Consiliul Uniunii Europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.6 Mb.
səhifə3/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


RO: Neobligatoriu

SI: Există limitări numai privind persoanele fizice angajate de persoane juridice.
Neobligatoriu, cu excepția AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva condițiilor de mai sus și a următoarelor limitări specifice:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență în sector.Neobligatoriu, cu excepția AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).AT: examinare în fața organizației profesionale din Austria. Angajatorul trebuie să fie membru al organizației profesionale relevante din țara de origine, în cazul în care există o astfel de organizație.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.
DE: Neobligatoriu în ceea ce privește activitățile rezervate prin lege pentru „Wirtschaftsprüfer”.


LV: Acționarul sau directorul unei firme trebuie să aibă calificarea de auditor autorizat în Letonia. Auditorii autorizați pot fi persoane cu vârsta de cel puțin 25 de ani care: a) au o diplomă de studii liceale în științe economice sau în alte specializări, în cazul în care trec un examen de noțiuni elementare de economie; b) au o experiență în audit recunoscută de Asociația Auditorilor Autorizați din Letonia de cel puțin 3 ani; c) au trecut un examen de calificare și au obținut o licență de auditor autorizat în conformitate cu cerințele Asociației Letone a Auditorilor Autorizați; (d) au o reputație excelentă.

SI: Limitări numai în ceea ce privește persoanele fizice angajate de persoane juridice.

(b) Servicii de audit*

(CPC 86211 și 86212, altele decât serviciile de contabilitate)(1) AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI, UK: Neobligatoriu

LT: Niciuna, cu excepția faptului că raportul auditorului trebuie întocmit împreună cu un auditor acreditat să profeseze în Lituania.

HR: Niciuna, cu excepția faptului că firmele de audit care nu sunt stabilite în Croația ar trebui să efectueze auditurile finale împreună cu firme croate, în conformitate cu Standardele internaționale de audit.

(2) BG, RO: Neobligatoriu(1) AT, BE, BG, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI, UK: Neobligatoriu

LT: Niciuna, cu excepția faptului că raportul auditorului trebuie întocmit împreună cu un auditor acreditat să profeseze în Lituania.

(2) BG, RO: Neobligatoriu
(3) BE: Este interzisă furnizarea serviciilor printr-o „SA” și „Société en commandite”.

DE: Este interzisă furnizarea serviciilor printr-o „GmbH & CoKG” și „EWIV”.(3) DK: Auditorii străini pot constitui societăți de persoane cu experți contabili danezi autorizați de stat după obținerea unei aprobări din partea Agenției Daneze pentru Comerț și Societăți Comerciale.FR: Pentru audituri statutare: furnizare de servicii prin orice tip de societate, exceptând SNC, SCS și sediile secundare.

SE: Sunt necesare reședința în SEE (Spațiul Economic European) și trecerea examenului suedez1.

BG, RO: Neobligatoriu

PT: Serviciile pot fi furnizate numai printr-o asociație profesională.

IE: Serviciile pot fi furnizate numai printr-o asociație de persoane.
IT: Pentru accesul în calitate de „Ragionieri-Periti commerciali” și „Dottori commerciali”, accesul este limitat la persoanele fizice. Sunt permise asociațiile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice.

FI: Cel puțin unul dintre auditorii unei societăți finlandeze cu răspundere limitată trebuie să aibă reședința într-una dintre țările SEE (Spațiul Economic European) sau să fie o societate de audit autorizată.
HR: Niciuna, cu excepția faptului că auditul poate fi efectuat doar de persoane juridice. Persoanele fizice pot deveni persoane juridice prin înregistrare la o instanță comercială.


SE: Numai auditorii autorizați în SEE pot furniza servicii de audit juridic în anumite entități juridice, de exemplu în toate societățile cu răspundere limitată. Numai aceste persoane pot fi acționari sau pot forma societăți de persoane în cadrul societăților care practică auditarea calificată (în scopuri oficiale). Pentru obținerea aprobării sunt necesare: examen, experiență profesională și reședință în SEE.


AT: Participarea la capitalul social și acțiunile contabililor străini (care trebuie să fie autorizați în conformitate cu legislația țării de origine) aferente veniturilor din exploatare ale oricărei entități juridice austriece nu pot depăși 25 %; această limită se aplică numai persoanelor care nu sunt membre ale organizației profesionale din Austria.


CY: Accesul este limitat la persoanele fizice care au fost autorizate de Ministerul Finanțelor. Autorizația face obiectul testului privind necesitățile economice. Criteriile folosite sunt similare celor aplicate pentru acordarea aprobării privind investițiile străine (enumerate în secțiunea privind angajamentele orizontale), în măsura în care se aplică acestui subsector, ținând întotdeauna seama de situația ocupării forței de muncă în subsector. Sunt permise asocierile profesionale (parteneriatele) între persoane fizice. Nu sunt permise persoanele juridice.

CZ: Serviciile de audit pot fi furnizate de persoane fizice sau juridice înregistrate pe lista auditorilor a Camerei Auditorilor. În cazul persoanelor juridice, cel puțin 60 % din capitalul social sau din drepturile de vot sunt rezervate resortisanților cehi.
LV: Acționarul sau directorul unei firme trebuie să aibă calificarea de auditor autorizat în Letonia. Auditorii autorizați pot fi persoane cu vârsta de cel puțin 25 de ani care: a) au o diplomă de studii liceale în științe economice sau în alte specializări, în cazul în care trec un examen de noțiuni elementare de economie; b) au o experiență în audit recunoscută de Asociația Auditorilor Autorizați din Letonia de cel puțin 3 ani; c) au trecut un examen de calificare și au obținut o licență de auditor autorizat în conformitate cu cerințele Asociației Auditorilor Autorizați din Letonia; d) au o reputație excelentă.


LT: Niciuna, cu excepția faptului că cel puțin 75 % din acțiuni ar trebui să aparțină auditorilor sau societăților de audit Este permisă stabilirea oricăror forme legale de societăți, cu excepția corporațiilor publice (AB). Cerințele privind calificarea auditorilor în țara de origine a acestora sau a societăților de audit nu pot fie mai puțin restrictive decât în Lituania.


PL: Cerința privind cetățenia. Auditorii străini își pot exercita profesia după ce obțin confirmarea calificărilor lor.

SI: Prezența comercială ar trebui să fie sub forma unei persoane juridice. Participarea persoanelor străine la societățile de audit nu poate depăși 49 % din capitalul social. Furnizarea serviciilor se poate face numai prin societățile de audit.

SK: Serviciile de audit pot fi furnizate de persoane fizice sau juridice înregistrate pe lista auditorilor a Camerei Auditorilor. În cazul persoanelor juridice, cel puțin 60 % din capitalul social sau din drepturile de vot sunt rezervate resortisanților cehi.

BG, RO: Neobligatoriu
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BG, RO: Neobligatoriu

DK: Condiția privind reședința, cu excepția cazurilor în care Agenția pentru Comerț și Societăți Comerciale din Danemarca prevede altfel.


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BG, RO: Neobligatoriu

DK: Cerința privind reședința.
ES: Cerința privind reședința.

EL: Condiții de cetățenie pentru auditorii legali.IT, PT: Cerința privind reședința pentru auditori individuali.ES: Societățile de audit: administratorii, directorii și partenerii societăților, altele decât cele reglementate de cea de A opta directivă CEE privind dreptul societăților comerciale, trebuie să îndeplinească condiția privind reședința.

SE: Sunt necesare reședința în SEE (Spațiul Economic European) și trecerea examenului suedez1.

SI: Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din coloana privind accesul pe piață.

IT: Cerința privind reședința pentru „Ragionieri-Periti commerciali”. Societățile de audit: administratorii și auditorii societăților denumite „società di revisione”, altele decât cele reglementate de cea de A opta directivă CEE privind dreptul societăților comerciale, trebuie să îndeplinească condiția privind reședința.


FI: Cel puțin unul dintre auditorii unei societăți finlandeze cu răspundere limitată trebuie să aibă reședința într-una dintre țările SEE (Spațiul Economic European) sau să fie o societate de audit autorizată.


SE: Numai auditorii autorizați în SEE pot furniza servicii de audit legale în anumite entități juridice, de exemplu în toate societățile cu răspundere limitată. Numai aceste persoane pot fi acționari sau pot forma societăți de persoane în cadrul societăților care practică auditarea calificată (în scopuri oficiale).


LV: Acționarul sau directorul unei firme trebuie să aibă calificarea de auditor autorizat în Letonia. Auditorii autorizați pot fi persoane cu vârsta de cel puțin 25 de ani care: (a) au o diplomă de studii liceale în științe economice sau în alte specializări, în cazul în care trec un examen de noțiuni elementare de economie; (b) au o experiență în audit recunoscută de Asociația Auditorilor Autorizați din Letonia de cel puțin 3 ani; (c) au trecut un examen de calificare și au obținut o licență de auditor autorizat în conformitate cu cerințele Asociației Auditorilor Autorizați din Letonia; (d) au o reputație excelentă.


PL: Cerința privind cetățenia. Auditorii străini își pot exercita profesia după ce obțin confirmarea calificărilor lor.


SI: Există limitări numai privind persoanele fizice angajate de persoane juridice.

HR: Numai auditorii autorizați care dețin o licență recunoscută în mod oficial de către Camera Auditorilor din Croația pot furniza servicii de audit.
Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.

DE: Neobligatoriu în ceea ce privește activitățile rezervate prin lege pentru „Wirtschaftsprüfer”.Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).HR: Numai auditorii autorizați care dețin o licență recunoscută în mod oficial de către Camera Auditorilor din Croația pot furniza servicii de audit.(b) Servicii de ținere a evidențelor contabile

(CPC 86220)

BG: excluzând declarațiile de impunere.


(1) CY, FR, HU, IT, MT, RO, SI: Neobligatoriu.

(2) RO: Neobligatoriu.(1) FR, IT, MT, RO, SI: Neobligatoriu.

AT: Este exclusă reprezentarea în fața autorităților competente.

(2) RO: Neobligatoriu.
(3) FR: Servicii furnizate numai printr-o SEL (anonyme, à responsabilité limitée sau en commandite par actions) sau SCP.

IT: Acces numai pentru persoane fizice. Sunt permise asociațiile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice.

AT: Participarea la capitalul social și acțiunile contabililor străini (care trebuie să fie autorizați în conformitate cu legislația țării de origine) aferente veniturilor din exploatare ale oricărei persoane juridice austriece nu pot depăși 25 %; această limită se aplică numai persoanelor care nu sunt membre ale organizației profesionale din Austria.


(3) RO: Neobligatoriu.CY: Accesul este limitat la persoanele fizice care au fost autorizate de Ministerul Finanțelor. Autorizația face obiectul testului privind necesitățile economice. Criteriile folosite sunt similare celor aplicate pentru acordarea aprobării pentru investițiile străine (enumerate în secțiunea privind angajamentele orizontale) în măsura în care se aplică acestui subsector, ținând întotdeauna seama de situația ocupării forței de muncă în subsector. Sunt permise asocierile profesionale (parteneriatele) între persoane fizice. Nu sunt permise persoanele juridice.


LV: Acționarul sau directorul unei firme trebuie să aibă calificarea de auditor autorizat în Letonia. Auditorii autorizați pot fi persoane cu vârsta de cel puțin 25 de ani care: a) au o diplomă de studii liceale în științe economice sau în alte specializări, în cazul în care trec un examen de noțiuni elementare de economie; b) au o experiență în audit recunoscută de Asociația Auditorilor Autorizați din Letonia de cel puțin 3 ani; c) au trecut un examen de calificare și au obținut o licență de auditor autorizat în conformitate cu cerințele Asociației Auditorilor Autorizați din Letonia; d) au o reputație excelentă.


SI: Prezența comercială ar trebui să fie sub forma unei persoane juridice.

RO: Neobligatoriu.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

FR: profesioniștii din afara CE pot fi autorizați să furnizeze servicii printr-o decizie a ministrului economiei, finanțelor și bugetului, în acord cu ministrul afacerilor externe. Cerința privind reședința nu poate depăși 5 ani.(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

IT: Cerința privind reședința pentru „Ragionieri-Periti commerciali”.

PT: Cerința privind reședința.

RO: Neobligatoriu.

IT: Condiția privind reședința pentru „Ragionieri-Periti commerciali”.

AT: La cererea unui consumator, contabilii se pot deplasa temporar pe teritoriul Austriei pentru a furniza un serviciu specific; cu toate acestea, de regulă, persoanele fizice care prestează servicii de contabilitate trebuie să aibă centrul profesional (prezența comercială) în Austria.
LV: Acționarul sau directorul unei firme trebuie să aibă calificarea de auditor autorizat în Letonia. Auditorii autorizați pot fi persoane cu vârsta de cel puțin 25 de ani care: a) au o diplomă de studii liceale în științe economice sau în alte specializări, în cazul în care trec un examen de noțiuni elementare de economie; b) au o experiență în audit recunoscută de Asociația Auditorilor Autorizați din Letonia de cel puțin 3 ani; c) au trecut un examen de calificare și au obținut o licență de auditor autorizat în conformitate cu cerințele Asociației Auditorilor Autorizați din Letonia; d) au o reputație excelentă.

RO: Neobligatoriu.

SI: Există limitări numai privind persoanele fizice angajate de persoane juridice.Neobligatoriu, cu excepția AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, în cazul cărora: în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență în sector.

AT: examinare de către organizația profesională din Austria. Angajatorul trebuie să fie membru al organizației profesionale relevante din țara de origine, în cazul în care există o astfel de organizație.


Neobligatoriu, cu excepția AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).BE: Testul privind necesitățile economice este necesar în cazul în care salariul anual brut al persoanei fizice este mai mic de 30 000 EUR.

DE: Neobligatoriu în ceea ce privește activitățile rezervate prin lege pentru „Wirtschaftsprüfer”.

(c) Servicii de consultanță fiscală (CPC 863, excluzând reprezentarea în fața instanțelor/tribunalelor)

(1) FR: Neobligatoriu în ceea ce privește redactarea documentelor juridice.

CY: Agenții fiscali trebuie să fie autorizați corespunzător de Ministerul Finanțelor. Autorizarea face obiectul unui test privind necesitățile economice.

BG, RO: Neobligatoriu.

(2) BG, RO: Neobligatoriu.(1) FR: Neobligatoriu în ceea ce privește redactarea documentelor juridice.

AT: Este exclusă reprezentarea în fața autorităților competente.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə