İslam tariHİYüklə 1.34 Mb.
səhifə1/26
tarix30.07.2018
ölçüsü1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

قَالَ رَسُول الله (صلّی الله عليه وَ آله):

اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ الله،ِ وَ عِتْرَتِي اَهْلَ بَيْتِي، مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا اَبَدًا، وَانَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتیّ يرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.

(صحيح مسلم، ج۷، ص۱۲۲، سنن دارمي، ج۲، ص۴۳۲، مسند احمد، ج۳، ص۱۴، ۱۷، ۲۶، ۵۹، ج۴، ص۳۶۶، ۳۷۱، ج۵، ص ۱۸۲، مستدرك حاكم، ج۳، ص۱۰۹، ۱۴۸، ۵۳۳، و....)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Ben sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum: -Biri- Allah’ın kitabı ve -diğeri- itretim, Ehl-i Beytim. Bu ikisine sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar.

(Sahih-i Müslim, c.7, s.122; Sünen-i Daremî, c.2, s.432; Müsned-i Ahmed, c.4, s.14, 17, 26, 59, c.4, s.466, 471, c.5, s.182; Müstedrek-i Hakim, c.4, s.109, 148, 533 vs…)

İSLAM TARİHİ

İSLAM TARİHİ

Mehdi PİŞVÂÎTercüme:

İsmail BENDİDERYA


Redakte:

Şadman Eroğlu

Dünya Ehlibeyt (a.s) KurultayıHidayet Önderleri: İSLAM TARİHİ

Yazar: Mehdi PİŞVÂÎ

Mütercim: İsmail BENDİDERYA

Redakte: Şadman EROĞLU

Hazırlayan: Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Dizgi ve Mizanpaj: Leyla Bendiderya

Baskı: Leyla

Baskı Sırası: 1. Baskı

Baskım Tarihi: 2006

Yayınlayan: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Tiraj: 3000

ISBN: 975-6640-37-5

Site : www.ahl-ul-bayt.org

e-mail: info@ahl-ul-bayt.org

Baskı Hakları Yayıncıya Aittir

İÇİNDEKİLER


Giriş 13

Önsöz: 15

Yazarın Önsözü 17

Çevirenin Önsözü 21

1. Bölüm 23

Başlangıç Mevzuatı 23

1. Fasıl 25

ARAP YARIMADASI’NIN COĞRAFÎ, SOSYAL VE MEDENÎ KONUMU 25

Arap Yarımadası’nın Bölgeleri 26

Kuzey ve Güneyde Doğal Şartlara Göre Bölge Ayrımı 27

Arap Yarımadası’nın Güney’inin (Yemen) Durumu 27

Güney Arabistan’da Parlak Bir Medeniyet 28

Mârib Seddinin Yıkılışı 30

Güney Medeniyetinin Çöküşünün Arabistan Üzerindeki Etkileri 32

Arap Yarımadası’nın Kuzeyinin -Hicaz- Durumu 32

Çölde Yaşayanlar 34

Kabile Düzeni 36

Irk Bağları 36

Kabile Başkanlığı 37

Kabile Taassubu 37

Kabile İntikamları 39

Kabilelerde Rekabet ve Övünme 39

Soyun Değeri 41

Kabile Savaşları 43

Çapulculuk ve Cinayet 45

Haram Aylar 47

Arap Toplumunda Kadın 48

Kadının Trajedisi 49

2. Fasıl 53

ARAPLARIN VASIF VE PSİKOLOJİSİ 53

Zıt Vasıflar 53

Arapların İyi Vasıflarının Kökleri 54

Cehalet ve Hurafeler 55

Araplarda Bilim ve Sanat 56

Ümmî Halk 56

Şiir 57

Araplar ve Komşu Medeniyetler 57

İran ve Roma Karşısında Arapların Zayıf ve Perişan Hali 59

Hayali Kıvanç 60

Cahiliyet Çağı 62

3. Fasıl 66

ARABİSTAN YARIMADASI’YLA ÇEVRESİNDEKİ DİNLER 66

Tektanrıcılar 66

Hırıstiyanlık 68

Yemen’de Hırıstiyanlık 68

Hıyre’de Hırıstiyanlık 69

Yahudilik 70

Yemen’de Yahudiler 72

Sabiler 72

Manilik 73

Yıldızlara Tapma 74

Cinlerle Meleklere Tapma 75

Mekke Şehrinin Ortaya Çıkışı 77

İbrahim (a.s) Dini -Hanifilik-in Kalıntıları 77

Araplar Arasında Putperestliğin Ortaya Çıkışı 78

Putperestler Allah’a İnanıyor muydu? 80

Dinî Durumda Karmaşa 83

İslam’ın Zuhur Işığında Geçekleşen Köklü Değişimler 84

Mekke Şehrinin Merkeziliği ve Genişlemesi 86

1- Ticari Konum 86

2- Ka’be’nin Varlığı 88

Kureyş’in Ticareti ve Ka’be Anahtarlarını Taşıması 89

Kureyşin Kudret ve Nüfuzu 91

2. Bölüm 94DOĞUMUNDAN PEYGAMBERLİĞİNE KADAR: Hz. MUHAMMED (s.a.a) 94

1. Fasıl 96

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.A) ATALARI 96

Soyu 96

Abdulmuttalib’in Kişiliği 98

Tevhid Soyu 99

2. Fasıl 101

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.A) ÇOCUKLUĞU 101

Doğumu 101

Bebeklik ve Çocukluk Dönemi 102

Annesinin Ölümü ve Dedesi Abdulmuttalib’in Kefaleti 104

Abdulmuttalib’in Vefatı ve Ebu Talib’in Himayesi 105

Şam Yolculuğu ve Rahib’in Kehaneti 106

Hırıstiyanların Tarihi Tahrifi 107

3. Fasıl 111

HZ. MUHAMMED’İN (s.a.a) GENÇLİĞİ 111

Hılf’ul Fuzul 111

Şam’a İkinci Yolculuk 113

Hatice’yle Evliliği 114

Hacer’ül Esved’in Nesebi 115

Hz. Ali’yi (a.s) Yetiştiriyor 117

3. Bölüm 121

121

Bİ’SETTEN HİCRETE 121

1. Fasıl 123

Bİ’SET VE DAVET 123

Peygamberliğin Arefesinde 123

Peygamberlik Başlıyor 125

Vahyin inişiyle İlgili Doğru Olmayan bir Haber 127

Önemli Bir Eleştiri 128

Gizli Davet 132

İlk Müslüman Erkek ve İlk Müslüman Kadın 132

Hz. Ali (a.s) İlk Mümin Erkektir 133

İSLAM’I KABULDE ÖNCÜ OLAN KESİMLER 136

1- Gençler 136

2-Yoksullarla Mağdurlar 138

Akrabaları Davet 140

2. Fasıl 143

ALENÎ DAVET VE MUHALEFETLERİN BAŞLAMASI 143

Alenî Davet Başlıyor 143

Kureyşin Tepkileri 144

Ebu Talib’in Açık Desteği 145

Kureyşlilerin Muhalefetlerinin Nedenleri 145

1- Sosyal Düzenin Yıkılacağı Endişesi 146

2- Ekonomik Huzursuzluklar 147

Komşu Devletlerden Korkma 150

4- Kabile kıskançlığı ve rekabet duygusu 151

3. Fasıl 153

KUREYŞİN MUHALEFET VE GİRİŞİMLERİNİN SONUÇLARI 153

Müslümanlara Baskı ve İşkence 153

Habeşistan’a Hicret 154

Hz. Fatıma’nın (a.s) Doğumu 156

İsrâ -Esrâ- ve Mirac 157

Mirac Rivayetleri Üzerine Bir İnceleme 158

Haşimoğullarına Ekonomik ve Sosyal Ambargo Uygulanıyor 159

Hatice’yle (a.s) Ebu Talib’in Vefatı 162

Hz. Hatice’nin (a.s) Rolü 162

Ebu Talib’in Rolü 163

Hz. Ebu Talib Mümindi 164

1- Ebu Talib’in şiirleri ve sözleri : 165

2- Hz. Muhammed’i (s.a.a) Desteklemesi: 165

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Eşleri 167

1- Ümmü Habibe 169

2- Ümmü Seleme 169

3- Zeyneb binti Cahş 170

Taif’e Tebliğ Yolculuğu 173

Hz. Resulullah’ın (s.a.a) Sığınma İstediği Doğru mudur? 174

Kur’an’ın Cazibesi 176

Sihir ve Büyü İftirası 177

Arap Kabilelerini İslam’a Davet 178

4. Bölüm 180HİCRETTEN CİHANŞUMÜL DAVETE 180

1.Fasıl 182

YESRİB’E HİCRET 182

Yesrib’de İslam’ın Nüfuz Ortamı 182

Yesrib’in İlk Müslümanları 184

İlk Akabe Biatı 184

İkinci Akabe Biati 185

Yesrib’e Hicret Başlıyor 186

Peygamber’i (s.a.a) Terör Komplosu 187

Peygamber’in (s.a.a) Hicreti 188

Büyük Fedakârlık 189

Hz. Resulullah’ın (s.a.a) Kuba’ya Varışı 190

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Yesrib’e Girişi 191

Hicrî Takvimin Başlangıcı 192

2. Fasıl 194

RESULULLAH’IN (s.a.a) MEDİNE’DEKİ KÖKLÜ GİRİŞİMLERİ 194

Cami İnşası 194

Ashab-ı Suffe (Suffa Ehli) 195

Genel Ahitname (Medine Sözleşmesi) 196

Muhacirlerle Ensar Arasında Kardeşlik Sözleşmesi 197

Üç Yahudi Kabilesiyle Saldırmazlık Antlaşması 199

Münafıklar 200

3. Fasıl 202

YAHUDİLERİN KOMPLOLARI 202

Yahudilerin Baltalama ve Engelleme Girişimleri 202

Yahudilerin Muhalefetlerinin Nedeni 203

Kıblenin Değişmesi 205

4. Fasıl 209

İSLAM SAVAŞ BİRLİKLERİ KURULUYOR 209

İslam Ordusunun Kuruluşu 209

Askerî Tatbikat ve Operasyonlar 210

Hz. Resulullah (s.a.a) Bu Operasyon ve Tatbikatları Neden Yaptı? 211

Abdullah b. Cahş Seriyesi 213

Bedir Savaşı 215

Müslümanların Zafer Kazanmasını Sağlayan Faktörler 217

İslam Ordusunun Kazandığı Zafer’in Etki ve Sonuçları 219

Kaynukaoğulları’nın Antlaşmayı Çiğnemesi 221

Hz. Ali’yle (a.s) Hz. Fatıma-ı Zehra’nın (a.s) Evliliği 222

Uhud Savaşı 223

Savaşın İlk Merhalesini Müslümanlar Kazanıyor 226

Müşriklerin Zaferî 227

Uhud Yenilgisinin Sonuçları 229

1- Ebu Seleme Seriyesi: Esedoğullarının Başarısız Saldırısı 231

2- Rucey Hadisesi: 231

3- Bi’r-i Maune Olayı: 232

Neziroğullarıyla Savaş 233

Hendek -Ahzab- Savaşı 235

Kurayza Yahudilerinin İhaneti 238

Ahzab Ordusunun Yenilgi Nedenleri 239

1- Ahzab Ordusuyla Kurayza Yahudileri Arasında Çıkarılan Anlaşmazlık 239

2- Amr b. Abduvedd’in Öldürülmesi 239

3- Gaybî Yardımlar 241

Kurayzaoğulları Savaşı 242

Bir Eleştiri ve İnceleme 243

Mustalakoğulları Savaşı 246

Umre Seferi 247

Rıdvan Biatı 248

Hudeybiye Barış Antlaşması (Apaçık Bir Fetih) 248

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Gelecekten Haber Vermesi 250

Hudeybiye Barış Antlaşmasının Etki ve Sonuçları 250

5. Bölüm 254CİHANŞUMÜL DAVETTEN Hz. RESULULLAH’IN (s.a.a) VEFATINA 254

1. Fasıl 256

İslam Peygamberinin Cihanşumül Risaleti 256

Cihanşumül Davetin Başlaması 257

Hayber Savaşı 258

Hayber Yahudilerinin Akıbeti 263

Fedek 263

2. Fasıl 264

İSLAM’IN YAYILMASI 264

Mute Savaşı 264

Mekke’nin Fethi 266

Kureyş’in Antlaşmayı Bozması 266

Resulullah (s.a.a) Genel Af İlan Ediyor 269

Mekke Fethinin Etki ve Sonuçları 270

Huneyn Savaşı 271

Savaşın İlk Merhalesinde Müslümanlar Yenilip Geri Çekiliyor 272

Savaş, Müslümanların Parlak Zaferiyle Bitiyor 273

Tebük Savaşı 274

Hz. Ali (a.s) Resulullah’ın (s.a.a) Halife ve Vekili Olarak Medine’de Bırakılıyor 276

Zor Yolculuk 278

Hz. Resulullah (s.a.a) Bölgedeki Emirlerle Antlaşma Yapıyor 279

Tebük Gazvesinin Etki ve Sonuçları 279

İslam’ın Arap Yarımadası’na Yayılıp Genişlemesi 280

Müşriklerden Teberri İlanı (Berâet) 281

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Özel Temsilci ve Habercisi 282

Beraet İlanı Metni ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) İhtarnamesi 282

Necran Hıristiyanlarının Temsilci Heyetiyle Mübahele 283

Büyük Fazilet 287

3. Fasıl 290

VEDA HACCI VE İSLAM PEYGAMBERİNİN (S.A.A) VEFATI 290

Veda Haccı 290

Hz. Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) Tarihî Hutbesi 291

Gadir-i Hum’da da Geleceğin Lideri Ümmete Tanıtılıyor 292

Delil ve Karineler 300

Üsame Ordusu 305

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Yüksek Gayesi 307

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Vefatı Sırasında İslam Toplumunun Görünümü 309

Yazılamayan Vasiyetname! 311

Büyük İslam Peygamberinin (s.a.a) Vefatı 313Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə