Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa


-) sanık MESUT ZAFER SARIYüklə 4,82 Mb.
səhifə72/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   83

254-) sanık MESUT ZAFER SARI

Sanığın suç tarihinde Deniz Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin yer aldığı görülmüş,

Dosyada mevcut Hrp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc isimli belge incelendiğinde sanık Mesut Zafer SARI’ nın da aralarında bulunduğu Harp Akademileri Komutanlığında görevli 8 subay rütbesinde deniz kuvvetleri personelinin SUGA Harekat Planı hazırlık faaliyetleri çalışma grubunda görevlendirildiği, yine DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise isimleri belirtilen 8 personelin 1. Ordu Komutanlığı ile koordineli olarak görevlendirildiğinin belirtildiği, EK-DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise belirlenen personelin görevlerinin yazılı olduğu, sanık Mesut Zafer SARI’ nın “Donanma K.lığı Karargahı PI. Koor. Subayı” olarak görevlendirildiği görülmüştür.Teklif-2.doc isimli belge incelendiğinde Suga Harekat Planının icrasında karşılaşılabilecek hukuki problemler ve gerginliğin kontrollü şekilde tırmandırılabilmesi amacıyla yeni hal tarzları çerçevesinde TSK Milli Angajman Kuralları Yönergesi’nin (MY 228-3(A)) güncelleştirilmesi yönünde teklifte bulunulduğu görülmüştür. Belge üzerinde işlem yapan bilgisayar kullanıcılarını gösterir dosya yolları incelendiğinde sanığın belge üzerinde işlem yaptığı tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Sözde dijital verinin hazırlandığı iddia edilen tarihlerde Deniz Harp Akademisinde öğrenci subaydım. 05-07 Mart 2003 tarihinde yapılan seminere iştirak etmedim. Yapıldığı iddia edilen çalışmaya ilişkin olarak herhangi bir görev almadım, görevlendirilmedim. İddianamede belirtilen tarihteki görevim, konumum ve rütbem yapılan iddialar ile bağdaşmamaktadır. İsmimin geçtiği iddia edilen bütün dijital veriler benim iradem ve bilgim dışında hazırlanmıştır. Benimle herhangi bir illiyeti yoktur. Dijital verilerin tamamının herhangi bir çıktısı olmadığı gibi ıslak veya elektronik imza da mevcut değildir. Tarafıma isnat ettirilen hiçbir iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum.Beraatimi saygılarımla talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mesut Zafer Sarı üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

255-) sanık SERDAR OKAN KIRÇİÇEK

Sanığın suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Hukuku ve Denizcilik Şube Müdürü olarak görevli olduğu,

Suga Harekat Planı ve eki olan belge incelendiğinde Suga Kuvvetleri olarak isimlendirilen yapılanmanın hazırlık safhasından itibaren Gölcük Birlik Komutanlığı, Ankara Birlik Komutanlığı, İzmir Birlik Komutanlığı ve İstanbul Birlik Komutanlığı olarak yapılandırıldığı bu birliklerde bölge koordinatörleri olarak görevli şahısların isimlerinin yer aldığı ve bu şekilde Suga Kuvvetleri komutanlığının nasıl yapılandığı ve kimlerin sorumlu olduğunun belirtildiği görülmektedir. sanığın EK-A isimli belgede Ankara Bölgesi Koordinatörü olarak görevlendirildiği, Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanığın isminin listeyi hazırlayanlar tarafından başarılı personel anlamına geldiği belirtilen kırmızı ile renklendirildiği, Tümamiral olmasının öngörüldüğü, Bilgi notu isimli belgenin eklerinden olan ve Suga Harekat Planı çerçevesinde çalışma grupları ve görevlerini belirtir EK-B isimli belgede “TSK’dan ilişiği kesilecek ve görev yeri değiştirilecek Dz. K.K.lığı personel listesinin oluşturulması” ile görevlendirildiği, aynı belgenin eklerinden EK-E isimli ANKARA BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin yer aldığı görülmüştür. muzahirPer..doc ve müzahirPerEK-A.doc isimli belgeler incelendiğinde “EK-E” isimli belge ile aynı olduğu ve sanığa verilen görev kapsamında ilişiği kesilecek/görev yeri değişecek personel listesi hazırladığı TARD.doc isimli belgeden anlaşılmıştır.

Ege de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili yapılacak eylem planlarını organize ve icra etmek üzere oluşturulan çalışma gruplarından Aydın Alt Çalışma Grubunda görevlendirildiği, sanık Kadir SAĞDIÇ’ ın çalışma grubunun başkanı olduğu, grup üyeleri tarafından toplantı düzenlendiği, toplantıda görüşülen konuların tutanak düzenlemek suretiyle kayıt altına alındığı görülmüştür. Dosyada mevcut egeaydaak çalışmagrubu.doc ve bu yazının eki olan EKA.doc isimli belgeler incelendiğinde alt çalışma grubu toplantısında görüşmek üzere tekliflerin hazırlandığı, Yunanistan’a ait güncel istihbarat bilgilerine ulaşmak üzere Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’ndan gerekli yardım alınamadığı ve bu maksatla belirtilen ada ve adacıklar çevresinde bilgi kaynağı olabilecek kişilerin isimlerinin gönderilmesinin talep edildiği görülmüştür. Belgelerin dijital özellikleri incelendiğinde sanık tarafından hazırlandığı anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut kom.doc isimli belge incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planı eylem safhalarında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı tarafından reaksiyon gösterilmemesi ya da siyasi baskıları ön almak maksadıyla hazırlık, harekat ortamının şekillendirilmesi ve eylem safhası ile ilgili bir kısım eylem planlarını içerir yazıyı hazırladığı,

HasasKontrol.doc ve ankara kol.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanının tevkifi işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut “Görevlendirme” isimli belge içerisinde “Alevi Dernek ve Vakıflar” “Aşırı Sol Gruplar” “Dini Gruplar, Cemaatler” “Doğu-Güney Doğu Faaliyetleri” “Sivil Toplum Kuruluşları” “Medya” “Siyasi Partiler” olmak üzere belirtilen gruplardan, Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu olarak sanığın görevlendirildiği, ayrıca 05/07 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığında yapılan seminer ile ilgili Genel Kurmay Başkanlığı’ nın “1 nci Ordu Plan Semineri-2003 Gözlemci Raporu” incelendiğinde seminer ile ilgili tespit edilen önemli hususlar başlığı altında “İç tehdit ile ilgili olarak öncelikle bir Milli Mutabakat Hükümetinin kurulmasının gerektiği, MİT Başkanlığına askeri kişinin getirilmesi, Sıkıyönetim görevlerinin Ek görev olarak görülmemesi, Sıkıyönetim Kh. larının, K.lık Kh.ları olması gerektiği, İstanbul ili için ilave 4 Tugay’ a ihtiyaç olduğu, Sivil Toplum Kuruluşlarının yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu,” şeklinde açıklamaların bulunduğu, sanığın plan seminerinde de ele alınan aynı dönemleri kapsayan süreçte sivil toplum örgütleri ile ilgili çalışmalar yaptığı görülmüştür.

5 nolu hard diskte D\İKK\liste\Cem Gürdeniz isimli klasörde bulunan “Ek(Kadro)”, “Strateji”, “Yasalar” “AKP HÜKÜMETININ BIR YILLIK ICRAATI” “RUHBAN OKULU KONUŞMA NOTU” “İRTİCAİ FAALİYETLER” ve başka bir klasör içerisinde bulunan “AKPİZLEME” ve bu belgenin eki olan “ÇALIŞMALAR” isimli belgeler incelendiğinde 2003-2004 yılı itibarıyla Özden ÖRNEK’ in başını çektiği, Cem GÜRDENİZ ve sanık Serdar Okan KIRÇİÇEK’ in de aralarında bulunduğu grup tarafından mevcut hükümet aleyhine yapılan çalışmaları oluşturduğu görülmüştür. Bu çalışmalardan “AKPİZLEME.doc”, “RUHBAN OKULU BİLGİ NOTU.doc”, “RUHBAN OKULU KONUŞMA NOTU.doc”, “Ek(Kadro).doc”, “Strateji.doc” isimli belgelerin sanık tarafından oluşturulduğu, “Yasalar” isimli belgenin ise sanığa ulaştırıldığı ve sanık tarafından bilgisayarında MGK\ÖZEL\ olarak adlandırılan klasörler içerisine kopyalandığı tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Aleyhimde objektif hukukun reddedemeyeceği somut hiçbir delil olmadan, dayanaksız gerekçeler ile haksız yere 4 aydır tutuklu kalarak Deniz Kuvvetlerindeki kariyerim sona erdirildiği gibi en temel Anayasa hakkım olan özgürlüğüm elimden alınmış ve en önemlisi ailem büyük mağduriyet ve üzüntü yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sahte delil ve iftiralarla meslek hayatım bir daha düzelmeyecek şekilde yok olmasına rağmen Allah katında suçsuz olan ben ailem ile birlikte başımızı her zaman şerefimizle, onurumuzla dik tutmaya devam edeceğiz. İleride suçsuzluğumuz anlaşıldığında maddi ve manevi kayıpların yerine konulması imkansız olacaktır. Vicdani kararlarınızı verirken Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden oynanan bu kirli oyunda kaybedenin gerçekte ülkemiz olacağı gerçeğini asla unutmayacağınız ve buna izin vermeyeceğiniz inancı ile ön savunmamı tamamlıyorum.“ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Serdar Okan Kırçiçek üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

256-257-258-259-) sanıklar NADİR HAKAN ERAYDIN, BAYRAM ALİ TAVLAYAN, ÖKKEŞ ALP KIRIKKANAT, ALPAR KARAAHMET

Sanık Nadir Hakan Eraydın suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığında görevli olduğu,

Bu bölümde yer alan bütün sanıkların Ege de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili yapılacak eylem planlarını organize ve icra etmek üzere oluşturulan çalışma gruplarından Aydın Alt Çalışma Grubunda görevlendirildiği, Kadir SAĞDIÇ’ ın çalışma grubunun başkanı olduğu, ayrıca Ahmet Feyyaz ÖĞÜTÇÜ nün başkanlığında Üst Değerlendirme Grubunda yer aldığı, diğer sanıkların çalışma grubu içerisinde yer aldıkları, grup içerisinde toplantı düzenledikleri, toplantıda görüşülen konuları tutanak düzenlemek suretiyle kayıt altına aldıkları görülmüştür. Dosyada mevcut egeaydaak çalışmagrubu.doc ve bu yazının eki olan EKA.doc isimli belgeler incelendiğinde alt çalışma grubu toplantısında görüşmek üzere tekliflerin hazırlandığı, Yunanistan’a ait güncel istihbarat bilgilerine ulaşmak üzere Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’ndan gerekli yardım alınamadığı ve bu maksatla belirtilen ada ve adacıklar çevresinde bilgi kaynağı olabilecek kişilerin isimlerinin gönderilmesinin talep edildiği görülmüştür. Belgeler altında isimler ve dijital kullanıcı yollarında geçen isimler incelendiğinde belirtilen teklifin yukarıda isimleri geçen sanıklar tarafından oluşturulan Aydın Alt Çalışma Grubu tarafından yapıldığı görülmüştür.

Yine bu bölümde yer alan sanıkların büyük bir kısmının Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden müzahir personel olarak adlandırılan listelerde isimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sanıklardan Bayram Ali TAVLAYAN, Alpar KARAAHMET, Ökkeş Alp KIRIKKANAT’ ın EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede, Nadir Hakan ERAYDIN’ ın ise EK-E isimli ANKARA BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede isminin geçtiği tespit edilmiştir. Ayrıca dosyada mevcut muzahirPer..doc ve müzahirPerEK-A.doc isimli belgeler incelendiğinde listenin “EK-E” isimli belge ile aynı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla dosyada bulunan belgelerin EK-E isimli listenin hazırlanması süreci ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Amiral Listesi 1” isimli belgede genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanık Nadir Hakan ERAYDIN’ ın Tuğamiral olmasının öngörüldüğü,

Dosyada mevcut ödenek.doc isimli belge incelendiğinde sanıklar Alpar KARAHMET ve Bayram Ali TAVLAYAN’ ın Suga Harekat Planı faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin temini amacıyla “Terörle Mücadele” kapsamında tahsis edilen ödenekten para transferi çalışmalarında bulunduğu,

Dosyada mevcut 1.Toplantı.doc ve eki olan Ç.Grubu Görevlendirme Listesi.doc ile çalışma.doc ve eki olan çalışmaliste.doc isimli belgeler incelendiğinde sanıklar Nadir Hakan ERAYDIN ve Ökkeş Alp KIRIKKANAT’ ın SUGA Harekat Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan çalışma grubunda yer aldığı, Nadir Hakan ERAYDIN’ ın Dış Tehdit, Ökkeş Alp KIRIKKANAT’ ın İç Tehdit alanında görevlendirildiği görülmüştür.

Dosyada mevcut HasasKontrol.doc ve ankara kol.doc isimli belgeler incelendiğinde sanık Ökkeş Alp KIRIKKANAT’ ın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Sahil Güvenlik Komutanının tevkifi işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut AKPİZLEME. doc ve bu yazının eki olan ÇALIŞMALAR.doc isimli belgeler incelendiğinde sanık Alpar KARAHMET’ in de aralarında bulunduğu bir kısım subay rütbesinde Deniz Kuvvetleri personelinin Ak Parti hükümeti aleyhine bir takım çalışmalar yapmak üzere görevlendirildiği, belgelerin oluşturulma tarihlerinin 2004 yılı olduğu görülmüştür. Bu belge ile paralel belgelerin yer aldığı 5 nolu hard disk içerisindeki D\İKK\liste\Cem Gürdeniz isimli klasörde bulunan “KIBRISMGKSON. doc” isimli belge incelendiğinde Kıbrıs Sorunu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmak üzere hazırlanan sunum metni olduğu, belgenin tarihi ve diğer belgeler ile irtibatı değerlendirildiğinde dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden ÖRNEK tarafından sunumun yapıldığı değerlendirilmiş, belgenin dijital özellikleri incelendiğinde sanık Nadir Hakan ERAYDIN tarafından hazırlandığı görülmüştür. Belgenin kullanıcı yollarında Cem GÜRDENİZ’ in T.C kimlik numarasının olması ve belgenin bulunduğu klasör içerisinde diğer belgelerde mevcut hükümet aleyhine birçok çalışmanın (ÇAĞDAŞ TÜRKİYE, İRTİCAİ FAALİYETLER, RUHBAN OKULU BİLGİ NOTU, TSK ÖNEMLİ 10 KONUSU (2son), AKP HÜKÜMETININ BIR YILLIK ICRAATI, Kritik Takdim, 30 Kasım 2004 Asşura dokumanı01) bulunması sanık tarafından yapılan çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanma adına yapıldığı kanaatine varılmıştır.

Dosyada mevcut Görevlendirme” isimli belge içerisinde “Alevi Dernek ve Vakıflar” “Aşırı Sol Gruplar” “Dini Gruplar, Cemaatler” “Doğu-Güney Doğu Faaliyetleri” “Sivil Toplum Kuruluşları” “Medya” “Siyasi Partiler” olmak üzere belirtilen gruplardan sanık Alpar KARAHMET’ in dini gruplar ve cemaatler kapsamında, sanık Bayram Ali TAVLAYAN’ ın ise sol gruplar kapsamında görevlendirildiği, bu çerçevede “CEMAATSIZMA.doc” isimli belge incelendiğinde sanık Alpar KARAHMET’ in “Hayır kurumları ve vakıflar üzerinde etkili cemaat üyeleri ile irtibat kurularak toplanan maddi yardımların şahsi çıkar amaçlı kullanıldığı yönünde haberler yapılabileceği” şeklinde görevlendirildiği, “soleylem2003.doc” isimli belge incelendiğinde ise “sol örgütlere yakınlığı ile bilinen gazeteciler vasıtasıyla asparagas haberler çıkartılabileceği,” şeklinde görevlendirildiği, ayrıca belgenin kullanıcı yollarında tavlayan isimli kullanıcı isminin bulunmasından hareketle sanığın belgenin hazırlanma sürecinde yer aldığı anlaşılmıştır. Belgelerin 2003 tarihli olduğu ve çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye Teşebbüs eden yapılanma tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Sanık Nadir Hakan ERAYDIN yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Hukuksal anlamda hiçbir maddi delil içermeyen, organize bir çete tarafından servis edilen dijital ve uydurma verilere dayalı olarak hazırlanan hakkımdaki iddiaları tamamı ile reddediyorum. Sahtekarlarca tamamen bilgim ve iradem dışında üretilen imzasız dijital veriler çerçevesinde tarafıma yöneltilen tüm atılı suçlamaları şiddetle kınıyor ve kesinlikle kabul etmiyorum. Ayrıca hakkımdaki iddialara dayanak gösterilen tamamen gerçek dışı ve uydurma dijital kayıtların kimler tarafından ve hangi saik ile tanzim edildiğinin ortaya çıkarılmasını ve Anayasal haklarım ile hukukumun korunmasını talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Alper Karaahmet yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“Hakkımdaki suçlamalar üçüncü bir kişide ele geçirilen dijital kayıtlarda bulunan belgelere dayanmaktadır. Dijital kayıtları destekleyen somut bir delil veya iddia edilen ilişkilere ait iletişim tespit tutanakları da bulunmamaktadır. Sayın Mahkemeden kısa sürede yargılamayı tamamlayarak mağduriyetimin giderilmesini, suçsuzluğumu ve hakkımda bu komploları yapan asıl failleri ortaya çıkarmasını bekliyorum. Suçsuz olduğumu tekrarlar halen muvazzaf bir asker olmam, ikametimin ve iş yerimin Ankara’da olması nedeni ile duruşmalardan bağışık tutulmama, savunmamın kabul edilerek nihayetinde beraatime karar verilmesini saygı ile Mahkemenizden talep ediyorum.“ şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Bayram Ali TAVLAYAN yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Kullanıcı dosya yollarında benden başka kimsenin görmediği veya revize etmediği iddia edilen dijital verinin Donanma Komutanlığında bulunan hard disk içinde nasıl yer aldığı bilinmemektedir. Dijital verinin isminin değişmiş olması nedeni ile dosya yollarında mutlaka değişiklik yapanın izine ve yeni dosya ismine rastlanması gerekmektedir.Genel askeri yazım kurallarına uygun olmaması ve meta data bilgilerinde yapılan bu tespitlere göre görev ilerleme durumu başlıklı dijital veri tamamen sahtedir.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Ökkeş Alp KIRIKKANAT yargılama aşamasındaki savunmasında özetle ;“İmzasız ve dijital veriler kapsamında hakkımda iddia edilen sözde eylem ve faaliyetler ile ilgili hiçbir makam ve kişiden emir almadım. Bu konular ile ilgili olarak tarafıma hiçbir tebliğ yapılmamıştır. Hiçbir çalışma ve faaliyete iştirak etmedim ve bu tip hususları hiç duymadım. Netice itibari ile suçsuzum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Nadir Hakan Eraydın, Bayram Ali Tavlayan, Ökkeş Alp Kırıkkanat ve Alpar Karaahmet üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.

260-261-262-263-254-265-266-) sanıklar ABDULLAH CAN ERENOĞLU, MURAT SAKA, MURAT ÖZENALP, ÖNDER ÇELEBİ, LEVENT KERİM UÇA, ENVER AKSOY, MEHMET CEM OKYAY

Sanık Abdullah Can Erenoğlu MSB Plan Prensipler Daire Başkanı olarak görevli olduğu,

Sanık Murat Saka ve Murat Özenalp suç tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda Tatbikat Subayı olarak görevli olduğu,

Sanık Önder Çelebi suç tarihinde Genelkurmay Harekat Başkanlığı'nda görevli olduğu,

Sanık Levent Kerim Uça suç tarihinde Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Milli Strateji Şube Proje Subayı olarak görevli olduğu,

Sanık Enver Aksoy suç tarihinde Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı'nda görevli olduğu,

Sanık Mehmet Cem Okyay suç tarihinde Genelkurmay Başkanlığında Tatbikat Subayı olarak görevli olduğu,

Bu bölümde yer alan bütün sanıkların Ege de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili yapılacak eylem planlarını organize ve icra etmek üzere oluşturulan çalışma gruplarından Burak Alt Çalışma Grubunda görevlendirildiği, sanık Abdullah Can ERENOĞLU’ nun çalışma grubunun başkanı olduğu, ayrıca Ahmet Feyyaz ÖĞÜTÇÜ nün başkanlığında Üst Değerlendirme Grubunda yer aldığı, diğer sanıkların çalışma grubu içerisinde yer aldıkları, grup içerisinde toplantı düzenledikleri, toplantıda görüşülen konuları tutanak düzenlemek suretiyle kayıt altına aldıkları görülmüştür. Dosyada mevcut egedaydaakçalışmagrup konu teklif.doc ve bu yazının eki olan konu teklif EKA.doc isimli belgeler incelendiğinde Zürafa adacığı civarında, Türk ve Yunan balıkçı tekneleri arasında özellikle av sezonunda çıkan sürtüşmeler ile ilgili olarak balıkçı gemileri ile koordineli, hücumbot/avcıbot tipi gemilerle balıkçılara refakat harekatı icra edilmesi ve ikinci bir teklif olarak Hava ve Kara Kuvvetleri K.lıkları unsurlarının da kullanılarak İleryoz Adasına yönelik büyük çaplı bir amfibi harekat hazırlığı yapılıyor emaresi verilmesi dolayısıyla Yunanistan’ın teyakkuz durumunda değişikliğe sebep olunabileceği değerlendirmelerinin yapıldığı, böylece Yunanistan’ın kontrolsüz reaksiyon göstermesi sağlanarak bölgede küçük çaplı müşterek bir harekat planlaması yapılabileceğinin teklif edildiği görülmüştür. Burak Alt Çalışma Grubu tarafından teklif edilen hususların Cemal Alt Çalışma Grubu tarafından değerlendirilmeye alındığı görülmüştür. Yukarıda belirtilen belgelerin altındaki imza bölümleri ve dijital kullanıcı yollarında geçen isimler incelendiğinde sanıklar Murat SAKA, Levent Kerim UÇA, Abdullah Can ERENOĞLU’ nun belgelerin hazırlanma sürecinde yer aldıkları görülmüştür.

Dosyada mevcut AMFIBI TIM MALZEME.doc ve malzeme listesi.doc isimli belgeler incelendiğinde, sanık Ali GÖZNEK’ in Ege Adalarında Yunanistan’ ın fiili uygulamaları tespit edildiğinde müdahale etmek üzere oluşturulan Amfibi Özel Görev Timlerinin ihtiyaç duyduğu lastik bot, çelik yelek, termal dürbün gibi malzemelerin tespitinde yer aldığı, bu malzemelerin temini amacıyla yazı hazırladığı tespit edilmiştir.

Yine bu bölümde yer alan sanıkların büyük bir kısmının Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden müzahir personel olarak adlandırılan listelerde isimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sanıklardan Murak SAKA, Murat ÖZENALP, Önder ÇELEBİ, Levent Kerim UÇA, Enver AKSOY, Mehmet Cem OKYAY, Ali GÖZNEK’ in EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede, Abdullah Can ERENOĞLU’ nun ise EK-C isimli HASSAS PERSONEL LİSTESİ başlıklı, 2002-2003 dönemlerine ait Deniz Kuvvetlerinde görevli amirallere ait değerlendirmelerin yapıldığı belgede isminin karşısında hassasiyet durumu kategorisinde artı (+) olduğu halde isminin bulunduğu, ayrıca “Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay vs) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede sanıklar Abdullah Can ERENOĞLU ve Murat ÖZENALP’ ın başarılı personel olarak belirtildiği, isminin kırmızı ile renklendirildiği ve terfilerinin öngörüldüğü tespit edilmiştir.

Dosyada mevcut GNKUR_direktif isimli belge incelendiğinde sanık Murat ÖZENALP’ ın dönem itibarıyla Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığı’ nda çalışmasından istifade ile Suga Harekat Planı içerisinde yer alması istenen hususları Genel Kurmay başkanlığı/Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düşman tertiplenmesine uygun olarak yürürlüğe konan BARBAROS Planlama Direktifi güncelleme çalışmaları esnasında dahil etmek istediği, bu amaçla yazı hazırladığı tespit edilmiştir. Ayrıca dosyada ve daha evvelki dosyalarda mevcut belgelerden görüleceği üzere BARBAROS Planlama Direktifi ile ilgili bir çok çalışma ve slayt bulunmaktadır. Bunun yanı sıra gerek plan semineri ses kayıtlarında gerekse de diğer belgelerde elde edilen bilgilerden Çetin DOĞAN’ ın “eski tecrübelerden istifade” edilmesi hususlarını belirttiği görülmektedir.

Dosyada mevcut HasasKontrol.doc ve ankara kol.doc isimli belgeler incelendiğinde sanıklar Mehmet Cem OKYAY ve Ali GÖZNEK’ in SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Daire Başkanının tevkifi işlemlerinde birlikte görevlendirildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca sanık Önder ÇELEBİ’ nin de benzer çalışmalar içerisinde yer aldığı görülmüştür. DHO-YASSIADA.doc isimli belge incelendiğinde sanığın Yassıada’nın kullanıma açılarak, gözetim altında tutulacak şahıslara yapılacak işlemler konusunda Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve Deniz Lisesi Komutanlığı ile gerekli koordineyi kurduğu, bu kapsamda Yassıada’da icra edilecek faaliyetlerde belirtilen birimlerde görevli müzahir olarak adlandırılan personel ve öğrencileri tespit ettiği, bu maksatla öğrencilerin olduğu listeler hazırladığı görülmüştür. Dosyada mevcut kom.doc isimli belge incelendiğinde ise sanık Abdullah Can ERENOĞLU’ nun SUGA Harekat Planı eylem safhalarında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı tarafından reaksiyon gösterilmemesi ya da siyasi baskıları ön almak maksadıyla hazırlık, harekat ortamının şekillendirilmesi ve eylem safhası ile ilgili bir kısım eylem planlarını içerir yazıyı hazırladığı,

Dosyada mevcut 1.Toplantı.doc ve eki olan Ç.Grubu Görevlendirme Listesi.doc ile çalışma.doc ve eki olan çalışmaliste.doc isimli belgeler incelendiğinde sanıklar Enver AKSOY ve Mehmet Cem OKYAY’ ın SUGA Harekat Planının eylem safhası ve öncesinde gerekli operasyonel faaliyetlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan çalışma grubunda yer aldığı, Enver AKSOY’ un Dış Tehdit, Cem OKYAY’ ın İç Tehdit alanında görevlendirildiği görülmüştür. sanık Mehmet Cem OKYAY’ ın görevlendirme ile parelel “İç tehdidin yönlendirilmesi maksadıyla Özellikle İstanbul ili ve Adalar Bölgesinde yaşayan gayri Müslimlere yönelik olarak provakatif eylemler planlanması, Atatürkçü ve laik vatandaşlarımızın gerici hareketin karşısında, en az onun kadar örgütlü ve alternatif sunabilecek şekilde örgütlendirilerek toplantı ve mitingler düzenlenmesi, böylece halkın bilinç düzeyinin artırılması ve halkın iç tehdit kapsamındaki hassasiyetinin artırılması, İrticai grupların yoğun bulunduğu bölgelerde, çağdaş olmayan bir kılık kıyafet taşıma ve radikal eylemler düzenlenerek halkta irtica karşıtı algı oluşturulması” şeklinde Suga Harekat Planı kapsamında tekliflerde bulunduğu okyay123.doc isimli belgeden anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut AKPİZLEME. doc ve bu yazının eki olan ÇALIŞMALAR.doc isimli belgeler incelendiğinde sanık Enver AKSOY’ un da aralarında bulunduğu bir kısım subay rütbesinde Deniz Kuvvetleri personelinin Ak Parti hükümeti aleyhine bir takım çalışmalar yapmak üzere görevlendirildiği, belgelerin oluşturulma tarihlerinin 2004 yılı olduğu görülmüştür.

Dosyada mevcut Suga Harekat Planı kapsamında hazırlanan “görevlendirilebilecek liste.doc”, “DHO-YASSIADA.doc” isimli belgeler incelendiğinde “Önder ÇELEBİ” kullanıcı adıyla 2002-2003 yıllarında oluşturulduğu, benzer şekilde Ergenekon soruşturmaları kapsamında sanık olarak yargılanan Ercan KİREÇTEPE den elde edilen “TS TAKDIM 5.doc” ve “DOGU EGE ADALARI BATI PLAJLARI TAKDIM METNI.doc” isimli belgelerin de aynı kullanıcı adıyla 2001-2003 yılında oluşturulduğu, şirket bilgilerinin “Gnkur.Hrk.Bşk.lığı” ve “DHA” olduğu, ayrıca Ergenekon soruşturmaları neticesinde sanık olarak yargılanan M.Nuri ALACALI’ dan elde edilen 2007 tarihli “39 - FOTEX Tabordu.doc” isimli belgenin de aynı kullanıcı tarafından oluşturulduğu, şirket bilgisinin HARPFİLOKOM olduğu görülmüştür. Bu bilgilerden hareketle sanık Önder ÇELEBİ’ nin belgeleri kendisinin bizzat hazırladığı kanaatine varılmıştır. Sanık Önder ÇELEBİ 14.09.2011 tarihli soruşturma ifadesinde Ercan KİREÇTEPE' den ele geçen belgelerin Deniz Harp Akademisinde sunduğu kendisine ait ödev olduğunu, iyi ve güzel bir ödev olduğu için alınmış ve faydalanılmıştır diyerek belgenin kendisine ait olduğunu doğruladığı, bu şekilde dosya kapsamında ele geçen belgelerdeki kullanıcı adı ile Ercan KİREÇTEPE' den ele geçen belgenin kullanıcı adının aynı olması belgelerin sanık Önder ÇELEBİ tarafından hazırlandığını göstermektedir.

Dosyada mevcut “Görevlendirme” isimli belge içerisinde “Alevi Dernek ve Vakıflar” “Aşırı Sol Gruplar” “Dini Gruplar, Cemaatler” “Doğu-Güney Doğu Faaliyetleri” “Sivil Toplum Kuruluşları” “Medya” “Siyasi Partiler” olmak üzere belirtilen gruplardan sorumlu kişi/kişiler ile yapılacak faaliyetlerin anlatıldığı görülmüştür. Bu belgeler incelendiğinde sanık Levent Kerim UÇA’ nın Medya ve Siyasi Partiler kapsamında görevlendirildiği, görevlendirme doğrultusunda yapacağı faaliyetlerin de açıklandığı buna göre, sanığın “internet siteleri kurma ve kullanma” hususunda görevlendirildiği görülmüştür.

Dosyada mevcut “YAPILANMA” isimli bir klasör içerisinde yer alan ve Donanma Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde illegal bir şekilde hiyerarşik olarak “Bölge Başkanlığı, Gruplar Amirliği, Daire Grup Amirliği, Daire Liderliği, Köprü Elemanları” olarak yapılanan grup içerisinde sanık A. Can ERENOĞLU’ nun “İstanbul Bölge Başkanı”, sanık Önder ÇELEBİ’ nin “Gölcük Bölge Sorumlusu ve Daire Grup Amiri”, sanık Enver AKSOY’ un “Bölge Sorumlusu” olarak görevlendirildiği, ayrıca aynı belgelerde KD.ÜTĞM.A.K’ ın isminin karşısında “TAM BİR DAVA ADAMIDIR. YENİ YAPILANMA ADINA ÇOK GAYRET ETMEKTEDİR.” şeklinde notun olduğu ve devamında “AYKAR TEKİN'E SÖYLEYİN ENVER AKSOY'LA GÖRÜŞÜP FAAL BİR YERE VERSİNLER.” yazılı olduğu görülmüştür. Belgelerde Aykar TEKİN’ in de sanık Enver AKSOY’ un bölge sorumlusu olduğu birimde köprü eleman olarak görevlendirildiği görülmüştür.

Sanık Abdullah Can ERENOĞLU yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;”Hukuki anlamda kanıt teşkil edebilecek hiçbir maddi gerçeği ve fiziki veriyi içermeyen, aksine iftira niteliğindeki dijital verilere dayanan ve adil yargılanma ilkesine aykırı olarak SANIKlerin lehine herhangi bir hususun yer almadığı iddianame, ek klasörler ve polis tespit tutanaklarında üzerime atılı suçlamaları tamamı ile kesinlikle ve şiddetle reddediyorum. İddianamede belirtilen sözde plan, bilgi notu ve ekleri, buna benzer sahte dijital veriler, senaryolar, katılmadığım 05-07 Mart 2003 tarihlerinde icra edilen seminer ile ilgili hiçbir ilgim ve basında çıkıncaya kadar bilgim de olmamıştır. Bunların içeriğine ve düzenlenmesine hiçbir şekilde katılmadım. Bu konularla ilgili olarak hiç kimse ile bir araya gelmedim, hiç kimseden emir almadım, hiç kimseye emir vermedim, hiç kimseyi görevlendirmedim. İstihbarat çalışması, yazışma ve hazırlık yapmadım. Herhangi bir çalışma grubu içinde de yer almadım. Demokrasi ve hukuk düzeni dışına asla çıkmadım."

Sanık Enver Aksoy yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Tarafıma yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğimi belirtmek istiyorum. Benim ismimin bu dosyalara kim tarafından ve ne sebeple konduğunu bilmiyorum. Suçlamaların dayanağı olan CD’ler içerisindeki imzasız dosyaları ve listeleri avukatım bana gösterene kadar ne gördüm ne de duydum.Askeri darbelere karşı olduğumu ve askeri darbelerin zaman içerisinde en çok Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verdiğinin bilincinde olarak Anayasaya ve demokrasi ilkelerine sonuna kadar bağlı olduğumu belirtmek isterim.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Levent Kerim UÇA yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“İddianamede şahsımla ilgili olarak belirtilen hususların hepsini şiddetle reddediyorum. İddialara esas teşkil eden bu dijital kayıtların hiçbirinin oluşturulmasına katkım olmamış, adım dijital kayıtlarda rızam, onayım ve bilgim dışında kullanılmıştır.1. Ordu Komutanlığı seminerine katılmadığım gibi seminer kapsamında yaptığım hiçbir hazırlık, takdim vesaire de yoktur. Hatta söz konusu seminer hakkında o dönemde bilgim dahi bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde sözde suga harekat planı kapsamında doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir çalışma grubunda yer almadım. Hiçbir çalışma veya hazırlık içinde olmadım. Hiçbir toplantıya katılmadım. Kimseye bu konu ile ilgili bir emir vermedim ve almadım. Hatta sözde suga harekat planı isimli bir planın varlığından hayatımda ilk defa soruşturma aşamasında haberdar oldum.Beraatimi Yüce Mahkemenizden talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Mehmet Cem OKYAY yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Atılı suçlamaları reddediyorum. Suçlamaların esas aldığı dijital verilerin üst verilerine bağlı olarak kurulan illiyet bağı teorisinin dün çöktüğünü düşünüyorum. Yalan yeteri kadar tekrarlandığında gerçek olamaz. Yarın bu dijital verilerin bir sahtekarlık eseri olduğu başka metotlar ile de ispatlanacaktır. Ben çok müsterihim. Çünkü onuruma sürülmeye çalışılan bu lekenin doğru olmadığı zaten dün de gösterildi. Ben sadece bunu sizinde fark etmenizi bekliyorum. Bu noktadan sonra hapiste geçirdiğim her saniyenin vebalinin sizin vicdanınız üzerine olacağını ifade ediyor, Sayın Heyetin en kısa zamanda bu haksızlığa son vereceğine gönülden inandığımı ifade etmek istiyorum. Tahliyemi, beraatimi talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Murat ÖZENALP yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“Bugün burada gerçek olmadıkları yüzlerce kez ispatlanmış, zaman ve mekan çelişkileriyle dolu rüyamda dahi göremeyeceğim dijitallere dayanarak suçlanmamı ve evrensel hukuk kurallarının aksine suçsuz olduğumu kanıtlamamın beklenmesini kara mizahtan başka bir ifade ile tanımlayamıyorum.İddianame, ek klasörler ve polis tespit tutanaklarında tarafıma atılı suçlamaların tamamı gerçek dışıdır.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Murat Saka yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianamede EGAYDAAK’lara istinaden yürütülecek faaliyetler çalışma grubunda görevlendirildiğim ve bu gördüğünüz dijital belgelerin hazırlanması aşamasında da yer aldığım iddia edilmekte. Bu görevlendirmeye ilişkin hiç kimseden bir emir almadım, tebligat almadım, hiçbir yere imza atmadım görevi kabul ettim şeklinde. Bunlar tamamen hayal ürünüdür. Söz konusu çalışma grubunda yer almadım. Grubun iddia edilen amacına yönelik herhangi bir faaliyetim olmadı. Bu dönemde istihbarat, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tatbikat subayı olarak çalışmaktaydım ve amirim, amirimin bilgisi dışında herhangi bir faaliyette bulunmam zaten söz konusu olamazdı.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Önder Çelebi yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;“İddianamede belirtilen ve tarafıma yöneltilen bütün iddialar ve suçlamalar asılsızdır. Tamamını reddediyor ve kabul etmiyorum.İddianamede bir kısım dijitallerde yer alan listelerde ismimin geçtiği ve bir kısım dijitalleri hazırladığım iddia edilmektedir. Bahse konu dijitallerden Savcılık sorgusuna kadar haberim ve bilgim olmamış, bu listeler veya görevlendirmeler herhangi bir kişi tarafından şahsıma yazılı ve sözlü olarak tebliğ edilmemiş, hazırladığım iddia edilen dijitaller ile ilgili tarafıma bir görev verilmemiştir.Beraatime karar verilmesini arz ve talep ederim.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Abdullah Can Erenoğlu, Murat Saka, Murat Özenalp, Önder Çelebi, Levent Kerim Uça, Enver Aksoy ve Mehmet Cem Okyay üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.


Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin