Documento Básico de Insa

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 51.9 Kb.
tarix14.11.2017
ölçüsü51.9 Kb.


Manual d’usuari

de gestió d’actes

de la

Universitat de València
 1. Introducció.

L’aplicació informàtica que presentem permet realitzar les operacions necessàries per a la gestió d’actes en un entorn web, per la qual cosa es pot accedir a l’aplicació amb un navegador.

Les versions de navegador disponibles actualment són:

Microsoft Internet Explorer, versió 5.0 o superior

Netscape Navigator, versió 4.7 o superior
Per comprovar la versió del vostre navegador obriu-ne una finestra i premeu en el menú d’ajuda el botó “Sobre...” .
L’equip haurà de tenir instal·lat el programa de lliure distribució Acrobat Reader, versió 4 o superior, per poder veure i imprimir el model oficial de l’acta, l’esborrany i el justificant de lliurament.
L’accés a aquesta aplicació és segur per https, que requereix la instal·lació d’un certificat en el navegador, i amb revisió d’usuari contra LDAP, per la qual cosa es demanarà posar el nom de l’usuari i la contrasenya corresponent per accedir a l’aplicació.

El nom d’usuari que caldrà fer servir és el del correu de la Universitat de València.Per últim, se sol·licitarà una identificació addicional que consistirà a posar el número personal d’identificació (NPI). Aquest número és únic per a cada persona en la base de dades del Registre de Personal de la Universitat i es fa servir per identificar qualsevol professor en les actes, en el pla d’ordenació docent, etc. Si no sabeu el vostre NPI, podeu consultar-lo en els serveis administratius del vostre departament.

Se sol·licitarà també el curs acadèmic i l’idioma (castellà o valencià).

Aquesta aplicació inclou un control d’accés definit en diferents perfils d’usuari que fa que cada usuari només tinga accés a les operacions que li corresponguen.


 1. Accés a l’aplicació per als professors.
2.1. Pàgina de benvinguda.

Aquesta és la pàgina inicial. Per navegar per l’aplicació cal fer servir el menú desplegable que hi ha a l’esquerra de la pàgina. Aquest menú està dividit en tres categories: • Actes. Permet accedir a les actes corresponents de cada usuari.

 • Autoritzats. Permet canviar d’usuari dins d’un departament autoritzat i, en cas de ser el director o l’administrador del departament, portar el manteniment d’aquestes dades.

 • General. Qualsevol altra funció que no es puga catalogar en una de les categories anteriors. Per ara, el canvi de curs acadèmic.

Un usuari només veurà els enllaços o categories a què tinga permès arribar.
Prement les icones corresponents, l’usuari té accés a un canvi d’idioma de presentació (valencià o castellà) així com a una pàgina d’ajuda contextual en què es presenta informació sobre les operacions que es poden realitzar en cada cas.2.2. Gestió d’actes actes  llista d’actes.

Aquesta pantalla presenta la llista d’actes a què pot accedir un professor i fa possible realitzar diferents operacions sobre elles.NAVEGACIÓ PER LA LLISTA D’ACTES:

 • Si voleu veure les següents actes, premeu el botó . Si el botó no apareix, la pàgina que es veu és la primera.

 • Si voleu veure les actes anteriors, premeu el botó . Si el botó no apareix, no hi ha més actes per a mostrar.OPERACIONS POSSIBLES EN AQUESTA PANTALLA

 • Veure detall d’acta. Per veure el detall d’una acta (relació de les línies de l’acta), seleccioneu en la llista l’acta que vulgueu i premeu el botó DETALL. (Vegeu 2.3).

 • Veure resum d’acta. Per veure el resum d’una acta seleccioneu en la llista l’acta que vulgueu i premeu el botó RESUM. (Vegeu 2.4).

 • Canviar l’estat d’una acta. Per canviar l’estat d’una acta seleccioneu en la llista l’acta que vulgueu i premeu el botó CANVIAR ESTAT. (Vegeu 2.5).

 • Imprimir el justificant d’una acta. Per imprimir el justificant d’una acta seleccioneu en la llista l’acta que vulgueu i premeu el botó JUSTIFICANT. (Vegeu 2.7.3).

Aquesta operació obrirà una nova finestra amb el justificant que voleu imprimir, amb el “plug-in” ACROBAT READER.

 • Imprimir l’acta en format d’esborrany. Per imprimir l’esborrany d’una acta seleccioneu en la llista l’acta que vulgueu i premeu el botó . Aquesta operació obrirà una nova finestra amb l’esborrany que voleu imprimir, amb el “plug-in” ACROBAT READER. (Vegeu 2.7.1).

 • Impressió d’una acta en format oficial. Per fer la impressió oficial d’una acta seleccioneu en la llista l’acta que vulgueu i premeu el botó . Aquesta operació obrirà una nova finestra amb la impressió oficial de l’acta seleccionada, amb el “plug-in” ACROBAT READER. (Vegeu 2.7.2).

 • Tornar a l’inici de l’aplicació. Per tornar a l’inici de l’aplicació premeu el botó .2.3. Detalls d’actes

Per accedir a les línies d’una acta heu de seleccionar l’acta corresponent i prémer el botó DETALL.Aquesta pantalla presenta les línies d’una acta en particular i permet realitzar diferents operacions en elles.NAVEGACIÓ PER LA LLISTA DE DETALL D’ACTES:

 • Si voleu veure les següents línies, premeu el botó . Si el botó no apareix, la pàgina que es veu és la primera.

 • Si voleu veure les línies anteriors, premeu el botó . Si el botó no apareix, no hi ha més línies de l’acta per a mostrar.OPERACIONS POSSIBLES EN AQUESTA PANTALLA • Canviar la nota en una línia de l’acta. Aquesta operació només es pot realitzar si l’estat de l’acta és notes (N).

Per canviar la nota en una línia de l’acta, seleccioneu en la llista de notes la nota que vulgueu.

 • Guardar els canvis en línies de l’acta. Per guardar els canvis en les línies de l’acta mostrades en una pantalla, premeu el botó .

NOTA. Si premeu el botó ANTERIOR o SEGÜENT es guardaran automàticament les línies de la pantalla actual.

És important fer notar que si tanqueu la finestra del navegador o torneu a la llista d’actes sense haver guardat prèviament les qualificacions que es mostren en la pantalla, aquestes no s’actualitzaran en la base de dades.
 • Veure resum d’acta. Per veure el resum de l’acta, premeu el botó RESUM.

 • Canviar l’estat d’una acta. Per canviar l’estat de l’acta, premeu el botó CANVIAR ESTAT.

 • Veure les diligèncias d’una línia. Per veure less diligències d’una línia de l’acta, seleccioneu la línia des del seu camp estat i premeu el botó DILIGÈNCIES.

 • Imprimir el justificant de l’acta. Per imprimir el justificant de l’acta, premeu el botó JUSTIFICANT.

Aquesta operació obrirà una nova finestra amb el justificant que voleu imprimir, amb el “plug-in” ACROBAT READER.

 • Imprimir l’esborrany de l’acta. Per imprimir l’esborrany de l’acta premeu el botó .

Aquesta operació obrirà una nova finestra amb l’esborrany que voleu imprimir amb el “plug-in” ACROBAT READER.

 • Impressió oficial de l’acta. Per fer la impressió oficial de l’acta, premeu el botó

. Aquesta operació obrirà una nova finestra amb la impressió oficial de l’acta seleccionada, amb el “plug-in” ACROBAT READER.

 • Tornar a la llista d’actes. Per tornar a la llista d’actes, premeu el botó .


Consideracions sobre l’estat de les actes

Des de la creació de l’acta, els estats pels quals va passant una acta de qualificacions són:

Canvis d’estat
Estats en què intervé el profesor Estats competència del centre

Una acta que estiga en estat de NOTES és pot modificar per incoporar-hi les qualificacions de les seues línies.
En la resta d’estats (SIGNATURA, TANCADA, PROC. EXP.) l’accés a les línies amb l’operació DETALL només permet la consulta.L’acta en estat de signatura pendent (SIGNATURA) cal imprimir-la en format oficial per tal que quan la signen els professors i es lliure al centre corresponent es puga tancar.
Un acta tancada o processada en l’expedient (PROC. EXP.) només es pot modificar mitjançant diligències.

Per posar les qualificacions en cada línia de l’acta cal col·locar el cursor en el camp Nota de la línia corresponent. Posar un valor es pot fer de dues maneres:

Obrint el camp de selecció i triant amb el ratolí el valor que vulgueu.

Prement la tecla corresponent al caràcter que indica el valor abreujat de la nota en la llista de valors possibles (N: no presentat. R: renúncia. S: suspens. 1: aprovat. 2: notable. 3: excel·lent. 4: excal·lent i matrícula d’honor).


Si l’acta correspon a un treball d’investigació de tercer cicle, també apareixerà la qualificiació P (pendent d’avaluar).
Si l’acta correspon a una assignatura de lliure elecció que no pertanya a cap pla d’estudis, les qualificacions possibles seran: N: no presentat. R: renúncia. S: suspens. 1: apte).
2.4. Resum del detall de l’acta.


Aquesta pàgina mostra el nombre d’alumnes que hi ha en cada categoria de nota possible.


Mostra per a cada tipus de nota possible el nombre total d’alumnes que ha rebut la qualificació.
A més mostra el percentatge d’alumnes que han rebut aquesta qualificació. En aquest cas hi ha dues categories:

 • Els percentatges per a les categories “no presentat”, “renúncia” i “presentat” estan calculats respecte del total de línies de l’acta.

 • Els percentatges per a les categories incloses en “presentats” estan calculats respecte del total d’alumnes presentats.

En tancar la finestra prement tornareu a la pantalla anterior.

2.5. Canvi d’estat.

Després de seleccionar l’acta que vulgueu canviar d’estat cal prémer el botó per a l’operació CANVI ESTAT.

Si l’acta es troba en estat NOTES i totes les qualificacions s’han incorporat respectant els valors límit indicats en la normativa sobre matrícules d’honor, el resultat d’aquesta operació serà que l’acta passarà a (vegeu (1) en la figura) l’estat de pendent de signatura (SIGNATURA) per tal que es puga imprimir en format oficial, la signen els professors corresponents i es lliure al centre, que haurà de tancar-la (i passarà a estat TANCAT).

El missatge que apareixerà després de fer aquesta operació correctament serà:

CANVI D’ESTAT REALITZAT CORRECTAMENT

SI hi ha qualificacions “en blanc” o si no s’ha respectat el límit de matrícules d’honor segons el nombre de línies de l’acta, apareixerà un missatge informatiu sobre l’error en qüestió i l’acta quedarà en estat NOTES.


Aquesta funció de CANVI D’ESTAT pot ser necessària en el sentit contrari (vegeu (1) en la figura): quan una acta en estat PENDENT DE SIGNATURA (SIGNATURA) s’haja de modificar prèviament cal canviar a estat NOTES.
En la pantalla de detall d’actes també es pot executar aquesta operació, sempre que l’acta a què s’accedesca estiga en estat NOTES o pendent de signatura (SIGNATURA).2.6. Visualització de diligències.

S’entén per diligència la modificació (incorporació, supressió o canvi de qualificació) d’una línia de l’acta després que s’haja tancat. Hi ha tres tipus de diligències en les línies d’una acta:


A: alta d’una línia d’una acta (incorporació).

B: baixa d’una línia de l’acta (supressió).

M: modificació o canvi d’una qualificació d’una línia de l’acta.
Les diligències, per escrit i signades, es fan al centre que custòdia l’acta, els funcionaris del qual són els encarrgats d’actualitzar els canvis en la còpia informatitzada de l’acta que es troba en la base de dades.
Els professors amb accés a una acta que continga diligències poden consultar-la de la següent forma:
En la pantalla de detall d’actes, seleccionant una línia de l’acta en la seua columna estat que dispose de valor, poden consultar les diligències realitzades sobre la línia en qüestió prement el botó d’operació DILIGÈNCIES.


Les dades que es mostren es divideixen en dues seccions. La primera secció mostra les dades relatives a la línia de l’acta de la qual estan mostrant-se les diligències. La segona secció mostra les dades de cada diligència efectuades en la línia de l’acta en qüestió. Si se prem el botó TANCAR, la finestra de diligències desapareixerà.
2.7. Impressió de l’acta.

L’aplicació permet realitzar tres tipus d’impressió d’actes (formats esborrany i oficial, i justificant de lliurament de l’acta al centre). En tots els casos necessitem disposar de l’Acrobat Reader instal·lat en l’ordinador, que és un programa capaç de representar en pantalla els documents amb l’aspecte amb què eixirian impresos.
 1. Impressió esborrany. Conté la informació del detall de l’acta (apartat 2.4).

En la capçalera es mostren les dades de l’acta: data d’impressió, número de pàgina, curs acadèmic, convocatòria, número d’acta, codi d’assignatura, descripció de l’assignatura en valencià i castellà, nombre de crèdits, estat de l’acta i data de l’última actualització.

Per a cada línia de l’acta es mostra el número personal de l’alumne (NPA), els seus cognoms i la qualificació corresponent.Amb els botons de desplaçament, i , podem anar a pàgines següents o anteriors.

També podem buscar un grup de caràcters utilitzant la icona que representa uns binocles , canviar la grandària de visualització ampliant o reduint la vista, etc.

Prement la icona de la impressora s’imprimirà el document en la impressora que seleccione l’usuari o en la predefinida en el sistema.
 1. Impressió oficial. Conté la mateixa informació que la impressió esborrany però sense la imatge de fons, la informació sobre l’estat ni la data de l’última modificació del títol, i s’han inclòs al peu els noms dels professors que signaran l’acta en qüestió i un nombre (checksum) que identifica qualsevol canvi de nota per assegurar-se que no s’ha modificat cap nota des de la impressió fins que es presenta a Secretaria. No es permet fer aquesta impressió quan l’acta està en estat notes.


La impressió de l’acta en format oficial s’ha de fer utilitzant el paper oficial d’actes de la Universitat de València que es distribuirà a tots els departaments.Impresió del justificant. Conté la mateixa informació que el resum del detall de l’acta (apartat 2.4).

2.8. Canvi de curs acadèmic.


Aquesta operació permet canviar el curs acadèmic amb el qual es vol treballar.

Per canviar de curs acadèmic, seleccioneu en la llista el curs que vulgueu i premeu el botó “acceptar”.

Des d’aquest moment l’aplicació treballarà amb el nou curs acadèmic.

3. Desconnexió de l’aplicació i recomanacions de seguretat.


Per eixir de l’aplicació és recomanable tancar totes les finestres del navegador que estiguen en execució en l’ordinador.

Recomanem no activar l’operació de guardar contrasenyes per tal de fer imprescindible accedir a l’aplicació posant els valors d’usuari i la paraula de pas (contrasenya) cada vegada que es connecte l’aplicació.

Si heu d’abandonar l’ordinador i estàveu fent servir aquesta aplicació, recordeu tancar totes les finestres del navegador.

Si heu imprès documents en l’aplicació, no oblideu retirar-los de la impressora.

Si heu extraviat o oblidat la contrasenya, comuniqueu-ho al Servei d’Informàtica emplenant i signant el formulari següent:http://www.uv.es/ciuv/cat/correo/solimailr.html
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə