İlgili Mahkeme karan gereği yapılan incelemede

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 3.58 Mb.
səhifə23/50
tarix12.08.2018
ölçüsü3.58 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   50

"Çalış didin ve çalış yıldızlar kapacaksın,

Bir Tanrı'ya bir de Türklüğe tapacaksın!"

Bu ulaşımın şifreleri çözülür. Alt Birimi olan kırk kişiye dağıtılır. Kırk görevli bu sistemin dağılımını teknik bir şekilde Türk İnsanına sunar. Bu öğretinin ve uygulamanın bizzat sahibi ERGENEKON'dur. Ergenekon'un görev alanlarının içinde Türk Ordusu'nun çok önemli yeri vardır. Türk Ordusu içinde bu görevler ve görevliler Alpler ve Erenler olmak üzere iki misyona ayrılırlar. Her birim Türk Ordusunun okült birimlerini oluşturur. Alpler, Özel Harp Dairesinin faaliyetlerini devam ettirir. Erenler ise işin Parapsikolojik spiritüel ya da başka bir anlatımla ilâhi yönünün sergilemesini yapar. Bu sistemin idarecileri çok özeldir. Sistemin başında görülmezler. Ve asla deşifre olmazlar. Türk Ordusu ATATÜRK"ün deyimiyle, "ÇELİKLEŞMİŞ BİR İFADEDİR" anlatımının altında yatan gerçek ile Tannkut Mete'nin ilk düzenli orduyu kurmasıyla ordudaki sistemin devam ettirile gelmesinin ardında yatan gerçek aynıdır. O öz ve çekirdek asla kaybolmaz. Çünkü Kundalini gücü nasıl ki zor zamanlarda ortaya çıkarsa, Türk Milletinin zor anlarında da bu sistem olaylara direk el koyar. Sistem sürekli olmasına rağmen kendisini her zaman hissettirmez." Şeklinde olup;

ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN oluşumumuna kaynaklık eden ERGENEKON dokümanında hem gizlilik kurallarına çok öenm verildiği, hem de oluşumun başında 7 ayrı başkanlığın bulunduğu ve bunlara bağlı alt birimlerden de söz edildiği, bu belgeden ERGENEKON terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulmuş olmadığını ve gizlice Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanma ve sızmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. ERGENEKON dokümanmda (sözde) özel kuvvetler komutanlığında görevli şahıslardan oluşan operasyon dairesi ve kontrol dairesi için bu belgedede açıkça "Özel Kuvvetler Komutanlığının" ERGENEKON içinde özel bir yere sahip olduğu vurgulanmıştır.

Dosyada mevcut telefon görüşmelerinde; şüpheli Sevgi ERENEROL'un görevli askeri şahıslarla görüştüğü bu şahıslann da bazılannm kilisede yapılacak ayinlere katılacaklanm belirttikleri, buradan da ERGENEKON terör örgütünün birçok yere sızma faaliyeti içerisinde olduğu Ortodoks Kilisesinin de bu amaç ve faaliyetlere hizmet edip kilisenin özel durumu ve bizzat Atatürk tarafından kurulup desteklendiği hususlan da kullanılarak örgütün gizli dini amaçlanna da uygun faaliyetlerde bulunduklan,

Yine, şüphelide ele geçirilen CD'de bulunan Selçuk Üniversitesi ile alakalı olarak yapılan üniversite öğretim üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin dini ve siyasi görüşlerinin yasa dışı olarak yazılıp rapor şekline getirilip örgüte ulaştınldığı bu CD'nin şüpheliye gönderilmesinden de şüphelinin örgütün üst düzey yönetici konumunda olduğu ve üniversitelerdeki görelilerin fişlenmesi konusuyla doğrudan görevli olduğu kişisel verileri kaydetme suçunu da işlediği.anlaşılmıştır.

şüpheli Muzaffer TEKİN ve Ergün POYRAZ ile alakalı olarak her türlü hukuki gelişmeyi bu şüpheliye aktardığı, şüpheli Sevgi ERENEROL'un da bunlarla alakalı birçok talimatı Avukat olan Kemal KERİNÇSİZ'e verdiği, Kemal KERİNÇSİZ'in de bu talimattan yerine getirdiği. Avukat olan Kemal KERİNÇSİZ in MİLLİ GÜÇ BİRLİĞİ nin başında sorumlu olan Sevgi ERENEROL'dan her konuda talimat alması, birçok kişiyle yaptığı görüşmelerde televizyon kanallannda yayınlanacak programlann ve bazı yazılann kendisini sorulmadan yayınlanmadığı bu konuda birçok örgüt üyesini yönlendirdiği tüm bu delilerin ERGENEKON terör örgütünün hiyerarşik yapısında şüpheli Sevgi ERENEROL'un yönetici konumunda olduğunu göstermektedir.

Şüpheli Sevgi ERENEROL'un kurulacak derneklerin tüzüğünü şüpheli Muammer KARABULUT'a faksladığı ve Muammer KARABULUT'un da imzalayıp Sevgi ERENEROL'a göndermesi de Sevgi ERENEROL'un bu konudaki tek yetkili kişi olduğunu göstermektedir.

Sevgi ERENEROL"un İstanbul da Muammer KARABULUT'un Antalya'da yaşadıklan göz önüne alındığında, örgüt elemanlanndan Uluslararası Noel Baba Banş Konseyi Başkanı Muammer KARABULUT ile irtibatlannın hayatın olağan akışına aykm bulunduğu ve bu irtibatının her türlü bilgi ve faaliyetlerin paylaşılması ve yayılması noktasında birleştiği,

Basın Sözcülüğünü şüpheli Sevgi ERENEROL"un yaptığı Türk Ortodoks Kilisesine belirli günlerde ayinlere, kutlamalara Ergenekon terör örgütü mensuplanmn katıldığı göz önüne alındığında, kilisenin örgütün faaliyetleri perdeleyen bir kurum olduğu ve örgütün yasal kurum olma özelliğinden dolayı kiliseye her türlü şahsın gelebileceği, gelen bu şahsılara ise örgütün propagandası yapılmak sureti ile örgüte eleman kazandırmaya çalışıldığı, hatta gizli toplantıların bile kilisede yapıldığını şüpheli Emin GÜRSES'in telefon görüşmelerinden açıkça anlaşılmıştır.

Şüpheli Sevgi ERENEROL'un, 02.01.2008 tarihinde Orhan ile yaptığı görüşmede;

Sevgi'nin "Pazartesi günü de tabi Kandıra'yı ziyaret günümdü benim hepsi üst üste gelince bir hayli şey yaptım yoğunluk oldu size iyi seneler" dediği, Orhan'ın "Bir an önce de Muzafferin Muzaffer'in özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dediği, Sevgi'nin "İnşallah inşallah bütün milletin de özgürlüğe kavuşmasını" "Muzaffer Bey ile beraber onların da hepimiz özgürlüğe kavuşmasını" dediği, Orhan'ın "Milletin özgürlüğe kavuşması biraz zor" "Bütün bütün kaleleri kaptırdılar" "SİLAHLI KUVVETLER DE DAHİL" dediği, Sevgi'nin "Ah nasıl bunun altından kalkacağız hiç bilemiyorum ama" "Evet evet vallahi birazcık gayret edilsin muhakkak gene bulunur da herkes şey hayatından memnun gibi" dediği, Orhan'ın "Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri yanında olmadan hiç bir hareket olmaz ben bunları yaşadım ihtilaller darbeler mahkemeler " dediği, Sevgi'nin "OLMAZ BİLİYORUM" dediği,Sevgi'nin "Evet evet ondan şüphem yok ama geçen gün Erol Bilbilik SKY televizyonunda programdaydı onu izleyenler genç subaylar olarak 180 kişilik bir grup mail göndermiş, demek ki bazı şeyler şeyi yapıyor yani faaliyete geçildi hani o kadar da toplumu uyutamadılar öyle görünüyor ama birileri demek ki bir şekilde bazı şeylerin farkında ama demek zaman gelmedi daha çünkü gecenin on bir buçuğu muydu neydi program başladığında ve ikiye kadar sürmüştü buna rağmen ertesi gün de yılbaşı gecesi" herkes kutlama yapacaktı oturup millet seyretti seyrettiğine göre demek ki herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor öğrenip birşeylerin gayretindeler" "İnşallah sonunda muvaffak oluruz gene ne bileyim elbirliğiyle" şeklindeki görüşmeden şüpheli Sevgi ERENEROL'un ERGENEKON terör örgütünün amaçları içinde yer alan darbe yapmak için yapdan çalışmaları çok iyi bildiği ve yapılacak darbenin henüz zamanı gelmediğini ancak genç subayların bu konuda bazı çalışmalar içinde olduğunu bildirdiği anlaşılmaktadır.

Şüpheli Muzaffer TEKİN'in hiçbir derneğin üyesi olmadığı halde Sevgi ERENEROL ile arasındaki ilişkinin örgütsel anlamda olduğu ve hiyerarşik yapı gereği Muzaffer TEKİN ile Ergün POYRAZin tutukluluktaki hukuki süreçlerinin ve yazacakları kitapların dahi talimatlarını Sevgi ERENEROL'un Kemal KERİNÇSİZ ve Muammer KARABULUT'a vererek nasıl yazdırılıp nerede yazdınlacağı soruşturmalarda yapılacak tüm süreçler ve soruşturmayla alakalı yapılacak yazılı açıklamalar ve protesto eylemlerinin nerede ve ne zaman yapılacağına da şüpheli Sevgi ERENEROL'un karar verdiği anlaşılmıştır.

Şüpheli Sevgi ERENEROL'un şüpheliler Oktay YILDIRIM, Kemal KERİNÇSİZ, Muzaffer TEKİN, Veli KÜÇÜK, Paşa (Kod) M.Fikri KARADAĞ, Kuddusi OKKIR, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, İsmail EKSİK, Muammer KARABULUT, Emin GÜRSES ve Doğu PERİNÇEK ile örgütsel irtibatlarının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Şüpheli Sevgi ERENEROL'un kilisenin basın sözcüsü olduğu ve beyanında 1000 YTL geliri olduğunu söylemesine rağmen sürekli örgütün yurt dışı faaliyetlerine katıldığı yurt içinde birçok toplantı ve örgütsel içerikli toplu eylemlere katıldığı, şüphelide Lobi isimli dokümanın çıkması, birçok derneğin eylem ve faaliyetlerini organize etmesi, eski adı MİLLİ GÜÇ PLATFORMU OLAN. Büyük güçbirliği derneği ve diğer derneklerle irtibatları da göz önüne alındığında şüphelinin örgütün sivil toplum kuruluşları ve bu amaçla kurulmuş derneklerin yönetimi ve toplu eylem ve gösterilerinden sorumlu yöneticisi olduğu, örgütün amaçları doğrultusunda tertiplenen tüm protesto miting ve gösterilere bilfiil katıldığı anlaşılmıştır.

Şüpheli Sevgi ERENEROL'da ele geçirilen DERİN ERGENEKON dokümanında belirtilen gizli yapılanmada askeri kesimde örgütlenme yapılması ile ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN genel stratejisi ve gizli yapılanmasıyla alakalı olan Derin ERGENEKON isimli dokümanın da sadece bu şüpheli de çıkması ve bu belgelerle ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN gizli yapılanmasının amaçlan içinde bulunan gizli askeri yapılanma işlerinde de aktif görevli konumunda olduğu ,

Kendisinin bizzat gidip Genel Kurmay Başkanlığı bünyesindeki askeri kurumlarda seminerler vermesi, bazı üst düzey askeri şahıslarla yakın ilişkileri, bazı askeri şahıslann kilisedeki ayinlere fiilen katıldıklanna ilişkin görüşmeler,

ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yurt dışı yapılanması ile ilgili birçok örgütsel faaliyeti Veli KÜÇÜK'ün talimaflanyla Kemal KERİNÇSİZİe birlikte yapması ve 1000 ytl geliri olduğunu beyan etmesine rağmen sürekli yurt dışı faaliyetlerine katılması,

ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN tüm amaç ve faaliyetlerine uygun olarak hareket ettiği, şüpheli Ergün POYRAZİa yakın irtibatı ve Ergün POYRAZin yazacağı kitapla alakalı olarak kullanılacak cümlelerin dahi bu şüpheli tarafından belirlenmesi, Zafer (Kod) Muzaffer TEKİNTe olan irtibatlan ve davası ile alakalı olarak Kemal KERİNÇSİZ'e birçok talimat vermesi, milli güç birliğinin oluşturulması için kendisine verilen Türk KIZI misyonuna uygun olarak yaptığı eylem ve faaliyetler ile kilisedeki gizli toplantılar ve askeri şahıslarla olan irtibatlan göz önüne alındığında şüpheli Sevgi ERENEROL'un, ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, kiliseye gelen örgüt üyelerine ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN genel ideolojisi ilenihai gizli amaçlarım ve örgütlenme yapısını anlattığı, ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN gizli amaçlan arasında bulunan darbe yapmak ve buna zemin hazırlamak suçlarayla alakalı olarak yaptığı telefon görüşmelerinden anlaşıldığı,

ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN amaçlan arasında bulunan darbe yapmak için kaos ortamı oluşturup halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı isyana tahrik suçlanna da katıldığı ve yönettiği tüm örgütsel eylemlere iştirak ettiği, bu nedenle TCK'nun 313/1 maddesindeki suçlan da işlediği,

Kişilerin siyasi felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykın olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlanna veya sendikal bağlantılanna ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetme suçunu da işlediği, bu alandaki suçlardan ve devlete ait gizli belgeleri ele geçirmek suçlanndan da sorumlu tutulmasının gerektiği anlaşıldığından;Şüpheli Sevgi ERENEROL'un üzerine atılı eylemlerine uyan, TCK'nun 314/1, 313/1, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5, TCK'nun 313/4, 314/3 ve 220/4. maddeleri yollaması ile TCK'nun 135/2-1,43/2 maddeleri gereğince cezalandırılması,

Aynca, Şüpheli Sevgi ERENEROL, yasadışı ERGENEKON terör örgütünün yöneticisi konumunda olup, 5237 Sayılı TCK'nun 314/3. maddesi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır" ve TCK'nun 220/5. maddesi de "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı aynca fail olarak cezalandmlır" hükmü gereği, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen tüm suçlardan 5237 Sayılı TCK'nun 314/3 maddesi yollaması ile TCK'nun 220/5. maddesi gereğince sorumlu tutulmasının yasal zorunluluk olduğu anlaşıldığından;ERGENEKON terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu,

1-Cumhuriyet Gazetesine 3 kez bomba atılması nedeniyle, ruhsatsız patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanma, mala zarar vermek suçlarından TCK'nun 174/1-2 (hukuki kesinti oluşturan iddianame öncesi tüm ruhsatsız patlayıcı bulundurma eylemleri Yargıtay kararlannda tek suç sayıldığından alt sınırdan uzaklaşılması suretiyle bir kez uygulanması), 170/1-c (3 kez), 151/1(3 kez),2-Danıştay saldırısında Türk Milleti adına yargılama görevini yürütmekte iken görevinin başında katledilen yargı şehidi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN'in tasarlayarak öldürülmesi, mağdurlar Mustafa BİRDEN, Ayla GÖNENÇ, Ayfer ÖZDEMİR ve Ahmet ÇOBANOĞLU'nun tasarlayarak öldürülmeye teşebbüs edilmesi nedeniyle TCK'nun 82/a-g, 82/a-g, 35/2. maddesi (4 kez),

3- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; Muzaffer
TEKİN, İsmail YILDIZ, Ergün POYRAZ, Kemal KERİNÇSİZ, Mete YALAZANGİL,
Aydın YÜKSEK, Muzaffer ŞENOCAK, Fikret EMEK'in işlemiş oldukları; Devletin
güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlan bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması
gereken bilgileri temin etmek suçundan dolayı TCK'nun 327/1. maddesi gereğince (8)
SEKİZ KEZ,


4- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; İsmail YILDIZ,
Ergün POYRAZ, Mete YALAZANGİL, Aydın YÜKSEK, Muzaffer ŞENOCAK ve
Fikret EMEK'in işlemiş oldukları; Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal
yararlarına ilişkin belge veya vesikaları geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden
başka bir yerde kullanmak suçu nedeniyle: TCK'nun 326/1. maddesi gereğince, (6)
ALTI KEZ,


Doğu PERİNÇEK, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Habip Ümit SAYIN, Hikmet ÇİÇEK, Kemal KERİNÇSİZ, Nusret SENEM, Erkut ERSOY ve Murat ÇAĞLAR'in işlemiş oldukları, Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetmek suçu nedeniyle; TCK'nun 135/2-1, 43/2. maddesi gereğince (17) ONYEDİ KEZ,

6- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; Oktay
YILDIRIM, Mehmet DEMİRTAŞ ve Fikret EMEK'in işlemiş oldukları, silahlı terör
örgütüne ait silahları depolamak suçu nedeniyle; TCK'nun 315 ve 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanunun 5. maddesi gereğince (3) ÜÇ KEZ,


         1. Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Ayşe Asuman ÖZDEMİR ve Halil Behiç GÜRCİHAN'in işlemiş oldukları, Adil Yargılamayı Etkileme suçu nedeniyle; TCK'nun 288. maddesi gereğince (2) İKİ KEZ,

         1. Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Fikret EMEK, Hayrettin ERTEKİN, Hikmet ÇİÇEK, Halil Behiç GÜRCİHAN, Hayati ÖZCAN, Ergün POYRAZ, Nusret SENEM ve Doğu PERİNÇEK'in işlemiş oldukları; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etmek suçu nedeniyle, TCK'nun 334/1 maddesi gereğince (8) SEKİZ KEZ,

         1. Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: İsmail YILDIZ, Bekir ÖZTÜRK, Hüseyin GÖRÜM ve Fuat ERMİŞ'in işlemiş oldukları; Askerleri kanunlara karşı itaatsizliğe teşvik etmek suçu nedeniyle, TCK'nun 319/1, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddesi gereğince (4) DÖRT KEZ,

10- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Mehmet Fikri
KARADAĞ, Hayrettin ERTEKİN ve Muhammet YÜCE'nin işlemiş oldukları; Tutuklu,
hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçu nedeniyle, TCK'nun 284/1 maddesi
gereğince (3) ÜÇ KEZ,


11- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheli Muzaffer
ŞENOCAK'ın işlemiş olduğu; Ruhsatsız patlayıcı bulundurmak suçu nedeniyle,
TCK'nun 174/1 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5/2. maddeleri,


         1. Şüpheli Ergün POYRAZ'ın işlemiş olduğu; Yasaklanan bilgileri açıklamak suçu nedeniyle TCK'nun 336. maddesi,

         1. Şüpheli Mehmet Fikri KARADAĞ ve Hayrettin ERTEKİN'in işlemiş olduğu; Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek veya aşağılamak suçu nedeniyle TCK'nun 216/1. maddesi gereğince (2) İKİ KEZ,

         1. Şüpheli Hayrettin ERTEKİN ve Aydın YÜKSEK'in işlemiş olduğu 2863 Sayılı yasalara muhalefet etmek suçu nedeniyle, 2863 Sayılı Kanunun 73. maddesi (2) İKİ KEZ,

15-Şüpheli Hayrettin ERTEKİN'in işlemiş olduğu 2813 Sayılı Kanuna muhalif olarak ruhsatsız telsiz kullanmak suçu nedeniyle 2813 Sayılı Kanunun 32/a maddeleri gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMASI talep edilmiştir.

30-ŞÜPHELİ MUAMMER KARABULUT a) Emniyet İfadesinde:

Antalya Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Derneği başkanı, Ayasofya Derneği ve Milli Güç Birliği Derneği üyesi olduğunu, tüzel bir kişilik olmayan Milli Güç Platformunda görev aldığını, bunun üzerine Milli Güç Birliği Derneğinin kurulduğunu,

Kendisine sorulan şahıslardan;

Emin ŞİRİN:

2005 yılında Kudüs Patriği, Fener Rum Patrikhanesinde Şeriat Mahkemesi kurduğunu, Bu durumun hukuksuzluk olduğunu bildiğini ve bunun üzerine devletin tüm birimlerine konu ile alakalı fakslar yolladığını, Siyasi parti görevlileri ile de görüştüğünü, Bu vesile ile Emin ŞİRİN ile tanıştığını, Hatta emin ŞİRİN"in kendisine Patrikhane ile ilgili TBMM"ye vermiş olduğu soru önergelerini gönderdiğini, Hiç yüz yüze görüşmediklerini, Patrikhane ile alakalı zaman zaman telefonla görüştüklerini, En son Emin ŞİRİN"in Fener Rum Patrikhanesi ile alakalı bir kanun tasan hazırladığını ve bu tasanyı incelemesi amaçlı kendisine de yolladığını ancak karşı çıktığını, "Bu sorun bizim sorunumuz değil" dediğini ve somasında Emin ŞİRİN"e Fener Rum Patrikhanesi sin 1922 yılında kendi meclisinde almış olduğu karan yolladığını, Bir daha da Emin ŞİRİN ile görüşmediğini,

Bekir ÖZTÜRK:

Hiç yüz yüze görüşmediğini, ancak 4/5 kez telefon ile görüştüğünü, Kemal KERİNÇSİZ'in kendisine Bekir ÖZTÜRK isimli şahıstan bahsederek Bekir ÖZTÜRK"ün bir haber sitesi sahibi olduğunu ve bu siteyi kapatmak üzere olduğunu söyleyerek bu siteye yazı yollamasını istediğini, Bekir ÖZTÜRK"ün kendisini aradığını, 2006 yılın da www.kuwaimilliye.net isimli internet sitesine yazı göndermeye başladığını, Bu yazılar ile alakalı telefonla görüştüklerini, Bu sitenin sahibinin Bekir ÖZTÜRK olduğunu ancak yazılan kendisinin koyduğunu, Yazılan çıkmaya başladıktan sonra kendisi ile alakalı olumsuz tepkiler okuyuculardan gelmeye başladığını, Aynca sitenin konumu, fikirleri, yazarlan konusunda rahatsızlık duyduğunu, Fikirlerinin kendisine uymadığını, Sonra ki dönemlerde yazılanm çıkartın dediğini ve bir daha da yazı göndermediğini,

Aynı dönemde Sevgi ERENEROL"un da bu sitede yazı yazdığını ve isminin olduğunu, kendisinin Sevgi Hanıma site hakkında ki olumsuz fikirlerini söyleyerek "0"nun da siteden aynlmasım sağladığını,

Oktay YILDIRIM:

22 Temmuz 2006 yılında Türk Ortodoks Patrikhanesinin üç dört bina ön tarafında yazmış olduğu "Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletini Patrikhaneye"mi yıktıracaklar" isimli kitabının kokteyli ve imza günü olduğunu, Bu şahıs ile burada tanıştığını, Herhangi birisinin aracı olmadığını, Bu olaydan ya önce ya da sonrasında Oktay YILDIRIM isimli şahsı Kemal KERİNÇSİZ'in Fatih"te bulunan ofisine gittiğinde gördüğünü, Sohbet ettiklerini, Muhtemelen Kemal KERİNÇSİZ'in de bu şahsı tanıdığını, Bu ortamda o esnada kendisi, Oktay YILDIRIM, Sevgi ERENEROL, Ergün POYRAZ ve avukatlık bürosunda çalışanlann bulunduğunu, Aynı gün Kendisi, Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL, Ergün POYRAZ ve aileleri ile birlikte yemeğe gittiklerini, Hatta Ortaköy Polis Lokantasına gittiklerini, Buraya davetsiz olarak Oktay YILDIRIM'in da geldiğini, Oturduklannı, Yemek yediklerini ve aynldıklannı, Konuşmalannda özel bir konu geçmediğini, Oktay YILDIRIM'in kendisinden Kuvva-i Milliye internet sitesinde tekrar yazı yazmasını istediğini ancak kabul etmediğini, Çünkü Oktay YILDIRIM isimli şahsı pek sevmediğini, Bu tarihten sonra bir daha Oktay YILDIRIM ile görüşmediğini, Telefonlanru;i^birbirlerine verdiklerini ancak hiç görüşmediklerini, Oktay YILDIRIM'i 22 Temmuz^ÖOö günü^İfeye son kez gördüğünü,Muzaffer TEKİN : f*^ "0\

2007 yılında Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde Sevgi ERENEROL, Kemal KERİNÇSİZ"in de katıldığı konusunu hatırlamadığım bir basın açıklamasında gördüğünü, Tanışma amaçlı olarak konuştuklannı, birbirlerini gıyaben tanıdıklannı, Sevgi ERENEROL, daha önceden Muzaffer TEKİN hakkında olumlu şeyler söylediğinden dolayı ismen bildiğini, Bunun dışında hiç görüşmediklerini ve konuşmadıklannı, Bir kez basın açıklamasın da gördüğünü ve tanıştığını,

Halil Behiç GÜRCİHAN:

Bu şahıs ile ne yüz yüze ne de telefonla görüştüğünü, Ancak sahibi olduğu www.acikistihbarat.com isimli internet sitesinde yazılannın çıktığını, Bu yazılan kendisinin vermediğini ancak Behiç GÜRCİHAN"ın genelde www.tepkimiz.net den alarak kaynak gösterdiğini, Buna da hiçbir itirazının olmadığını, yapmış olduğu basın açıklamalanndan Behiç GÜRCİHAN"m kendisine uygun gördüklerini alarak ve sitesinde yayınladığını,

Ergün POYRAZ:

2006 yılında Antalya Valiliğinde tanıdığı ve şu an ismini hatırlamadığı Ergün POYRAZ"m eniştesinin kendisine Ergün POYRAZ hakkında bilgi verdiğini, sonrasında Taç Vakfı ile alakalı bir tazminat davası olduğunu, Konu Yargıtay da iken icra geldiğini, Yargıtay da bulunan dosyası ile ilgilenmesi konusunda yardımcı olması için Sevgi ERENEROL"dan Ergün POYRAZ"m telefonunu alarak Ergün POYRAZ"ı aradığını, Konuştuklannı ancak yardımcı olamadığını, Bu konuşmadan 2 ay sonra Ergün POYRAZ"ın bir kitabında yolladığı Noel Baba Vakfı ve Taç Vakfı sorunlan hakkında yazı yazdığını, Hatta bu yazının bir kitabında ve Kuvvai Milliye"nin internet sitesinde yayınlandığını, Sonra ki dönemde sık sık telefonla görüştüklerini ve dost olduklannı, Birer kez olmak üzere Antalya, İstanbul ve Ankara"da kendisi ile görüştüğünü, Bu görüşmelerinin genelde kendi yazdığı kitaplar ve internet sitesi kullanımı ile alakalı olduğun, Bu görüşmelerinde Ergün POYRAZ"m yazmış olduğu kitaplann kaynağı konusunda herhangi bir konuşma geçmediğini, Kendisi ile genelde telefonla olma üzere entelektüel konularda sohbet ettiklerini,

Aynca Ergün POYRAZ cezaevine girdikten sonra Kandıra cezaevine giderek 3 kez görüştüğünü, Bu gitmelerim sebebinin dostu olmasından dolayı olduğunu, İlk görüşmesinde de yapmış olduğum ziyaret ile alakalı "Genel Kurmay ve Jandarma istihbaratı Çete mi?" başlıklı bir yazı yazdığını ve internette yayınlandığını, Hatta bu konu ile Genel Kurmay"a yazı yazdığını, Aynca bu konu ile alakalı Ergün POYRAZ"m avukatının bir basın açıklaması yayınladığını,

Ergün POYRAZ asker tarafından korunan bir şahıs olduğunu, Bu konu ile alakalı www.tepkimiz.net isimli sitede Hakan ARIKAN "30 asker tarafından evi-kendisi korunan Ergün POYRAZ nasıl bir suça kanşır" konulu bir yazı yazdığını,

Veli KÜÇÜK:

Fener Rum patrikhanesinin Yunanistan"a taşınması ile ilgili patrikhanenin önünde 2005 yılında yapılan basın açıklamasında gördüğünü, Daha sonra Finansbank"ın Yunan milli bankasına satılmasında Fener Rum patrikhanesini sponsor olarak gördüğü ve Gima"nm Finansbanka ait bir kuruluş olmasından dolayı yine Gima"nm güvenlik işinin Veli KÜÇÜK tarafından yapılmasından dolayı arama gereği duyduğunu, Bunun üzerine Sevgi erenerol"dan telefonunu alarak Veli KÜÇÜK ile görüştüğünü, Finansbank ve sahibi Hüsnü ÖZYEĞİN olayını anlattığım, Satışla ilgili yandığım, makaleleri Veli KÜÇÜK"e faksladığını, 2006-2007 yılında Veli KÜÇÜK"ün ke^fi^ini Antalya Jandarma kampına davet ettiğini ve gittiğini, Finansbank üzerine konuşar^G;yemek:,.yed^lçrin, Daha sonra bir keztelefonla konuştuklanm ancak konusunu hatırlamadığını, Veli KÜÇÜK ile görüşmelerinin hep Finansbank'in satılması ile alakalı olduğunu, Yaklaşık 2-3 ay kadar önce Veli KÜÇÜK"ü aradığını ve basında hakkında çıkan yazılar ile alakalı fikir almak amaçlı aradığını, Bir müddet konuştuklanm ve bir daha görüşmediklerini,

SEVGİ ERENEROL:

2005 yılında Kanal B televizyonunda Ahmet MUMClP'nun da katıldığı canlı yayında tanıştığını, Sonrasında 1991 yılından bu yana mücadelesini verdiği Fener Rum Patrikhanesinin Yunanistan'a taşınması konusunda İstanbuP'da başlattığı kampanyaya Sevgi ERENEROL"un da destek verdiğini ve katıldığını, Bu kampanya esnasında sık sık görüştüklerini ve dost olduklanm, Milli Güç Platformu da bu kampanya esnasında kurulduğunu ve bu kampanyayı sahiplendiğini, Kendisinin de bu platformun sözcüsü olduğunu ve çeşitli kurumlara sözcü imzası ile açıklamalar gönderdiğini, Sevgi ERENEROL ile İsparta ve Kayseri"de sempozyumlara katıldıklannı, Papa"nm Türkiye ye ziyareti konusunda yazılar yazdıklannı, Ayasofya Derneği ve Milli Güç Birliği Derneğini beraber kurduklannı, Ailecek görüştüklerini, Cezaevinde ziyaret etmediğini, Sevgi ERENEROL"un Noel BABA Banş Konseyi Üyesi olduğunu, Daha önceden Sevgi ERENEROL"un Türk Ortodoks Kilisesinde düzenlediği birkaç dini törene katıldığını, Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen ve Kemal KERİNÇSİZ'in de ifade verdiği basm açıklamasının olduğu gün Türk Ortodoks Kilisesinde Emin GÜRSES"i gördüğünü, Aynca Müge TEKİN isimli şahsı almak için Muzaffer TEKİN"de geldiğini,

Kemal KERİNÇSİZ :

2005 yılında Kudüs Patriğinin Türkiye"de Şeriat Mahkemesi kurması konusu ile alakalı Büyük Hukukçular Birliğinin yapmış olduğu bir eylemini okuduğunu ve dikkatini çektiğini. Bunun üzerine birliği telefonla aradığını, Telefona Kemal KERİNÇSİZ"in çıktığını ve konuştuklarını, Bu şekilde tanıştıklarını, Sonraki dönemde kendisinin önerdiği ve başlatılan Fener Rum Patrikhanesinin Yunanistan"a taşınması ile ilgili imza kampanyasında ilk kez bir araya geldiklerini, Bu kampanyanın çok uzun bir süre aldığını ve 2006 yılı İzmir mitingi ile son bulduğunu, Bu kampanya ile alakalı Kemal KERİNÇSİZ ile çok sık görüştüklerini, Ayasofya Derneği ve Milli Güç Birliği Derneğini beraber kurduklarını, Kemal KERİNÇSİZ"in arkadaşı olduğunu, Noel BABA Barış Konseyi Üyesi ve Avukatı olduğunu,

Emin GÜRSES:

Bir kez Türk Ortodoks Kilisesinde gördüğünü, Konuştuklanm, Bir kez de Antalya"da gelmiş olduğu bir panelde gördüğünü, Emin GÜRSES"in bu panelde konuşmacı olduğunu, kahvaltıda karşılaşıp selamlaştıklannı,

DERNEKLER ile İLGİLİ OLARAK

1) Uluslararsı Noel Baba Banş Konseyi Derneğinin (Noel Baba Vakfı)

Uluslararsı Noel Baba Banş Konseyi Derneğinin (Noel Baba Vakfı), 1996 yılında Cengiz ÇANDAR, İsak HALEVA, Niyazi ÖKTEM, Ahmet MUMCU ve ismini hatırlayamadığım arkadaşlarla kurduklannı ve başkanı olduğunu, Noel babanın ülkemize ait bir değer olduğu bilincini yerleştirmek, duyurmak ve geleneksel faaliyetler yürütmek amacı ile bu vakfı kurduklannı, bu vakıf devam ederken aynca 2005 yılında, Uluslararası Noel baba Banş Konseyi Derneği"ni Osman SİVİLOĞLU, Muhammed ADEL,Veli .... Turgay ALP ile kurduklannı, Çünkü Noel Baba Vakfının uluşlararas-ı- .faaliyette bulunmasının yasal olmadığını, Bu nedenle Uluslararası Noel baba Barış Koniyi' Derneği kurduklannı, 2006 yılında maddi sıkıntılar gerekçe gösterilerek Noe|%aba yakfamrlla^atıldığim,

Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Derneğinin amacının 1991 yılında başlatılan Noel baba adına var edilen etkinlikleri devam ettirmek ve Noel babanın turizm alanında tanıtım ve kültürel amaçlı olarak ülkemizde faaliyette bulunmak, Noel babanın ülkemize ait bir değer olduğu bilincini yerleştirmek duyurmak ve geleneksel faaliyetler yürütmek olduğunu, Vakıf çalışmaları esnasında Turizm Bakanlığının yurtdışındaki tüm fuarlarına Noel Baba Vakfı olarak iştirak ettiklerini daha soma Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Derneğini kurduktan sonra yalnız Macaristan da adlarına düzenlenen etkinliklere katıldıklarını, Macaristan Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Derneğinin Avrupa temsilcisi olduğunu, anlattığı amaçların haricinde herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmadıklarını, 17 yıldır geleneği olan etkinliklerinin meşru bir zeminde yapılmakta olduğunu,

2) Ayasofya Derneği

Antalya"da kurulan Noel Baba Vakfının ülkemizdeki kültürel değerlere sahip çıkmak amacı ile kurulduğunu, Benzer nedenlerle Ayasofya Derneğinin kurulmasını ve ülkemizi tanıtmak amacı ile faaliyette bulunulmasını Sevgi ERENEROL ve Kemal KERİNÇSİZ"e önerdiğini, Bu önerisini İstanbuP'da iken yaptığını, Sonrasında Ayasofya Derneği ile alakalı kendisine Antalya"ya bir fax geldiğini, Bu faxm muhtemelen tüzük olduğunu, imzaladığını ve geri faxladığmı, Böylelikle Ayasofya Derneğinin kurulduğunu, Ancak bu dernek ile alakalı herhangi bir faaliyetinin olmadığını aynca bildiği kadan ile bu dernekte bugüne kadarda her hangi bir faaliyette bulunulmadığını ama derneğin şunda faal ve üyeliğinin devam ettiğini,

3) Milli Güç Birliği Derneği

Kemal KERİNÇSİZ"in 2005 yılında çeşitli sivil toplum kuruluşlanna katılım davetiyesi göndererek oluşturduğu birliğin adının MİLLİ GÜÇ PLATFORMU olduğunu, kendisi tarafından Fener Rum patrikhanesinin kapatılması ile ilgili başlatılan imza kampanyasıyla oluşan MİLLİ GÜÇ PLATFORMU"nun faaliyetlerinin İzmir"de yapılan mitingde son bulduğunu, Buna mukabil aynı isime tüzel kişilik kazandırmak üzere Sevgi ERENEROL, Kemal KERİNÇSİZ ve ismini hatırlayamadığım diğer kişiler ile Milli Güç Birliği Derneğini kurduklarını, Hedeflenen ülkenin milli değerlerine sahip çıkmak olduğunu, Milli güç derneğinin kuruluşundaki yasal prosedürden dolayı aktif olarak herhangi bir faaliyetinin olmadığını, Yönetiminin de şekillenmediğini, üyeliği dışında bu dernek içerisinde herhangi bir faaliyet de bulunmadığını, Fener Rum Patrikhanesinin Yunanistan"a taşınması kampanyasında faaliyet yürüten Milli Güç Platformunun tüzel kişiliğe dönüşmüş halinin Milli Güç Birliği olduğunu, Ancak somasında bu derneğin Büyük Güç Birliği admı aldığını, Ancak bu konuda tanı bir bilgisinin olmadığını, Bazı davalar açıldığını, bu derneğe kurucu üye olduğunu, ancak ve hiç ilgilenmediğini, Hiçbir faaliyette bulunmadığını,

Lobi yapılanması ile alakalı bir bilgisinin olmadığını ve Başkanı ve kurucusu olduğu hiçbir derneğin Lobi ile alakasının olmadığını,Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   50
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə