisment trebuie să plătească o taxă Oficiului Internațional pentru Migrație.
B. Servicii de agenție de știri și de presă

(CPC 962)(1) BG, RO: Neobligatoriu.

(1) BG, RO: Neobligatoriu.(2) BG, RO: Neobligatoriu.

(3) FR: Condiția deținerii cetățeniei pentru administratorii Agence France Press (celelalte restricții sunt ridicate în cazul în care se acordă reciprocitate).

IT: În sectoarele presei cotidiene și al radiodifuziunii și televiziunii se aplică reguli speciale de combatere a concentrărilor; pentru deținerea societăților multimedia se stabilesc limite specifice. Societățile străine nu pot controla editurile sau societățile de radiodifuziune și televiziune: participarea străină la capitalul social este limitată la 49 %.

BG, HU, RO: Neobligatoriu.

PT: Societățile de difuzare a știrilor înregistrate în Portugalia și având statutul juridic de „Sociedade Anónima” trebuie să aibă capitalul social sub formă de acțiuni nominale.


(2) BG, RO: Neobligatoriu.

(3) BG, HU, RO: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, RO: Neobligatoriu.

SK: furnizorii străini de știri și serviciile de agenție de presă trebuie să fie acreditate de Ministerul Afacerilor Externe din Republica Slovacă. Agenția oficială de presă a Republicii Slovace (TASR) beneficiază de finanțare de stat.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).
Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva condițiilor de mai sus și a următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare sau calificări tehnice echivalente care să demonstreze cunoștințele și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
C. Biblioteci, arhive, muzee și alte servicii culturale

(CPC 963)(1) Neobligatoriu, cu excepția AT: niciuna.

(2) Neobligatoriu, cu excepția AT, EE: niciuna.

(3) Neobligatoriu, cu excepția AT, LT.

AT: Niciuna

LT: Sunt necesare autorizații pentru cercetarea, conservarea și restaurarea valorilor culturale imobile pentru pregătirea condițiilor, programelor și proiectelor acestor lucrări, pentru conservarea și restaurarea valorilor culturale mobile.

(4) Neobligatoriu, cu excepția AT, EE: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).(1) Neobligatoriu, cu excepția AT: niciuna.

(2) Neobligatoriu, cu excepția AT, EE: niciuna.

(3) Neobligatoriu, cu excepția AT, LT.

AT: Niciuna

LT: Niciuna, cu excepția mențiunilor din coloana privind accesul pe piață.

(4) Neobligatoriu, cu excepția AT, EE, LT: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii).


D. Servicii sportive și servicii de recreere, altele decât serviciile de jocuri de noroc și pariuri

(CPC 9641, 96491 AT: serviciile de școli de schi și serviciile de ghizi montani nu sunt incluse)(1) BG, HR, MT, RO: Neobligatoriu.

(2) BG, MT, RO: Neobligatoriu.

(3) BT, MT, RO: Neobligatoriu.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BG, MT, RO: Neobligatoriu.

IT: Testul privind necesitățile economice.(1) BG, HR, MT, RO: Neobligatoriu.

(2) BG, MT, RO: Neobligatoriu.

(3) BG, MT, RO: Neobligatoriu.

SE: Sprijin financiar acordat pentru anumite activități locale, regionale sau naționale.

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, MT, RO: Neobligatoriu.


10. SERVICII DE TRANSPORT1


A. Servicii de transport maritim

(a se vedea definițiile suplimentare prevăzute după secțiunea referitoare la transporturi)Transport internațional (de marfă și călători) CPC 7211 și 7212, cu excepția transportului de cabotaj

(1) (a) Transportul maritim de linie: niciuna, cu excepția BG, RO: Neobligatoriu.

(b) În vrac, transport tramp și alte servicii de transport maritim internațional, inclusiv transportul de călători; niciuna, cu excepția BG, RO: Neobligatoriu.(1) (a) Modul 1 litera (a) Trafic de linie: niciuna, în afară de cazul excepțional în care un stat membru ar trebui să aplice articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 954/79 cu privire la toate statele membre, mai puțin BG, RO: Neobligatoriu.

(b) BG, RO: Neobligatoriu.

(2) BG, RO: Neobligatoriu.

(3) (a) înființarea de companii înregistrate cu scopul de a exploata o flotă sub pavilionul național al statului de stabilire: Neobligatoriu pentru toate statele membre, cu excepția LV și MT: Niciuna

(b) Alte forme de prezență comercială pentru prestarea de servicii maritime internaționale (astfel cum sunt definite mai jos la „Definiții privind transportul maritim”): niciuna, cu excepția BG, RO: Neobligatoriu.


(2) BG, RO: Neobligatoriu.

(3) (a) Neobligatoriu pentru toate statele membre, cu excepția LV și MT: Niciuna

(b) BG, RO: Neobligatoriu.
(4) (a) Echipajele navelor: Neobligatoriu.

(b) Personalul de bază angajat în contextul unei prezențe comerciale conform definiției de la modul (3) litera (b) de mai sus: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, RO: Neobligatoriu.


(4) (a) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, RO: Neobligatoriu.

(b) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări:

BG, RO: Neobligatoriu.


Servicii auxiliare maritime


Servicii de manipulare a încărcăturilor maritime

(1) Neobligatoriu*.

(2) (3)Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə