Elçİn hüseyn oğlu MƏMMƏdov

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 27 Kb.
tarix27.05.2018
ölçüsü27 Kb.

ELÇİN HÜSEYN oğlu MƏMMƏDOV

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoruАzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosent əvəzi

İş telefonu: 012-539-02-12

İmeyl: elchin.mammadov.73@mail.ru QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1973-cü il sentyabrın 23-də Naxçıvan MR Culfa rayonunun Göydərə kəndində anadan olub.

 • 1981-1991-ci illərdə Culfa rayonu Göydərə kənd orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1991-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996-2000-ci illərdə AMEA-nın  Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspirantı olub.

 • 2007-ci ildə «XIX əsr Azərbaycan lirikasında Füzuli ənənələri» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1996-1998-ci illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi.

 • 1998-2016-cı illərdə BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi.

 • 2014-2016-cı illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin dekan müavini.

 • 2016-cı ilin iyun ayından Filologiya fakültəsinin dekanı.

 • 2017-ci ildən BDU-nun Аzərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosent əvəzi.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin  80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2003, Bakı, Azərbaycan. Ulu öndər H.Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası» mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. Cəfər Xandan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi» mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2016, Konya, Türkiyə.  VI Beynəlxalq Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Konqresi.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah» mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. AMEA-da Akademik Ağamusa Axundovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. BDU-da “İslam Həmrəyliyi İli 2017: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. BDU-da Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələr

 • 1999, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Füzuli ənənələri / Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, səh. 421-422

 • 1999, Füzuli yaradıcılığında təsəvvüf // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3(25) Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı // səh. 95-99

 • 2001, Füzulinin ürfani-fəlsəfi görüşləri // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”. Humanitar elmlər seriyası, № 1. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 27-31

 • 2003, Nəbati yaradıcılığında Füzuli ənənələri / “Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU nəşriyyatı, s. 116-121

 • 2005, Qasım bəy Zakir lirikasında Füzuli ənənələri // “Elmi axtarışlar”. XIV toplu. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, s. 246-251

 • 2006, S.Ə.Şirvani lirikasında Füzuli ənənələri // “Elmi axtarışlar”. XXVIII toplu. Bakı: “Səda” nəşriyyatı, s. 137-141

 • 2007, Füzuli ədəbi məktəbinin formalaşmasında qəzəl janrının rolu // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. № 4 (58). Bakı, s. 91-94

 • 2008, A.Bakıxanov Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 1. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, s. 286-295

 • 2009, Füzuli və XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 8. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 499-505

 • 2009, XVI-XVII əsrlərdə Füzulinin davamçıları // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. № 3 (69). Bakı, s. 161-164

 • 2010, S.Ə.Nəbati və Ə.Raci Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndələri kimi / Cəfər Xandan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 80-85

 • 2011, Ədəbi məktəb anlayışı və Füzuli ədəbi məktəbinin formalaşması / Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: BDU, s. 54-63

 • 2012, Füzuli ədəbi məktəbi XIX yüzillikdə / M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 60-66

 • 2013, S.Ə.Şirvani Füzuli ədəbi məktəbinin nümayəndəsi kimi // “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”, № 3. Bakı, s. 150-154

 • 2014, Füzuli ədəbi məktəbi XVI-XVII əsrlərdə // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. № 4. Bakı, s. 121-124

 • 2014, Türk dilləri leksikasının mənşə baxımından təsnifi (prof. M.Qıpçaqla birlikdə) // “Dil və ədəbiyyat”. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. № 3 (91). Bakı, s. 82-84

 • 2014, Azərbaycan filologiyasını yaradanlar və yaşadanlar / Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 3-12

 • 2015, Füzuli ədəbi məktəbi XVI-XIX yüzilliklərdə: formalaşması və inkişafı / Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: BDU, s. 160-163

 • 2016, Türkiye türkçesi'nin iletişim coğrafyası (teknolojik araçlar: televizyon ve bilgisayar teknolojisi) / VI. Uluslararası karşılaştırmalı edebiyat bilimi kongresi. Özet kitapçığı. Konya. 2016, s. 53-55

 • 2016, Akademik Tofiq Hacıyevin həyatı və yaradıcılığı / Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 14-16

 • 2016, Türk dünyasının şanlı və qanlı tarixi – I Bakı Türkoloji  Qurultayı (1926) / I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, s. 3-6

 • 2017, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dilinin tarixi orfoqrafiya məsələlərinə münasibət // AMEA-da Akademik Ağamusa Axundovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, s. 312-316

 • 2017, Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri türk-islam təsəvvüfü kontekstində // BDU-da “İslam Həmrəyliyi İli 2017: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 268-270

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə