İstanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliğI (Çevre koruma müDÜRLÜĞÜ) Hİzmet standartlari tablosu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 35.88 Kb.
tarix22.12.2017
ölçüsü35.88 Kb.


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ)

HİZMET STANDARTLARI TABLOSUSIRA NO


VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi 1. Dilekçe

 2. Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı çıkarılan İlçe/İlkkademe Belediyesinden alınan inşaat izni veya sözleşme

 3. İnşaat işini yapacak olan firmanın imza sirküleri

 4. İnşaat işini yapacak olan firmanın vergi levhası kopyası

 5. 3.şahıslar için vekaletname

Aynı gün

2

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi


 1. Dilekçe

 2. Ruhsat

 3. Ruhsat sahibi şirket ise firmanın imza sirküleri

 4. Ruhsat sahibinin vergi levhası kopyası

 5. GPS/GPRS montaj formu
Aynı gün

3

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi ile Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi

 1. Ticaret sicil kaydı,

 2. Ticaret sicil gazetesi örneği,

 3. Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,

 4. Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge,

  1. Orman arazileri için Orman Bölge Müdürlüğü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel idaresine ait araziler için İl Özel İdare Müdürlüğüne müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek alınmış muvafakat belgesi,

  2. Özel şahsa ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi,

 5. Mücavir alan sınırları içinde ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün onay yazısı,

 6. Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar plan durumu ve uygulama imar durumu,

 7. Arazinin zemin etütleri,

 8. Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,

 9. Döküm alanı hazırlama, ihata edilmesi ve işletim projesi,

 10. İşin özelliğine uygun, en az 1 adedi dört yıllık üniversite mezunu teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri,

 11. En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sahasında kullanılacak makine ve araç-gereç listesi,

 12. Dolgu işleminin bitiminde, döküm sahasını işletenler tarafından uygulanacak, Orman Bölge Müdürlüğü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü tarafından onaylanmış rehabilitasyon projesi,

 13. Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü

Geri kazanım tesisleri için yukarıdaki 7. maddeye kadar sayılan bilgi ve belgelere ilaveten, 1. Geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleşim planları,

 2. Geri kazanım tesisi işletim projesi,

 3. İşin özelliğine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört yıllık teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çalıştırılacak personel sayısı ve özellikleri,

 4. Geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri,

 5. Kapatılma ve sonrası için önerilen rehabilitasyon planı ve prosedürü.
Yönetmelik gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan görüşlere göre süre değişmektedir.


4

Liste B- Gürültü Kontrol İzin Belgesi

Akustik Rapor

60 gün

5

Torbalanmış Kömür Menşe Denetim Belgesi
Kömür Satış İzin Belgesi

Aynı gün

6

Yanıcı, Parlayıcı ve Kimyevi Maddeler için Depolama İzin Belgesi
 1. GSM Ruhsatı

 2. Olumlu İtfaiye Raporu

 3. Acil Önlem Planı

 4. Elektrik Donanımının Yıllık Uygunluk Belgesi

 5. Kimyasal Madde Listesi (Miktarı ve Cinsi)

 6. Sigorta Poliçesi (Üretilen malzemeye göre istenilebilmekte)

7 gün

7

Atıksu Analizi

Dilekçe5 gün

8

Kömür Analizi


Dilekçe
3 gün

9

Fuel-Oil Analizi

Dilekçe
2 gün

10

İlaçlama

Telefon ile başvuru
3 gün


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: İBB Çevre Koruma Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

İsim :Rıfat KELEŞ İsim : Köksal TANDIROĞLU (V)

Ünvan :Çevre Koruma Müdürü Ünvan : Daire Başkanı

Adres :Kemalpaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:162 Adres : Kemalpaşa Mah. Atatürk Bulvarı No:162

Saraçhane-Fatih İSTANBUL Saraçhane-Fatih İSTANBUL

Tel :0212 455 23 85 Tel : 0212 455 16 90-91

Faks :0212 455 27 46 Faks : 0212 455 27 45

E-Posta :cevrekoruma@ibb.gov.tr E-Posta : cevredbsk@ibb.gov.tr/3
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə