Cooperarea în materie de reglementare cu privire la reglementarea financiară

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.22 Mb.
səhifə14/15
tarix30.12.2018
ölçüsü1.22 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Accesul pe piață (articolele 8.7 și 8.15)

Tratamentul național (articolele 8.8 și 8.16)

Membrii echipei de conducere și consiliile de administrație (articolul 8.10)
Nivelul de guvernare:

Administrația centrală
Măsuri:

Legea privind navele (Legea nr. 46 din 1899), articolul 1
Descriere:

Liberalizarea investițiilor și comerțul transfrontalier cu servicii

1. Cerința privind cetățenia se aplică în cazul prestării de servicii de transport maritim internațional (inclusiv servicii de transport de călători și de mărfuri) prin stabilirea unei societăți înregistrate care exploatează o flotă ce arborează pavilionul Japoniei.2. „Cerința privind cetățenia” înseamnă că nava trebuie să fie deținută de un cetățean japonez sau de o societate stabilită în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei, ai cărei reprezentanți, precum și cel puțin două treimi din personalul executiv care administrează afacerile, sunt cetățeni japonezi.

18

Sectorul:

Servicii de măsurare
Subsectorul:Clasificarea sectorului de activitate:

JSIC 7441

Servicii de inspecție a mărfurilor

JSIC 745

Certificare de topograf
Obligațiile în cauză:

Accesul pe piață (articolul 8.15)
Nivelul de guvernare:

Administrația centrală
Măsuri:

Legea privind măsurătorile (Legea nr. 51 din 1992), capitolele 3, 5, 6 și 8

Reglementările referitoare la Legea privind măsurătorile (Ordonanța ministerială a Ministerului Comerțului Internațional și al Industriei nr. 69 din 1993)

Ordonanța ministerială privind organismul de inspecție desemnat, organismul de verificare desemnat, organismul de inspecție de certificare a măsurătorilor desemnat și organismul de acreditare de certificare a măsurătorilor specificat (Ordonanța ministerială a Ministerului Comerțului Internațional și al Industriei nr. 72 din 1993)
Descriere1:

Comerțul transfrontalier cu servicii1. O persoană care intenționează să presteze servicii de inspecție periodică a instrumentelor de măsurare specifice trebuie să stabilească o persoană juridică în Japonia și să fie desemnată în acest sens de către guvernatorul prefecturii care are jurisdicție asupra districtului în care persoana intenționează să efectueze inspecția respectivă sau de către primarul unui oraș desemnat sau de către șeful unui cartier sau sat desemnat, în cazul în care locul în care persoana intenționează să efectueze inspecția respectivă este situat în districtul respectivului oraș, cartier sau sat desemnat.2. O persoană care intenționează să presteze servicii de verificare a instrumentelor de măsurare specifice trebuie să stabilească o persoană juridică în Japonia și să fie desemnată de către Ministrul economiei, comerțului și industriei.3. O persoană care intenționează să desfășoare o activitate de certificare a măsurătorilor, inclusiv o activitate specifică de certificare a măsurătorilor, trebuie să își stabilească un loc de desfășurare a activității în Japonia și să fie înregistrată pe lângă guvernatorul prefecturii care are jurisdicție asupra districtului în care se află locul de desfășurare a activității.4. O persoană care intenționează să presteze servicii de inspecție a instrumentelor de măsurare specifice utilizate pentru certificarea măsurătorilor trebuie să stabilească o persoană juridică în Japonia și să fie desemnată de către guvernatorul prefecturii care are jurisdicție asupra districtului în care persoana intenționează să efectueze inspecția respectivă.5. O persoană care intenționează să presteze servicii de acreditare a persoanelor care desfășoară activități specifice de certificare a măsurătorilor trebuie să stabilească o persoană juridică în Japonia și să fie desemnată de către Ministrul economiei, comerțului și industriei.6. O persoană care intenționează să presteze servicii de calibrare a instrumentelor de măsurare trebuie să stabilească o persoană juridică în Japonia și să fie desemnată de către Ministrul economiei, comerțului și industriei.

19

Sectorul:

Servicii medicale, de sănătate și de protecție socială
Subsectorul:Clasificarea sectorului de activitate:

JSIC 8599

Servicii diverse de asigurări sociale, de protecție socială și de îngrijire
Obligațiile în cauză:

Accesul pe piață (articolele 8.7 și 8.15)
Nivelul de guvernare:

Administrația centrală
Măsuri:

Legea privind perceperea primelor de asigurare de muncă (Legea nr. 84 din 1969), capitolul 4

Regulamentul de punere în aplicare a Legii privind perceperea primelor de asigurare de muncă (Ordonanța ministerială a Ministerului Muncii nr. 8 din 1972)
Descriere:

Liberalizarea investițiilor și comerțul transfrontalier cu servicii

Numai o asociație de proprietari de întreprinderi sau o federație a unor astfel de asociații aprobată de Ministrul Sănătății, Muncii și Bunăstării în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei poate desfășura activități de asigurări de muncă încredințate de proprietarii de întreprinderi. O asociație care intenționează să desfășoare astfel de activități de asigurări de muncă în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei trebuie să stabilească un birou în Japonia și să obțină aprobarea Ministrului Sănătății, Muncii și Bunăstării.

20

Sectorul:

Industria minieră și servicii conexe industriei miniere
Subsectorul:Clasificarea sectorului de activitate:

JSIC 05

Extracția minieră și exploatarea în carieră a pietrei și a pietrișului
Obligațiile în cauză:

Accesul pe piață (articolele 8.7 și 8.15)

Tratamentul național (articolele 8.8 și 8.16)
Nivelul de guvernare:

Administrația centrală
Măsuri:

Legea minelor (Legea nr. 289 din 1950), capitolele 2 și 3
Descriere:

Liberalizarea investițiilor și comerțul transfrontalier cu servicii

Numai un cetățean japonez sau o întreprindere japoneză pot avea drepturi de exploatare minieră sau drepturi de leasing de exploatare minieră1.

21

Sectorul:

Industria petrolieră
Subsectorul:Clasificarea sectorului de activitate1:

JSIC 053

Producția țițeiului și a gazelor naturale

JSIC 1711

Rafinarea petrolului

JSIC 1721

Uleiuri și grăsimi lubrifiante (nefabricate în rafinăriile de petrol)

JSIC 1741*1

Materiale de pavaj

JSIC 1799*1

Produse petroliere și carbonifere diverse

JSIC 4711*1

Depozitare obișnuită, cu excepția depozitării în spații frigorifice

JSIC 4721*1

Depozitare în spații frigorifice

JSIC 5331

Petrol

JSIC 6051

Stații de distribuție (benzinării)

JSIC 6052*1

Centre de depozitare a combustibilului, cu excepția benzinăriilor

JSIC 9299*2

Servicii diverse pentru întreprinderi, n.c.a
Obligațiile în cauză:

Tratamentul național (articolul 8.8)
Nivelul de guvernare:

Administrația centrală
Măsuri:

Legea privind schimbul valutar și comerțul exterior (Legea nr. 228 din 1949), articolul 272

Ordinul Cabinetului referitor la investițiile străine directe (Ordinul Cabinetului nr. 261 din 1980), articolul 3.
Descriere:

Liberalizarea investițiilor

1. Cerința de notificare prealabilă și procedurile de verificare prevăzute în Legea privind schimbul valutar și comerțul exterior se aplică investitorilor străini care intenționează să investească în industria petrolieră din Japonia.2. Verificarea este efectuată pentru a determina dacă investiția este susceptibilă de a provoca o situație care să aibă un efect negativ semnificativ asupra bunei funcționări a economiei japoneze3.3. Investitorului i se poate solicita să modifice conținutul investiției sau să întrerupă procesul investițional, în funcție de rezultatul verificării.4. Toate produsele chimice organice, precum etilena, etilenglicolul și policarbonații, nu fac parte din domeniul de aplicare al industriei petroliere. Prin urmare, cerința de notificare prealabilă și procedurile de verificare prevăzute în Legea privind schimbul valutar și comerțul exterior nu se aplică investițiilor legate de fabricarea acestor produse.

22

Sectorul:

Servicii profesionale
Subsectorul:Clasificarea sectorului de activitate:

JSIC 7211

Cabinete de avocatură
Obligațiile în cauză:

Accesul pe piață (articolele 8.7 și 8.15)
Nivelul de guvernare:

Administrația centrală
Măsuri:

Legea privind avocații (Legea nr. 205 din 1949), capitolele 3, 4, 4-2, 5 și 9
Descriere:

Liberalizarea investițiilor și comerțul transfrontalier cu servicii

1. O persoană fizică care intenționează să presteze servicii juridice trebuie să fie calificată drept avocat în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei („Bengoshi”) și să stabilească un birou în districtul baroului local din care face parte.2. O întreprindere care intenționează să furnizeze servicii juridice trebuie să stabilească o societate profesională juridică în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei („Bengoshi-Hojin”).

23

Sectorul:

Servicii profesionale
Subsectorul:Clasificarea sectorului de activitate:

JSIC 7211

Cabinete de avocatură
Obligațiile în cauză:

Accesul pe piață (articolele 8.7 și 8.15)
Nivelul de guvernare:

Administrația centrală
Măsuri:

Legea privind măsurile speciale referitoare la prestarea de servicii juridice de către avocați străini (Legea nr. 66 din 1986), capitolele 2, 4 și 5
Descriere:

Liberalizarea investițiilor și comerțul transfrontalier cu servicii

1. O persoană fizică care intenționează să presteze servicii de consultanță juridică referitoare la legi străine trebuie să fie calificată și înregistrată drept avocat străin în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei („Gaikokuho-Jimu-Bengoshi”) și să stabilească un birou în districtul baroului local din care face parte.2. Conform actelor cu putere de lege și actelor administrative ale Japoniei, Gaikokuho-Jimu-Bengoshi trebuie să locuiască în Japonia cel puțin 180 de zile pe an.3. O întreprindere care intenționează să furnizeze servicii de consultanță juridică referitoare la legi străine trebuie să stabilească o societate de avocați străini înregistrată în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei („Gaikokuho-Jimu-Bengoshi-Hojin”).

24

Sectorul:

Servicii profesionale
Subsectorul:Clasificarea sectorului de activitate:

JSIC 7212

Cabinete de avocatură specializate în brevete
Obligațiile în cauză:

Accesul pe piață (articolele 8.7 și 8.15)
Nivelul de guvernare:

Administrația centrală
Măsuri:

Legea privind avocații specializați în brevete (Legea nr. 49 din 2000), capitolele 3, 6 și 8
Descriere:

Liberalizarea investițiilor și comerțul transfrontalier cu servicii

1. O persoană fizică care intenționează să presteze servicii de avocat specializat în brevete trebuie să fie calificată drept avocat specializat în brevete în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei („Benrishi”).2. O întreprindere care intenționează să furnizeze servicii de avocat specializat în brevete trebuie să stabilească o societate de consiliere în brevete în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative ale Japoniei („Tokkyo-Gyomu-Hojin”).

25

Sectorul:

Servicii profesionale
Subsectorul:Clasificarea sectorului de activitate:

JSIC 7221

Birouri ale notarilor publici și ale notarilor judiciari
Obligațiile în cauză:

Accesul pe piață (articolul 8.15)

Tratamentul național (articolul 8.16)Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə