Esas no: 2010/283 29. 03. 2012 esas hakkinda mütalaa


-284-) sanıklar ALPAY ÇAKARCAN, HAKAN ILICAYüklə 4,82 Mb.
səhifə74/83
tarix18.01.2018
ölçüsü4,82 Mb.
#39053
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   83

283-284-) sanıklar ALPAY ÇAKARCAN, HAKAN ILICA

Sanık Hakan Ilıca suç tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığında Astsubay olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut EK-A.doc isimli “SUGA HAREKÂT PLANINA EK-A (GÖREV BÖLÜMÜ) ZAMAN DİLİMİ: B” başlıklı belge incelendiğinde Suga Kuvvetleri olarak isimlendirilen yapılanmanın hazırlık safhasından itibaren Gölcük Birlik Komutanlığı, Ankara Birlik Komutanlığı, İzmir Birlik Komutanlığı ve İstanbul Birlik Komutanlığı olarak yapılandırıldığı sanık Alpay ÇAKARCAN’ ın bu birliklerde Gölcük bölge koordinatörü olarak görevlendirildiği,

Dosyada mevcut Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarıve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanık Alpay ÇAKARCAN’ ın, EK-G isimli GÖLCÜK BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE AST. SB. LİSTESİ başlıklı belgede ise sanık Hakan ILICA’ nı isminin bulunduğu ve görevlendirildiği,

“Amiral Listesi 1” isimli genel olarak Suga Harekat Planına destek veren kişilerin terfiinin öngörüldüğü, Deniz Kuvvetlerinde görevli amiral ve amiral olması muhtemel (yarbay, albay vs) kişilere ait isimler ve 2000-2014 yılları arasında gelecekleri rütbelere ilişkin bilgilerin düzenlendiği belgede Alpay ÇAKARCAN’ ın başarılı personel olarak belirtildiği, isminin kırmızı ile renklendirildiği ve Tuğamiral olmasının öngörüldüğü,

Dosyada mevcut KritikPer.EK.doc isimli belge incelendiğinde Alpay ÇAKARCAN’ ın planların yapıldığı dönem TCG Salihreis gemisinde çalışan subay ve astsubay rütbesinde deniz kuvvetleri personeli ile ilgili olarak kritik görevlerde çalıştığından bahisle erteleme teklif yazısı hazırladığı, sanık Hakan ILICA’ nın da bu kişiler arasında olduğu, sanık ile ilgili “TCG SALİHREİS makine bölümünde hizmette devamlılığın sağlanması, kıdemsiz astsubayların harbe hazırlık seviyelerinin artırılmasında yetiştirilmesi ve gemi personelinin (özellikle ÜTĞM.-TĞM.) özel hayatlarında yakından takip/kontrol edilmesi maksadıyla görevinde devamının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde açıklamaların olduğu, belgenin dijital özelliklerinde sanık Alpay ÇAKARCAN’ ın isminin bulunduğu görülmüştür. sanıkların yer aldığı çalışmaların Suga Harekat Planı içerisinde ifadesi bulunan “Hazırlık safhasında; Personelin terfi ve atamaları arzu edilen şekilde gerçekleştirilecek” ve “Gölcük bölgesindeki personelin atamalarının belirlenen şekilde yapılması maksadıyla kritik personel ve problemli personel bildirimlerini yapacak” ibareler çerçevesinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut Ang.Kural_ÇalışmaGrubu.docveAng.Kural_ÇalışmaGrubu_

SON RAPOR.doc isimli belgeler incelendiğinde sanık Alpay ÇAKARCAN’ ın Suga Harekat Planı kapsamında Ege denizinde Yunanistan’la meydana gelen gerginliklerde Deniz Kuvvetlerinin vereceği tepkiyi düzenleyen Angajman kuralları ile ilgili çalışma yapmak üzere görevlendirildiği, buna ilişkin çalışma yaptığı görülmüştür.

Sanık Alpay Şakarcan yargılama aşamasındaki savunmasında özetle;”İddianame kapsamında üzerime atılı hiçbir suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Soruşturma kapsamında savcılık ve sorgu hakimliği aşamalarında daha önce verdiğim ifadelerim geçerlidir. Hakkımdaki suçlamalara esas oluşturduğu iddia edilen verilerin, tekrar söylüyorum tamamı dijital ve sahtedir.Aleyhimde objektif hukukun reddedemeyeceği somut hiçbir delil olmadan, dayanaksız gerekçelerle haksız yere hemen hemen 7 aydır tutuklu kalarak Deniz Kuvvetlerindeki kariyerim sona erdirildiği gibi en temel Anayasal hakkım olan özgürlüğüm elimden alınmış ve en önemlisi tekrar söylüyorum.Hiçbir maddi delil içermeyen, benim ile hiçbir surette illiyet bağı olmayan bu atılı suçlamaların tümünü bir kez daha reddediyor, bihakkın tahliyemi ve nihayetinde beratimi talep ediyorum."şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Hakan Ilıca yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianameye esas seminere katılmadım. Sözde suga harekat planını hiç görmedim ve duymadım. Konu ile ilgili herhangi bir liste hazırlanmasından bilgim yoktur. İsmimi de hiçbir listeye yazdırmadım. Şahsımla hiçbir illiyet bağı olmayan ve benim hakimiyetimin altındaki herhangi bir yerden temin edilmemiş her 2 dijital liste hakkında tarafıma hiçbir görevlendirme ve tebliğ olmadığı gibi kabul ettiğime dair söz veya imzalı bir belgede mevcut değildir.Ben iddia edilen suçu işlemedim. Deniz Harp Okulunda ettiğim yeminime ve içinde benim için kutsal olan değerlere hayatım boyunca bağlı kaldım ve bundan sonrada kalacağım. Arz ve izah eteğim sebeplerle şahsıma isnat edilen suç kanuni vasıfları itibari ile oluşmadığından beraatime karar verilmesini Yüksek Makamınızdan arz ve talep ederim.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Alpay ÇAKARCAN ve Hakan Ilıca üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.

285-) sanık ARMAĞAN AKSAKAL

Dosyada mevcut, Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-İ isimli İZMİR VE MARMARİS BÖLGELERİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin yer aldığı, ayrıca dosyada mevcut AKSAZ GEMİ.xls isimli belge incelendiğinde EK-İ isimli belge ile aynı içerikte olduğu, dolayısıyla belgenin son halini almadan önceki tablo şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.

Dosyada mevcut HassasKontrol.doc ve Kontrol-İzmir,Aksaz.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, görevlendirildiğine dair muhtıra imzalattırıldığı, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Çıkarma Gemileri Komutanının tevkifi işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“Şahsıma yönlendirilen suçlamakları kesinlikle kabul etmiyorum. Balyoz güvenlik harekat planı kapsamında oluşturulduğu iddia edilen müzahir personel listelerinin hazırlanmasından haberim ve bilgim yoktur. Bu listelerde neden ve hangi ölçütlere göre yer aldığımı bilmiyorum. Listeleri hazırladığı iddia edilen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Suga harekat planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici, sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla yapıldığı iddia edilen görevlendirmeden de haberim ve bilgim yoktur. Aynı şekilde bu görevlendirme listelerini hazırladığı ve benimle birlikte görev alacağı iddia edilen şahısların hiçbirini tanımıyorum.Yargılama sonrasında beraatime karar verilmesini talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Armağan Aksakal üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

286-) sanık AŞKIN ÖZTÜRK

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-F isimli İSTANBUL BÖLGESİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin yer aldığı, ayrıca dosyada mevcut istanbul.doc ve istanbul EKİ.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın da aralarında bulunduğu EK-F isimli belge ile aynı içerikte olduğu, belgede listenin Kasımpaşa, Tuzla, Umuryeri, A.Kavağı, Beykoz, Y.Levent, Pendik ve Sarıyer koordinatör personeli ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlandığı belirtilmiş olup, buradan hareketle listenin hazırlanma süreci ile ilgili bilgiler elde edilmiştir.

Dosyada mevcut güven.doc ve EK_tefrik.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, kendisine MP-5 makineli tabanca teslim edildiği, görevlendirildiğine dair muhtıra imzalattırıldığı, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Kuzey Deniz Saha Komutanının tutukluluk işlemlerinde görevlendirildiği,

Dosyada mevcut “YAPILANMA” isimli bir klasör içerisinde yer alan ve Donanma Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde illegal bir şekilde hiyerarşik olarak “Bölge Başkanlığı, Gruplar Amirliği, Daire Grup Amirliği, Daire Liderliği, Köprü Elemanları” olarak yapılanan grup içerisinde sanığın sanık Ali TÜRKŞEN’ e bağlı “Daire Grup Amiri” olarak görevlendirildiği, hakkında belgede eşi ile ilgili “Bizden” notu yazılı olduğu, değerlendirme kısmında ise “Harp prensiplerinden olan baskın unsurunu kullanmaya yatkındır. Özel operasyonel görevler verilebilir. Titiz çalışmalar yapar. İkili ilşkileri zayıftır. Birçok işini ütğm.Serdinç BULUT'la yapması bir zaafiyettir.” şeklinde ibarelerin bulunduğu görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında;“Hakkımdaki tüm iddiaları şiddetle reddediyorum. Egemenlik alanım dışında, 3. bir kişiden elde edilen, hukuki delil niteliği taşımayan, sanal verilere dayanmayan ve hiçbir maddi delil ve unsur ile desteklenmeyen hakkımdaki tüm iddiaları kabul etmiyor, hepsini şiddetle reddediyorum. 5–7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu Komutanlığında icra edilen seminere de katılmadım. Suçlamalarla ilgili olarak ilgim, bilgim, görgüm ve iradem yoktur. Kimseden emir almadım, kimseye emir vermedim. Hiçbir kişi veya grup tarafından bana herhangi bir şey tebliğ edilmedi, ben herhangi bir şey tebellüğ etmedim.Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Aşkın Öztürk üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.287-) sanık AŞKIN ÜREDİ

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-İ isimli İZMİR VE MARMARİS BÖLGELERİ MÜZAHİR SB. VE ASTSB. LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin yer aldığı, ayrıca dosyada mevcut AKSAZ GEMİ.xls isimli belge incelendiğinde EK-İ isimli belge ile aynı içerikte olduğu, dolayısıyla belgenin son halini almadan önceki tablo şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.

Dosyada mevcut HassasKontrol.doc ve Kontrol-İzmir,Aksaz.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanlar olarak belirtilen İzmir bölgesi için tevkifi öngörülen 6 amiral ile ilgili her birinin tutukluluk işlemlerinde görevlendirmek üzere iki personel belirlediği, kendilerine muhtıra imzalattığı, dönem itibarıyla Marmaris te bulunan komutanların tevkifi ile ilgili hazırlanan belgeler (AKSAZ.doc ve AKSAZ1.doc) üzerinde sanığın işlem yaptığı, buradan hareketle diğer bölgelerde hazırlanan listelerin sanığa ulaştırıldığı ve en son sanık tarafından yukarıda izah edilen belgenin oluşturulduğu ve personelin belirlendiği,

Sanığın Ege de bulunan ada ve adacıklar ile ilgili yapılacak eylem planlarını organize ve icra etmek üzere çalışma grubu oluşturduğu, bu amaçla çalışma gruplarını iletmek üzere hazırlanan üst yazı niteliğindeki belgenin dijital özelliklerinde isminin geçtiği görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle ;"Ben iddia edildiği şekilde kanunlara aykırı bir emir almadım ve yine kanunlara aykırı hiçbir faaliyette bulunmadım. Benim yazdığım ve gördüğüm iddia edilen dijital verilerin hiçbirisinde imzam, parafım veya benim hazırladığıma dair fiziki bir unsur bulunmamaktadır. Hiçbirisi bana ait bir bilgisayarda tespit edilmemiş, benim kullandığım bir mekanda da bulunmamıştır. Bu dijital verilerin altına herkesin ismi rahatlıkla yazılabilir. Bu listelerin altında benim adımın yazması listeleri benim hazırladığım anlamını taşımaz ve delil olarak kabul edilemez. İddianamede belirtilen dijital verilerin hiçbirisini ben hazırlamadım. Yine iddianamede belirtildiği şekilde ben 1. Ordu Komutanlığında yapıldığı iddia edilen hiçbir toplantı veya seminere iştirak etmedim.Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Aşkın Üredi üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.288-) sanık AYDIN SEZENOĞLU

Sanığın suç tarihinde Deniz Harp Akademisinde Öğrenci olduğu,

Dosyada mevcut, Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,

Dosyada mevcut güven.doc ve EK_tefrik.doc isimli belgeler incelendiğinde sanığın SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, kendisine MP-5 makineli tabanca tahsis edildiği ve görevlendirildiğine dair muhtıra imzalattırıldığı, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Deniz Harp Akademisi Komutanının tutukluluk işlemlerinde görevlendirildiği,

Dosyada mevcut Hrp.Ak. Plan Çalışma Grubu.doc isimli belge incelendiğinde sanığın da aralarında bulunduğu Harp Akademileri Komutanlığında görevli 8 subay rütbesinde deniz kuvvetleri personelinin SUGA Harekat Planı hazırlık faaliyetleri çalışma grubunda görevlendirildiği, yine DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise isimleri belirtilen 8 personelin 1. Ordu Komutanlığı ile koordineli olarak görevlendirildiğinin belirtildiği, EK-DHA Görevlendirme.doc isimli belgede ise belirlenen personelin görevlerinin yazılı olduğu, sanığın “1 nci Ordu K.lığıKarargahı İrtibat Subayı” olarak görevlendirildiği, görevlendirmenin yapıldığı belgenin kullanıcı yollarında sanığın da isminin bulunduğu, sanığın görevlendirme sürecinde de yer aldığı görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;"Tarafıma atılı suçlamaların gerçeği yansıtmadığı açıkça ortadadır. İsmimin yazılı olduğu sahte dijital verilerin bulunduğu 6 Aralık 2010 tarihinden 8 Ağustos 2011 tarihine kadar TCG Yıldırım Firkateyninde gemi komutanlığı görevini deruhte ediyordum. Bu süre içerisinde Birleşik Milletler emrinde Lübnan’a istinaden unifier harekatına, Nato emrinde Libya’ya yönelik icra edilen unified protector harekatlarına iştirak ederek Lübnan ve İtalya liman ziyaretlerinde bulundum.üzerime atılı suçlamalar tamamen bir iftiradır. Benimle illiyet bağı olduğu tespit edilmemiş, iradem dışında hazırlanmış, hukuki olarak delil olma özelliği dahi olmayan sahte dijital veriler içerisinde adım geçtiği için önce tutuklandım, bilahare sanık durumuna getirildim. Hakkımda hiçbir somut delile dayanmayan tüm bu asılsız suçlamaları reddediyorum Tahliyemi, müteakiben de beraatimi talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Aydın Sezenoğlu üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

289-) sanık AYKAR TEKİN

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,

Dosyada mevcut HassasKontrol.doc, Kontrol-İzmir,Aksaz.doc, AKSAZ.doc ve AKSAZ1.doc isimli belgeler incelendiğinde SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, kendisine yemin ettirildiği, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Güney Görev Grup Komutanının tutukluluk işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede sanığın dosyada mevcut ekim raporu.doc isimli belgeden anlaşıldığı üzere tevkifi ile görevlendirildiği komutanın mesai saatleri ve sonrasında faaliyetlerini takip ettiği,

Dosyada mevcut “YAPILANMA” isimli bir klasör içerisinde yer alan ve Donanma Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde illegal bir şekilde hiyerarşik olarak “Bölge Başkanlığı, Gruplar Amirliği, Daire Grup Amirliği, Daire Liderliği, Köprü Elemanları” olarak yapılanan grup içerisinde sanığın “Gölcük Bölgesi Daire Grup Amiri, Köprü Eleman” olarak görevlendirildiği, bu belgelerde ayrıca “tğm. b.ç -2007 - Aykar Tekin'e(kur. bnb.) selamımı ilet ufuk ile burak'ı aynı gruba yerleştirsin.” “kd. ütğm. a.k.- 2004 - tam bir dava adamıdır. Yeni yapılanma adına çok gayret etmektedir. Aykar Tekin'e söyleyin Enver Aksoy'la görüşüp faal bir yere versinler.” ,“astsb. h.i.s- 2001 - verilen görevleri askatmadan yapar. Aykar Tekin'e teslim edilsin.” şeklinde notların olduğu görülmüştür. Belgelerde ismi geçen Enver AKSOY’ un, sanık Aykar TEKİN’ in köprü personel olduğu birimde bölge sorumlusu olduğu görülmüştür.

Sanık yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“Hükümeti cebren devirmek ve engellemekle ilgili herhangi bir faaliyet içerisinde yer almadım. 05-08 Mart 2003’te yapıldığı iddia edilen seminere iştirak etmedim. Sözde darbe hazırlığı ve darbe yapılacağı iddia edilen 2002 yazından 2003 yazına kadar olan dönem içerisinde görev yaptığım geminin yoğun seyir eğitim faaliyetleri olduğu, ayrıca benim Nisan 2003-Temmuz 2003 periyodunda Newport Radioland ABD’de uluslararası su üstü harbi subaylığı kursuna iştirak ediyor olmam sebebiyle yurtdışında bulunuşum böyle bir sözde faaliyete iştirak etmemi imkansız kılmaktadır. Üzerime atılı suçlamaların kaynağını oluşturan üretilmiş manipülatif dijital verilerle şahsımı ilişkilendirebilecek tüm iddiaları ve suçlamaları reddediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Aykar Tekin üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.290-) sanık BERKER EMRE TOK

Sanığın suç tarihinde TCG Trakya Firkateyn'i Harekat Subayı olarak görevli olduğu,

Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanığın isminin geçtiği,

Dosyada mevcut HassasKontrol.doc, Kontrol-İzmir,Aksaz.doc, AKSAZ.doc ve AKSAZ1.doc isimli belgeler incelendiğinde SUGA Harekat Planının icrasında reaksiyonların gösterilmesine engel olan komutanlar olarak belirtilen dönem itibarıyla amiral seviyesinde görev yapan komutanların geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren tebligatın yapılması amacıyla görevlendirildiği, kendisine yemin ettirildiği, bu çerçevede ismi hassas personel listesinde eksi olarak işaretlenmiş dönemin Güney Görev Grup Komutanının tutukluluk işlemlerinde görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede sanığın dosyada mevcut kasım raporu.doc isimli belgeden anlaşıldığı üzere tevkifi ile görevlendirildiği komutanın mesai saatleri ve sonrasında faaliyetlerini takip ettiği, belirtilen komutanın Ramazan aynının ilk günlerinde Aksaz Üs Radyosundan Kur’an’ dan bölümler okutması ile ilgili yaşanan bir olayı kayıt altına aldığı, belgenin oluşturan kısmında isminin bulunduğu tespit edilmiştir.

Sanık yargılama aşamasındaki savunmasında özetle ;“İddialar soyut, mağdur yok. 9 yıl önce bir sayısal dosya oluşturduğum iddiasından Hükümeti cebren devirmem ve engellemem kastı aranıyor. Somut, size buna karşılık Heyetinizin dikkatine 5 ana başlık altında toplam 26 adet somut delil sunuyorum. Hukuki bir süreç içinde ilk kez bulunmama rağmen ortalama bir insan zekasına sahip olduğuma inanıyorum. Ama burada bulunma sebebimi anlayabilmiş değilim. Ortada İddia Makamının sunmaktan imtina ettiği şüphe götürmeyen somut deliller var. Sayın Heyet, bu şartlar altında tutukluluğum ile ilgili tüm gerekçelerin sunduğum deliller ile birlikte yeniden değerlendirilerek mağduriyetimin sonlandırılması ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Berker Emre Tok üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş ise de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldığı ve üzerine atılı bulunan suçu işlediği kanaatine varılmıştır.291-292-) sanıklar BAHADIR MUSTAFA KAYALI ve OSMAN FEVZİ GÜNEŞ

Sanık Bahadır Mustafa Kayalı suç tarihinde İstanbul Hücumbot Filo Komutanı olarak görevli olduğu,

Dosyada mevcut, Suga Harekat Planına bağlı olarak Sıkıyönetim öncesi yapılan planlamalar ve hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve görevlerini belirtir Bilgi Notu isimli belgenin eklerinden EK-D isimli ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ başlıklı belgede sanık Bahadır Mustafa KAYALI' nın isminin geçtiği,

Dosyada mevcut JAN.AdalaraPer.Transferi.doc isimli belge incelendiğinde Suga Harekat Planı çerçevesinde hassas olarak nitelendirilen (bürokrat, yerel yönetici, medya mensubu vs.) kişilerin Jandarma unsurları tarafından yapılacak gözaltı/tutukluluk işlemleri için Yassı Ada ve İmralı Adaya sevki ile ilgili olarak sanıklar Bahadır Mustafa Kayalı ve Osman Fevzi Güneş'in çalışmalar yaptıkları, bu çerçevede belirtilen adalarda ön keşif yapılması için mesaj emri hazırladıkları, bu belgenin altında sanıkların isimlerinin bulunduğu ve belgenin dijital yollarında da sanık Bahadır Mustafa KAYALI'nın kullanıcı isminin bulunduğu görülmüştür.

Sanık Bahadır Mustafa KAYALI yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle ;“İddianamede belirtilen suçlamaya konu tamamı sahte dijital verilerin hazırlanmasında görev almadım. Hiçbir üstümden yasa dışı bir emir almadım, hiçbir astıma yasa dışı bir emir vermedim. Hiçbir yasadışı yapılanmanın içinde olmadım, bu nedenle suçlamayı kabul etmiyorum. Hiçbir maddi delil ile desteklenmeyen dijital kayıtların delil olarak bile kabul edilmemesi gerekirdi. Bütün bunların, bu verilerin sahte olduğu ve benim tarafımdan hazırlanmasının mümkün olmadığı resmi kurumlarca hazırlanmış, tamamı ıslak imzalı belgeyle kanıtlanmıştır.Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.”şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanık Osman Fevzi Güneş yargılama aşamasındaki Savunmasında özetle;“İddianame ile tarafıma yönelik tüm suçlamaları kesinlikle ve şiddetle reddediyorum. Herhangi bir yasadışı yapılanma içinde asla yer almadım ve almamda söz konusu olamaz. İddiaya yönelik ne bir emir aldım, nede verdim. Üst ve astlarımla bu konuda herhangi bir şey konuşmadım. Hiçbir seminer ve toplantıya da katılmadım. Basında yer alıncaya kadar da sözde darbe planı ve çalışmaları hakkında da bir haberim yoktu. Üzerinde adımın yer aldığı düzmece metni de Savcılık sorgusuna kadar bilmiyordum. Suçsuz olduğumu yineliyor ve beraatimi talep ediyorum.“şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Bahadır Mustafa KAYALI ve Osman Fevzi Güneş üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmemiş iseler de;dosyada bulunan tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren iskat veya men etmeye teşebbüs amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşik yapısı dışında,sanık Çetin Doğan liderliğinde kurulmuş yapılanma içerisinde yer aldıkları ve üzerlerine atılı bulunan suçu işledikleri kanaatine varılmıştır.


Yüklə 4,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə