Гур`анла мүалиҹӘYüklə 1,93 Mb.
səhifə10/30
tarix21.10.2017
ölçüsü1,93 Mb.
#7228
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

Məryəm” surəsi

1-Əban ibn Osmandan nəql olunub ki, Həzrət Sadiq (ə) belə buyurudu: Hər kəs Məryəm surəsini oxumağı davam etdirsə, bu surə onu istədiyi şeylərdən, (candan, maldan, övladdan) ehtiyacsız etməyincə ölməz. Həmçinin axirətdə İsa ibn Məryəmin (ə) dostlarından olar, və o gün Həzrət Süleymanın (ə) dünyadakı səltənəti kimi səltənətəsahib olar.

2-Übəyy ibn Kə`b İslamın əziz Peyğəmbərindən (s.ə.v.v) nəql edib ki, bu surəni oxuyan kəsə Zəkəriyyaya, Yəhyanı, Məryəmi (ə), İsanı (ə), Musanı (ə), Haruna (ə), İbrahimi (ə), İsahaqı (ə), Yəqubı (ə), İsmaili (ə) təsdiq və yaxud təkzib edənlərdən və həmçinin Allahdan övlad istəyib yaxud istəməyənlərin sayı qədər Allah on həsənə (savab) verər.

Hər kim bu surəni yazıb evidə saxlasa o evin xeyir-bərəkəti çoxalar. Bir kəs bu surəni yazıb suyunu içsə, heç vaxt qorxmaz.

Əgər bu surəni yazıb onu yuyub suyunu bir qızın üstünə töksələr, onun üçün həyat yoldaşı tapılar.

Məryəm və Fəth surəsini: Baş ağrısı və [miqren) üçün yazın.

Aşaağıdakı ayələri yazıb başınıza bağlasanız inşaallah ağrısı keçib gedər.

"Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Kaf ha, ya, əyn, sad, zikru rəhməti rəbbikə Əbdəhu Zəkəriyya. İz nada rəbbəhu nidaən xəfiyyən. Qalə rəbbi inni vəhənəl əzmu minni vəştəələrrəsu şəybən ləm əkum biduaikə rəbbi şəqiyyən." (Məryəm 1-4)

"Muhəmmədun rəsulullahi vəlləzinə məəu əşiddau ələl kuffari ruhəmau bəynəhum tərahum rukkəən succədən yəbtətunə fəzlən minəllahi rizvanən, simahum fitvucuhihim min əsəris-sucudi zalikə məsəluhum fittovratı məsəluhum fil incili kəzərin əxrəcə şət`əhu fəəzərəhu fəstəğləzə fəstəva əla sutihi yu`cibuz zurraə liyəcizə bihimul kuffarə, vəədəllahul-ləzinə amənu əmilussalihati minhum məğfirətən əcrən əzimən." (Fəth-29)

2-İmam Əliyyən Nəqidən (ə) rəvayət olunub ki, baş ağrısı üçün bu ayəni qabdakı suya oxuyub içsin."Əvələm yərəlləzinə kəfəru innəs-səmavati vəl ərzə kanəta rətqən fəfətəqnahuma cəəlna minəlmai kullə şəy`in həyyin əfəla yu`minun". (Ənbiya-30)

3-Bir rəvayətdə nəql olunub ki, bir şəxs Mərv (Xorasan) əhlindən imam Hadinin (ə) xidmətinə başağrısından şikayət etdi. Həzrət onu yanına çağırıb əlini onun başına sürtüb bu ayəni oxudu: "İnnəllahə yumşkus-səmavati vələrzə ən təzula, vələin zaləta in əmsəkəhuma min əhədin min bəədihi innəhu kanə həlimən ğəfurən." (Fatir-41)

4-İmam Məhəmməd Baqirdən (ə) nəql olunub ki, başağrısını müalicəsi aşağıdakı ayəni yazıb başınıza bağlasananız inşallah şifa taparsınız.

" kəlbuhum basitun ziraəyhi blvəsidi ləvittələ` ələyhim ləvəlləytə minhum firarən vələmuliət minhum ru`bən." (Kəhf-18).

5-Məkarimul-əxlaqda (kitabında) yazılıb ki, şəqiqənin (gicgahın) ağrısı üçün ibam (baş barmaq) və səbabə (işarə barmağı) barmağınla gicgahını möhkəm sıxıb bu ayələri oxu: "Fəmən kanə minkum mərizən əv bihi əzən min min `sihi fəfidyətun min siyamin əv sədəqətin, nusukin." (Bəqərə-196)"Yədullahi fəvqə əydihim fəmən nəkəsə fəinnəma yənkusu əla nəfsihi mən əvfa bima ahədə ələyhullahə fəsəyu`tihi əcrən əzimən" (Fəth-10) İskin səkəntukə ya vəcəəş-şəqiqəti billəzi səkənə ləhu ma filləyli vənnahari huvəs-səmiul əlim."

6-Bu ayəni başınıza bağlayın: "Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Rəbbəna la tuzi`i qulubəna bəədə izhədəytəna vəhəb lana minlədunkə rəhmətən innəkə əntəl vəhhab." (Ali-İmran-8)

7-Bu ayəni yazıb özündə saxla: "Ələm tərə ila rəbikə kəyfə məddəzzillə vələv şaə ləcəələhu sakinən summə cəəlnaş-şəmsə ələyhi dəlilən summə qəbəznahu iləyna qəbzən yəsirən." (Furqan-45-46)Yüklə 1,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə