GƏnc həmkarlar iTTİfaqi lideri MƏKTƏBİ” GƏnc iŞÇİLƏR ÜÇÜn kompleks proqram haqqinda layiHƏYüklə 336,2 Kb.
səhifə3/4
tarix17.01.2017
ölçüsü336,2 Kb.
#472
1   2   3   4

(2016-cı il)
1.1 Layihənin (proqramın) adı:  1. Layihənin (proqramın) müəllifinin (müəlliflərin) soyadı, adı, atasının adı:1.3 Sosial layihənin reallaşdırılması istiqamətləri (yalnız əsas mövqeləri (fikirləri) qeyd edin):
  1. Layihənin (proqramın) qısa təsviri:  1. Layihənin (proqramın) yerinə yetirilməsi müddəti:


  1. Layihənin (proqramın) həyata keçirildiyi ərazi (şəhəri, müəssisəni qeyd etmək):


1.7 Layihənin (proqramın) həyata keçirildiyi ərazidə həmkarlar ittifaqı təşkilatının adı:

  1. Büdcə:

Layihənin (proqramın)

ümumi büdcəsi (min manat)
Büdcədən xaric vəsaitlər, o cümlədən:

Tələb olunan vəsaitlər (min manat):

Şəxsi vəsaitlər (min manat):


Cəlb olunmuş vəsaitlər (min manat):__________________________________ Layihə rəhbərinin (müəllifin) soyadı, adı, atasının adı

Forma № 2
2. Layihənin (proqramın) pasportu (layihə haqqında məlumat)
2.1 Layihənin (proqramın) adı:2.2 Layihədən (proqramdan) istifadə edənlər, faydalananların sayı (rəqəmlə):

2.3 Layihənin (proqramın) həyata keçirildiyi ərazi:

2.4 Layihənin (proqramın) məqsəd və vəzifələri:

2.5 Problemlərin yoluna qoyulması / layihənin mahiyyətinin əsaslandırılması:

2.6 Layihənin (proqramın) fəaliyyətinin təsviri (onun reallaşdırılma mexanizmləri):

2.7 Layihənin (proqramın) həyata keçirilməsinin təqvim planı:2.7.1 Tədbirlərin siyahısı:

2.7.2 Yerinə yetirilmə müddəti:

2.7.3 Məsul şəxslər:


2.8 Gözlənilən nəticələr:

2.9 Layihənin (proqramın) reallaşdırılmasının effektivliyinin meyarları:

Forma № 3


3. Layihənin (proqramın) ümumi büdcəsi

3.1 Layihənin (proqramın) maddələr üzrə büdcəsi:Büdcənin maddələri


Ümumi büdcə (min manat)


Mövcud olan büdcə

Tələb olunan vəsaitlər (min manat)


Şəxsi vəsait(min manat)

Cəlb olunmuş vəsaitlər (min manat)

Nəqliyyat xərcləri

Layihənin həyata keçirildiyi müddət ərzində texniki avadanlığın (kompüter, kseroks və s.) icarəyə götürülməsi

Kommunal xərclər (yalnız öz vəsaiti hesabına)

Nəşriyyat və rabitə xərcləri (mobil telefon istisna olmaqla )

Məxaric materiallarının (dəftərxana malları daxil edilməklə) əldə edilməsi üçün xərclər

Layihə proqramının həyata keçirildiyi müddət ərzində binanın, avadanlığın, rekvizitlərin və s. icarəyə götürülməsi

Layihənin reallaşdırılması üçün inzibati xərclər

Layihənin reallaşdırılması üzrə müqavilə əsasında cəlb edilmiş mütəxəssislərin ƏHF-a vergi əlavələrinin nəzərə alınması ilə əmək haqlarının ödənilməsi

Layihə icraçılarının yol biletlərinin ödənilməsi (proqram üzrə fəaliyyəti səfər xarakterli olmaq şərti ilə)

Layihənin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar zəruri olan avadanlıqların alınması üçün xərclərin ödənilməsi

Könüllülərin əməyinin qiymətləndirilməsi (“Şəxsi vəsaitlər” hesabına daxil edilir)

Digər xərclər

Cəmi:

3.2 Tələb olunan maliyyə vəsaiti üzrə xərclər cədvəli

Maddə

Ölçü vahidi

Miqdarı

Məbləği

(min manat)YEKUNU:


Büdcənin izahatı (layihə rəhbərinin mülahizəsinə əsasən)

Layihə rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı _______________________________ imza


Forma № 4
 1. Layihə müəllifləri haqqında məlumat
Müəllif haqqında məlumat

 1. Soyadı, adı, atasının adı (bütünlüklə)
 1. Təvəllüdü
 1. Şəxsiyyəti təsdiq edən əsas sənədin nömrəsi, həmin sənədin verilmə tarixi və onu verən orqan haqqında məlumat
 1. Ev ünvanı (indeks, ölkə, şəhər, küçə, ev, mənzil)
 1. Təhsil aldığı / işlədiyi yerin tam hüquqi adı
 1. Kurs / ixtisas /vəzifəsi
 1. Həmkarlar ittifaqında vəzifəsi
 1. Ev telefonu (kod, abunəçi nömrəsi)
9. Mobil telefonu (kod, abunəçi nömrəsi)


Həmkarlar ittifaqı üzvü, həmkarlar ittifaqı təşkilatçısı, müəssisə / fakültə həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədri, həmkarlar ittifaqının ştatda olan işçisi.
Müsabiqəni şərtləri ilə tanış oldum və razıyam. Bir müəllif kimi, müsabiqəyə təqdim etdiyim işin pulsuz olaraq internet saytında yerləşdirilməsinə, televiziya və radio verilişlərində istifadə edilməsinə, həmçinin d. kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən qeyri kommersiya məqsədilə Müsabiqəyə həsr edilmiş nəşrlərin çap edilməsinə etiraz etmirəm.

İmza:___________________ Ərizənin verilmə tarixi: “__”____________201_ - ci ilDIQQƏT: ƏRİZƏNİ AYDIN YAZMAQ.

HƏR BİR İŞ ÜÇÜN AYRI ƏRİZƏ TƏLƏB OLUNUR.

MÜSABİQƏ İŞİNİN ÖZÜNDƏ MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA MƏLUMAT OLMAMALIDIR.

ELEKTRON DAŞIYICISI İMZALANMALIDIR (MÜƏLLİF, İŞİN ADI, NOMİNASİYA, MÖVZU, TARİX).

BİR DAŞIYICIYA BİR NEÇƏ İŞİ YAZDIRMAQ OLAR.

HƏR BİR ÇARX, FOTOŞƏKİL, AUDİO YAZI VƏ YAXUD PLAKAT AYRICA FAYL İLƏ QEYD EDİLMƏLİDİR, BLOKLAR QƏBUL EDİLMİR.


AHİK-in İcraiyyə Komitəsinin

“____”__________2015-ci il tarixli

(pr. №___ b.__) qərarı


Gənc həmkarlar ittifaqı lideri məktəbi”

Gənc işçilər üçün kompleks proqramın “AHİK-də ictimai reklam”

müsabiqəsinin nümunəvi əsasnaməsi
1. Ümumi müddəalar

1.1 Bu əsasnamə “AHİK-də ictimai reklam” müsabiqəsinin statusunu və keçirilmə qaydalarını təyin edir.

1.2 Forumun təşkilatçısı - Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ( bundan sonra Həmkarlar İttifaqları), (Sahə HİRK-in, d. Strukturunun adı) və Gənclər Şurasıdır(GŞ).

1.3 Bu Əsasnamə Müsabiqənin keçirilmə qaydasını, iştirakçıların vəzifələrini, qaliblərin seçim meyarlarını(kriteriyaları) müəyyən edir və müsabiqə tədbirləri bitənə qədər fəaliyyət göstərir.

1.4İctimai(qeyri-kommersiya) reklam” dedikdə müsabiqə təşkilatçıları bunu gəncləri daha çox narahat edən ciddi sosial problemlərin həllinə yönəldilmiş məlumat, həmçinin AHİK-in köməkliyi ilə xeyirxah və digər ictimai faydalı məqsədlərə nail olmaq kimi başa düşürlər.
2. Müsabiqənin məqsəd və vəzifələri.

2.1 Müsabiqənin məqsədi: seçilmiş peşənin, həmkarlar ittifaqı hərəkatının, sağlam həyat tərzinin populyarlaşdırılması.

2.2 Müsabiqənin vəzifələri:


 • həmkarlar ittifaqına üzvlüyün motivasiyasının yüksəldilməsi;

 • gənc işçilər arasında həmkarlar ittifaqı imicinin yüksəldilməsi;

 • AHİK-in korporativ mədəniyyətinin inkişafı;

 • həmkarlar ittifaqı üzvlərinin ictimai fəal yaradıcılıqlarının üzə çıxarılması;

 • fəal və sağlam həyat tərzinin təbliği;

3. Müsabiqənin keçirilmə müddəti

3.1 Müsabiqə 2016-cı il _______ dən ____ ə qədər keçirilir.

3.2 Müsabiqənin nəticələrini Sahə HİRK-in Sosial gənclər Forumu çərçivəsində Təşkilat Komitəsi yekunlaşdırır.


4. Müsabiqənin şərtləri

4.1 Müsabiqənin şərtlərinə müvafiq olaraq bütün sənədləri təqdim etmiş 29 yaşa qədər həmkarlar ittifaqı üzvləri müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

4.2 Müsabiqədə iştirak etmək üçün Müsabiqənin məqsəd və vəzifələrinə cavab verən təşkilatçılar tərəfindən tərtib edilmiş bir və ya bir neçə nominasiya və mövzular üzrə sosial xarakterli reklam materialları hazırlanmalı və vaxtında Təşkilat Komitəsinə təqdim edilməlidir.

4.3 Hər bir müsabiqə işinə tərtib edilmiş nümunə üzrə (əlavə№ 1) ərizə və “Gənc həmkarlar ittifaqı lideri məktəbi” – gənclər üçün proqram iştirakçılarının anketi əlavə olunmalıdır.

4.4 Bir işin kollektiv müəllifləri 2 nəfərdən artıq olmamalıdır.

4.5 Müsabiqədə iştirak etmək pulsuzdur. Müsabiqəyə təqdim edilmiş bütün işlərin müəlliflik hüquqları həmkarlar ittifaqlarına məxsusdur.

4.6 Müsabiqə bu nominasiyalar üzrə keçirilir:


 • sosial plakat;

 • qısametrajlı film(sosial videoçarx);

 • sosial fotoşəkil

4.7 Müsabiqənin hər bir nominasiyasında iştirakçıların seçməsi üçün mövzuların siyahısı müəyyən edilmişdir:

- “Sağlamlıq”- sağlam həyat tərzi.

- “Həmkarlar ittifaqında laqeydlik ola bilməz”.

- “Həmkarlar ittifaqının gözəlliyi” - həmkarlar ittifaqında qadınlar.

- “Hamı birlikdə” -həmkarlar ittifaqına üzvlüyün motivasiyası.

- “Həmkarlar ittifaqının işi”- həmkarlar ittifaqında işin təbliği.

- “Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır” – Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, əmək veteranlarına kömək və diqqət edilməsi haqqında.

4.8 İşlərə olan texniki tələbat

Plakat, fotoşəkil- çıxış faylı CD diskində, ölçüsü 1:1 və genişləndirilməsi 300 dpi-dən az olmayaraq JPEG/TIFF formatında yazılmalıdır. Plakatı hazırlamaq üçün istifadə edilmiş rəsm, fotoşəkil, kollaj, kompüter qrafiki müəllifə aid olmalıdır. Təqdim edilmiş iş şüarla və yaxud digər müəllif mətni ilə müşayiət olunmalıdır. Plakatın ağ-qara və ya rəngli möhürü vurulmuş və təsvirin arxasında müəllifin adı, soyadı və atasının adı qeyd olunmuş A4(210x297mm) və daha böyük formatda bir kağız vərəqi diskə əlavə edilir.

Videoçarx- CD/DVD diskində AVI, FLV, SWF formatında (xronometraj 5 dəqiqədən az olmamalıdır) təqdim edilir, hər bir çarx və ya flaş video ssenarinin yazı mətni ilə ayrıca təqdim edilir. Videoçarxın əvvəlində aşağıdakı məlumat qeyd olunmalıdır: Müsabiqənin adı, təqdim edilmiş işin mövzusu, müsabiqə işinin adı.

4.9 Müsabiqəyə təqdim edilmiş iş, ictimai reklamın yaradılması üçün aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:


 • iş, onun məzmunu, süjeti, səhnə personajlarının və şəxslərin hərəkətləri Azərbaycan Respublikasının reklamlar haqqında qanunvericiliyinə zidd olmamalıdır;

 • reklamın mətni qısa, yığcam, orijinal olmalıdır;

 • reklamda rəngi, işığı, şrifti, rəsmi, qrafik elementləri və s. təmsil edən emosional boyalar olmalıdır;

 • reklamlarda həqiqətlərə uyğun gəlməyən məlumatlar (yoxlanmamış məlumatlar) olmamalıdır.

4.10 Reklam materialı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və Müsabiqənin mövzusuna uyğun gəlməlidir.

4.11 Başqalarının mətnindən və yaxud dizayn ideyasından(bütünlüklə və ya qismən) istifadə etmək qəti qadağan olunur. Bu şərtə əməl edilməyən hallarda işlər Müsabiqədən kənar edilir.


5. Müsabiqənin təşkili və keçirilmə qaydası

5.1 Müsabiqə işlərinin ekspert qiymətləndirilməsi, Müsabiqə qaliblərinin təyin edilməsi məqsədilə Sahə HİRK-i Müsabiqənin Təşkilat Komitəsini formalaşdırır.

5.2 Təşkilat Komitəsinin tərkibinə Sahə HİRK-nin və AHİK-in nümayəndələri, Gənclər Şuralarının üzvləri daxildir.

5.3 Müsabiqə işləri Müsabiqənin Təşkilat Komitəsi tərəfindən 2016-cı il ____ na qədər, Bakı ş., ____________________________ (tel.__________________) ünvanında qəbul edilir.

5.4 Bu Əsasnamənin 5.3-cü bəndində göstərilmiş müddətdən gec təqdim edilmiş Müsabiqə işləri qəbul edilmir, Müsabiqədə iştirak etməyə buraxılmır. İşlər elektron poçt vasitəsilə qəbul edilmir.

5.5 Müsabiqəyə təqdim edilmiş bütün işlər geri qaytarılmır və resenziya edilmir.
6. Müsabiqə qaliblərinin təyin edilməsi və onların mükafatlandırılması

6.1 hər bir müsabiqə işi aşağıdakı kriteriyalar üzrə qiymətləndirilir: • işin təqdim edilmiş mövzu ilə uyğunluğu;

 • mövzunun məzmununun açılması və dərindən öyrənilməsi;

 • savadlılıq, professional yanaşma, reklam, sosial metodika və texnologiya effektivliyi;

 • müsabiqəyə təqdim edilmiş işin ictimai əhəmiyyəti, pozitivliyi və kreativliyi (ideyanın yeniliyi, orijinallığı, düşüncə məharəti);

 • dilin dəqiqliyi və anlaşılması, ifadə üslubu

6.2 İşlər Təşkilat Komitəsi (TK) üzvlərinin bal sistemi ilə - hər kriteriya üzrə 1-dən 10 bala qədər qiymətləndirilir. TK qərarını qəbul etdiyi işlərin orta balına əsasən verir və TK sədrinin imzası ilə protokol formasında tərtib edilir.

6.3 Göndərilmiş işlər bu Əsasnamənin şərtlərinə müvafiq gəlmirsə, Müsabiqənin TK-si onları ğeri qaytara bilər.

6.4 Müsabiqənin nəticələri AHİK-in təşkil etdiyi gənclərin Sosial Forumunda elan ediləcək və AHİK-in rəsmi saytında (yaradılacaq Gənclər Şurası bölməsində) yerləşdiriləcəkdir.

6.5 Müsabiqənin yekunları üzrə qaliblərə Müsabiqənin hər bir istiqaməti üzrə I, II və III yerlər təyin ediləcək.

6.6 Müsabiqənin bütün iştirakçıları, tutduğu yerlər qeyd edilməklə diplom və qiymətli hədiyyələrlə təltif olunacaqlar.

6.7 Birinci yeri tutmuş işlərin müəllifləri AHİK-in təşkil etdiyi “Gənc həmkarlar ittifaqı lideri məktəbi”nin yekun tədris seminarında iştirak etmək hüququna malikdir.
7. Müsabiqə işlərinin istifadə edilməsi

7.1 Qaliblərin işləri təşkilati, informasiya dəstəyi alır, həmkarlar ittifaqı işində praktiki istifadə üçün tövsiyə olunur və:

- reklamlarda yerləşdirilir;

- AHİK-in keçirdiyi sosial informasiya kampaniyalarında istifadə edilir;

- AHİK-in rəsmi saytında və informasiya səhifələrində, ölkə və regional KİV-lərdə (televiziya, dövrü mətbuat, internet şəbəkəsi) yerləşdirilir;

- tədris məqsədilə, həmçinin metodiki və informasiya nəşrlərində istifadə edilir.
8. Digər şərtlər

8.1 İştirakçılar öz işlərini Müsabiqəyə təqdim edirsə, bu o deməkdir ki, onlar bu Əsasnaməyə müvafiq olaraq Müsabiqənin şərtləri ilə tam və sözsüz razıdırlar.

8.2 Əgər üçüncü şəxslərin, o cümlədən təqdim edilmiş işin müəllif sahibləri və birgə hüquqa malik olanlar öz narazılıqlarını, iddialarını və tələblərini irəli sürərlərsə, o zaman iştirakçı məsələni öz adından və öz hesabına həll etməyi üzərinə götürür.
9. Əlaqə informasiyası

9.1 Müsabiqənin keçirilməsinə cavabdeh: soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi, ünvanı, tel/faksı, elektron ünvanı.

9.2 Müsabiqənin kuratoru: AHİK-in təşkilat işləri və məlumat şöbəsinin mütəxəssisi, Gənclər Şurasının sədri Süleymanov Tural Yadulla oğlu, telefon: 492 66 93 (əlavə 371); Mobil: +994552813737; Faks: 4927268; E-mail: ahik_atuc@mail.ru

Əlavə № 1


Ərizə №__

(Təşkilat Komitəsi tərəfindən verilir)


AHİK-də ictimai reklam” Müsabiqəsində iştirak etmək üçün ərizə

(2016-cı il)


Müəllif haqqında məlumat

1.

Soyadı, adı, atasının adı (tam bütünlüklə)
2.

Təvəllüdü
3.

Şəxsiyyəti təsdiq edən əsas sənədin nömrəsi, həmin sənədin verilmə tarixi və onu verən orqan haqqında məlumat
4.

Ev ünvanı (indeks, ölkə, şəhər,

küçə, ev, mənzil)


5.

Təhsil aldığı / işlədiyi yerin tam hüquqi adı
6.

Kurs / ixtisası
7.

Həmkarlar ittifaqında vəzifəsi
8.

Ev telefonu (kod, abunəçi №-si)
9.

Mobil telefonu (kod, abunəçi №-si)
10.

E-mail
Müsabiqə işi haqqında məlumat

1.

Müsabiqəyə təqdim edilmiş işin adı
2.

Nominasiya
3.

Mövzuİşin izahı(annotasiya: mənası, yaranma şəraiti, mövzunun seçilməsi və işin konsepsiyası)

Həmkarlar ittifaqı üzvü (Hİ), Hİ təşkilatçısı, müəssisə / fakültə Hİ təşkilatının sədri, Hİ-nın ştatında olan işçi.


Müsabiqəni şərtləri ilə tanış oldum və razıyam. Bir müəllif kimi, müsabiqəyə təqdim etdiyim işin pulsuz olaraq internet saytında yerləşdirilməsinə, televiziya və radio verilişlərində istifadə edilməsinə, həmçinin d. kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən qeyri kommersiya məqsədilə Müsabiqəyə həsr edilmiş nəşrlərin çap edilməsinə etiraz etmirəm.

İmza:___________________ Ərizənin verilmə tarixi: “__”____________201_ - ci ilYüklə 336,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə