Consiliul Uniunii Europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.6 Mb.
səhifə2/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

II.ANGAJAMENTE SECTORIALE

1. SERVICII COMERCIALE


A. Servicii profesionale


(a) Consultanță juridică privind dreptul țării de origine și dreptul public internațional (excluzând dreptul CE)

CZ, EE, LV, PL, RO, SI, SK: CPC 861.(1) EE: Neobligatoriu în ceea ce privește CPC 861, altele decât CPC 86190.

FR, PT, SI: Neobligatoriu în ceea ce privește redactarea documentelor juridice.

SE: Neobligatoriu atunci când persoana exercită profesia de „Advokat” (adică jurist/avocat consultant/avocat pledant) sau de avocat SEE (Spațiul Economic European) sub titlul profesional corespunzător din țara de origine1.

CY, MT: Neobligatoriu.(1) FR, PT, SI: Neobligatoriu în ceea ce privește redactarea documentelor juridice.

DK: Prestarea activităților de consultanță juridică este limitată la avocații cu licență de practică daneză și la firmele de avocatură înregistrate în Danemarca.

SE: Neobligatoriu atunci când persoana exercită profesia de „Advokat” (adică jurist/avocat consultant/avocat pledant) sau de avocat SEE (Spațiul Economic European) sub titlul profesional corespunzător din țara de origine.

BG: atunci când prestatorul de servicii este un avocat calificat2 (parte din CPC 861).

HR: Neobligatoriu în ceea ce privește practicarea dreptului croat.

EE: Neobligatoriu în ceea ce privește CPC 861, altele decât CPC 86190.

AT: Consultanții juridici străini trebuie să fie membri ai Baroului din țara de origine; aceștia își pot utiliza titlul profesional numai cu privire la locul de înregistrare din țara de origine.

CY, MT: Neobligatoriu.
(2) CY, MT: Neobligatoriu

(2) CY, MT: Neobligatoriu(3) DE: Accesul se face numai cu condiția acceptării într-un Barou în conformitate cu „Legea federală a avocaților”, care impune stabilirea și limitează exercitarea profesiei la persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau la societățile de persoane.

FR: Servicii furnizate numai printr-o SEL (anonyme, à responsabilité limitée sau en commandite par actions) sau SCP.

FI: Atunci când furnizează servicii juridice în calitate de membru al Baroului General, este obligatorie cetățenia uneia dintre țările SEE (Spațiul Economic European).


(3) DK: Prestarea activităților de consultanță juridică este limitată la firmele de avocatură înregistrate în Danemarca. Numai avocații cu licență de practică daneză și firmele de avocatură înregistrate în Danemarca pot deține acțiuni la o firmă de avocatură daneză. Numai avocații cu licență de practică daneză pot face parte din consiliul de administrație sau din conducerea unei firme de avocatură daneze.

AT, CY, MT, RO: Neobligatoriu

CZ: Avocații pledanți și avocații specializați în drept comercial care practică dreptul ceh trebuie să fie absolvenți ai universităților cehe.


FR: Dreptul țării-gazdă și dreptul internațional (inclusiv dreptul comunitar) sunt deschise membrilor profesiilor juridice și judiciare reglementate3.
AT, CY, MT, RO: Neobligatoriu.

CZ: Nu există nicio limitare pentru activitățile care implică dreptul străin. Pentru activitățile care implică dreptul național, este obligatorie apartenența la Baroul din Cehia sau la Camera Avocaților Specializați în Drept Comercial din Cehia.EE: Niciuna pentru CPC 86190. Neobligatoriu în ceea ce privește CPC 861, altele decât CPC 86190EE: Niciuna pentru CPC 86190. Pentru CPC 861, altele decât CPC 86190, prezența comercială este limitată la persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau la firmele de avocatură cu responsabilitate limitată, în aceste cazuri fiind necesară aprobarea Baroului (Advokatuur). În conformitate cu Statutul Baroului (Advokatuuri pohimäärus), numai resortisanții estonieni au dreptul să înființeze un birou de avocatură. Pentru ca o persoană să fie admisă în Barou, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: (a) să aibă o experiență de doi ani ca asistent al unui avocat pledant; (b) să treacă un examen relevant; (c) să lucreze trei ani ca avocat stagiar. După parcurgerea acestor etape, persoana respectivă poate să susțină un examen de obținere a titlului de avocat (sunt necesare cunoașterea excelentă a dreptului estonian și cunoașterea excelentă a limbii estoniene). Notarii publici sunt persoane care practică un serviciu public; aceștia sunt numiți de Ministerul Justiției.

SI: Pentru a fi admiși în Barou, avocații care nu sunt resortisanți sloveni și care au o licență de practică în alt stat membru trebuie să aibă un certificat de cunoaștere a dreptului sloven și să vorbească fluent limba slovenă.

SK: Avocații pledanți și avocații specializați în drept comercial care practică dreptul slovac trebuie să fie absolvenți ai universităților slovace.

HR: Niciuna pentru consultanța privind dreptul țării de origine, dreptul străin și dreptul internațional. Neobligatoriu în ceea ce privește reprezentarea juridică a părților în fața instanțelor. În cadrul unei proceduri care implică elemente internaționale, părțile pot fi reprezentate în fața instanțelor de arbitraj – instanțe ad-hoc – de către avocații care sunt membri ai barourilor din alte țări.

HR: Reprezentarea părților în instanță este limitată la membrii Consiliului Baroului din Croația (titulatura în limba croată: odvjetnici). Nu este necesară îndeplinirea cerinței privind cetățenia pentru a dobândi calitatea de membru în Consiliul Baroului. Calitatea de membru în Consiliul Baroului din Croația nu este necesară pentru furnizarea de servicii de consultanță privind dreptul țării de origine, dreptul străin și dreptul internațional).HU: Prezența comercială ar trebui să fie sub forma unei societăți de persoane cu un avocat maghiar (ügyvéd) sau cu un birou de avocatură (ügyvédi iroda) sau sub forma unei reprezentanțe.

LV: Niciuna pentru serviciile de consultanță privind dreptul țării de origine și dreptul public internațional. Pentru CPC 861, altele decât consultanța privind dreptul țării de origine și dreptul public internațional, sunt necesare o autorizație emisă de Ministerul Justiției și cunoașterea limbii letone. Avocații autorizați pot furniza toate serviciile juridice, cu excepția reprezentării în cadrul procedurilor penale.
Reprezentarea în cadrul procedurilor penale este permisă numai avocaților autorizați. Cetățenia este o cerință pentru avocații autorizați și notarii autorizați. Avocații autorizați și notarii autorizați trebuie să aibă cel puțin 25 de ani, să cunoască limba letonă, să fie absolvenți ai Universității din Letonia sau ai unei alte universități recunoscute ca echivalentă de Facultatea de Drept, Universitatea din Letonia, și să aibă experiență practică. Avocații autorizați trebuie să treacă un examen în conformitate cu regulile stabilite de Consiliul Avocaților Autorizați. Notarii autorizați trebuie să treacă un examen în conformitate cu ordinul emis de Ministerul Justiției în cooperare cu Consiliul Notarilor Autorizați.


PL: Stabilirea este condiționată de obținerea unei autorizații. Cerința privind cetățenia.


SI: Prezența comercială este limitată la persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau la firmele de avocatură cu răspundere nelimitată (asociație de persoane). Numai avocații cu licență de practică pot fi parteneri. Pentru activitățile care implică dreptul intern, este necesară admiterea ca membru al Baroului („Odvetniška zbornica Slovenije”). Aprobarea Baroului este necesară pentru stabilirea oricărei firme de avocatură. În ceea ce privește condițiile de acceptare în cadrul Baroului a avocaților care nu sunt cetățeni sloveni și au autorizație de profesare într-un alt stat membru, aceștia trebuie să aibă un certificat de cunoaștere a dreptului sloven și să vorbească fluent limba slovenă. Notarii publici sunt persoane care prestează un serviciu public. Drepturile de concesiune se pot obține pe bază de autorizație.


SK: Nu există nicio limitare pentru activitățile care implică dreptul străin. Pentru activitățile care implică dreptul național, este necesară apartenența la Baroul din Slovacia sau la Camera Avocaților Specializați în Drept Comercial din Slovacia.


SE: Atunci când se prestează servicii de consultanță juridică în calitate de „Advokat”, nu este permisă exercitarea acestei profesii în colaborare cu alte persoane decât „Advokat” sau sub forma unei societăți cu răspundere limitată (societăți pe acțiuni), cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții.

LU: Dreptul țării-gazdă și dreptul internațional1, sub rezerva înscrierii ca „avocat” în Baroul din Luxemburg.SE: Atunci când se prezintă sub titlul de „Advokat” (jurist, avocat consultant/avocat pledant), este necesară calitatea de membru al Baroului din Suedia. Pentru a obține calitatea de membru al Baroului din Suedia, sunt necesare cetățenia și reședința în Suedia sau în SEE (Spațiul Economic European). În cazul în care o persoană autorizată ca „Advokat” într-un stat din SEE dorește să practice dreptul în mod permanent în Suedia sub titlul profesional din țara sa de origine, aceasta trebuie să se înscrie în Baroul din Suedia.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

AT, CY, MT, RO: Neobligatoriu

FR: Serviciile de consultanță juridică și redactarea de documente juridice ca activitate principală și pentru public sunt rezervate membrilor profesiilor juridice și judiciare reglementate2. Aceste activități pot fi exercitate și ca activitate secundară, pe lângă activitatea principală, de către membrii altor profesii reglementate sau de către persoane calificate.


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

DK: Furnizarea serviciilor de consultanță juridică este limitată la avocații cu licență de practică daneză. Pentru a obține o licență de practică daneză este necesar să se dea un examen în materie de drept danez.

AT: Consultanții juridici străini trebuie să fie membri ai Baroului din țara de origine; aceștia își pot utiliza titlul profesional numai cu privire la locul de înregistrare din țara de origine.
AT: La cererea unui consumator, consultanții juridici se pot deplasa temporar pe teritoriul Austriei pentru a furniza un serviciu specific.


FI: Atunci când se furnizează servicii juridice în calitate de membru al Baroului General, este necesară deținerea cetățeniei uneia din țările SEE (Spațiul Economic European).

SE: Atunci când desfășoară activități juridice în calitate de „Advokat”, nu este permisă exercitarea acestei profesii în colaborare cu alte persoane decât „Advokat” sau sub forma unei societăți cu răspundere limitată (societăți pe acțiuni), cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții.SE: Atunci când se prezintă sub titlul de „Advokat” (jurist, avocat consultant/avocat pledant), este necesară calitatea de membru al Baroului din Suedia. Pentru a obține calitatea de membru al Baroului din Suedia sunt necesare cetățenia suedeză și reședința în Suedia.

CY, MT, RO: Neobligatoriu

LV: Pentru CPC 861, altele decât consultanța privind dreptul țării de origine și dreptul public internațional, sunt necesare o autorizație emisă de Ministerul Justiției și cunoașterea limbii letone. Avocații autorizați pot furniza toate serviciile juridice, cu excepția reprezentării în cadrul procedurilor penale.


Reprezentarea în cadrul procedurilor penale este permisă numai avocaților autorizați. Cetățenia este o cerință pentru avocații autorizați și notarii autorizați. Avocații autorizați și notarii autorizați trebuie să aibă cel puțin 25 de ani, să cunoască limba letonă, să fie absolvenți ai Universității din Letonia sau ai unei alte universități recunoscute ca echivalentă de Facultatea de Drept, Universitatea din Letonia, și să aibă experiență practică. Avocații autorizați trebuie să treacă un examen în conformitate cu regulile stabilite de Consiliul Avocaților Autorizați. Notarii autorizați trebuie să treacă un examen în conformitate cu ordinul emis de Ministerul Justiției în cooperare cu Consiliul Notarilor Autorizați.

HR: Admiterea deplină în Barou, necesară pentru serviciile de reprezentare juridică, este supusă condiției deținerii cetățeniei (cetățenia unui stat membru al UE).
Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, SE și UK, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii), sub rezerva condițiilor de mai sus și a următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES, SE și UK: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență profesională în sector.

DE: Neobligatoriu în ceea ce privește activitățile rezervate pentru „Rechtsanwalt”.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.

HR: Admiterea deplină în Barou, necesară pentru serviciile de reprezentare juridică, este supusă condiției deținerii cetățeniei (cetățenia unui stat membru al UE).


Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, SE și UK, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii):

DK: Furnizarea serviciilor de consultanță juridică este limitată la avocații cu licență de practică daneză. Pentru a obține o licență de practică daneză este necesar să se dea un examen în materie de drept danez.

SE: Atunci când se prezintă sub titlul de „Advokat” (jurist, avocat consultant/avocat pledant), este necesară calitatea de membru al Baroului din Suedia. Pentru a obține calitatea de membru al Baroului din Suedia sunt necesare cetățenia suedeză și reședința în Suedia.

(b) Servicii de contabilitate

(CPC 86212, altele decât „servicii de audit”, 86213, 86219)(1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: Neobligatoriu

(2) RO: Neobligatoriu(1) FR, IT, MT, RO, SI: Neobligatoriu

AT: Este exclusă reprezentarea în fața autorităților competente.

(2) RO: Neobligatoriu
(3) DE: Este interzisă furnizarea serviciilor printr-o „GmbH & CoKG” și „EWIV”.

FR: Servicii furnizate numai printr-o SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) sau SCP.

PT: Este permisă furnizarea serviciilor numai printr-un cabinet.

IT: Accesul este limitat la persoanele fizice. Sunt permise asociațiile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice.(3) DK: Contabilii străini pot constitui societăți de persoane cu contabili autorizați danezi după obținerea unei aprobări din partea Agenției Daneze de Comerț și Societăți Comerciale.

RO: Neobligatoriu

AT: Participarea la capitalul social și acțiunile contabililor străini (care trebuie să fie autorizați în conformitate cu legislația țării de origine) aferente veniturilor din exploatare ale oricărei entități juridice austriece nu pot depăși 25 %; această limită se aplică numai persoanelor care nu sunt membre ale Corpului Profesional din Austria.


CY: Accesul este limitat la persoanele fizice care au fost autorizate de Ministerul Finanțelor. Autorizația face obiectul testului privind necesitățile economice. Criteriile folosite sunt similare celor aplicate pentru acordarea aprobării privind investițiile străine (enumerate în secțiunea privind angajamentele orizontale), în măsura în care se aplică acestui subsector, ținând întotdeauna seama de situația ocupării forței de muncă în subsector. Sunt permise asocierile profesionale (parteneriatele) între persoanele fizice. Nu sunt permise persoanele juridice.


LV: Acționarul sau directorul unei firme trebuie să aibă calificarea de auditor autorizat în Letonia. Auditorii autorizați pot fi persoane cu vârsta de cel puțin 25 de ani care: a) au o diplomă de studii liceale în științe economice sau în alte specializări, în cazul în care trec un examen de noțiuni elementare de economie; b) au o experiență în audit recunoscută de Asociația Auditorilor Autorizați din Letonia de cel puțin 3 ani; c) au trecut un examen de calificare și au obținut o licență de auditor autorizat în conformitate cu cerințele Asociației Auditorilor Autorizați din Letonia; d) au o reputație excelentă.


SI: Prezența comercială ar trebui să fie sub forma unei persoane juridice.

RO: Neobligatoriu
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

FR: profesioniștii din afara CE pot fi autorizați să furnizeze servicii printr-o decizie a ministrului economiei, finanțelor și bugetului, în acord cu ministrul afacerilor externe. Cerința privind reședința nu poate depăși cinci ani.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

DK, IT: Cerința privind reședința.

RO: Neobligatoriu

SI: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din coloana privind accesul pe piață.

IT: Condiția privind reședința pentru „Ragionieri-Periti commerciali”.

DK: Cerința privind reședința, cu excepția cazului în care Agenția pentru Comerț și Societăți Comerciale din Danemarca prevede altfel.
AT: la cererea unui consumator, contabilii se pot deplasa temporar pe teritoriul Austriei pentru a furniza un serviciu specific. Cu toate acestea, de regulă, persoanele fizice care prestează servicii de contabilitate trebuie să aibă centrul profesional (prezența comercială) în Austria. Este exclusă reprezentarea în fața autorităților competente.


LV: Acționarul sau directorul unei firme trebuie să aibă calificarea de auditor autorizat în Letonia. Auditorii autorizați pot fi persoane cu vârsta de cel puțin 25 de ani care: (a) au o diplomă de studii liceale în științe economice sau în alte specializări, în cazul în care trec un examen de noțiuni elementare de economie; (b) au o experiență în audit recunoscută de Asociația Auditorilor Autorizați din Letonia de cel puțin 3 ani; (c) au trecut un examen de calificare și au obținut o licență de auditor autorizat în conformitate cu cerințele Asociației Auditorilor Autorizați din Letonia; (d) au o reputație excelentă.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə