##Fakültənin adı: Tarix və Coğrafiya ##İxtisas: Tarix müəllimliyi ##Fənnin adı: Türk xalqları tarixi 2

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.67 Mb.
səhifə2/8
tarix29.11.2018
ölçüsü0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

##num= 2/// level= 1// sumtest=28 // name= Qızıl Orda //


1. Qızıl Ordanın vassalı sayılırdı:

A) Qərbi Avropa öklələri

B) Aşağı Volqaboyu

C) Orta Volqaboyu

D) Çin

E) Rus knyazlıqları2. Qızıl Orda nə vaxt süqut etdi?

A) 1502

B) 1380

C) 1480

D) 1391

E) 1395

3. Monqol əyanlarının 1235 - ci il Qaraqorum qurultayına rəhbərlik edirdi:

A) Cuci


B) Batı

C) Ugedey

D) Çağatay

E) Tulu4. Monqolların Kozelsk şəhərini dağılmaları nə ilə bağlı idi?

A) Şəhər əhalisi təslim olmaqdan boyun qaçırdı

B) Monqol səfirinin burada öldürülməsi

C) Şəhər əhalisi monqolların rəqibi bulqarlara kömək etmişdilər

D) Şəhər əhalisi Batı xanı kafir adlandırmışdı

E) Şəhərin bərpa olunması monqolların qərbə yürüşünə mane ola bilərdi5. Özbək xandan sonra Qızıl Orda xanı kim oldu?

A) Orda İçen

B) Berdibəy

C) Canıbəy

D) Mamay

E) Toxtamış6. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - İslam dini Qızıl Ordanın dövlət dini elan olundu

2 – Çingiz xan imperiyanı öz oğlanları arasında böldü

3 - Hülakülərlə Qızıl Orda arasında müharibənin başlanğıcı qoyuldu

4 - Terek döyüşündə Toxtamış məğlub oldu

A) 2, 3, 1, 4

B) 3, 2, 1, 4

C) 1, 3, 2, 4

D) 1, 2, 4, 3

E) 2, 1, 4, 3

7. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 - Monqolların Otrara hücumu

2 – Temuçinin böyük xaqan elan edilməsi

3 - Xarəzmşah Məhəmmədin Bağdada ordu göndərməsi

4 - Cucinin meşə xalqlarına qarşı yürüşü

A) 2; 4; 3; 1

B) 2; 3; 1; 4

C) 4; 1; 3; 2

D) 3; 1; 2; 4

E) 4; 2; 1; 38. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Volqaboyu ərazilərin monqollar tərəfindən işğalı başa çatdı

2 - Kulikovo döyüşü

3 – Canıbey Azərbaycanı tutdu

4 - Qızıl Ordada ara müharibələri kəskinləşdi

A) 2, 1, 3, 4,

B) 1, 4, 2, 3

C) 1, 3, 4, 2

D) 2, 1, 3, 4

E) 1, 3, 2, 4

9. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Batı xanın hakimiyyəti başa çatdı

2 - Toxtamış Qızıl Ordada mərkəzi hakimiyyəti bərpa etdi

3 - Əmir Teymur Qızıl Ordaya ikinci zərbə vurdu

4 – Qızıl Orda ilə Misir arasında diplomatik münasibətlər yarandı

A) 1; 4; 2; 3

B) 1; 3; 2; 4

C) 4; 3; 1; 2

D) 1; 3; 4; 2

E) 2; 1; 3; 410. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Monqolların Kozelsk şəhərini dağıtmaları

2 - Moqolların Leqnis döyüşündə polyak - alman ordusunu məğlub etmələri

3 - Qızıl Ordanın siyasi həyatında tümənbaşı Noqayın mövqeyinin güclənməsi

4 - Batı xanın Aşağı Volqaboyunda paytaxt şəhər tikdirməsi

A) 1, 2, 4, 3

B) 1, 4, 2, 3

C) 2, 3, 1, 4

D) 2, 1, 3, 4

E) 3, 1, 4, 211. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Mamayın Moskvaya hücumu

2 - Sit çayı sahilində döyüş

3 - Monqlların Sayo çayı ətrafında macarları məğlub etməsi

4 - Quyukun böyük monqol xaqanı seçilməsi

A) 3, 2, 4, 1

B) 2, 1, 3, 4

C) 3, 1, 4, 2

D) 2, 3, 4, 1

E) 1, 3, 4, 2

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Volqaboyu ərazilərin monqollar tərəfindən işğalı başa çatdı

2 - Kulikovo döyüşü

3 – Canıbəy Azərbaycanı tutdu

4 - Qızıl Ordada ara müharibələri kəskinləşdi

A) 1; 3; 4; 2

B) 1; 4; 2; 3

C) 2; 1; 3; 4,

D) 2; 1; 3; 4

E) 1; 3; 2; 413. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Batı xanın hakimiyyəti başa çatdı

2 - Toxtamış Qızıl Ordada mərkəzi hakimiyyəti bərpa etdi

3 - Əmir Teymur Qızıl Ordaya ikinci zərbə vurdu

4 – Qızıl Orda ilə Misir arasında diplomatik münasibətlər yarandı

A) 1; 3; 2; 4

B) 1; 4; 2; 3

C) 4; 3; 1; 2

D) 1; 3; 4; 2

E) 2; 1; 3; 414. Qızıl Ordanı idarə etmiş xanların adlarını ardıcıllığı gözləməklə qeyd edin:

1 - Batı

2 - Mənqu Teymur

3 - Berke

4 - Özbək

A) 3, 2, 4, 1

B) 2, 1, 3, 4

C) 1, 3, 4, 2

D) 2, 3, 4, 1

E) 1, 3, 2, 415. 1235 - ci il Qaraqorum qurultayının qərarına görə itaətə gətirilməli idilər:

1 - Bulqarlar

2 - Buryatlar

3 - Alanlar

4 - Ruslar

5 - Xarəzmşahlar

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 3, 2, 5

E) 2, 4, 516. Əmir Teymura qarşı mübarizədə Toxtamışa köməklik etməli idilər:

1 - Litva knyazı Yaqoylo

2 – Moskva knyazı Dmitri Donskoy

3 - Osmanlı sultanı ildırım Bəyazid

4 - Misir sultanı Bərkikürk

5 - Hülakü Qazan xan

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 517. Aşağı Volqaboyunun Qızıl Ordanın mərkəzinə çevrilməsi bağlı idi:

1 - Qərb - Şərq ticarət yollarının buradan keçməsi

2 - Möhkəmləndirilmiş şəhər - qalalar var idi

3 – Dövlətin cinahlarına nəzarət etmək imkanı verirdi

4 - Avropaya yaxın idi

5 – Əkinçilik və heyvandarlıq üçün əlverişli idi

A) 3; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 5

D) 1; 3; 5

E) 1; 4; 518. Qızıl Ordanın ən mühüm oturaq həyat mərkəzləri idi:

1 - Volqaboyu

2 - Şimali Qafqaz

3 - Qazaxıstan

4 - Xarəzm

5 - Krım

A) ) 1, 3, 5

B1, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 3, 4, 519. Batı xanın Qərbi Arvopada məğlub etdiyi ordular:

1 - polyak

2 - Fransız

3 - Alman

4 - Macar

5 - İspan

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 520. Özbəyin hakimiyyət dövrünə aiddir:

1 - Qızıl Ordanın iqtisadi inkişafı özünün ən yüksək səviyyəsinə çatmışdı

2 - Qızıl Orda müstəqil dövlətə çevrildi

3 - Hülakülərlə mübarizə nəticəsiz qaldı

4 - İslam dini dövlət dini elan olundu

5 - Moqol ordusunun Adriatik dənizi sahillərinə çıxması

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 3, 4, 521. Uyğunluğu göstərin:

1 – Özbək xanın hakimiyyətə gəlməsi

2 – Monqol ordusunun Batının rəhbərliyilə Volqaboyuna basqını

3 – Rzyanın tutulması

4 – Batı xanın macar - Xorvat ordusunu məğlub etməsi

I - 1236 - cı il

II - 1241 - ci il

III - 1312 - ci il

IV - 1237 - ci il

A) 1 - IV, 2 - II, 3 - I, 4 - III

B) 1 - II, 2 - III, 3 - IV, 4 - I

C) 1 - III, 2 - I, 3 - IV, 4 - II

D) 1 - I, 2 - IV, 3 - II, 4 - III

E) 1 - III, 2 - IV, 3 - II, 4 - I22. Uyğunluğu göstərin:

1 –Orta Volqaboyunun tutulması

2 – Kiyevin tutulması

3 – Aşağı Volqaboyunun Batıxanın qərargahına çevrilməsi

4 – Vorsk çayı sahilində döyüş

I - 1240 - cı il

II - 1243 - cü il

III - 1237 - ci il

IV - 1399 - cu il

A) 1 - II, 2 - I, 3 - IV, 4 - III

B) 1 - III, 2 - I, 3 - II, 4 - IV

C) 1 - I, 2 - II, 3 - IV, 4 - III

D) 1 - IV, 2 - III, 3 - I, 4 - II

E) 1 - III, 2 - IV, 3 - II, 4 – I23. Uyğunluğu göstərin:

1 – Toxtamışın hakimiyyətə yiyələnməsi

2 – Toxtamış və Vitovtun Teymur Qutluğı məğlub etməsi

3 – Qızıl Ordanın süqut etməsi

4 – Monqol ordusunun Adriatik dənizi sahillərinə çıxması

I - 1397 - ci il

II - 1502 - ci il

III – 1380 - ci il

IV - 1242 - ci il

A) 1 - III, 2 - I, 3 - II, 4 - IV

B) 1 - II, 2 - III, 3 - I, 4 - IV

C) 1 - IV, 2 - I, 3 - III, 4 - II

D) 1 - I, 2 - II, 3 - III, 4 - IV

E) 1 - II, 2 - I, 3 - IV, 4 - III24. Uyğunluq gözlənilib:

A) Özbək xanın dövründə rus knyazlıqları vassallıqdan xilas oldu

B) Özbək xanın dövründə rus knyazlıqlarının mülklərinə yürüşlər təşkil olunurdu

C) Özbək xanın dövründə rus knyazları Qızıl Ordaya yürüşlər təşkil edirdilər

D) Özbək xanın dövründə rus knyazlıqları ilə dinc münasibətlər mövcud idi

E) Özbək xanın dövründə rus knyazlıqları Qızıl Ordanın vassalına çevrildi25. Uyğunluğu göstərin:

1 – Mənqu Teymur

2 – Mamay

3 – Zahir Bərkikürk

4 – Vitovt

I - Qızıl Orda xanı

II - Misir sultanı

III - Litva knyazı

IV – Tümənbaşı

A) 1 - III, 2 - IV, 3 - I, 4 - II

B) 1 - II, 2 - I, 3 - III, 4 - IV

C) 1 - I, 2 - IV, 3 - II, 4 - III

D) 1 - IV, 2 - III, 3 - II, 4 - I

E) 1 - I, 2 - III, 3 - IV, 4 - II26. Uyğunluq gözlənilib:

A) Toxtamışın müttəfiqi Şahrux idi

B) Toxtamışın müttəfiqi Əmir Yedigey idi

C) Toxtamışın müttəfiqi Aleksandr Nevski idi

D) Toxtamışın müttəfiqi Özbək xan idi

E) Əmir Teymura qarşı mübarizədə Toxtamışı Litva knyazı Vitovt müdafiə edirdi

27. Uyğunluq gözlənilib

A) Terek döyüşündə Toxtamış əsr düşdü

B) Terek döyüşündə Toxtamış qalib gəldi

C) Terek döyüşü hər iki tərəfə ölümcül zərbə vurdu

D) Terek döyüşündə Toxtamış öldürüldü

E) Terek döyüşündə Teymur qalib gəldi28. Uyğunluq gözlənilib

A) Qızıl Ordanın Şərq sərhədləri Amu - Dəryaya çatırdı

B) Qızıl Ordanın Şərq sərhədləri Urala çatırdı

C) Qızıl Ordanın Şərq sərhədləri Sarı dənizə çatırdı

D) Qızıl Ordanın Şərq sərhədləri Pekinə çatırdı

E) Qızıl Ordanın Şərq sərhədləri İrtisa çatırdı
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə