Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaaYüklə 4,82 Mb.
səhifə73/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   83

267-) sanık SENCER BAŞAT

istanbul.doc ve istanbul EKİ.doc isimli belgeler incelendiğinde İstanbul bölgesine ilişkin müzahir olarak adlandırılan Deniz Kuvvetleri Personeli ile ilgili hazırlanan liste ve buna dair üst yazı olduğu, ek olarak verilen listenin bilgi notu isimli belgenin eki olan “EK-F” isimli belge ile aynı olduğu, ayrıca aynı yerde bulunan kpaşalılar.xls isimli belgede dönem itibarıyla İstanbul’da çalıştığı belirtilen 23 Deniz Kuvvetleri personelinin isimlerinin bulunduğu görülmüş, bu kişilerin de istanbul EKİ.doc isimli belge içerisinde bulunan listede yer aldığı görülmüştür. kpaşalılar.xls isimli belgenin sanık tarafından oluşturulduğu görülmüştür.

istanbul.doc isimli belgede müzahir personel listelerinin belirli bölgelerde mevcut koordinatör personel (Kasımpaşa, Tuzla, Umuryeri, A.Kavağı, Beykoz, Y.Levent, Pendik ve Sarıyer) aracılığıyla hazırlandığı belirtilmiştir. Suga Harekat Planı ekinde yer alan görev bölümü başlıklı liste incelendiğinde de Birlik Komutanlıkları altında Bölge Koordinatörü şeklinde görevlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. sanık tarafından hazırlanan belgenin ismi (kpaşalılar.xls) ve Kasımpaşa koordinatör personelince çalışma yapılacağı hususunun belirtilmiş olması değerlendirildiğinde, sanığın müzahir olarak adlandırılan listelerin oluşturulmasında görevli olduğu, bu kapsamda çalışma yaptığı tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede şahsıma yöneltilen suçlamaları ve polis tespit tutanağındaki değerlendirmeleri kabul etmiyorum. Dijital verilerde bulunan İstanbul bölgesi müzahir personel listelerinin hazırlanması hususunda kimseden bir emir veya talimat almadım, kimseye bir emir veya talimat vermedim. Bunu belirten bir irade veya davranış göstermedim. Böyle bir dijital liste hazırlamadım. Bu dijital listeyi hazırladığımı destekler hiçbir somut delil bulunmamaktadır. Bahse konu listeler bana ait herhangi bir bilgisayarda hazırlanmamıştır. Dijital belge de imzam veya imza bloğum bulunmamaktadır.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Sencer Başat üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

268-) sanık İSMAİL TAYLAN

Sanığın suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Harekat Şube Müdürü olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut “Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanığın Tuğamiral olmasının öngörüldüğü, ayrıca Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-E isimli ANKARA BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği ve bu kapsamda görevlendirildiği görülmüştür. Ayrıca dosyada mevcut muzahirPer..doc ve müzahirPerEK-A.doc isimli belgeler incelendiğinde listenin “EK-E” isimli belge ile aynı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla dosyada bulunan belgelerin EK-E isimli listenin hazırlanması süreci ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Sanığın EGAYDAAK ÇG.(Bilnotu).doc ve EGAYDAAK ÇG Liste.doc isimli Ege de bulunan adalar ile ilgili çalışma yapılması ve belirtilen grupların oluşturulması ile ilgili belgelerin hazırlanması sürecinde yer aldığı, belgelerin son on kullanıcısını gösterir dosya yollarında isminin bulunduğu görülmüştür.

Sanık İsmail Taylan yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;”İddianameye esas olan dijitallerin sahte ve sonradan üretildiği tüm açıklığı ile ispatlanmıştır. İddianamede hakkımda yapılan tüm suçlamaları reddediyorum. Atfedilen suçlamalar ile ilgili hiçbir görev almadım, ilintili hiçbir çalışma yapmadım. Suçlamalar hiçbir maddi delil ile desteklenmeyen tamamen sahte dijital verilere dayandırılmış ve hiçbir hukuk devletinde rastlanmayacak şekilde teknik ve mantık özürlü bu dijitaller ile özgürlüğüm ve mesleki kariyerim yok edilmiştir.Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık İsmail Taylan üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.269-270-271-272-273-274-) sanıklar KÜRŞAD GÜVEN ERTAŞ, ADEM CEYLAN,BÜLENT AKALIN, CAFER UYAR, İLKER YUNUS, MURAT DÜLEK

Sanık Kürşad Güven Ertaş suç tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında Subay olarak görevli olduğu,

Sanık Bülent Akalın suç tarihinde Salih Reis Firkateyn'inde Motor Astsubayı olarak görevli olduğu,

Sanık Cafer Uyar ve İlker Yunus suç tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında Astsubay olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut rapor03.doc isimli belge incelendiğinde bu bölümde yer alan bütün sanıkların Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri kapsamında, 2002 yılı Ekim ayı içerisinde, Donanma Komutanlığı bağlısı birliklerde görevli astsubayların Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ile Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılıklarının kontrol edilmesi maksadıyla, ev ve işyerlerinde gerekli incelemeler yapmak üzere görevlendirildiği, bu çerçevede incelemeler yaptıkları, inceleme neticelerinin de yazı içerisinde belirtildiği, görevlendirmenin ise sanık Kürşad Güven ERTAŞ tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Belgenin dijital özellikleri incelendiğinde sanık Kürşad Güven ERTAŞ tarafından hazırlandığı görülmüştür.

Gerek ev ziyareti gerek başkaca faaliyetler için sivil/askeri personelin özel haber elemanı olarak kullanıldığı, bu kişiler vasıtasıyla gizli kamera ile çekimler yapmak suretiyle bazen kiracı kılığında bazen farklı bir rol ile benzer ev kontrollerinin yapıldığı ve bu kayıtların Kemalettin YAKAR’ ın kendi kullanımında bulunan bilgisayarlar içerisinde de bulunduğu görülmüştür.

Sanıkların Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden müzahir personel olarak adlandırılan listelerde isimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sanıklar Kürşad Güven ERTAŞ, Adem CEYLAN ve Bülent AKALIN’ ın EK-G isimli GÖLCÜK BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE AST. SB. LİSTESİ başlıklı belgede, Cafer UYAR’ ın EK-K isimli DZ. EĞT. VE ÖĞ. K.LIĞI BAĞLILARINDA GÖREVLİ MÜZAHİR PERSONEL LİSTESİ başlıklı belgede isimlerinin yer aldığı görülmüştür.

Suga Harekat Planı çerçevesinde hazırlanan Bilgi Notu isimli belgede yer alan “Talep edildiğinde hazırlanmış listelere ilave olarak, belirtilen kritik kadro ve görev yerleri için yapılacak görevlendirmeler ayrıca planlanacaktır.” şeklinde yer alan husus doğrultusunda sanık Bülent AKALIN’ ın EK-A.doc isimli Önemli Görevlerde Çalışan Kilit Personelin Erteleme Teklif Listesi başlıklı belgede kıdemsiz astsubayların yetiştirilmesi ve özel hayatlarının yakından takip/kontrol edilmesi amacıyla görev süresinin bir yıl daha uzatılmasının teklif edildiği görülmüştür.

Dosyada mevcut “YAPILANMA” isimli bir klasör içerisinde yer alan ve Donanma Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde illegal bir şekilde hiyerarşik olarak “Bölge Başkanlığı, Gruplar Amirliği, Daire Grup Amirliği, Daire Liderliği, Köprü Elemanları” olarak yapılanan grup içerisinde sanık Cafer UYAR’ ın “Daire Personeli” olarak görevlendirildiği görülmüştür.

Sanık İlker YUNUS’ un Donanma Komutanlığında Kemalettin YAKAR’ a bağlı olarak özel haber elemanı adı altında illegal bir takım işlerde çalıştığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede dosyada 5 ile numaralandırılan hard disk içerisinde D\İKK\haber elemanları klasöründe bulunan belgeler incelendiğinde sanığın da aralarında bulunduğu ve “Barış” “Fener” “Gözcü” gibi kod isimler verilen askeri personel ile sivil şahıslardan oluşan bir grubun bulunduğu, bir takım toplantılar yaptıkları, toplantı neticesi tanzim edilen tutanaklarda illegal olarak cami veya belediye hoparlörlerinden dini yayın yapılması ve bu yayının ihbar edilerek ortalığın karıştırılması, mazlumder’ in faaliyetlerinin takip edilerek yaptıkları eylemlerde sloganların tespit edilmesi, grubun yönlendirilmesi gibi suç unsuru ihtiva eden eylemler planladıkları görülmüştür.

Sanık Bülent AKALIN yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede tarafıma yöneltilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçunu işlemedim. Bu suçlamayı şiddetle reddediyor ve asla kabul etmiyorum.Bu davadaki tek tutuklu astsubay olarak iddianamede yer aldığı şekilde herhangi bir oluşumun içinde yer almadım. Böyle bir oluşuma da meslek hayatım boyunca tanık olmadım.Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Adem Ceylan yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“Haberim olmayan bir görevlendirme icra etmediğim bir inceleme ve izleme faaliyeti sebebiyle huzurunuzda bulunmaktayım. Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Benim bahse konu tarihlerde ne öncesinde ne sonrasında ismi geçen şahıslarla irtibatımı gösteren tek bir telefon görüşmesi, tek bir teknik takip görüntüsü, imzamı ya da el yazımı taşıyan tek bir mektup ya da başka bir belge mevcut değildir. Meslek hayatım boyunca illegal bir faaliyette bulunmadım.Hakkımda berat kararı verilmesini talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Murat Dülek yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“Balyoz güvenlik harekat planı ve iddianamede belirtilen eylemlerle ilgili şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum.Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Cafer UYAR yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede belirtilen ve tarafıma yöneltilen bütün iddialar ve suçlamalar aslısız olup bir komplo ürünüdür. Kesinlikle kabul etmiyorum, tamamını reddediyorum. Adımın bu sahte, düzmece dijital verilere kimler tarafından ve ne maksat ile yazılmış olduğunu bilmiyorum.Hakkımdaki iddiaların tamamını ilk kez Savcılık Makamında duydum. Tamamı dijital kayıtlara dayanan iddialar ile hiçbir ilgim, bilgim veya ilişkim mevcut değildir. Ayrıntılı yazılı savunmamı Sayın Mahkemeye sunuyor ve suçsuz olduğumu tekrarlıyorum.Savunmamın kabul edilerek beraatime karar verilmesini saygılarım ile Mahkemenizden talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık İlker Yunus yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“Herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmadım. Yasal süremi beklemeden de yani aylık bağlanmadan da 25 yıllık hizmet süremi doldurup kendi isteğimle emekli oldum halen emekli maaşı dahi almıyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Kürşad Güven ERTAŞ yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Tarafıma isnat edilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.Savcılık Makamının iddia ettiği gibi listede başka şahıslar hakkında yazılmış ibarelerin benim ile ilgiliymiş gibi yazılmasını anlayamıyorum. Bilgim dışında hiç tanımadığım, adını bile duymadığım bir yazarın evinde bulunan ismimin geçtiği bir yazılı belge yüzünden aleyhime dava açılması, söz konusu belgenin aleyhime delil olarak kullanılmasını asla kabul etmiyorum. Hukuka ve hakkaniyete aykırı buluyorum. Beraatime karar verilmesini Sayın Başkanlığınızdan saygı ile arz ve talep ederim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Kürşad Güven Ertaş, Adem Ceylan,Bülent Akalın, Cafer Uyar, İlker Yunus ve Murat Dülek üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.

275-278-) sanıklar HAKAN MEHMET KÖKTÜRK, ENGİN KILIÇ, DERYA GÜNERGİN, MURAT ÜNLÜ

Sanık Hakan Mehmet Köktürk suç tarihinde TCG Sakarya Gemi Komutanı olarak görevli olduğu,

Sanık Derya Günergin suç tarihinde TCG Sakarya Gemisi 2. Komutanı olarak görevli olduğu,

Sanık Murat Ünlü suç tarihinde Gölcük Denizaltı Filosunda görevli (Çanakkale 18 Mart Denizaltısında 2. Komutan) olduğu,

Bu bölümde yer alan bütün sanıkların Suga Harekat Planı kapsamında Ege denizinde Yunanistan’la meydana gelen gerginliklerde Deniz Kuvvetlerinin vereceği tepkiyi düzenleyen Angajman kuralları ile ilgili çalışma yapmak üzere oluşturulan çalışma grubunda görevlendirildiği, görevlendirme ile ilgili belgelerin dijital özelliklerinde sanıklar Derya GÜNERGİN ve Hakan KÖKTÜRK’ ün isimlerinin yer aldığı. Belgelerin son on kulacısını gösterir dijital yolları kontrol edildiğinde Hakan Mehmet KÖKTÜRK’ ün “MEHMET KÖKTÜRK” isimli bilgisayarda çalıştığı ve kendisine gelen belgeleri “derya günerginden gelen” olarak isim verdiği klasör içerisine kaydettiği görülmüştür. sanıklar Murat ÜNLÜ ve Engin KILIÇ ise kendilerine verilen görev kapsamında dosyada mevcut 228-3 DEĞİŞME.doc ve 228-3Kural Teklifi.doc isimli belgelerde belirtilen çalışmaları yaptıkları, belgelerin hazırlanma sürecinde yer aldıkları tespit edilmiştir.

Sanıkların ayrıca Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden müzahir personel olarak adlandırılan listelerde isimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sanıklar Hakan Mehmet KÖKTÜRK, Derya GÜNERGİN ve Murat ÜNLÜ’ nün EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede isimlerinin yer aldığı görülmüştür. Ayrıca sanık Murat ÜNLÜ’ nün “Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay vs.) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede başarılı personel olarak belirtildiği, isminin kırmızı ile renklendirildiği ve terfii etmesinin öngörüldüğü görülmüştür.

Dosyada mevcut “Görevlendirme” isimli belgede yer alan gruplardan sanık Murat ÜNLÜ’ nün Doğu-Güney Doğu Faaliyetleri kapsamında görevlendirildiği, bu çerçevede GüneyDogu.doc isimli belge incelendiğinde “Garnizon bünyesindeki hazırlıklar ileri gelen esnaflarla birlikte incelenerek gerektiğinde eyleme yönelik provalar yaptırılabileceği, İrtibatları vasıtasıyla 1 Mayıs ve terör örgütü elebaşının doğum günü gibi günlerde bazı esnaflara ait işyerlerine yönelik eylemler yaptırılabileceği, İltisaklı erlerin faaliyetleri yakından izlenerek, terhisleri sonrasında aileleri ile irtibatlar artırılabileceği, Bölgesi dahilinde müzahir sivilleri doktrine ederek birliğe yönelik sansasyonel eylem yaptırabileceği” şeklinde eylem ve faaliyetlerin yapılabileceğinin belirtildiği, sanık Murat ÜNLÜ’ nün isminin belgede yer alan çizelgede yazılı bulunduğu, belgelerin 2004 tarihli olduğu görülmüştür.

Sanık Derya Günergin yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede belirtilen ve tarafıma yöneltilen bütün iddialar ve suçlamalar asılsız bir komplo ürünüdür. Tamamını reddediyor ve kabul etmiyorum.”

Sanık Hakan Mehmet KÖKTÜRK yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“Hakkımdaki suçlamalar üçüncü bir kişide ele geçirilen dijital kaydında bulunan, sahte bilgilere dayanmaktadır. Dijital kayıtları destekleyen somut bir delil veya iddia edilen ilişkileri ait iletişim tespit tutanakları da bulunmamaktadır. Son olarak özellikle vurgulamak istediğim, iddianamenin kendi mantığı ile dahi sözde görevlendirmeyi aldığım ve bu kapsamda herhangi bir eylemime ilişkin bir iddia mevcut değildir. Sayın Mahkemeden kısa sürede yargılamayı tamamlayarak mağduriyetimin giderilmesini, suçsuzluğumun ve hakkımda bu komploları yapan asıl faillerin ortaya çıkarılması bekliyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Engin Kılıç yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“İddianamede üzerime atılı yegane suçlama kapak ve ekinden oluşan tek bir yazının dosya uzantısında ara kullanıcı olarak ismimin yer almasıdır. Yazılı savunmamda arz etmiş olduğum ve resmi makamlar tarafından verilmiş olan belgeler söz konusu dosyanın üzerime suç atmak maksadı ile başkaları tarafından hazırlandığını ve üst verilerin bu maksatla düzenlendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Tarafıma isnat edilen iddialarla hiçbir ilgim bulunmadığından, iddialara esas olan dosyanın veri yollarında şahsımla illiyet bağı kurabilecek bir tespit bulunmadığından hakkımdaki tüm iddiaların reddi ile beraatımı arz ve talep ederim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Murat Ünlü yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“Bahse konu dijital verilerin tümü ile ilgili tarafıma yapılan suçlamaları reddediyorum.imzasız, çıktısı alınmamış ve oluşturulduğundan Savcılık soruşturmasına kadar haberim olmayan dijital verilerde ismimin iradem dışında kullanılmasından dolayı sadece kanaate dayalı iddia nedeni ile 7 aydır tutuklu bulunmaktayım. iddianamede şahsıma yönelik olarak yapılan suçlamaları bir kez daha reddediyor, tutukluluğumun kaldırılmasını ve bihakkın tahliye edilmemi, nihayetinde de beraatimi talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Hakan Mehmet Köktürk, Engin Kılıç, Derya Günergin ve Murat Ünlü üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.279-) sanık ALİ SADİ ÜNSAL

Sanığın suç tarihinde Donanma Komutanlığı Plan ve Tatbikat Şube Müdürü olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut HBfilo-Yassıada, İmralıada.doc isimli belge incelendiğinde Suga Harekat Planı çerçevesinde hassas olarak nitelendirilen (bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu vs.) kişilerin Jandarma unsurları tarafından yapılacak gözaltı/tutukluluk işlemleri için Yassı Ada ve İmralı Adaya sevki ile ilgili olarak sanığın belirtilen adalarda ön keşif yapılması için mesaj emri hazırladığı,

Dosyada mevcut “Görevlendirme” isimli belge içerisinde “Alevi Dernek ve Vakıflar” “Aşırı Sol Gruplar” “Dini Gruplar, Cemaatler” “Doğu-Güney Doğu Faaliyetleri” “Sivil Toplum Kuruluşları” “Medya” “Siyasi Partiler” olmak üzere belirtilen gruplardan, “Alevi Dernek ve Vakıflardan (Cemevleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Derneği)” sorumlu olarak sanığın belirlendiği, bu kapsamda “Özel_Çalışma. doc” isimli belgede sanık tarafından çeşitli görevlendirmelerin yapıldığı, buna göre görev tanılarının çıkarıldığı, bunlar incelendiğinde “Dernek/Vakıflar bünyesinde tanıdıkları bulunan bazı şahısların irtibatlı oldukları söz konusu vakıf ve dernekleri yönlendirebilecekleri, İrtibat sağlama imkânı olan Alevi Dedeleri üzerinden Alevi vatandaşlarının yönlendirilebileceği, Cemevlerinin mevcut yapısının değiştirilmesi hususunda medyada söz sahibi kişilerin konuya eğilmesinin gerekliliği” gibi hususların ifade edildiği görülmüştür.

Dosyada mevcut D\İKK\2009 SEÇİM\07 SEÇİMLER\SANDIK isimli klasör içerisinde bulunan sanık tarafından hazırlanan BİLGİ NOTU. doc isimli belge incelendiğinde askeri personel ve ailelerinin yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelerdeki seçmen sandıklarından çıkan 2002 Yılı Genel Seçim Sonuçlarıyla ilgili olarak analiz çalışması olduğu, analiz çalışması sonucu olarak “İrticai grupların Donanma Komutanlığı personeli ve ailelerine yönelik etkinliklerini artırdıkları ve bu durumun Komutanlığımız üzerinde önemli bir tehdit unsuru oluşturduğu kanaatine varılmaktadır” şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı, bu değerlendirme paralelinde Suga Harekat Planı faaliyetleri içerisinde de uygulaması bulunan “haber elemanlarının kullanılması, ev ziyaretleri, gizli kamera sistemleri yerleştirilmesi” gibi suç unsuru içeren hususların teklif edildiği görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;”Bu iddiaların dayanağını teşkil eden tüm sanal yazılar TSK’ya karşı bir komplo hazırlayan bir çete tarafından üretilerek ve Türk yargısına akıl almaz yöntemler kullanılarak servis edildiğine inandığım imzasız, sahte, sanal yazılardır. İddia Makamının iddialarını tümü ile reddediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ali Sadi Ünsal üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

280-) sanık AYHAN TÜRKER KOÇPINAR

Sanığın suç tarihinde Hücumbot Filo Komutanı olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut, Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,

Dosyada mevcut güven.doc ve EK_tefrik.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, kendisine MP-5 Makineli Tabanca tahsis edilerek yemin ettirildiği, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Hücumbot Filo Komutanının tutukluluk işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İdddia edilen balyoz, suga planlarından ve 1. Ordu Komutanlığında icra edilen seminerden geçtiğimiz yıllarda basında yer aldığında haberdar oldum. Daha önce bu konularda hiçbir bilgim veya duyumum olmamıştır. Adımın tamamen iradem dışında geçtiği ve henüz yüzbaşı rütbesinde bulunduğum 2002-2003 yıllarına ait olduğu iddia edilen dijital verilere dair en ufak bir bilgim veya duyumum da olmamıştır. Beraatimi arz ve talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ayhan Türker Koçpınar üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.281-282-) sanıklar HAYDAR MÜCAHİT ŞİŞLİOĞLU ve İBRAHİM ÖZDEM KOÇER

Sanık İbrahim Özdem Koçer suç tarihinde TCG Firkateyn'in de görevli Binbaşı olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut “Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanıkların isimlerinin listeyi hazırlayanlar tarafından başarılı personel anlamına geldiği belirtilen kırmızı ile renklendirildiği, amiral olmalarının öngörüldüğü, ayrıca Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-G isimli GÖLCÜK BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanıkların isimlerinin bulunduğu,

Dosyada mevcut Ang.Kural_ÇalışmaGrubu.doc ve Ang.Kural_ÇalışmaGrubu_SON RAPOR.doc isimli belgeler incelendiğinde sanıklardan Mücahit ŞİŞLİOĞLU’ nun Suga Harekat Planı kapsamında Ege denizinde Yunanistan’la meydana gelen gerginliklerde Deniz Kuvvetlerinin vereceği tepkiyi düzenleyen Angajman kuralları ile ilgili çalışma yapmak üzere beş subay rütbesinde deniz kuvvetlerinde personelinden oluşan çalışma grubu teşkil ettiği, sanık Özdem KOÇER’ in de bu grup arasında yer aldığı, sanıkların angajman kuralları ile ilgili değişiklik teklif eden yazı hazırladığı, belirtilen belgelerin Özdem KOÇER tarafından hazırlandığı, sanık Mücahit ŞİŞLİOĞLU adına imzaya açıldığı, ayrıca belgelerin üzerinde de sanığın işlem yaptığı,

Dosyada mevcut salihreis kritik personel bildirimi.doc, KritikPer.EK.doc ve EK-A.doc isimli belgeler incelendiğinde sanıkların Suga Harekat Planı içerisinde yer alan ibareler doğrultusunda planların yapıldığı dönem TCG Salihreis gemisinde çalışan subay ve astsubay rütbesinde deniz kuvvetleri personeli ile ilgili olarak kritik görevlerde çalıştığından bahisle erteleme teklifinde bulunduğu, bu maksatla belirtilen belgeleri hazırladığı, belgeler içerisinde erteleme teklif edilen kişiler ile ilgili gerekçeler incelendiğinde “gemi personelinin (özellikle kıdemsiz astsubayların) özel hayatlarında yakından takip/kontrol edilmesi maksadıyla görevinde devamının uygun olacağı, Üst ve amirlerine kayıtsız şartsız bağlılığı ile her türlü görevde güvenilirlikle kullanılabilecek bir astsubaydır” şeklinde hükümeti iskat amacıyla hareket eden yapılanmanın amacı ve eylem planları ile paralel notların yazılı bulunduğu görülmüştür.

Dosyada mevcut “Görevlendirme” isimli belge içerisinde “Alevi Dernek ve Vakıflar” “Aşırı Sol Gruplar” “Dini Gruplar, Cemaatler” “Doğu-Güney Doğu Faaliyetleri” “Sivil Toplum Kuruluşları” “Medya” “Siyasi Partiler” olmak üzere belirtilen gruplardan sorumlu kişi/kişiler ile yapılacak faaliyetlerin anlatıldığı görülmüştür. Bu belgeler incelendiğinde sanık Özdem KOÇER’ in Medya ve Siyasi Partiler kapsamında görevlendirildiği, görevlendirme doğrultusunda yapacağı faaliyetlerin de açıklandığı buna göre, sanığın “Aleviliğin Ermenilerden ve Hıristiyanlıktan geldiği konusu çalışılabilir.” hususunda görevlendirildiği görülmüştür.

Sanık Haydar Mücahit ŞİŞLİOĞLU yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede yer alan iddiaların ve bulgularının hiçbirinde benimle ilişkilendirilebilecek ıslak veya kuru bir imzam olmadığı gibi buna benzer bir iz de yoktur. Bu konuda hiçbir kimseden emir almadım ve kimseye de emir vermedim. İddianamede şahsıma yönelik bütün suçlamaları reddediyorum. Mahkemenizden bu hayal ürünü senaryoları ve sahte dijital verileri üreterek mağduriyetime neden olan gerçek suçluların bulunmasını ve bu kapsamda tahliyemi ve iddia edilen suçtan beraatime karar verilmesini talep ediyorum.“

Sanık İbrahim Özdem KOÇER yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“İddianamede belirtilen ve tarafıma yöneltilen bütün iddialar ve suçlamalar gerçekdışıdır. Tamamını reddediyor, kabul etmiyorum. Üçüncü bir şahıstan elde edilen başka bir maddi bir delille desteklenemeyen sayısal veriler hakkımda kuvvetli suç şüphesi veya delil olarak kabul edilemez. Ben hakkımda iddia olunan hiçbir sayısal veriyi hazırlamadım. Böyle bir sayısal veri hazırlanması konusunda kimseden direktif almadım. İddianame ve eklerinde benim böyle bir sayısal veri hazırladığıma veya böyle bir sayısal veri içinde adımın geçmesinin benimle ilişkilendirilmesine imkan sağlayacak hiçbir tespit bulunmamaktadır.“ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Haydar Mücahit Şişlioğlu ve İbrahim Özdem Koçer üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.


Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin