Fizikadan suallarYüklə 15,3 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü15,3 Kb.
#83652

Biologiya fakültəsinin tələbələri üçün

fizikadan suallar(30 saat)
Mexanika


 1. Maddi nöqtənin kinematikası.

 2. Çevrə boyunca hərəkət

 3. Nyutonun qanunları. Kütlə və qüvvə.

 4. İmpuls (impulsun dəyişmə qanunu, izolə edilmiş sistemdə içpulsun saxlanma qanunu)

 5. Qüvvə və onun növləri. (Elastiki, sürtünmə, cazibə)

 6. İş. Güc, enerji və onların vahidləri. Enerjinin saxlanması qanunu.

 7. Bərk cismin fırlanma hərəkəti. Fırlanma hərəkətinin dinamikasının əsas tənliyi

 8. Fırlanan bərk cismin kinetik enerjisi. İmpuls momentinin saxlanması qanunu.

 9. Mayenin hərəkəti; Kəsilməzlik teoremi və Bernulli tənliyi.

 10. Rəqsi hərəkət. Harmonik rəqslər, onun əsas xarakteristikaları.

 11. Dalğaların inteferensiyası; Durğun dalğalar.

 12. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları. Temperatur.

 13. İdeal qazın kinetik nəzəriyyəsinin əsas tənliyi (Klazius tənliyi)

 14. İdeal qaz molekulunun irəliləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisi.

 15. İdeal qazın daxili enerjisi və istilik tutumu.

 16. Molekulların sayının sürətlərə görə paylanması, sərbəst yolun orta uzunluğu.

 17. Qazlarda köçürmə hadisələri. (Diffuziya).

 18. Qazlarda köçürmə hadisələri (istilik keçirmə).

 19. Qazlarda köçürmə hadisələri (daxili sürtünmə).

 20. Mayelərdə molekulyar hadisələr (səthi gərilmə, islatma və kapilyarlıq).

 21. Real qazlar. Van-der-Vaals tənliyi, kritik temperatur.

 22. Buxarlanma və kondensasiya, qaynama

 23. Ərimə və bərkimə (kristallaşma).


Termodinamika


 1. Termodinamikanın əsasları; Termodinamikanın I prinsipi.

 2. Qazın həcmi dəyişərkən görülən iş, adiabatik proseslər.

 3. Karno tsikli. Termodinamikanın II prinsipi. FİƏ


Elektrik
1. Elektrik yükü, sahəsi, intensivliyi; Elektrik dipolu.

2.Elektrik yükünün yerdəyişməsi zamanı görülən iş; potensial.

3. Ostroqradski-Qauss teoremi.

4. Naqillər elektrik sahəsində; yüklü naqilin enerjisi

5.Elektrik tutumu, elektrik kondensatorları.

6. Dielektriklər elektrik sahəsində və onların polyarlaşması

7. Dielektrik nüfuzluğu, elektrik induksiyası vektoru.

6. Sabit elektrik cərəyanın, onun işi və gücü.

7. Budaqlanmış elektrik dövrəsi. Kirxhoff qaydaları.

8. Mayelərdə elektrik cərəyanı (elektroliz, Faradey qanunları)

9. Qazlarda elektrik cərəyanı (sərbəst və qeyri-sərbəst qaz boşalmaları).

10. Dairəvi cərəyan. Maqnitlərin və cərəyanın maqnit sahələri.

11. Maqnit sahəsinin intensivliyi, Amper düsturu

12.Bio-Savar-Laplas düsturu.

13. Dia-,Para- və Ferromaqnit maddələr.

14.Maqnit induksiyası və maqnit induksiyası seli.

15. Elektomaqnit induksiyası; (Faradey qanunu, Lens qaydası, induktivlik).

16. Ümumiləşdirilmiş Om qanunu. Dəyişən cərəyanın işi və gücü.

17. Elektrik rəqsləri və elektromaqnit dalğaları.
Optika


 1. İşığın sınma qanunları.

 2. Əsas fotometrik kəmiyyətlər.

 3. İşığın dalğa xassələri (interferensiya)

 4. İşığın dalğa xassələri (difraksiya)

 5. İşığın dalğa xassələri (polyarlaziyasiya)

 6. İşığın dispersiyası; spektrlər.

 7. İşığın kvant xassələri, istilik şüalanması

 8. Mütləq qara cismin şüalanması; Kirxoff qanunları.

 9. Mütləq qara cismin şüalanma qanunları (Stefan-Bolsman qanunu, Vin qanunu)

 10. Fotoeffekt və onun qanunları.

 11. Lyuminessensiya və onun qanunları.

12.Həndəsi optikanın qanunları (nazik linzanın düsturu)

13.Optik kvant generatorları (lazerlər).Atom


 1. Atomun quruluşu (Tomson modeli, Rezerford modeli)

 2. Atomun energetik hallarının diskretliyi. Bor postulatları.

 3. Hidrogen atomunun quruluşun kvant nəzəriyyəsi (Bora görə)

 4. Təbii radioaktivlik (Alfa, betta və qamma şüalanmalar) süni radioaktivlik.

Yüklə 15,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin