Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.97 Mb.
səhifə11/32
tarix14.08.2018
ölçüsü2.97 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   32

MADDE-13. APLİKASYON, ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYONİş yerinde ve İş’le doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili Çevre’de her türlü aplikasyon, ölçme ve bunlarla ilgili enstrümantasyon işlemleri, hertürlü masrafı kendisine ait olmak üzere Yüklenici’nin sorumluluğundadır.

  1. Aplikasyon İşleriYüklenici, yapıların sahaya yerleştirilmelerini gösteren, Harita Mühendisi’nce verilen orijinal referans nokta ve kotlara dayandırılmış aplikasyon planlarını hazırlayacaktır. Bu planlar yapı röper noktalarının kot ve koordinatları ile bunların sigortalarını içerecek ve Yapı Denetim Görevlisi’nin onayından sonra işlerlik kazanacaktır. Yapıların sahaya yerleşimi bu planlara uygun şekilde kazık çakarak ya da diğer güvenli işaretlemelerle yapılacaktır. Sahadaki yerleştirme, Yapı Denetim Görevlisi’nce kontrol edilip onaylanmadıkça hiçbir işe başlanmayacaktır. İş süresince hatalı yapı ölçümlerini önlemek amacıyla röperlerin, sigorta noktalarından, tespit edilmiş sıklıkta kontrolları yapılacaktır.
Yüklenici, aplikasyon ve ölçme işleri için :


 • Kalifiye ve tecrübeli topoğraflar çalıştıracaktır.

 • Yapılan işlere uygun, modern tip ve yüksek kalitede topoğrafya aletleri kullanacaktır.

 • Kullanılan tüm topoğrafya aletleri yeni ayar belgeli olacak, enaz altı ayda bir ayarları konrol edilecektir.

Yüklenici, yapıların aplikasyonunun, ilerleme şeklinin, gerektiğinde ayarlanmasının Yapı Denetim Görevlisi’nce izlenmesi ve kontrolu için gerekli hertürlü işgücü ile alet ve edavatı bila-bedel temin etmekle yükümlüdür.  1. Saha Kontrolu İçin Diğer ÖlçmelerYüklenici gerek inşaatı gerekse ilişkili çevreyi ilgilendiren suyun, zeminin, sismik olayların ve bunların neden olabileceği hareketlerin tespiti için gerekli her türlü ölçümlemeyi yapacaktır. Bu ölçümlemeler, yapının proje ve şartnamelere uygun yürütülmesine ve hareketlerden doğabilecek, yapılara zarar verici sonuçları karşılayıcı önlemlerin alınmasına yardımcı olacak şekil ve yerlerde olacaktır.
Yüklenici bahsedilen ölçümler çerçevesinde, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla • Çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek zemin hareketleri ile bunların mevcut yapılarda ve kazı destekleme sistemlerinde oluşturacağı hareketlerin tespiti,
 • Patlatma, kazık ve palplanş çakma, deprem gibi nedenlerden oluşacak titreşim ve hareketler ile bunların mevcut yapı, yapı ve kazı destekleme sistemlerine etkilerinin tespiti,
 • Aşırı yağış hali ve yeraltı suyu hareketlerinin tespiti,

için sabit ve hareketli ölçüm aletleri temin ve tesis edecektir. Ölçüm aletleri, hatasız okuma alınacak kalitede olacaktır.


Yüklenici, bu ölçüm aletleri ve ölçmeler için :


 • Aletlerin yerleştirilmesini, kullanılmasını,

 • Ölçümlerin yapılarak kayda geçirilmesi ve değerlendirilmesini,

 • Alet ayarsızlıklarının tespitini, ayarlarının yapılmasını

eksiksiz ve hatasız yürütecek, Yapı Denetim Görevlisi’nin onaylayacağı uzman bir kadroyu görevlendirecektir.


Yüklenici ölçmelerle ilgili olarak :


 • Sabit ve hareketli ölçüm aletlerinin kullanım amaçlarını, yerleştirilecekleri yerleri ya da ölçme noktalarını,

 • Tüm ölçüm aletlerinin vasıflarını, teknik özelliklerini,

 • Olağan durumlardaki okuma, değerlendirme ve raporlama periyodlarını,

 • Mevcut yapılarla ilgili inşaat öncesi hertürlü tespiti

içeren ölçme planı hazırlayarak Yapı Denetim Görevlisi’nin onayına sunacaktır. Okuma ve değerlendirmeler sonucu olağandışı durumların tespiti halinde, uygun kalıcı ve geçici önlemler ya da bölgedeki işlerin durdurulması gibi kararlar Yapı Denetim Görevlisi ile birlikte alınacak ve hızla uygulamasına geçilecektir. Değerlerin hesap kriterlerini etkileyecek düzeylerde olması halinde, işletme emniyeti dikkate alınarak proje değişikliğine gidilecektir.Okudum, kabul ediyorum. .../.../20...

İmza

Teklif Veren

TEKNİK ŞARTNAME
Konu: Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kapanca sokak ta Kocaeli Sanayi Odasına ait otel rekonstrüksiyon uygulama işine ait özel TEKNİK şartname aşağıda sıralanıştır.
1-Uygulama rekonstrüksiyon imalatı olup,bunun gerektirdiği kural ve yönetmeliklere uyulması gerekmektedir.

2-Rekonstrüksiyon projesi uygulaması, ilgili yasa gereği proje müellifinin mesleki denetiminde yürütülecektir.

3-Uygulama,onaylı tüm proje ve raporlara bağlı kalınarak yürütülmek zorundadır.Gerekli olabilecek her türlü tadilat proje müellifinin ve koruma kurulu tarafından onaylanmak zorundadır.

4-İmalat aşamaları,ilgili yüklenici firma tarafından,yukarıda bahsi geçen onaylı raporlar ve projeler doğrultusunda iş programı hazırlanacak ve proje müellifinin ve idarenin onayına sunulacaktır.

5-İmalat onaylanan ,iş programına göre yürütülecek ve her aşamanın yürütülmesi proje müellifinin ve ilgili idarenin onayına sunulacaktır.Bu, şantiyede yapılan düzenli toplantılarla, şantiye kontrolü ile sağlanacaktır.

6-Uygulamada kullanılacak malzemenin seçimi ilgili idarenin onayına sunulacaktır.Malzeme numuneleri idareye sunulacak ve onayı alınarak,imalata devam edilecektir.Mimari elemanların seçimi ise proje müellifi tarafından yapılacaktır.Bu konuda projelerde sunulan elemanların ve alternatif numunelerinin temini yüklenici firma tarafından yapılacak ve proje müellifinin onayına sunulacaktır.

7-Yüklenici firma şantiyede sürekli olarak toplantı yapılabilecek ortamı,temin etmek zorundadır.Periyodik olarak toplantıların yapılmasını sağlamak ve bunun için gerekli şantiye hazırlığını yapmalıdır.

8-Uygulamanın her aşaması yüklenici firma tarafından fotoğraflanarak belgelenmek zorundadır.İşin safhalarına göre ayrılarak idareye ve proje müellifine dijital ve renkli çıktı olarak kopyaları teslim edilecektir.

9-Uygulamanın her aşaması itinalı çalışma ile yürütülecektir.Tüm söküm işlerinde,restorasyon aşamasında kullanılabilecek numunelerin araştırılması,nereden söküldüğünün işaretlendiği krokilerin hazırlanması sağlanacaktır. Daha önceden sökümü yapılmış ve itina ile saklanan numunelerin kullanımı rekonstrüksiyon uygulaması kuralları çerçevesinde, proje müellifinin ve idarenin onayı alınarak yapılacaktır. Bunun dışında itinalı söküm sırasında,açığa çıkabilecek yeni herhangi bir bulgu idareye ve proje müellifine bildirilecektir.

10-Şantiyede gerekli olan her türlü güvenlik önlemi, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

11-Şantiye etrafı uygun şekilde çevrilecek ve şantiye içine giriş ve çıkışların kontrolü sağlanacaktır. Görevli olmayanların şantiyeye girişi engellenecektir.

12-İşin işleyişi açısından gerekli olan her türlü resmi kurum başvuru ve onaylar idarenin onayı alınarak yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

13-Yüklenici firma ve personeli inşaatın aşaması,içeriği gibi hiçbir konuda,ilgili idarenin onayı olmadan basına bilgi vermeyecektir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200...

İmza

Teklif Veren


ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

1- Uygulanacak imalatlar projede gösterilmiştir. Projede belirtilmeyen hususlar ve idarenin yapılmasını istediği değişiklikler yapılacaktır.

2- Tüm tesisat işleri Tesisat yönetmenliğine ve Topraklama yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Kullanılan tüm malzemeler TSE belgeli olacaktır.

3- Şartnamede ve projede olmasa bile yapılması zorunlu olan bütün imalatlar yüklenici tarafından her hangi bir bedel talep etmeden yapılacaktır.

4- Yüklenici iş bitiminde Elektrik Mühendisleri Odası tarafından onaylı topraklama ölçümlerini yaptıracaktır

1) 204.801 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen borular Dış Çap Ø mm :20 Basıncı Atmosfer :10

2) 204.802 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen borular Dış Çap Ø mm :25 Basıncı Atmosfer :10

3) 204.809 PE63 sınıfı SDR 11 serisi PN10 polietilen borular Dış Çap Ø mm :110 Basıncı Atmosfer :10

Aydınlatma direklerinin,telefon kablolarının besleme kablolarının geçeceği boruların açılan kanal içine döşenmesi(10 ATÜ Polietilen boru kullanılacaktır) ÖLÇÜ:Metre


4) 701.201 ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 )

Takriben 1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 800 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplamış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajı. ÖLÇÜ:Adet


5) 705.102 GÖMME TİP SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 )

6) 705.103 GöMME TİP SAC TABLO 0.20-0.30 M2. (TS EN 61439-1/2 )

7) 705.104 GÖMME TİP SAC TABLO 0.30-0.40 M2. (TS EN 61439-1/2 )

8) 705.105 GÖMME TiP SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 )

Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm.kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapagı , köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazlar taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler

bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını saglayacak irtibat imkanlar bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve

delik ağzlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak. Bütün cihazlar , klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. İç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adlar verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki

cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazşrlanacak idareye onaylacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatlar için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baralar bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle

ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve montaj . Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. ": ÖLÇÜ:Adet9) 707.306 HALOJENSİZ ALEV GECİKTİRİCİ TİP SIVA ALTI TABLO 18 OTOMATİK SİGORTALIK

sigorta gövdeleri tespitine uygun sigorta yuvalar ve di"er parças kaideye s k olarak geçen sadece sigorta buton kapaklar d # nda kalacak #ekilde ve bu kapaklar n kolayca ç kar labilece"i biçimde olacakt r. (Sigortalar hariç) yerine montaj , her nevi malzeme ve i#çilik dahil i#ler halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet


10) 710.100 BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYASI

Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS 6429'daki renklere boyanması. ÖLÇÜ:Kilogram


11) 715.308 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*63 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2)

12) 715.309 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2)

13) 715.310 TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*200 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2)

Kompakt tip, cam elyaflı, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standartlarına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c’ a dayanabilen malzemeden mamül, havalı ortamda kesme yapan, el hareketlerinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre kesme

kapasitesi minimum %50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aşağıda belirtilen değerden yüksek olduğunda fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre keme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.)ÖLÇÜ:Adet
14) 718.104 KURU TİP KORUYUCUSUZ KONTAKTÖR 3*63 A.

15) 718.109 KURU TİP KORUYUCUSUZ KONTAKTÖR 3*300 A.

AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil. ÖLÇÜ:Adet


16) 718.501 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 2*25 A.e KADAR(30mA)

17) 718.507 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(30mA)

18) 718.508 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*40 A.e KADAR(30mA)

19) 718.509 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*63 A.e KADAR(30mA)

20) 718.529 KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 3*80 A.DEN 3*250 E KADAR

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli,sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan,tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi ÖLÇÜ:Adet


21) 718.563 B SINIFI 230V AC,100 kA (10/350ms), ÜÇ FAZ, NÖTR-TOPRAK

Enerji beslemelerini atmosferik deşarjlara (yıldırım) ve geçici aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere B, C, D sınıfı, aşırı gerilime karşı bir faz, iki faz, üç faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkışlı, tam hermetik olarak tamamen kapalı, pano içinde

panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden, diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilen aşırı gerilim koruyucuları

1- Aşırı gerilim koruyucuları tam hermetik olarak tamamen kapalı olacaktır. Koruyucu üzerinde

ark çıkış aralığı bulunmamalıdır. Koruyucu, arkı ark çıkış aralığından çıkmasını sağlayıp hava yolu ile değil kendi içinde söndürmelidir. Böylece koruyucu, hiçbir güvenlik mesafesi zorunluluğu olmadan pano içinde istenen her yere güvenli bir şekilde monte edilebilmelidir.

2- C ve D sınıfı koruyucuların üzerinde cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren ışık (led) bulunmalıdır.

3- Koruyucular soket tipi değil yekpare olacaktır. Değiştirilmesi gerektiğinde bütün olarak değiştirilmelidir. ÖLÇÜ:Adet
22) 723.401 OTOMATİK KUMANDALI MERKEZİ KOMPANZASYON BATARYALARI

Otomatik kontrol reaktif akım rölesi ile birlikte komple, diğer özellikler BFT No. 723-300 gibi (Cos ø m., kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortalar, Cos ø m. ve röle için gerekli akım trafosu, kumandası devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako şalterler ve termik ve magnetik koruyuculu şalter fiyata dahildir. ÖLÇÜ:kVar


23) 723.421 İLAVE KOMPANZASYON BATARYALARI 400V A KADAR

Mevcut tesise ilave edilecek şekilde:Not: Kompanzasyon bataryalarının ilk 30 KVAR’dan büyük olanlar için geçerli olup, diğer özellikler 723-400 pozu ile aynı. ÖLÇÜ:kVar


24) 724.401 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA)( TS 5018-1 EN 60898-1 )

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Adet


25) 724.605 1FAZLI NÖTR KESMELİ ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)

26) 724.606 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)

27) 724.607 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 6 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Adet


28) 724.702 ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A.(10KA)(TS 5018-1 EN 60898-1)

29) 724.707 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)

30) 724.708 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1)

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 10 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i malzeme ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Adet


31) 725.401 AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100 - 500/5 A.

Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı. ÖLÇÜ:Adet


32) 725.511 ENERJİ ANALİZÖRÜ (TS 4417)

Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık ,ortalama ve maksimum akım ve güç değerlerini,gerilimi,45-65 Hz.arası frekansı,güç faktörü ve akım gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı,21.harmoniğe kadar rms ölçümünü,enerji değerlerini ışıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda,aynı anda 5 ölçüm değerini gösterebilen, IEC 61010 'a uygun

,haberleşme modülü,alarm modulü,ınput ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazlı (3P,3PN),2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip.Her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslim ÖLÇÜ:Adet
33) 725.731 3 FAZ REAKTİF ELEKT.ELEKTRİK SAY.3*230/400A.e Ka

IEC standartlarına (IEC 1036) uygunluk belgeli, üç fazlı dört telli Elektronik Elektrik sayaçlar ile

standartlarını sağlayacaktır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Marka kaydı ve Tescil Belgesi olacaktır.Reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümler ayrı loarak ölçülendirilecektir Kendi belirtilen akım ve gerilim aralıklarında azami sınıf 2 hata sınıfında ölçüm yapacaktır. Çalışma frekansı 50 Hz. Olacaktır.Sayaç ile bigi haberleşmesi TS EN 61107 standartlarına uygun optik port ile sağlanacaktır. Sayaç Elektrik Tarifleri Yönetmeliğine uygun sayacın programına bağlı kalınarak, bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olacaktır. Koruma sınıfı IP 51 ( TS EN 60529 standardına bağlı kalarak ) toz ve su girmeyecek şekilde olmalıdır. Sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 2 ondalık haneli Dijital gösterge ekranı olacaktır. Sayacın kendi devresi üzerinde 100 yıllık gerçek zaman saati bulunacaktır. ÖLÇÜ:Adet
34) 725.904 İŞARET LAMBASI 250 V.a Kadar

TS 2575 EN 60073 standardına uygun, Gömme tipte, kullanılacak yere göre standartta belirtilen renklerde, işaret lambasının temini, iş yerine nakli,montajının ve bağlantılarının yapılması, işler halde teslimi.(soketi ve ampulü fiyata dahildir.) ÖLÇÜ:Adet


35) 727.530 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 5*1.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1)

36) 727.513 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 3*2.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1)

37) 727.514 1KV YERALTI KABLOSU İLE KOLON VE BESLEME HATTI 3*1.5 mm2 NYY (TS IEC 60502-1)

TSE 212 standartlarına uygun bina içinde sıva üstünde konsollar ve kroşeler üzerinden duvara,tavana veya kanallar içine,bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun iş yerinde temini,geçit ve güvenlik boruları,her türlü malzeme kroşe ve işçilik dahil

Kabloların kofra ve başlıkları arasındaki boyu ölçülür.aynı kanal içinden geçen birden fazla kablolar ayrı ayrı gerekli çapta ve boyda boru içinde korunacaktır. ÖLÇÜ:Metre
38) 796.104 LİNYE VE SORTİ HATLARI GALVANİZLİ GAZ BORUSU İÇERİSİNDE PLASTİK İZOLELİ (HO7Z,O7Z1) İLETKENLER İLE

39) 796.102 LİNYE HATTI PEŞEL, BERGMAN VEYA PVC BORU İÇERİSİNDE, PLASTİK İZOLELİ (HO7Z,O7Z1) İLETKENLER, SORTİ

İletkenin temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,enaz300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil ÖLÇÜ:Metre


40) 727.541 1KV Y.ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTII 1*16 mm2 NYY (TS IEC 60502-1)

41) 727.544 1KV Y.ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTII 1*50 mm2 NYY (TS IEC 60502-1)

TSE 212 standartlarına uygun bina içinde sıva üstünde konsollar ve kroşeler üzerinden duvara,tavana veya kanallar içine,bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun iş yerinde temini,geçit ve güvenlik boruları,her türlü malzeme kroşe ve işçilik dahil Kabloların kofra ve başlıkları arasındaki boyu ölçülür.aynı kanal içinden geçen birden fazla kablolar ayrı ayrı gerekli çapta ve boyda boru içinde korunacaktır. ÖLÇÜ:Metre


42) 731.101 YERALTI KABLO BUATI 3*4+4 mm2.

Yeraltı kablolar için kablo buatı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, her nevi malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet
43) 736.201 GALVANİZLİ BORU İÇİNDE ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ (Normal)

44) 736.202 GALVANİZLİ BORU İÇİNDE ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ (Komütatör)

45) 736.204 GALVANİZLİ BORU İÇİNDE ETANŞ AYDINLATMA SORTİSİ (Paralel)

Linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens, anahtar v.b.) ile linye hatlar en az 2,5 mm2 sorti hatlar en az 1,5 mm2 olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması , (armatür hariç). ÖLÇÜ:Adet


46) 792.201 HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI NORMAL SORTİ

47) 792.202 HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI KOMUTATOR SORTİ

48) 792.204 HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATTI PARALEL SORTİ

(Güvenlik hatt IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlar na uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak üzere) .(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun , UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE Uygunluk işaretlemesi iliştirilmiş halogen free alev yaymaz boru sorti ÖLÇÜ:Adet


49) 796.103 LİNYE VE SORTİ HATLARI KURŞUNSUZ ANTİGRON (NHXMH) NEVİNDEN MALZEME İLE NORMAL PRİZ SORTİSİ.

Linye ve sorti hatlar kur#unsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. ÖLÇÜ:AdetDostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   32
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə