##Fakültə: Fizika və texnologiya ##Kafedra: Texnologiya və onun tədrisi metodikası

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.74 Mb.
səhifə8/8
tarix13.12.2018
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

##num= 8// level= 1// sumtest=40 // name= Texnoloji avadanlığın bədii layihələndirilməsi //


1. Bədii layihələndirmə işinin əsasını kim qoymuşdur?

A) Baumqarten

B) Marris

C) Balzakın

D) Eyler

E) Nyuton

2. Bədii layihələndirmə işinin əsasını milliyətcə kim qoymuşdur?

A) ingilis

B) rus

C) azərbaycan

D) fransız

E) alman

3. Muhəndis layihələndirilməsində əsas hansı tələblər nəzərə alınır?

A) yalnız texnoloji tələblər

B) bədii tələblər

C) yalnız konstruktiv tələblər

D) konstruktiv və texnoloji tələblər

E) riyazi tələblər

4. "Süni gozəllik yaratmaq" istiqaməti başqa sözlə necə adlanır?

A) stilizm

B) kosmetizm

C) ekonomizm

D) maketizm

E) eksperimentalizm

5. "Süni gozəllik yaratmaq" istiqaməti başqa sözlə necə adlanır?

A) ekonomizm

B) eksperimentalizm

C) maketizm

D) staylinq

E) kosmetizm

6. Bir məhsulu layihələndirmək ucun əsas neçə prinsipi gozləmək lazımdır?

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 1

7. Sənaye işcilərinin bədii ittifaqı “Verkbund” neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1977

B) 1807

C) 1900

D) 1967

E) 1907

8. Texniki estetikanı nə cür elm adlandırırlar?

A) insanın qayğısına qalmayan elm

B) əsas elm

C) insanın qayğısına qalan elm

D) insan faktoru vacib olmayan elm

E) əsassız elm

9. Dizaynerin əsas mutəxəssis borcudur:

A) istismarçının marağını və istehsalçının imkanını nəzərə almaq

B) istismarçının marağını və istehsalçının imkanını nəzərə almamaq

C) yalnız istismarçının marağını nəzərə almamaq

D) yalnız istehsalçının marağını nəzərə almamaq

E) heç bir marağı nəzərə almamaq

10. Bədii layihələndirmədə giriş etapı nə ilə başlayır?

A) istismar prosesi ilə

B) layihələndirmə ilə

C) texnoloji xəritənin hazırlanması ilə

D) nümunənin hazırlanması ilə

E) təlabatın oyrənilməsi ilə

11. Planlaşdırmanın əsasını nə təşkil edir?

A) proqramlaşdırma

B) layihələndirmə

C) təlabatın oyrənilməsi

D) texnoloji xəritənin hazırlanması

E) istismar prosesi

12. Planlaşdırmadan sonrakı etap hansıdır?

A) təlabatın oyrənilməsi

B) proqnozlaşdırma

C) layihələndirmə

D) texnoloji xəritənin hazırlanması

E) istismar prosesi

13. İstehsal nəyin əsasında başlayır?

A) istismar prosesi əsasında

B) proqnozlaşdırmanınəsasında

C) təlabatın oyrənilməsi əsasında

D) texnoloji xəritənin hazırlanması əsasında

E) layihənin əsasında

14. Butun mərhələlərin həllində bədii konstruksiyaetmənin əsasını hansı işlər təşkil edir?

A) qrafiki işlər

B) hesabat işləri

C) analitik hesabatlar

D) qrafo - analitik işlər

E) texnoloji işlər

15. Texniki dizayn nə vaxt qəbul olunmuşdur?

A) XX əsrin əvvəllərində

B) XIX əsrin 50 - ci illərində

C) XVIII əsrin 20 - ci illərində

D) XIX əsrin

E) XX əsrin 50 - ci illərində

16. Texniki dizayn kim tərəfindən irəli surulmuşdür?

A) Cex Petra Turni

B) Marris

C) Baumqarten

D) Balzakın

E) Eyler

17. Bədii konstruksiyaetmənin beynəlxalq cəmiyyətinin şurası nə vaxt yaradılmışdır?

A) 1857 - ci ildə

B) 1957 - ci ildə

C) 1947 - ci ildə

D) 1937 - ci ildə

E) 1857 - ci ildə

18. Bədii konstruksiyaetmənin əsasını hansı prinsiplər təşkil edir?

A) yalnız utilitar prinsiplər

B) yalnız estetik prinsiplər

C) utilitar və estetik prinsiplər

D) riyazi prinsiplər

E) bədii prinsiplər

19. Utilitar prinsip dedikdə nə başa duşulur?

1 - lazımlı,

2 - rahat istifadəli,

3 - texnoloji və ekonomik məhsul,

4 - gözəllik

5 - cazibədarlıq

A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 4

20. Estetik prinsip dedikdə nə başa duşulur?

1 - lazımlı,

2 - rahat istifadəli,

3 - texnoloji və ekonomik məhsul,

4 - gozəllik,

5 - cazibədarlıq,

6 - secilən obrazlılıq

A) 3, 4, 6

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 1, 2, 5

E) 1, 2, 4

21. Texniki estetikanın əsası harada və nə vaxt qoyulmuşdur?

1 - Almaniya,

2 - Azərbaycan,

3 - Rusiya,

4 - ABŞ,

5 - ötən əsrin 20 - ci illərində,

6 - XVIII əsr,

7 - ötən əsrin 80 - ci illərində

A) 1, 5

B) 2, 6

C) 3, 4

D) 1, 7

E) 2, 5

22. Bədii konstruksiyaetmənin birinci mərhələsində nələr lazımdır?

1 - certyojların hazırlanması,

2 - eskiz layihəsinin rəsmləri,

3 - maketin hazırlanması,

4 - işci modelin hazırlanması,

5 - işci certyojların hazırlanması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 2, 4, 5

23. Hal - hazırda bir məhsulu layihələndirmək ucun hansı prinsipləri gozləmək lazımdır?

1 - bədii layihələndirmə,

2 - texnikanın son nailiyyətlərini nəzərə almaq,

3 - estetik görünüşü daha gözəl etmək,

4 - ümumi layihələndirilmə,

5 - konstruktiv və texnoloji tələblər

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 5

E) 2, 4, 5

24. Sənaye işcilərinin bədii ittifaqı “Verkbund” harada və neçənci ildə yaradılmışdır?

1 - Almaniya,

2 - Azərbaycan,

3 - Rusiya,

4 - ABŞ,

5 - 1907,

6 - 1900,

7 - 1807

A) 1, 7

B) 2, 6

C) 3, 4

D) 1, 5

E) 2, 5

25. Bədii layihələndirmə işinin əsasını kim və hansı əsrdə qoymuşdur?

1 - Marris,

2 - Baumqarten,

3 - Balzakın,

4 - Eyler,

5 - XIX əsr,

6 - XX əsr,

7 - XVIII əsr

A) 1, 5

B) 2, 6

C) 3, 4

D) 1, 7

E) 2, 5

26. Konstruksiyaetmə mərhələlərinin ardıcıllığını A. Əzimov necə ifadə etmişdir?

1 - konstruksiyaetmənin mumkunluyunun qiymətləndirilməsi,

2 - eskiz layihələndirilməsi,

3 - işci konstruksiyaetmə,

4 - işci layihələndirmə,

5 - eksperimental numunənin sınaqdan keçirilməsi

A) 2, 5, 3, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 3, 4, 5, 1

D) 1, 5, 4, 3

E) 1, 2, 3, 4

27. Estetika əsasən hansı cəhətlərə ayrılır?

1 - Estetik prinsip,

2 - Estetik hissiyyat,

3 - Estetik tərbiyə,

4 - Estetik qavrayış,

5 - Estetik zovq,

6 - Estetik ideya,

7 - idrak prosesi,

8 - elmi biliklər

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 3, 4, 5, 6, 7, 8

D) 1, 5, 4, 3, 7, 8

E) 2, 3, 4, 5, 6, 8

28. Estetika terminini elmə kim və nə vaxt gətirmişdir?

1 - Baumqarten,

2 - Marris,

3 - Balzakın,

4 - XVIII əsr,

5 - XIX əsr,

6 - XX əsr

A) 3, 4

B) 2, 6

C) , 4

D) 1, 5

E) 2, 5

29. İstehsalatda məhsulun hazırlanması zamanı insan və məhsulun keyfiyyəti arasinda erqonomikaya aid olan əsas xarakterik uyğunluqların ardıcıllığını göstərin?

1 - antropometrik uyğunluq,

2 - fizioloji uyğunluq,

3 - estetik uyğunluq,

4 - bədii uyğunluq,

5 - riyazi uyğunluq

A) 5, 4, 3

B) 2, 3, 4

C) 4, 2, 1

D) 1, 2, 3

E) 4, 3, 2

30. Hər xromatik rəng hansı xassəyə malikdir?

1 - rəng tonu,

2 - işıqlılığı,

3 - dalğa uzunluğu,

4 - uzunluğu əhatə kompozisiyası,

5 - frontal mustəvi kompozisiyası

A) 4, 2, 1

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 5, 4, 3

E) 4, 3, 2

31. Rəng spektrləri hansı ardıcıllıqla düzülür?

1 - qırmızı,

2 - narıncı,

3 - mavi,

4 - yaşıl,

5 - sarı,

6 - bənovşəyi

7 - goy

A) 1, 2, 5, 4, 3, 7, 6

B) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1

C) 4, 2, 1, 3, 5, 6, 7

D) 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7

E) 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7

32. İnsanın gördüyü kompozisiyanın varlığına aid olan qrupların ardıcıllığını göstərin?

1 - frontal mustəvi kompozisiyası,

2 - uzunluğu əhatə kompozisiyası,

3 - həcmli kompozisiya,

4 - dərinlik əhatə kompozisiyası,

5 - horizontal mustəvi kompozisiyası

A) 4, 2, 1

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 5, 4, 3

E) 4, 3, 2

33. Dalğa uzunluğuna görə rəngin adlarını ardıcıl düzün?

1 - 760. . . 620,

2 - 620. . . 600,

3 - 600. . . 590,

4 - qırmızı,

5 - qırmızı - narıncı,

6 - narıncı

A) qırmızı, sarı, narıncı

B) narıncı, qırmızı, qırmızı - narıncı

C) qırmızı, narıncı, qırmızı - narıncı

D) qırmızı, qırmızı - narıncı, narıncı

E) qırmızı, yaşıl, narıncı

34. Axromatik rənglri sıra nömrəsinə görə ardıcıl düzün?

1 - ağ rəng,

2 - qara rəng,

3 - kul rəngi,

4 - qırmızı rəng,

5 - narıncı rəng

A) 2, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5

35. Xromatik rənglri sıra nömrəsinə görə ardıcıl düzün?

1 - ağ rəng,

2 - qara rəng,

3 - kul rəngi,

4 - qırmızı rəng,

5 - narıncı rəng,

6 - sarı

A) 4, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 4, 5

36. Rabkinə gorə rəng calarlarını ardıcıl düzün?

1 - optimal rənglər,

2 - köməkçi rənglər (suboptimal) ,

3 - qoruyucu rənglər,

4 - birinci dərəcəli rənglər,

5 - əsas rənglər

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5

37. Erqonomika I - hansı elm sahələrinin məlumatlarına əsaslanır və II - Erqonomikanın tədqiqat sahələri hansılardır?

1 - texnika elmləri,

2 - muhəndis psixologiyası,

3 - biologiya,

4 - fiziki muhitin, insanın funksiolnal vəziyyətinə və iş qabiliyyətinə təsirinin tədqiqi,

5 - əmək gigiyenası,

6 - muhitin zərərli təsirindən orqanizmi muhafizə edən effektiv vasitələrin hazırlanması

A) I - 1, 2, 5; II - 4, 6

B) I - 2, 4, 5 ; II - 1, 3

C) I - 3, 4, 5; II - 1, 2

D) I - 1, 2, 3 ; II - 5, 4

E) I - 1, 3, 4; II - 1, 2

38. Erqonomika I - hansı elm sahələrinin məlumatlarına əsaslanır və II - Erqonomikanın tədqiqat sahələri hansılardır?

1 - muhəndis psixologiyası,

2 - fiziologiya,

3 - sosiologiya,

4 - fiziki muhitin, insanın funksiolnal vəziyyətinə və iş qabiliyyətinə təsirinin tədqiqi,

5 - psixoloji, fizioloji – gigiyenik və estetik tələblər nəzərə alınmaqla, idarəetmənin muxtəlif nov vasitə və məntəqələrinin əlverişli yerləşdirilməsində umumi prnsiplərin muəyyən olunması

A) I - 3, 4, 5; II - 1, 2

B) I - 2, 4, 5 ; II - 1, 3

C)I - 1, 2, 3; II - 4, 5

D) I - 1, 2, 5 ; II - 3, 4

E) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

39. Erqonomika I - hansı elm sahələrinin məlumatlarına əsaslanır və II - Erqonomikanın tədqiqat sahələri hansılardır?

1 - muhəndis psixologiyası,

2 - əmək gigiyenası,

3 - muhitin zərərli təsirindən orqanizmi muhafizə edən effektiv vasitələrin hazırlanması,

4 - icracılarda mohkəm professional dinamik stereotiplərin yaranmasına təsir gostərən iş yeri və şəraitinin layihələndirilməsinə təlabatın təyini,

5 - sosiologiya

A) I - 1, 2, 4; II - 3, 4

B) I - 2, 4, 5 ; II - 1, 3

C) I - 3, 4, 5; II - 1, 2

D) I - 1, 2, 5; II - 3, 4

E) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

40. Erqonomika I - hansı elm sahələrinin məlumatlarına əsaslanır və II - Erqonomikanın tədqiqat sahələri hansılardır?

1 - muhəndis psixologiyası,

2 - əmək gigiyenası,

3 - qavrama və hissetmə hədlərindən, analizatorların iş qabiliyyətindən, işıq və rəng siqnallarından asılı olaraq muxtəlif tip indiqasiyaların optimal xarakteristikalarının effektivliyinin təyini,

4 - sosiologiya,

5 - icracılarda mohkəm professional dinamik stereotiplərin yaranmasına təsir gostərən iş yeri və şəraitinin layihələndirilməsinə təlabatın təyini

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

B) I - 2, 4, 5 ; II - 1, 3

C) I - 3, 4, 5; II - 1, 2

D) I - 1, 2, 5 ; II - 3, 4

E) I - 1, 2, 4; II - 3, 5Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə