Consiliul Uniunii Europene

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.6 Mb.
səhifə5/20
tarix12.08.2018
ölçüsü2.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

EE: Neobligatoriu, cu excepția membrilor profesiei, care trebuie să aibă: diplomă de studii superioare și cinci ani de experiență profesională într-un domeniu conex.

HR: Cerința privind reședința.

UK: Este necesară conformitatea cu testul privind necesitățile economice.
(g) Servicii de urbanism și peisagistică

(CPC 8674)(1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Neobligatoriu.

HU, RO: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică.

HR: Neobligatoriu pentru serviciile de urbanism.


(1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Neobligatoriu.

AT: Niciuna pentru serviciile care se limitează strict la planificare.

DE: Aplicarea normelor naționale privind onorariile și indemnizațiile pentru toate serviciile furnizate din străinătate.

HR: Neobligatoriu pentru serviciile de urbanism.

HU, RO: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică.
(2) BG: Neobligatoriu.

HU, RO: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică.(2) BG: Neobligatoriu.

HU, RO: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică.

(3) BG: Neobligatoriu.

IT, PT: Accesul este limitat la persoanele fizice. Sunt permise asociațiile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice.

CZ: Este obligatorie autorizarea de către Camera Arhitecților din Cehia. Poate fi recunoscută și autorizarea de către instituțiile străine similare. Persoanele fizice și juridice pot furniza servicii de arhitectură numai prin arhitecți autorizați. Cetățenia și reședința sunt obligatorii, însă ar putea să se admită excepții.

HR: Persoanele fizice și juridice pot furniza servicii de arhitectură sub rezerva primirii unei aprobări din partea Camerei Arhitecților din Croația. Un plan sau un proiect elaborat în străinătate trebuie recunoscut (validat) de o persoană fizică sau juridică autorizată din Croația în ceea ce privește conformitatea sa cu legislația croată.(3) BG: Neobligatoriu.

HU, RO: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică.

HU, RO: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică.


LV: Niciuna pentru serviciile de urbanism. Pentru serviciile de peisagistică, se cer 3 ani de practică în Letonia în domeniul proiectării și o diplomă de studii superioare necesară pentru a primi licența care permite desfășurarea activității comerciale, cu toate răspunderile legale și drepturile de a semna un proiect.


SK: Este necesară autorizarea de către Camera Arhitecților din Slovacia. Poate fi recunoscută și autorizarea de către instituțiile străine similare. Persoanele fizice și juridice pot furniza servicii de arhitectură numai prin arhitecți autorizați. Cetățenia și reședința sunt obligatorii, însă ar putea să se admită excepții.


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BG: Neobligatoriu.

PT: Condiția deținerii cetățeniei.

HU: Cerința privind domiciliul pentru serviciile de urbanism. Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică. Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BG: Neobligatoriu.

BE, DE: Utilizarea de către profesioniștii calificați din țări terțe a titlului profesional este posibilă numai pe baza acordurilor de recunoaștere reciprocă sau, pentru BE, cu autorizare specială prin decret regal.

IT: Cerința privind reședința.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică.
HR: Cerința privind domiciliul pentru serviciile de urbanism.

RO: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile de peisagistică. Neobligatoriu în ceea ce privește (ii).Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, în cazul cărora: în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență profesională în sector.

EE: Neobligatoriu, cu excepția membrilor profesiei, care trebuie să aibă: diplomă de studii superioare și cinci ani de experiență profesională într-un domeniu conex.

UK: Este necesară conformitatea cu testul privind necesitățile economice.Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, în cazul cărora: în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor condiții:

DE: Utilizarea de către profesioniștii calificați din țări terțe a titlului profesional este posibilă numai pe baza acordurilor de recunoaștere reciprocă.

DE: Aplicarea normelor naționale privind onorariile și indemnizațiile pentru toate serviciile furnizate din străinătate.

(h) Servicii medicale, stomatologice și furnizate de moașe

(CPC 9312, 93191*)(1) Toate statele membre, cu excepția CZ, HR, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Neobligatoriu.

PL, SE: Niciuna

CZ, HU, LV, LT, SI: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei.

(2) CY, FI, MT, RO: Neobligatoriu.

BG, CZ, EE, HU, SI, SK: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.(1) Toate statele membre, cu excepția CZ, HR, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Neobligatoriu.

CZ, HU, LV, LT, SI: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei.

PL, SE: Niciuna

(2) BG, CY, FI, MT, RO: Neobligatoriu.

CZ, EE, HU, SI, SK: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

(3) AT: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile medicale și serviciile stomatologice; pentru serviciile furnizate de moașe: acces limitat la persoanele fizice.

BG: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe. Pentru serviciile medicale și stomatologice: se acordă acces numai persoanelor fizice străine și exclusiv pentru desfășurarea unei activități profesionale private.(3) AT: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile medicale și serviciile stomatologice.

BG: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe. Pentru serviciile medicale și stomatologice: niciuna, cu excepția cerinței privind cunoașterea obligatorie a limbii bulgare, confirmate printr-o examinare relevantă.

CY, EE, FI, MT, RO: Neobligatoriu.
Stabilirea unor astfel de furnizori este supusă condițiilor privind domiciliul, recunoașterea oficială a studiilor și a calificării profesionale ale acestora pentru furnizarea serviciilor medicale sau stomatologice specifice, inclusiv cerințe legate de experiența profesională. Înregistrarea și autorizarea se bazează pe de testul privind necesitățile economice și pe aprobarea unei organizații profesionale .

DE: Acces limitat la persoanele fizice. Testul privind necesitățile economice pentru medicii și stomatologii care sunt autorizați să trateze membrii sistemelor de asigurări de stat. Criteriul este lipsa de medici și stomatologi din regiunea dată.

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.


CZ, HU, SI, SK: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

EE: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe. Neobligatoriu pentru serviciile medicale și stomatologice, cu excepția membrilor profesiei care au urmat cursuri de formare în afara Estoniei, care trebuie să prezinte un certificat de cursuri de formare auxiliară emis de Universitatea Tartu. Această cerință se aplică și resortisanților estonieni care au urmat cursuri de formare în străinătate.

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.

LT: Trebuie să poată comunica în limba lituaniană (cu referire la persoanele angajate de o societate).

CY, EE, MT, RO: Neobligatoriu.

CZ, SK: Accesul la serviciile medicale și stomatologice este limitat la persoanele fizice. Pentru persoanele fizice străine este obligatorie deținerea unei autorizații din partea Ministerului Sănătății. Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

ES: Acces limitat la persoanele fizice.

HU: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

IT, PT: Accesul este limitat la persoanele fizice. Sunt permise asociațiile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice.

IE: Acces numai prin societăți de persoane sau persoane fizice.

SE: Se aplică testul privind necesitățile pentru a stabili numărul de cabinete private care vor fi subvenționate prin sistemul de asigurări de stat.UK: Încadrarea medicilor în Serviciul Național de Sănătate depinde de planificarea forței de muncă medicale.

FR: Servicii furnizate numai printr-o SEL (anonyme, à responsabilité limitée sau en commandite par actions) sau SCP.

LV: Niciuna pentru serviciile furnizate de moașe. Cerința privind cetățenia pentru serviciile medicale și stomatologice. Pentru a practica profesia medicală, străinii trebuie să obțină aprobarea autorității locale de sănătate, pe baza necesităților economice în ceea ce privește doctorii și stomatologii dintr-o anumită regiune.

LT: Niciuna pentru serviciile medicale și stomatologice, cu excepția faptului că furnizarea de servicii este condiționată de obținerea unei autorizații care se bazează pe un plan de servicii medicale stabilit în funcție de necesități, luând în considerare populația și serviciile medicale și stomatologice deja existente. Pentru serviciile furnizate de moașe, accesul este limitat la persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent și se poate aplica testul privind necesitățile economice.
PL: Cerința privind cetățenia. Pentru a practica profesia medicală, străinii au nevoie de autorizație, cu excepția moașelor.

SI: Apartenența la Asociația Doctorilor este obligatorie. Condițiile de admitere în Asociația Doctorilor pentru doctorii care nu sunt resortisanți sloveni constau într-o licență de practică într-un alt stat membru și o bună cunoaștere a limbii slovene1. Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

AT: Neobligatoriu, cu excepția moașelor.

DK: Se poate acorda o autorizație limitată pentru îndeplinirea unei funcții specifice pentru cel mult 18 luni.

BG, CY, FI, MT, RO: Neobligatoriu.

PT: Condiția deținerii cetățeniei.


(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

AT: Neobligatoriu în ceea ce privește medicii și stomatologii.

DK: Cerința privind reședința pentru obținerea autorizației individuale necesare din partea Consiliului Național pentru Sănătate.

BG, CY, FI, MT, RO: Neobligatoriu.

FR: Condiția deținerii cetățeniei. Cu toate acestea, este posibil accesul în limitele unor conte stabilite anual.

DE: Condiția deținerii cetățeniei pentru medici și stomatologi, condiție la care se poate renunța în mod excepțional în cazuri de interes pentru sănătatea publică.

CZ, EE, HU, SI, SK: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

LV: Cerința privind cetățenia pentru serviciile medicale și stomatologice. Pentru a practica profesia medicală, străinii trebuie să obțină aprobarea autorității locale de sănătate, pe baza necesităților economice în ceea ce privește doctorii și stomatologii dintr-o anumită regiune. Pentru serviciile furnizate de moașe, accesul este limitat la persoanele fizice. Necesitățile economice sunt stabilite pe baza numărului total al moașelor din regiunea dată, autorizat de către autoritățile de sănătate locale.

PL: Cerința privind cetățenia. Pentru a practica profesia medicală, străinii au nevoie de autorizație, cu excepția moașelor.


IT: Cerința privind reședința.

CZ, SK: Condiția privind cetățenia pentru serviciile medicale și stomatologice. Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe. Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

EE, HU, SI: Neobligatoriu în ceea ce privește serviciile furnizate de moașe.

LV, PL: Medicii străini au drepturi limitate în ceea ce privește alegerea în cadrul camerelor profesionale.

LT: Străinii trebuie să treacă un examen suplimentar de calificare.

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.

Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).Neobligatoriu, cu excepția BE, DE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva condițiilor de mai sus și a următoarelor limitări specifice.

BE, DE, DK, ES: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.

DE: Condiția deținerii cetățeniei pentru medici și stomatologi, condiție la care se poate renunța în mod excepțional în cazuri de interes pentru sănătatea publică.

HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.
(i) Servicii veterinare

(CPC 932)(1) Toate statele membre, cu excepția FI, HR, LU, LT, PL, SE, UK: Neobligatoriu.

FI, HR, LU, LT, PL, SE: Niciuna.

UK: Neobligatoriu, cu excepția serviciilor de laborator veterinar și a serviciilor tehnice furnizate chirurgilor veterinari, a consultanței generale, a îndrumării și a furnizării de informații, ca de exemplu: nutriționale, comportamentale și de îngrijire a animalelor de companie.

(2) CY, EE, HU, MT, RO, SI: Neobligatoriu.(1) Toate statele membre, cu excepția FI, HR, LU, LT, PL, SE, UK: Neobligatoriu.

FI, HR, LU, LT, PL, SE: Niciuna.

UK: Neobligatoriu, cu excepția serviciilor de laborator veterinar și a serviciilor tehnice furnizate chirurgilor veterinari, a consultanței generale, a îndrumării și a furnizării de informații, ca de exemplu: nutriționale, comportamentale și de îngrijire a animalelor de companie.

(2) BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Neobligatoriu.

(3) AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Neobligatoriu.

(3) AT, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Neobligatoriu.BG: Accesul este acordat persoanelor fizice străine exclusiv pentru desfășurarea unei activități profesionale private și sub rezerva următoarelor condiții: autorizație din partea autorităților veterinare; testul privind necesitățile economice. Neobligatoriu în ceea ce privește toate serviciile legate de controalele veterinare frontaliere, prevenirea, localizarea, tratarea etc. a bolilor infecțioase și a bolilor epizootice și parazitare și analiza diagnostică aferentă și în ceea ce privește controalele având ca obiect produsele animale.

BG: Niciuna, cu excepția celor specificate la punctul (3) din coloana privind accesul pe piață.DE, DK, ES, PT: Acces limitat la persoanele fizice.

IT: Acces limitat la persoanele fizice. Sunt permise asocierile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice.

IE, UK: Acces numai prin societăți de persoane sau persoane fizice.

FR: Servicii furnizate numai printr-o SEL (anonyme, à responsabilité limitée sau en commandite par actions) sau SCP.

CZ, SK: Accesul este limitat la persoanele fizice. Este necesară autorizația acordată de administrația veterinară.

PL: Cerința privind cetățenia. Persoanele străine pot solicita autorizația de practică.
(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

(4) Neobligatoriu, cu excepția mențiunilor din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctele (i) și (ii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:CZ, DE, FR, HR, EL, PT, SK: Condiția deținerii cetățeniei.

PL: Cerința privind cetățenia. Persoanele străine pot solicita autorizația de practică.AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Neobligatoriu.

IT, CZ, SK: Cerința privind reședința.

LT: Străinii trebuie să treacă un examen suplimentar de calificare.
AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Neobligatoriu.


Neobligatoriu, cu excepția BE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii) și sub rezerva următoarelor limitări specifice:

BE, DK, ES: Diplomă de studii superioare și calificări profesionale, precum și trei ani de experiență profesională în sector.

BE: Trebuie să se aplice testul privind necesitățile economice dacă salariul anual brut al persoanei fizice se situează sub plafonul de 30 000 EUR.

HR: Condiția deținerii cetățeniei.Neobligatoriu, cu excepția BE, DK, ES, în conformitate cu mențiunile din secțiunea privind angajamentele orizontale de la punctul (iii).
(j) Servicii prestate de asistenți medicali, fizioterapeuți și personalul paramedical

(CPC 93191*, cu excepția AT, unde sunt reglementate următoarele activități din CPC 9319: asistenții medicali, fizioterapeuții, terapeuții profesionali, logo-terapeuții, dieteticienii și nutriționiștii, psihologii și psihoterapeuții,

și pentru HR: excluzând ergoterapia, homeopatia și acupunctura).


(1) Neobligatoriu, cu excepția FI, HR, LU, PL și SE: Niciuna.

HR: Neobligatoriu, cu excepția telemedicinei.

(2) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

(3) BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Neobligatoriu.

ES, PT: Asistenți medicali – acces limitat la persoanele fizice.

IT: Asistenți medicali – acces limitat la persoanele fizice. Sunt permise asocierile profesionale (fără înregistrare) între persoane fizice. HR: Toate persoanele care prestează servicii direct către pacienți/care tratează pacienți au nevoie de o licență din partea camerei profesionale.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə