Haklarin kullanilmasi ve korunmasi doç. Dr. Mustafa Çeker

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix10.12.2017
ölçüsü445 b.


HAKLARIN KULLANILMASI VE KORUNMASI

 • Doç. Dr. Mustafa ÇEKER


SUBJEKTİF İYİNİYET

 • İyiniyet, Bir hakkın kazanılmasında hakkın kazanılmasına engel olacak bir hukuki eksikliğin bilinmemesi veya gerekli özen gösterilmesine rağmen bu eksikliğin öğrenilmemesidir.

 • İYİ NİYETİN ŞARTLARI:

  • Hakkın kazanılmasına engel olacak bir hukuki eksikliğin var olması
  • Hukuki eksikliğin bilinmemesi
  • Gerekli özenin gösterilmesi


İYİNİYETİN KORUNDUĞU HALLER

  • Aile hukukunda: Çifte evlilik halinde ilk evliliğin sona ermesi üzerine ikinci evliliğin geçerlilik kazanması (TMK m. 147/III)
  • Borçlar hukukunda:
   • Temsil yetkisi verilirken bildirimde bulunulmuş, geri alındığında bildirim yapılmamışsa yetkisiz temsilci ile yapılan işlem geçerli olur.
   • Sebepsiz zenginleşmede iyi niyetli zenginleşenin elinde kalanı iade etmesi
   • Alacağın temlikinde devir işleminden habersiz olarak eski alacaklıya ödeme yapılması
  • Miras hukuku: Ölüme bağlı tasarrufun iptali için zamanaşımı süresi iyi niyetli kişilere karşı 5 yıl, kötü niyetli kişilere karşı 30 yıldır.


İYİNİYETİN KORUNDUĞU HALLER

  • 4. Eşya hukukunda:
   • Taşınırlarda ayni hak kazanılması
    • Rıza ile elden çıkan taşınırlarda
    • Rıza dışı elden çıkan taşınırlarda (TMK m. 777)
   • Taşınmazlar üzerinde ayni hak kazanılması
    • Yolsuz bir tescile dayanarak ayni hak kazanılması
    • Zamanaşımı ile mülkiyet hakkının kazanılması
     • Olağan zamanaşımı (10 yıl)
     • Olağanüstü zamanaşımı (20 yıl)
    • Haksız inşaat ve taşkın inşaatta


HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN SINIRLAR

 • DÜRÜSTLÜK KURALI: Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken makul, dürüst ve güvenilir kişilerden beklenecek şekilde davranmakla yükümlüdür.

 • Uygulama Alanı:

  • Hakların kullanılması
  • Kanunların yorumlanması
  • Hukuki işlemler
   • Kuruluşu
   • Yorumlanması
   • Tamamlanması
   • Tahvili-taşınmaz satış sözleşmesi
   • Yeni şartlara uyarlanması- Uyarlama; İşlem temelinin çökmesi


HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN SINIRLAR

 • HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMAMASI

  • Şartları
   • Bir hakkın varlığı
   • Hakkın karşı tarafa zarar vermek amacıyla kullanılması
  • Sonuçları
   • Hukuki korumadan mahrum kalmak
   • Karşı tarafın zararını tazmin etmek


HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN SINIRLAR

 • KANUNA KARŞI HİLE: kanunun emredici hükmü ile yasaklanan bir sonucun başka bir kanun hükmünden yararlanarak dolanılmasıdır.

  • Meslekten ihraç edilen avukatın alacakları devralarak davayı takip etmesi
  • Siyasi parti değiştirme yasağının dolanılması


HAKLARIN KORUNMASI

 • HAK SAHİBİ TARAFINDAN KORUNMASI

  • Meşru müdafaa
   • Kişinin şahıs veya malvarlığına yönelmiş bir saldırının varlığı
   • Saldırının devam etmesi
   • Saldırının hukuka aykırı olması
   • Saldırı ile savunma arasında bir denge bulunması
  • Zaruret hali (Izdırar)
   • Kişinin kendine veya başkasına yönelmiş bir tehlike bulunması
   • Üçüncü bir kişinin malvarlığına zarar verilmesi
   • Zarar vermenin kaçınılmaz olması
   • Tehlike ile zarar arasında denge bulunmalıdır.
  • Kendi hakkını korumak için kuvvet kullanma (ihkakı hak)
   • Fiil kendi hakkını korumak için yapılmalı
   • Devlet organlarının müdahale olanağı olmamalı
   • Koruma için başka yol kalmamalı
   • Kuvvet kullanma dengeli olmalı


HAKLARIN KORUNMASI

 • HAKLARIN DEVLET ELİYLE KORUNMASI

  • DAVA AÇMAK
  • İCRA TAKİBİ YAPMAK


HAKLARIN KORUNMASI

 • DAVA PROSEDÜRÜ

  • Yargı Yolu
   • Medeni yargı yolu
   • Ceza yargı yolu
   • İdari yargı yolu
   • Askeri yargı yolu
   • Anayasa yargı yolu
  • Davanın Görevli Mahkemede Açılması
   • Genel mahkemeler
    • Sulh < 5.600 YTL
    • Asliye >5.600 YTL malvarlığı hakları ve şahıs varlığı hakları
   • Özel mahkemeler
  • Davanın Yetkili Mahkemede Açılması
   • Genel yetkili- davalının ikametgahı
   • Özel yetki
    • Taşınmazın bulunduğu yer
    • Haksız fiilin ika yeri
    • Sözleşmenin ifa yeri
    • Yetki sözleşmesi


HAKLARIN KORUNMASI

 • DAVA ÇEŞİTLERİ

  • Eda davaları: davacı, davalıdan bir edimin yerine getirilmesini talep eder (vermek, yapmak, kaçınmak)
  • Tespit davaları: Taraflar arasında bir hukuki ilişkinin veya bir hakkın mevcut olup olmadığının hükme bağlanması talep edilir
   • Müspet tespit davası
   • Menfi tespit davası
  • İnşai davalar: Taraflar arasında yeni bir hukuki durum meydana getirmek, değiştirmek veya sona erdirmek için açılan davalardır.


HAKLARIN KORUNMASI

 • Davada ispat yolları

  • İspat yükü: Herkes kendi iddiasını ispatla yükümlüdür.
  • İstisnalar:
   • Normal durumun aksinin ispatı gerekmez (hayatın olağan akışı)
   • Herkesçe bilinen vakıaların ispatı gerekmez.
   • Karinelerin geçersiz olması için aksinin ispatı gerekir.
   • Resmi senet ve kayıtlar aksi yazılı delille ispat edilene kadar geçerli sayılır.
 • Davada savunma yolları

  • İnkar (iddianın tamamen reddedilmesi)
  • Kabul (davanın aynen kabul edilmesi)
  • İkrar (belirli bir olayın iddia edildiği gibi gerçekleştiğinin kabulü)
  • İtiraz (Karşı tarafın iddia ettiği hususun haklı bir nedenle reddi)
  • Def’i (Borçlunun borcu ödememesini haklı gösterecek yasal savunmaların ileri sürülmesi)


ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

 • Yusuf Aslan arkadaşı Kerem Kaplan’a ait otomobili ödünç olarak almıştır.

 • Ancak daha sonra bir kahvehanede kumar oynamış ve bu otomobili de kumarda kaybetmiştir.

 • Kumarhane sahibi Kaya Yazarbozar bu otomobili oto pazarında Oğuz Hakan’a satıp teslim etmiştir.ÖRNEK OLAY SORULARI

 • Olayda iyiniyet kimde aranır? Şartları nelerdir?

 • Olayda Kerem Kaplan’ın sahip olduğu zilyetlik türü nedir?

 • Olayda malı devralanın iyiniyetli sayıldığı takdirde mülkiyet hakkının kazanılması için ne kadar süre geçmesi gerekir?

 • Kerem Kaplan’ın Kaya Yazarbozar’a olan borcu hangi nitelik taşır?
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə