Kdv uygulamalarinda son değİŞİKLİklerYüklə 315.89 Kb.
səhifə1/6
tarix08.05.2018
ölçüsü315.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6

GİMDER İSTANBUL

2014


KDV UYGULAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER

Hamza ERTEKİN

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

istanbul


İ Ç İ N D E K İ L E R

ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER………………………………………………..….7

I. GİRİŞ....................................................................................................................................................................8

II. YÜRÜRLÜK…………………………………………………………………………………………………...8

A. YENİ TEBLİĞİN UYGULAMA KAPSAMI (VI/D)…………………………………………………….9

1.KDV İade Uygulaması Bakımından…………………………………………………………………….9

2. Bakanlığın Belirlediği İade Limitleri Açısından……………………………………………………….9

3. Özel Esaslar Bölümü Uygulaması……………………………………………………………………...9

4. Diğer KDV İşlemleri Açısından………………………………………………………………………9

B.ÖNCEKİ TEBLİĞ, SİRKÜ, İÇ GENELGE VE ÖZELGELERİN GEÇERLİLİK DURUMU

III. MÜKELLEFİYET…………………………………………………………………………………………10

A. GENEL BÜTÇELİ İDARELERİN KDV MÜKELLEFİYETİ (I/B-2.2.)……………..………….…10

B. NAKİL VASITALARININ SATIŞI (I/B-3.)…………………………………………………..……….10

C. AVUKATLIK ÜCRETLERİ (I/B-4.)………………………………………………………....…..……10

D. MÜZAYEDE MAHALİNDE YAPILAN SATIŞLAR (I/B-6.1.)……………………,,………..……..10
E. İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN SATIŞLAR (I/B-6.2.)………………………………………..…11

F. İCRA DAİRELERİNİN SÜREKLİ (AYLIK) BİLDİRİM VERMESİ (I/B-6.2.3.)………………....11

G. İNDİRİMLİ ÖTV UYGULANAN TESLİMLERLE İLGİLİ DÜZELTME İŞL. (I/C-1.1.2.)……11

H. ATİK SATIŞLARININ BEYANI (66 No.lu Sirkü)………………………………………………,.......12IV. İSTİSNALAR, İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ VE ORTAK HUSUSLAR………………,…12

A. İSTİSNALAR…………………………………………………………………………………………….12

1. Mal İhracı İle İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………12

1.1. Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Teslimlerin Durumu (II/A-1.1.1.)……………………….…12

1.2. Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta İhracat Tarihi (II/A-1.1.1.)………………………….….13

1.3. Döviz Cinsinden İhracat Bedelinin Türk Parasına Çevrilmesi (II/A-1.1.1.)…………..…..…13

1.4. İstisnaların Tevsiki Zorunluluğu (II/A-1.1.2.)…………………………..………………….…..13

1.5. Gümrük Beyannameli Mal Teslimleri………………………………….……………………..…13

1.6. Serbest Bölgelere Mal İhracı………………………………………………………………….….13

1.7. Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yolu ile Yapılan İhracat Teslimleri……………..……….. 13

1.8. Sınır Ticareti Kapsamında Yapılan İhracat………………………………………………….…14

1.9. NATO Ülkelerine Bu Kapsamda Teslimler……………………………………………………...14

1.10. Gümrük Beyannamesi ile Satış Faturası Arasında Uyumsuzluk Olması …………,,,,………14

1.11. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) İle İlgili

Yeni Düzenlemeler (II/A-1.2.2.)……………………………………………………………...…14

1.11.1. Fatura Düzenleme Limiti Arttırılmıştır…………………………………………………14

1.11.2.İstisna İzin Belgesi’nin Alınması……………………………………………………….…14

1.11.3. İstisnanın Şartları……………………………………………………..…………………..15

1.11.4. İstisnanın Beyanı Usulü Tamamen Değişmiştir………………………….……………..15

1.11.5. İade Talebinde Aranılan Belgeler………………………………………….………….…15

2. Hizmet İhracı İstisnasından Doğan İadeler ………………………………………………………..16

2.1. Hizmet İhracında Mahsuben İadede Limit Üzerine Teminat/Rapor Şartı Geldi(II/A-2.3.1.)..16 2.2. Hizmet İhracında Nakden İadeler Münhasıran V.İ.R’u İle Yapılacaktır. (II/A-2.3.2.)…………..……16

3.Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler (II/A-4.)……………………………17

3.1. İstisnanın Kapsamı (II/A-4.1.)………………………………………………………………..……17

3.2. İstisnanın Beyanı (II/A-4.2.)………………………………………………………………….……17

3.3. İstisnanın Tevsiki (II/A-4.3.)………………………………………………………………………17

3.4. İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler (II/A-4.4.)………………………………………….………17

4. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesap. Yapılan Satışlar) (II/A-5.)..18

4.1. İstisnadan Yararlanabilecek Alıcılar……………………………………………………..………18

4.2. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar…………………………………………………18

4.3. İstisna Kapsamına Giren Mallar ve Satış Yapılabilecek Asgari Tutar…………………………19

4.4. Satıcının Uyacağı Esaslar……………………………………………………………………….…19

4.5. Alıcının Uyacağı Esaslar………………………………………………………………...…………19

4.6. Yolcu beraberi eşya ihracında KDV iadesi yapmaya yetkili aracılar……….…...……………20

4.7. İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler………………………………………………………………20

5. Yabancı Taşımacılara İade Yapmaya Yetkili Vergi Dairesi (II/A-6.2)……………………………..20

6. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna İle İlgili Değişiklikler (II/A-7)………………...…20

6.1. Kapsam…………………………………………………………………………………...…………20

6.2. İade Usul Esasları …………………………………………………………………………………21

7. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Düzenlemeler (II/A-8)………………………………………….….…21

7.1. Geçici İhracat ve Hariçte İşleme Rejimleri Kapsamında İhracat (II/A-8.1.)……….…………21

7.2. İhraç Kayıtlı Satış Fatura Tarihinin, İhracatçı Veya Fiili Çıkış Tarihinden Sonraki Bir Tarih

Olması (II/A-8………………………………………………………………………………………22

7.3. İmalatçıların Bavul Ticareti Kapsamında Satış Yapanlara İhraç Kayıtlı Mal Teslimi

Mümkündür.(II/A-8.2.)…………………………………………………………………………….22

7.4. Tecil-Terkin Uygulamasından Sadece İmalatçılar Yararlanacaktır. (II/A-8.3)……………...22

7.5. İhraç Kayıtlı Satılacak Malların İmalatçısı (II/A-8.3.)………………………………………….22

7.6. Tarım Ürünlerinin İhraç Kaydıyla Teslimi (II/A-8.3.)……………………………………….….23

7.7. DTSŞ ve SDTŞ’lere ihraç kaydıyla teslim yapılması (II/A-8.3.)………………………….….…23

7.8. İade Tecil-Terkin İşlemleri (II/A-8.5.)……………………………………………………………23

7.9. İhraç Kayıtlı Teslim Edenin İmalatçı Vasfının Olmaması (II/A-8.5.)………………………….24

7.10. İhracatın Süresi İçinde Gerçekleştirilememesi Ve Ek Süre Verilmesi (II/A-8.6.)……….…..24

7.11. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali (II/A-8.7.)……………………………………………….…....24

7.12. İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Ödenen KDV’sinin İndirimi (II/A-8.7.)………..….24

7.13. Bedelsiz İhracatta Tecil-Terkin Uygulaması (II/A-8.10.)……………………………………...25

7.14. İhraç Kaydıyla Teslim Edilerek İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi (II/A-8.11.)………….25

7.15. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Teslimi Halinde Yüklenilen KDV Farkının

İade Talep Edileceği Dönem Değişmiştir. (II-8.12.)…………………………………………...25

7.16. İade İşlemlerinde Aranılan Belgeler (II/A-8.13.)……………………………………………….26

8. Dahilde İşleme ve Geçice Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde

Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması(II/A-9)………………………..……....26

8.1. Kapsam (II/A-9.1.)…………………………………………………………………………..……..27

8.2. Dahilde İşleme Kapsamında Alıcıların İmalatçı Olma Şartı Aranmayacak (II/A-9.2.)…...…27

8.3. Dahilde İşleme Rejiminde Satış Yapacak Mükelleflerin İmalatçı Olma Zorunluluğu

Bulunmamaktadır (II/A-9.3.)…………………………………………………………………..….27

8.4. İhraç Kayıtlı Teslim ile DİİB’si Kapsamındaki Teslim Arasındaki Önemli Farklar………...28

8.5. DİİB’si Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar (II/A-9.4.)………………………………..….28

8.6. “Eş Değer Eşya” Uygulaması (II/A-9.4.)……………………………………………………..….28

8.7. DİİB Kapsamında Alınan Malların Üretimde Kullanılarak Meydana Getirilen Yeni

Ürünlerin DİİB si Kapsamında Teslimi Mümkündür. ……………………………………….…29

8.8. DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV (IV/A-1.5.)…….…..29
8.9. DİİB’si Kapsamında Alınan Malların Üretimde Kullanılarak Elde Edilen Yeni Ürünlerin

Yine DİİB’si Kapsamında Ya da İhraç Kayıtlı Teslimleri Halinde İadesi Talep Edilecek

KDV’nin Hesaplama Yöntemi Değişmiştir. (II/A-9.4.)…… ………………………………….. 30

8.10. İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması Durumu

(II/A-9.6.) …………………………………………………………………………………………31

8.11. İhraç Kayıtlı ve DİİB’si Kapsamında Mal Alıp İhraç Edenlerin KDV İade Talepleri

(Tebliğin IV-A-1-1 Bölümü, s.185)……………………………………………………………….31

9. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları Ve Yatırımlarda

İstisna (II/B)……………………………………………………………………………………………31

9.1. Proje Uygulaması Getirilen İşler (II/B.1.2, 3, 4.)…………………………………………………31

9.2. Teşvik Belgeli Yatırım Malları İçin Elektronik Ortamda Bildirim Verilme Zorunluluğu

Getirilmiştir (II/B-5.4………………………………………………………………………………33

10. Taşımacılık İstisnası (II/C)……………………………………………………………………….……33

10.1. İstisnanın Beyanı (II/C-1.2.)…………………………………………………………………..….33

10.2. Uluslar Arası Taşımacılığın Belgelendirilmesi (Gümrük Giriş-Çıkış Tarihleriyle

İlişkilendirme (II/C-1.3.)………………………………………………………………….……34

11. İndirim ve İade Hakkı Tanınan Diğer İstisnalar (II/E)………………………………………..…34

11.1. Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçler Arasında Binek Otomobili ve Diğer

Nakil Araçlarının Olamayacağı Hüküm Altına Alınmıştır (II/E.1.1)………………………34

B. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (III/B-3)………….………….35

1. Kapsam (III/B-3)………………………………………………………………………………..………35

2. Seyahat Acentaları İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle İade Talep Edemezler (III/B-2.5.3.)35

3. Yılı İçinde Talep Edilecek Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması (III/B-2.5.3.) …………....35

4. Yıllık Talep Edilecek İadeler İçin Ayrı Bir YMM Raporu Gerekiyor (III/B-3.3.) ……..…………36

5. Aylık ve Yıllık İade Taleplerinde Aranılacak Belgeler Karmaşası Devam Ediyor …….…………36

6. Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması, Düzeltme Beyanı (III/B-3.4.4.) ……………….. 37
7. Açıklamalı Örnek Anlaşılamamaktadır. (III/B-3.6)………………………………………………….38

C. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR (IV/A)………………………………………………………38

1. İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar(IV/A-1.2.)……..…….38

2. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması (IV/A-1.2.)…………………………….38
3. Mahsup Talepleri Gerekli Teyitler Sağlandıktan Sonra Yerine Getirilecek(IV/A-1.2.)…………..39

4. Mahsup Yoluyla İadenin Kapsamı Genişletilmiştir. (IV/A-2.1.1.)…………………………………..39

5. Maliye Bakanlığınca Belirlenen İade Limitinin Nasıl Dikkate Alınacağı (IV/A-3.)……………..…39
6. Teminat Çözümüne İlişkin YMM Raporunun İbraz Süresi Kısalıyor (IV/A-4…………………….39

7. YMM Raporu Takvim Yılı Esasına Göre Düzenlenmelidir. (IV/A-4.)……………………………..39

8. Fotokopisi Verilmesi Uygun Görülen Belgelerin Tasdiki (IV/A-7.)…………………………………40
9. İade Talep Edilmemesi Durumunda Verilmesine Gerek Olmayan Belgeler (IV/A-7.)…..……..…40

10. Elektronik Ortamda Verilen Belgelerin YMM Raporuna Eklenmeyeceği (IV/A-7.1.)….……..…40

11. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (IV/A-7.4.)………………………………………….40

12. İndirimli Teminat (İTUS) Uygulaması (IV-B)…………………………………………………….….41

12.1. İndirimli Teminat Uygulaması İle İlgili Sirkü’de Yapılan Belirlemeler…………………...…41

12.1.1. Hangi Mükellefler İTUS Kapsamından Yararlanır? (66 No.lu Sirkü)………………..41

12.1.2. İndirimli Teminat Kapsamında Olan Mükellefler, Sertifika İçin Yeniden

Başvurmak Zorundadırlar. (66 No.lu Sirkü)…………………………………….…..…41

12.1.3. İndirimli Teminatın Geçerli Olacağı Dönem (66 No.lu Sirkü)…..……………….….…41

12.1.4. İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait YMM Raporlarının Durumu (66 No.lu Sirkü).....41

12.2. İTUS Kapsamında Teminatın Çözülmesi (IV/B-2)………………………………………….….41

12.3. İTUS Sertifikasının İptal Edilmesi (IV/B-2)…………………………………………………….42

13. Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) (IV/C)………………………………………………………….…43

13.1. Kapsam………………………………………………………………………………………….…43

13.2. Başvuru Koşullarındaki Değişiklikler (IV/C-1.) ……………………………………………….43

13.3. HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi (IV/C-2) …………………….44

13.4. Haksız/Yersiz Yere Alınan Vergilerin Oranıyla İlgili Değişiklik (IV/C-3.d) …………………44

13.5. Eksik Belgelerin Tamamlanma Süresiyle İlgili Değişiklik (IV/C-2)………………………..….44

14. Diğer Hususlar (IV/D) …………………………………………………………………………………44

14.1. İade hakkının İndirim Olarak Ya Da Kısmen İade Olarak Kullanılması (IV/D-1.)…………44

15. Özel Esaslar (IV/E)…………………………………………………………………………………..…45

15.1. Özel esaslara tabi mükellefler……………………………………………………………………45

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………………………46

TABLOLAR


  • TABLO-I : İncelemesiz ve Teminatsız İade Limitlerini Gösteren Tablo

  • TABLO-II : İstisnaların Tevsiki ve KDV İade Taleplerinde Belge İbrazı

  • TABLO-III: KDV Genel Uygulama Tebliğinde İstisnaların Tevsikine İlişkin

Belirlemeler

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER

07 Temmuz 2014, İstanbulHamza ERTEKİN*

Ö Z E T

Katma Değer Vergisi uygulamalarına yön vermek amacıyla 26.04.2014 tarih 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile 10.06.2014 tarih KDV-66/2014-1 Sayılı KDV Sirküleri sonrasında uygulamada önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Söz konusu tebliğ ile yapılan düzenleme sonrasında, önceki bazı uygulamalar aynen devam ederken, bazı konular kısmi ya da tam olarak değiştirilmiş ya da ek bazı usul ve esaslara bağlanmıştır. Uygulamaya yönelik bu belirlemelerin çok yeni olması, beraberinde farklı uygulama ve yorumların yapılmasını getirmiştir. Burada; önceki düzenlemelerden farklı getirilen yeni belirlemelerin neler olduğu, dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ve görüş farklılıklarına neden olabilecek durumlara yer verilmiştir.ANAHTAR KELİMELER

KDV, KDV Tebliğleri, KDV Genel Uygulama, KDV Yenilikler, KDV İade Usulleri___________________________________________________________________________

*Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Vergi Dairesi Müdür YardımcısıKATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA

SON DEĞİŞİKLİKLER

I.GİRİŞ

Bu güne kadar yayımlanmış bulunan 123 adet tebliğ, yürürlükten kaldırılarak, uygulamaya yön vermek amacıyla tek bir tebliğ çıkarılmıştır.

01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ, 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tek tebliğ ile mevzuatın basitleştirilmesi, değişen mevzuatın günün koşullarına göre güncellenmesi, örneklerle anlaşılabilir ayrıntılı açıklamaların yapılması, sadelik ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, hem mükellefler hem de idare açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışmada; uygulamaya yönelik belirgin değişiklikler başta olmak üzere, zımmen yapılan değişiklikler ile yorum farklılığına neden olabilecek hususlar açıklanmaya çalışılacaktır.

Söz konusu tebliğin bazı bölümlerinin yeni olması nedeniyle anlaşılması ve uygulanması bakımından değişik yorumlara neden olması kaçınılmazdır. Tespit edilebilen bu gibi konular hakkında, mevcut duruma göre farklı bir bakış açısı olması bakımından, uygulamaya yönelik yorumlar ve oluşabilecek sorunların neler olabileceği hususlarında açıklamalara da yer verilmiştir.

İdarenin yaptığı bu düzenlemelerin bazı bölümlerinin uygulanmasına yönelik olarak ilerleyen günlerde, yaptığımız bu yorumlara paralel ya da karşı olabilecek yeni belirlemelerin yapılması kuvvetle muhtemel olup, bağlayıcılığı bakımından yapılacak bu yeni belirlemelerin geçerli olacağından, gelişmelerin ilgilileri tarafından yakınen takip edilerek, süratle ayak uydurulması önem arz etmektedir.

II. YÜRÜRLÜK

A. YENİ TEBLİĞİN UYGULAMA KAPSAMI (VI/D, 66 No.lu KDV Sirküsü)

Yayımlanan tebliğin ‘VI/D.Yürürlük’ bölümünde, “Bu tebliğ, yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer” şeklinde belirleme yapılmış ise de, bu belirleme uygulama açısından yeterli olmamıştır. Yeni tebliğin uygulanması bakımından, iade işlemleri açısından vergilendirme döneminin mi yoksa iade/mahsup talep dilekçe tarihinin mi dikkate alınacağı yönünde tereddütler oluşmuştur. Yine iade dışı işlemlerle ilgili olarak da tebliğin uygulanması yönünde benzer tereddütler doğmuştur.

Nitekim 10.06.2014 tarih KDV-66/2014-1 Sayılı KDV Sirküleri yayımlanarak, yeni tebliğin yürürlüğü konusundaki tereddütler önemli ölçüde giderilmiştir.

Söz konusu Sirkü’nün (2.1.) bölümünde “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Tebliğin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer alan düzenlemelerin uygulanacağı açıktır.” Şeklinde belirlemeler yapılmıştır.

Sirküde yer alan “İşlem” ibaresinden vergilendirme işlemi, ihracat işlemi, diğer istisnalara ilişkin işlem anlaşılması gerekmektedir.Buna göre; söz konusu tebliğin “işlem” esasına göre uygulanmasının farklı boyutlarda önemi ortaya çıkmakta olup, aşağıda bu konular hakkında kısa bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

1.KDV İade Uygulaması Bakımından

Tebliğin KDV İade Uygulanması bakımından; iade talep dilekçesi tarihi değil, “İşlemin Yapıldığı Tarih” dikkate alınmıştır. Böylelikle, iade işlemleri ile ilgili tebliğin uygulanması bakımından iadeye konu işlemin yapıldığı “Vergilendirme Dönemi” nin dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

KDV İade Uygulaması Bakımından 2014/Mayıs dönemi ve sonraki dönem KDV beyannamelerinde beyan edilecek KDV iadeleri için yeni tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

2014/4 ve önceki dönemlere ait iade işlemlerine, talep tarihi ne olursa olsun mülga tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Yine 2014/Nisan ve önceki aylar KDV beyannamelerinde beyan edilmediği halde, bu tebliğin yürürlük tarihinden sonra düzeltme beyannamesi ile beyan edilen iade alacakları için de işlemin yapıldığı dönem dikkate alınacağından, önceki tebliğ hükümleri uygulacaktır.

2.Bakanlığın Belirlediği İade Limitleri Açısından

Tebliğin (IV/A-3.) bölümünde Maliye Bakanlığınca, istisnalarla ilgili kendi bölümlerinde belirlenen sınırların dikkate alınacağı, aksine belirleme yapılmadığı sürece, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği “vergilendirme döneminde geçerli limitlerin” dikkate alınacağı belirtildiğinden, hem bu hüküm gereği hem de yayımlanan sirkü gereği, 2014/Nisan ve önceki dönem iade alacaklarının talep tarihine bakılmaksızın önceki limitlerin, 2014/5 ve sonrası dönemlere ait alacaklar için ise yeni belirlenen limitlerin uygulanması gerektiği düşünülmektedir. İstisna türleri itibariyle limitleri gösteren tablo hazırlanarak yazımıza eklenmiştir.3.Özel Esaslar Bölümü Uygulaması

(IV-E) bölümünün uygulanması açısından ise, yine aynı tebliğin “Geçiş Hükümleri” (IV-E/12) bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, özel esaslar bakımından önceki dönemlere ait olumsuzluklar nedeniyle, tebliğin yayımı tarihinden önce bu kapsama alınan mükellefler hakkında da yeni tebliğin hükümlerinin uygulanacağı bu bölümde belirtilmektedir.4.Diğer KDV İşlemleri Açısından

KDV İadeleri dışında kalan diğer işlemlerle ilgili (matrah, beyan, indirim vs.) durumlarda yeni tebliğ hükümleri, 01.05.2014 tarihinden sonraki işlemlere uygulanacaktır.B. ÖNCEKİ TEBLİĞ, SİRKÜ, İÇ GENELGE VE ÖZELGELERİN GEÇERLİLİK DURUMU

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yayımlanan KDV genel tebliğleri yürürlükten kalkmıştır. Buna paralel olarak, önceki tebliğlere dayanılarak çıkarılan KDV sirküleri, iç genelgeleri ve özelgelerin bu tebliğde belirleme yapılmayan bölümleri ile ilgili olanlar geçerliliğini yitirmiştir. Ancak bugüne kadar yayımlanan KDV sirkülerleri ve iç genelgelerden tebliğde yapılan düzenleme ve açıklamalara aykırı olmayanlar yürürlüktedir.

Tebliğde yapılan düzenlemelere aykırı olmayan özelgeler de geçerliliğini korumaktadır.

III. MÜKELLEFİYET

A. GENEL BÜTÇELİ İDARELERİN KDV MÜKELLEFİYETİ (I/B-2.2.)

Genel bütçeli idareler 3065 sayılı Kanun’un (46/5) inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Bakanlıktan izin almak suretiyle, vergiye tabi işlemleri sebebiyle KDV mükellefiyeti tesis ettirmeden ve beyanname vermeden, söz konsu KDV vezne alındılarında ayrıca gösterilmek kaydıyla muhasebe birimlerince tahsil edilir.

Ancak genel bütçeli idarelere bağlı iktisadi amaçlı işletmeler, döner sermayeli işletmeler bu uygulamadan faydalanamayacaklar ve genel hükümlere göre mükellefiyet tesis ettirmek zorundadırlar.

B. NAKİL VASITALARININ SATIŞI (I/B-3.)

KDV mükelleflerince işletmelerinde kullanılan otomobil, kamyon, minibüs, otobüs gibi nakil vasıtalarının teslimi vergiye tabidir. İşletmenin mutat faaliyetinin, bu malların işletilmesi veya alım satımı olmaması bu durumu değiştirmez.

Ancak özel hizmetlerde kullanılan binek otomobilleri ile basit usulde vergilendirilen veya vergiden muaf olanlar tarafından yapılan nakil vasıta teslimleri, vergiye tabi tutulmaz.

C. AVUKATLIK ÜCRETLERİ (I/B-4.)

Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler.

Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekâlet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda ayrıca gösterilir.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə