##Fakültənin adı: Tarix və Coğrafiya ##İxtisas: Tarix müəllimliyi ##Fənnin adı: Türk xalqları tarixi 2

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.67 Mb.
səhifə6/8
tarix29.11.2018
ölçüsü0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

##num= 8// level= 1// sumtest=21 // name= Çarizmin Mərkəzi Asiyanı işğal etməsi. Müstəmləkəçilik siyasəti XIX - XX əsrin əvvəlləri //


1. Perovski nə vaxt Kokand xanlığının Ağ Məscid qalasını tutdu?

A) 1863


B) 1839

C) 1847

D) 1853

E) 18852. Çarizmin Mərkəzi Asiyaya qəti hücumu nə vaxt bağlandı?

A) 1853


B) 1857

C) 1839

D) 1864

E) 18853. Türküstan vilayəti nə vaxt yaranıb?

A) 1892


B) 1864

C) 1885

D) 1865

E) 19834. Türküstan vilayətinin ilk general - qubernatoru kim olub?

A) Perovski

B) Kaufman

C) Skobelev

D) Çernyayev

E) Speranski5. Kokand xanlığı nə vaxt ləğv olundu?

A) 1865


B) 1868

C) 1873

D) 1885

E) 1876


6. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Perovskinin Xivəyə yürüşü

2 – Rusiyada təhkimçilik hüququnun ləğvi

3 – Aral istehkamının yaradılması

4 – Vernoye istehkamının tikilməsi

A) 1, 3, 4, 2

B) 1, 2, 4, 3

C) 1, 4, 2, 3

D) 2, 3, 1, 4

E) 3, 2, 4, 17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Daşkəndin tutulması

2 – Xivə xanlığının Rusiyanın vassalına çevrilməsi

3 – Kokand xanlığının Rusiyadan asılı vəziyyətə düşməsi

4 – Rusiyanın Buxara xanlığına qarşı müharibəyə başlaması

A) 1, 4, 3, 2

B) 1, 3, 2, 4

C) 2, 1, 4, 3

D) 2, 3, 4, 1

E) 3, 2, 4, 18. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Rusiyanın Xivə xanlığına qarşı müharibəyə başlaması

2 – Göytəpə qalasının tutulması

3 – Kokand xanlığının ləğv olunması

4 – Mərv vahəsinin tutulması

A) 2, 3, 1, 4

B) 1, 4, 3, 2

C) 1, 2, 4, 3

D) 1, 3, 2, 4

E) 3, 2, 4, 19. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Kokand xanlığında üsyanın başlanması

2 – Zakaskpi vilayətinin təşkili

3 – Fərqanə vilayətinin təşkili

4 – Pamirin tutulması

A) 1, 3, 2, 4

B) 1, 4, 3, 2

C) 2, 1, 4, 3

D) 2, 4, 3, 1

E) 3, 1, 4, 210. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Kokand xanlığının müstəqil xarici siyasət yeritmək hüququnu itirməsi

2 – Xivə xanlığının Rusiyaya təzminat verməyə razı olması

3 – Türküstan şəhərinin tutulması

4 – Aşqabadın tutulması

A) 3, 2, 4, 1

B) 3, 1, 2, 4

C) 2, 3, 1, 4

D) 2, 4, 3, 1

E) 1, 4, 3, 211. Rusiyanın Mərkəzi Asiyaya hərbi müdaxiləsinə təkan verirdi:

1 – Satış bazarlarına tələbatın artması

2 – Rusiyada əhali sıxlığı

3 – Mərkəzi Asiyanın Rusiya üçün təhlükə yaratması

4 – Xammal mənbələrinə tələbatın çoxalması

5 – Rusiyanın Mərkəzi Asiya vasitəsilə Altaya müdaxilə etmək istəyi

A) 3, 5


B) 1, 2

C) 1, 3

D) 2, 4

E) 1, 4


12. 1868 - ci il Buxara - Rusiya müqaviləsinin şərtləri:

1 – Buxara əmiri təzminat ödəməli idi

2 – Buxara Kokanda qarşı mübarizədə Rusiyaya kömək etməli idi

3 – Ruslara Buxarada sərbəst ticarət hüququ verilirdi

4 – Buxara xanlığı öz fəaliyyətlərini dayandırırdı

5 – Buxara xanlığının ərazisinin bir hissəsi Rusiyadan asılı vəziyyətə düşmüş Kokand xanlığına verilirdi

A) 1, 3

B) 1, 2

C) , 14

D) 2, 3

E) 2, 513. Mülkiyyət formalarına münasibətdə Kaufmanın apardığı dəyişikliklər:

1 – Mülk torpaqlarının bir hissəsi dövlətin xeyrinə müsadirə edildi

2 – Mülk torpaqlarının həcmi artırıldı

3 – Vəqf torpaqları üzərinə vergi qoyuldu

4 – Mülkədarların imtiyazları genişləndirildi

5 – Mülkədarların imtiyazları ləğv olundu

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 514. Mərkəzi Asiyanın işğalı dövründə çarizmə qarşı mübarizədə fəal qüvvə idilər:

1 – Kəndlilər

2 – feodallar

3 – Sənətkarlar

4 – Din xadimləri

5 – Tacirlər

A) 2, 4

B) 2, 3

C) 2, 5

D) 1, 4

E) 1, 315. Əndican üsyanının səbəbləri:

1 – İdarəetmə sistemindən narazılıq

2 – fəhlələrin kütləvi surətdə işdən azad edilməsi

3 – İqtisadi həyatda həyata keçirilən tədbirlər

4 – Yerli əhalinin hərbi xidmətə cəlb olunması

5 – Komendant rejiminin tətbiqi

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 1, 4

D) 2, 5

E) 3, 416. Uyğunluğu göstərin:

1 – Daşkənd şəhərinin müstəqil mülk elan olunması

2 – Səmərqəndin rus qoşunları tərəfindən tutulması

3 – Xivə şəhərinin ruslar tərəfindən tutulması

4 – Türküstan vilayətinin Türküstan general - qubernatorluğuna çevrilməsi

I - 1867 - ci il

II - 1868 - ci il

III - 1873 - cü il

IV – 1865 - ci il

A) 1 - II, 2 - III, 3 - IV, 4 - I

B) 1 - IV, 2 - II, 3 - III, 4 - I

C) 1 - III, 2 - II, 3 - I, 4 - IV

D) 1 - I, 2 - II, 3 - III, 4 - IV

E) 1 - IV, 2 - III, 3 - II, 4 - I17. Uyğunluğu göstərin:

1 – Daşkənddə şəhər dumasının yaradılması

2 – Aşqabad dəmir yolunun çəkilməsi

3 – Namanqan vilayətində qırğızların üsyan qaldırması

4 – Kaufmanın Türküstan general - qubernatoru təyin edilməsi

I - 1885 - ci il

II – 1867 - ci il

III - 1877 - ci il

IV – 1873 - cü il

A) 1 - I, 2 - IV, 3 - II, 4 - III

B) 1 - II, 2 - III, 3 - IV, 4 - I

C) 1 - I, 2 - II, 3 - III, IV - 4

D) 1 - IV, 2 - III, 3 - II, 4 - I

E) 1 - III, 2 - I, 3 - IV, 4 - II18. Uyğunluq gözlənilib:

A) Məqsəd Mərkəzi Asiyanın Avropa ilə siyasi əlaqələrini gücləndirmək idi

B) Məqsəd Mərkəzi Asiyanın iqtisadi inkişafını sürətləndirmək idi

C) Məqsəd Rusiyadan köçürülən kəndliləri yalnız dəmiryolu ilə daşımaq idi

D) Məqsəd Mərkəzi Asiyanı mədəni cəhətdən inkişaf etdirmək idi

E) Çarizmin Mərəzi Asiyaya dəmir yolu çəkməkdə əsas məqsədi özünün müstəmləkəçilik tələbatını ödəmək idi19. Uyğunluq gözlənilib:

A) Üsyana yalnız kəndlilər qoşulmuşdu

B) Üsyana Xudayar xan rəhbərlik edirdi

C) 1873 - cü ildə Kokandda başlanan üsyana Polad xan rəhbərlik edirdi

D) Üsyanın əsas hərəkətverici qüvvəsi iri torpaq sahibləri idi

E) Hökumət üsyançıların əsas tələblərini ödəməyə məcbur oldu20. Uyğunluq gözlənilib:

A) Zakaspi vilayəti yaranarkən Orenburq canişinliyinə tabe edildi

B) Zakaspi vilayəti yaranarkən Türküstan general - qubernatorluğuna tabe edildi

C) Zakaspi vilayəti yaranarkən Qafqaz canişinliyinə tabe edildi

D) Zakaspi vilayəti yaranarkən Şərqi Sibir canişinliyinə tabe edildi

E) Zakaspi vilayəti yaranarkən Qərbi Sibir general - qubernatorluğuna tabe edildi21. Uyğunluq gözlənilib:

A) ) Rus işğalına qədər ən böyük xanlıq Fərqanə xanlığı idi

B) Rus işğalına qədər ən böyük xanlıq Mərv xanlığı idi

C) Rus işğalına qədər ən böyük xanlıq Xivə xanlığı idi

D) Rus işğalına qədər ən böyük xanlıq Səmərqənd xanlığı idi

E Rus işğalına qədər Orta Asiyanın ən böyük xaqanlığı Kokand xanlığı idi
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə