Expo 2016 antalya expo kulesi Mİmari proje yarişma şartnamesiYüklə 83.78 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü83.78 Kb.

EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİMadde 1 - Yarışmayı Düzenleyen Ajansa ilişkin bilgiler

1.1. Adı : EXPO 2016 ANTALYA AJANSI

1.2. Adresi : Aspendos Bulvarı No:153 07300 Muratpaşa/ANTALYA

1.3. Telefon numarası : 0 242 242 39 76

1.4. Faks numarası: : 0 242 311 88 32

1.5. E-posta adresi : expo.info@expo2016antalya.org.tr

1.6. İlgili personel ad/soyad/unvan : Hidayet ERŞAN -Proje ve Yapım İşleri Direktörlüğü/ Mimar

Madde 2- Yarışmanın Adı

2.1. EXPO 2016 Antalya EXPO Kulesi Mimari Proje Yarışması
Madde 3-Yarışmanın Türü ve Şekli

3.1. Yarışmanın şekli, ulusal, serbest ve tek aşamalıdır.
Madde 4. Yarışmanın Amacı

4.1. EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu tarafından EXPO alanındaki simgesel yapılardan olan EXPO Kulesinin yarışmayla yapılmasına karar verilmiştir.

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında uluslararası sergilerle başlayıp günümüze kadar devam eden EXPO’lar ülkeler arasındaki ilişkiye, diyaloğa, barışa katkısı olan, kültür, tarih ve eğitim alanında, ülkelerin daha iyi bir dünya kurmak üzere oluşturdukları projeleri sergileyen, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası gibi dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan organizasyonlardır.

EXPO’lar yapıldıkları kentlerde önemli değişikliklere neden olmuşlar, yapıldıkları ülke ve yerlere kalıcı eserlerin bırakılmasına imkân sağlamışlardır. Crystal Palace (1851; İngiltere/Londra), Eyfel kulesi (1889; Fransa/Paris), Ferris Wheel (1893; ABD/ Chicago), Atomium (1958; Belçika/Brüksel), Vasco De Gama Köprüsü (1998; Portekiz/Lizbon) gibi örnekler EXPO’ların insanlığa bıraktığı miraslardır. EXPO’ların en önemli özelliklerinden biri, temasının evrensel nitelik taşıması olup temel amaçları; teknoloji, yenilikler ve çevre gibi evrensel konulara odaklanarak ülkelerin kültürel miraslarını ve beklentilerini harmonize etmektir.

EXPO 2016 Antalya bir Botanik EXPO’su olup teması “Çiçek ve Çocuk”, sloganı ise “Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya” olarak belirlenmiştir. EXPO 2016 Antalya, 1851 yılından beri düzenlenen EXPO tarihinde Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ilk EXPO olma özelliğini taşımaktadır. EXPO 2016 Antalya barışın, güzelliğin, dostluğun, doğanın simgesi çiçek ile masumiyetin ve gelecek nesillerin simgesi çocuğu bir araya getirerek “Çiçek ve Çocuk” teması ve “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya” sloganı ile tüm dünyayı kucaklayacaktır.

A1 kategorisinde (uzun süreli uluslararası sergi) düzenlenecek EXPO 2016 Antalya, 23 Nisan 2016 tarihinde açılacak ve 6 ay boyunca ziyarete açık kalacaktır. 100 ülke ve 30 uluslararası kuruluşun katılmasının öngörüldüğü EXPO 2016 Antalya’ya, yerli ve yabancı 8 Milyon ziyaret hedeflenmektedir.4.2. Yarışmanın amacı " EXPO Kulesi " konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim, teknoloji ve çevresel duyarlılığa ilişkin değerlerin geliştirilmesi, yenilikçi çözümlerin seçilerek Türkiye ve Antalya İli’nin tanıtımını sağlamanın yanında güzel sanatları teşvik etmek, katkı sağlamak, evrensel ölçekte kentsel ve mimari tasarıma, ilgili mesleklerin gelişmesine ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.
Madde 5 – Yarışmanın Konusu

5.1. EXPO 2016 Antalya sergi alanında daha önce hazırlanmış vaziyet planı üstünde belirlenen alanda tema ve alt temalara uygun bir EXPO Kulesi Projesinin elde edilmesidir.

Madde 6 - Yarışma Alanın Özellikleri

6.1. Antalya İli, Aksu ilçesi Aksu çayı ile Tehnelli deresi arasında kalan Antalya EXPO 2016 sergi alanı içerisinde yer almaktadır. Sergi alanı Antalya – Alanya karayolunun 22. Km’sinde, Antalya havaalanına 8 km uzaklıktadır.

6.2. EXPO 2016 Antalya projesi, çevresel duyarlılığı ön plana çıkaran doğayla barışık bir projedir. EXPO alanında: EXPO tepesi, ormanı, meydanı, gölü, Türkiye’nin ilk tarım ve çevre müzesi, kongre merkezi, teknoloji bahçesi, ülke bahçeleri, yerel firma bahçeleri, sponsor firma bahçeleri, çocuklara yönelik eğitici, öğretici ve eğlendirici alanlar, rekreasyon alanları, amfi tiyatrolar, restoranlar, kafeteryalar, hediyelik eşya satış alanları yer alacaktır.

6.3. EXPO Kulesi, yaklaşık 9.627m2 olan EXPO Meydanı’nın orta noktasında yer alacak şekilde konumlanacaktır. EXPO Meydanı, altında hediyelik ürünler, satış üniteleri, sergi alanı genel tanıtım ve oryantasyon üniteleri ile gerekli servislerin yer aldığı bir mekan olarak düşünülmüştür. Bu nedenle EXPO Kulesinin, EXPO Meydanı ve altındaki çarşı bağlantısını da sağlayacak biçimde yapısal bir bütünlüğü oluşturması gerekmektedir.
Madde 7 - Yer Görme

7.1. Yer görme zorunlu değildir, ancak jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir. Yarışma şartnamesini satın almış olan yarışmacı yeri görmüş sayılacaktır.
Madde 8 - Yarışmaya Katılım Koşulları

8.1. Yarışma ulusal düzeyde olup, yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler. Yarışmaya ekip olarak başvurulması halinde, ekip başının mimar olması zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri Ajansa karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

8.2. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak iştiraklerin her birinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

8.2.1. Meslekten men cezalı olmamak.

8.2.2. Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

8.2.3. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.

8.2.4. Ajansta, Ajans adına hareket etmekle ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

8.2.5. Şartname almış olmak (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir), adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek ve teslim numarası tutanağı almış olmak.

8.3. Yukarda sayılan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar bile projesi yarışmaya katılmamış sayılır.
Madde 9 - Yarışma Dokümanının Görülmesi ve Temini

9.1.Yarışma dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde ve Ajansı’nın resmi web sitesi olan www.expo2016antalya.org.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların bu dokümanı satın almaları zorunludur.

9.1.1.Yarışma dokümanının görülebileceği yerler :Aspendos Bulvarı No:153 07300

Muratpaşa/ANTALYA


Tepe Prime İş Merkezi, A Blok Kat: 2 No: 35

Çankaya/Ankara


9.1.2. Yarışma dokümanının satın alınabileceği yerler: Aspendos Bulvarı No:153 07300

Muratpaşa/ANTALYA


Tepe Prime İş Merkezi, A Blok Kat: 2 No: 35

Çankaya/Ankara9.2.Yarışma şartnamesinin satış bedeli, 50.00 TL (ellitürklirası) olup Ajansın TC. Ziraat Bankası Antalya Ticari Bankacılık Şubesi nezdindeki TR 47 0001 0020 8462 9152 8150 01 IBAN nolu hesabına en geç 21.04.2014 Pazartesi saat 17.00’ye kadar isim belirtilerek yatırılması ve makbuz ile EXPO 2016 ANTALYA Ajansı’nın Antalya Ofisi veya Ankara Ofisinden Şartname ve sıra numarası alınması zorunludur.
Madde 10- İhtiyaç Programı

10.1. Kule tasarımı EXPO temasını ve kentsel odak/simge olma amacını, beraberce, güncel mimari tasarım araştırmaları ile kurgulandıracaktır. Her yarışmacı kendi tanımlayacağı, meydan üzerinde taban alanı toplam 500m²’yi aşmayacak şekilde kule tasarımı sistemini oluşturarak bu kurgunun mimari olarak biçim bulmasını sağlayacaktır. Hizmet ve mimari programı, seyir terasları (en fazla toplam 1000m²) düşey hareket sistemleri, (4 adet 16 kişilik asansör ve gerekli diğer merdiven ve rampalar), iklimlendirme ve güvenlik sistemlerinden (güvenlik asansörü, yönetmeliklere uygun yangın merdivenleri ve iklimlendirme hacimleri) oluşacaktır. Ayrıca, ortamın günlük ve mevsimsel değişime göre kullanım ve algılama farklılıklarının yorumlanması beklenmektedir.

10.2. İhtiyaç programının belirlenmesinde değerlendirmeye alınması beklenen kriterler:

10.2.1. Yapıyı aynı anda kullanacak insan sayısının en fazla 250 kişi olması,

10.2.2. EXPO alanı içerisinde en yüksek nokta, yapılar dışında 23.00 metre kotundaki EXPO Tepesi’dir. EXPO Meydanı  13.40 metre kotundadır. Alt kat meydan kotu ise 7.90 metre kotundadır.

Kule, meydan ve meydan altı çarşı alanı ile bağlantılı olacaktır. Ekli projede verilen meydan ve çevresi ile uyum gösterecektir.10.2.3. EXPO Kulesi alandan ve çevreden görülebilen bir yükseklikte olacak ve kule yüksekliği ile alan ve çevreden mutlaka algılanacaktır.

10.2.4.EXPO Kulesi mimari bir öğe olarak biçimsel nitelikleri yansıtacak ve tanıtım için önemli bir görsel etki yaratacaktır.

10.2.5.EXPO Kulesi, farklı kotlarına çıkılarak tüm sergi alanının ve çevrenin engelsiz olarak izlenebilmesine imkân sağlayacaktır. EXPO Kule ve Meydanı ile meydan altındaki çarşı için tüm ulaşımlar engelsiz bir anlayışta düzenlenecektir.

10.2.6.EXPO Kulesinin yüksekliği, Antalya havaalanı kısıtlaması nedeniyle 120 metre kotunu geçemeyecektir.
Madde 11 - Yarışma Takvimi

11.1. Yarışmanın ilanı : 07.04.2014

11.2. Şartname satın alma son tarihi : 21.04.2014

11.3. Son soru sorma tarihi : 28.04.2014

11.4. Cevapların gönderilme tarihi : 05.05.2014

11.5. Proje teslim tarihi : 09.06.2014

11.6. Jüri toplantı tarihi : 20.06.2014

11.7. Yarışma sonucu ilan tarihi : 23.06.2014

11.8. Sergi/Kolokyum tarihi : 25.06.2014

11.9. Ödül töreni tarihi : 25.06.2014

Madde 12 - Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

12.1. Yarışma şartnamesi(eki kimlik formu ) ve sözleşme taslağı


12.2. Antalya hakkında genel bilgi ve tarihçe,

12.3. Antalya kenti haritası,

12.4. Meteorolojik veriler,

12.5. Jeolojik veriler,

12.6. 1/1000 ölçekli EXPO sergi alanı vaziyet planı (dijital ortamda),
12.7. Alanla İlişkili Plan Paftaları ve yarışma alanının kent bütünü ilişkisini gösterir paftalar, (1/5000 – 1/25000)

12.8. EXPO Meydanı 1/200 ölçekli vaziyet planı ve kesit,

12.9. Yarışma alanına ilişkin üç boyutlu görseller.

12.10. İmar planı notları.

Madde 13 - Yarışmacılardan İstenenler

13.1. Vaziyet planı: Vaziyet planı 1/200 ölçekli olarak hazırlanacaktır. Vaziyet planı üzerinde iki adet EXPO meydanı kesiti ve iki adet değişik yönlerden bakılarak çizilecek siluet yer alacaktır. Pafta üzerinde EXPO Kulesinin daha iyi anlatılabileceği üç boyutlu çalışmalar istenmektedir. Bunlardan bir tanesi gece görüntüsü olarak çizilecektir. EXPO Kulesi ile ilgili sözel anlatımlar yine pafta üzerinde açıklanacaktır. Bu anlatımlardan bir tanesi kulenin kullanım senaryosunu açıklayacaktır. Ayrıca, raporda EXPO yorumu giriş meydanı ve kule ile ilgili mimari tasarım kavramlarının tartışılması beklenmektedir.

13.2. Planlar: Bütün planlar 1/100 ölçekte (1/200 tekniğinde) hazırlanacaktır. Planlarda mekânlara işlev verilmiş ise işlevler yazılacak ve ölçüleri verilecektir.

13.3. Yarışmacılar, raportörlerin teknik inceleme (alan hesaplama vb.) yapabilmeleri için yine rumuz belirterek projelerini Cad. dosyası olarak dijital ortamda da teslim edeceklerdir.

13.4. Önerilen yapıya ait statik, mekanik ve elektrik mühendislik raporları hazırlanacaktır. Raporlarda herhangi bir isim veya işaret yer almayacak, bu raporları hazırlayanların kimlik formları danışmanlar bölümünde yer alacaktır.
Madde 14 - Projelerin Çizim ve Sunumu

14.1. Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Çizimler B1 boyutunda paftalarda hazırlanacak ve her paftanın sağ alt köşesinde asım şeması yer alacaktır.


14.2. Yazılı ve çizili öneriler bu şartname doğrultusunda hazırlanacaktır. Yarışmaya katılmak için hazırlanan çizili dokümanlar ( B1:70x100cm X 4 adet) boyutlarında asılabilecek nitelikte, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak (tercihen fotoblok) teslim edilecektir. Panoların sergilenebilmesi için pano sıra ve şeması yarışmacılarca belirlenecektir.

14.3. Projelerde malzemeler ve uygulama detayları yarışmacının istediği ölçek ve teknikte çizilecektir. Bu çizimler ayrı bir teknik pafta (beşinci ve son pafta) olarak da hazırlanabilir.


Madde 15 – Projelere Eklenecek Zarflar

15.1. KİMLİK ZARFI: Yarışmacılar projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya bilgisayar çıktısı olarak “EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” ibaresi yazılmış zarfın içerisine aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri koymaları gerekmektedir.

15.1.1.1. Ekip başı ile diğer ekip üyeleri, mühendisler ve danışmanların ad, soyadı, mezun oldukları okul ve diploma numaraları, üyesi oldukları oda sicil numaraları, adresleri ile yardımcıların ad, soyadı ve adreslerini bildirir, şartname ekinde bulunan standart forma uygun olarak doldurulan, yarışma koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten ve imzalanan Kimlik Formu,

15.1.1.2. İlgili meslek odasınca yarışmanın ilanından sonra düzenlenmiş, yarışmacılara (Sadece ekip başı ve bireysel katılımcılar) ilişkin oda belgeleri,

15.1.2.Yarışmaya katılan proje sahipleri yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, Kimlik Zarfının üzerine “AÇILABİLİR” ibaresini yazmak zorundadırlar. Açılabilir ibaresinin yazılmaması durumunda da projeler kimlik gizli kalacak şekilde sergilenecektir.

15.1.3. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan Kimlik Zarfı derece ve mansiyon kazanmamış olsalar bile jüri tarafından açılır ve bu durum bir tutanakla belirlenir.

15.2. Proje CD Zarfı . Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine“EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI CD ZARFI” yazılacak, zarf içerisinde kişi ,firma belirtilmeden projenin dijital verilerin yer aldığı CD konulacaktır. Bu verilerde de rumuz kullanılacak, herhangi bir isim vb. bulunmayacaktır.

15.3. Teslim Tutanağı Zarfı: Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI TESLİM TUTANAĞI ZARFI” yazılacak zarfın içerisine şartname satın alındığında verilen şartname teslim tutanağı belgesi konulacaktır

15.4.Yazışma Zarfı: Proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI YAZIŞMA ZARFI” yazılacak. Zarf içerisine de yarışmacılar kişi ve firma ismi belirtmeksizin yalnızca yarışmacılara ait adresler konulacaktır.
Madde 16 - Rumuz ve Ambalaj Esasları

16.1. Tüm projeler sahibi bilinmeden sergilenecek ve değerlendirilecektir. Katılımcılar gönderdikleri bütün dokümanda bulunacak bir rumuz belirleyeceklerdir. Bu rumuz ardışık olmayan 3 rakam ve 2 harften oluşacaktır. Rumuz 20mm/60mm beyaz fon üzerinde siyah puntoyla yazılacak ve yollanacak her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ibaresi ve EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği Aspendos Bulvarı No:153 07300 Muratpaşa/ANTALYA adresi yazılacaktır.
Madde 17 - Projenin Teslimi

17. Yarışmaya katılacak projeler 09.06.2014/Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yukarda belirtilen adrese elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo ile de gönderilebilir. Posta ve kargo ile gönderilecek projelerin yukarda belirtilen tarih ve saate kadar Ajans adresine ulaşması şarttır. Postada ve kargodaki gecikme nedeniyle Ajansın yukarda belirtilen adresine ulaşmayan proje yarışmaya katılım hakkını kaybedecektir.
Madde 18 - Yarışma Dışı Bırakılma

18.1. Aşağıda belirtilen durumlardaki projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır.

18.1.1. Yarışma şartnamesinde belirtilen yarışmaya katılma esaslarına uymayan projeler.

18.1.2. Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin kimliğini belli edecek şekilde el yazısı ile yazılmış notlar bu işaretlerden sayılır).

18.1.3. Ambalaj içinde istenen tüm belgelerin eksikliği durumunda (projeler, raporlar, tüm zarflar).

18.1.4. Projenin intihal niteliği taşıması durumunda.

18.1.5. Şartname almamış olanlar ve şartname aldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar.

18.1.6. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce bir başka yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır: Bunun aksi bir durum tespit edilmesi halinde proje yarışma dışı bırakılır.
Madde 19 –  Soru Sorma ve Cevaplamaya İlişkin Esaslar

19.1. Yarışmacılar, sorularını 28.04.2014 günü saat:17:00’ye kadar EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği” ne hitaben expo.info@expo2016antalya.org.tr e-posta adresine ve/veya hidayet.ersan@expo2016antalya.org.tr adresine, ayrıca 0242 311 88 32  no.lu faks numarasına göndereceklerdir. Gönderecekleri belgede şartname satın aldıklarında verilen şartname teslim tutanağı sıra numarasını belirtmeleri gerekmektedir.

19.2. Şartname almış yarışmacılar tarafından yöneltilecek soruların daktilo veya bilgisayar ortamında yazılmış olması gerekmektedir.

19.3. Her soruda, yarışma şartnamesinde ilgili olduğu kısmın madde numarası belirtilecektir.

19.4.Tüm soruların(e-mail,fax aracılığı ile) Ajansa ulaştığına dair onay verilebilmesi için soruların bulunduğu belge üzerinde iletişim adresi (e-mail ve fax) bulunacaktır.

19.5.Teyit alınmayan soru Ajansa ulaşmamış kabul edilir.

19.6. Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar 05.05.2014 tarihine kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek,

19.7. Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.
Madde 20 - Gizlilik

20.1.Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

20.2. Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, raporlar, tüm zarflar, proje ambalajı) kimlikler gizli olacaktır.

20.3. Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

20.4. Jüri final değerlendirmesini yaptıktan sonra, Kimlik (bilgilerinin yer aldığı) Zarf açılacak ve gizlilik ortadan kalkacaktır.

20.5. Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, sergi sırasında yarışmacıların kimlikleri açılacaktır ancak açılabilir ibaresi yazılı olamayan zarflara ait projeler ise kimlik gizli kalacak şekilde sergilenecektir.
Madde 21 - Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri

21.1. Danışman Jüri Üyeleri

 • Dr.Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 • Sebahattin ÖZTÜRK Antalya Valisi

 • Menderes Mehmet Tevfik Türel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

 • Selami GÜLAY EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel

Sekreteri

Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 • Prof. Dr. Jale ERZEN Sanat ve Estetik uzmanı/

…………………………………………………….. ODTÜ Mimarlık Fakültesi

21.2. Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Haluk Ahmet PAMİR Mimar/ATILIM Üniversitesi/

GSTM Fakültesi/

Mimarlık Bölümü • Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR …………………………. Mimar/TOBB-ETÜ /GSTMF

……………………………………………………..Mimarlık Bölümü

 • M. Osman AYDIN Mimar

 • Nejat BAYÜLKE İnşaat Yüksek Mühendisi

 • Halime Özsüt ŞENOL Mimar

21.3. Yedek Jüri Üyeleri

 • Işıl FARUKOĞLU Mimar

 • Dr. Deniz UTKUTUĞ İnşaat Mühendisi

 • Nazmiye ÖZTÜRK Mimar21.4. Raportörler

 • Hidayet ERŞAN Mimar/EXPO 2016 Antalya Ajansı

 • Ebru ER Mimar/Mim. Odası Antalya Şubesi Üye

Madde 22 - Jüri Toplantı Günleri ve Çalışma Yöntemi

22.1. Jüri, değerlendirme çalışmaları için, yarışmanın son teslim tarihini takip eden 15 takvim günü içerisinde toplanarak çalışmalarına aralıksız devam edecek ve yarışmayı sonlandıracaktır. Değerlendirme çalışmalarının bitiminde imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı açan EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliğine en geç 2(iki) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
Madde 23 - Yarışma Sonuçlarının İlanı

23.1. Yarışmanın sonucu EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği tarafından, jüri tutanağı ve raporlarının teslim tarihini takip eden en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Ajansın resmi web sitesinde ve ulusal bir günlük gazetede ilan edilecek ve jüri raporlarının bir örneği bütün yarışmacılara gönderilecektir.
Madde 24 - Sergileme Yeri, Zamanı ve Kolokyum

24.1. Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, jüri tarafından yarışma dışı bırakılan projeler de dâhil olmak üzere bütün projeler imzalı jüri raporlarının bir kopyası ile birlikte 25.06.2014/10.07.2014 tarihleri arasında EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği Binasında sergilenecektir. Sergi ücretsiz ve halka açık bir şekilde yapılacaktır.

24.2. Kolokyum 25.06.2014 tarihinde saat 14.00 de EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği Binasında yapılacaktır.
Madde 25 - Ödüller ve ödeme şekli

25.1. Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir. Ödül , mansiyon kazanan ve satın alınan projeler EXPO 2016 Antalya Ajansı’nın malı olacaktır. Ajans kazanan projelerin sergilenmesi ve yayınlanması haklarına da sahiptir.


25.2. Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller ödenecektir.

Birinci Ödül : 50.000 TL

İkinci Ödül : 40.000 TL

Üçüncü Ödül : 30.000 TL

Mansiyon, (5 adet her birine) : 10.000 TL

Satın alınacak projeler için jüri emrine : 20.000 TL ayrılmıştır.

25.3. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra yarışmacıların bildirecekleri banka hesabına ödenecektir.

25.4. TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’nin 27 inci Maddesi uyarınca, ödül, mansiyon ve satın alma bedelinin %5’i EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından bloke edilerek ilgili meslek odası hesabına aktarılacaktır.
Madde 26 - Projelerin Geri Verilmesi

26.1. Yarışmadan sonra derece alamayan projeler serginin bitiminden sonra 30 takvim günü içerisinde Ajanstan, teslim belgesini ibraz etmek suretiyle, kendileri veya yasal vekilleri tarafından teslim alınabilir. Ajans bu süre içerisinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.
Madde 27 – Uygulama Projeleri ve Kontrollük Hizmetleri

27.1. Ajans, EXPO Kulesi uygulama projeleri ve kontrollük hizmetlerini, Ajans Yönetim Kurulunca uygun görülen proje sahibine, bu şartname ekindeki EXPO 2016 Antalya EXPO Kulesi Mimari Proje ve Kontrollük Hizmetleri Sözleşme Taslağında yer alan esaslar çerçevesinde yaptıracaktır.

27.2. Proje sahibi bu şartname ekindeki sözleşmenin imzalanmasından önce Ajansa sözleşme bedelinin % 6 sı üzerinden hesaplanacak kesin teminat verecektir.

27.2.1.Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.2.1.1.Tedavülde olan Türk Parası.

27.2.1.2.Verildiği gündeki net değeri üzerinden devlet tahvil ve hazine bonoları.

27.2.1. 3.Teminat mektubu vermeye yetkili Türkiye’de yerleşik bankalar ve Devletçe kabul edilen esaslara uygun olarak özel finans kuruluşları tarafından düzenlenecek süresiz teminat mektupları.

27.2.1. 4.Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı bankaların kontr garantileri çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından düzenlenen süresiz teminat mektupları.

27.2.2.Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubunun şartname ekinde yer alan standart forma uygun olması gerekir. Bu örneğe aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.2.3.Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.2.4. Her ne suretle olursa olsun, Ajansça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 28 - Diğer Hususlar

28.1. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname ve ekinde yer alan sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

28.2. Anlaşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri Yetkilidir.

EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI KİMLİK FORMU
RUMUZ - - - - -

Aşağıda imzası olan bizler yarışma şartlarını aynen kabul ediyoruz.


PROJE MÜELLİFLERİ

line 2


İsim Meslek/Unvan Okul Oda Sicil No İmza
line 3


Ekip Başı
line 4line 5line 6line 7
YARDIMCILAR:

line 8


İsim Meslek/Unvan Okul

line 9line 10line 11line 12line 13


DANIŞMANLAR:

line 14


İsim Meslek/Unvan Okul Adres ve Telefon

line 15line 16line 17line 18line 19
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə