Malta kamra tad-deputati kumitati permanenti għall-kunsiderazzjoni ta' abbozzi ta' liġIYüklə 180.36 Kb.
səhifə1/4
tarix30.07.2018
ölçüsü180.36 Kb.
  1   2   3   4

MALTA
KAMRA TAD-DEPUTATI

KUMITATI PERMANENTI

GĦALL-KUNSIDERAZZJONI TA' ABBOZZI TA' LIĠI
(Rapport Uffiċjali)
Il-ĦDAX-IL PARLAMENT
LAQGĦA NRU. 16

It-Tnejn, 16 ta' Frar, 2009
Stampat fl-Uffiċċju ta' l-Iskrivan

Kamra tad-Deputati

Malta


Prezz € 2.50


Il-ĦDAX-IL PARLAMENT


KUMITAT PERMANENTI

GĦALL- KONSIDERAZZJONI TA' ABBOZZI TA' LIĠI

LAQGĦA NRU. 16

It-Tnejn, 16 ta' Frar, 2009

Il-Kumitat iltaqa' fil-Palazz, il-Belt Valletta, fis-7.09 p.m.


Talba
MINUTI
Il-Minuti tal-Laqgħa nru. 15 li saret it-Tlieta 3 ta’ Frar, 2009 ġew konfermati.
ABBOZZ TA’ LIĠI BIEX JIMPLIMENTA MIŻURI TA’ L-ESTIMI - ABBOZZ 12
BUDGET MEASURES IMPLEMENTATION BILL - BILL 12
Skond ftehim li sar fil-Kamra fis-Seduta Nru 69 tat-13 ta’ Jannar, 2009 il-Kumitat iltaqa' biex ikompli jikkonsidra dan l-Abbozz ta' Liġi.
Ikompli mit-Tlieta 3 ta’ Frar 2009.
L-Onor. Francis Zammit Dimech President tal-Kumitat, jippresjedi.

Klawsola Ġdida 51
New Clause 51
(Posposta fil-Laqgħa 15 tat-3 ta’ Frar, 2009).
THE CHAIRMAN: Nibdew billi nikkonsidraw Klawsola Ġdida 51 li fl-aħħar laqgħa konna tlabna biex tkun posposta biex ikun hawn preżenti xi ħadd mill-Awtorità dwar ir-Riżorsi. Il-Ministru Tonio Fenech.
ONOR. TONIO FENECH (Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment): Il-prassi fil-liġijiet tagħna hija li meta jkun hemm multi jkun hemm parametru. Jiġifieri effettivament il-liġi tiddefinixxi kemm jista’ jkun il-minimu u kemm jista’ jkun il-massimu ta’ multa. Imbagħad il-Ministru, ġeneralment permezz ta’ Legal Notice, jippreskrivi dawk il-multi. Imma fl-ambitu tal-liġi jkun hemm il-parametru biex il-Parlament, li fl-aħħar mill-aħħar meta tkun money irid ikun approvaha, ikun qed japprova l-qafas fejn dan jista’ isir.
Jidher li meta sar l-assessment fuq il-Malta Resources Authority Act waqt li tajniha d-dritt li tagħmel multi, m’għamilniex parametri, u allura teknikament jekk il-Ministru jippreskrivi xi multa, jista’ jagħmel multa kemm irid u mhux fl-ambitu ta’ dak li l-Parlament qed jirrakkomanda. U għaldaqstant qed titressaq din l-emenda biex aħna ngħidu li l-minimu tal-multi - li tippreskrivi l-Awtorità permezz ta’ Legal Notice - jista’ ikun ta’ €600 u l-massimu m’għandux jeċċedi l-€100,000.
THE CHAIRMAN: Kif diġà għidna, l-uffiċjali tal-Awtorità tar-Riżorsi jistgħu, bil-permess tal-Kumitat, jingħaqdu magħna għax l-iskop kollu li pposponejna din il-klawsola kien biex jekk hemm xi mistoqsija issir lilhom. Iktar rimarki? L-Onor. Charles Mangion.
ONOR. CHARLES MANGION: Il-multa - għalkemm hawnhekk qed tiġi circumscribed f’parametri imma hija wkoll sostanzjali - hija donnha marbuta minħabba nuqqas ta’ ġbir ta’ data u informazzjoni li tinġabar biex tingħata lill-Kummissjoni Ewropea. X’tip ta’ data hi din? Għax ovvjament biex ikollok multa bħal din, irid ikollok data ta’ ċertu portata biex tiġbor magħha multa daqshekk kbira.
ONOR. TONIO FENECH: L-ewwel identifika ftit lilek innifsek.
IS-SINJ CARMEN DELIA (Ekonomista, Malta Resources Authority): L-ewwelnett id-direttiva 1099 tal-2008 tgħid li regolarment fis-sena u fix-xahar ukoll irridu nibagħtu statistika fuq ċertu nformazzjoni li għandha x’taqsam mal-enerġija - energy statistics.
ONOR. CHARLES MANGION: Tista’ telabora ftit għax hi interessanti x’tip ta’ data qed tintbagħat.
IS-SINJ CARMEN DELIA: Hemm diversi data li trid tingħata l-Eurostat. Fil-fatt il-Eurostat kull xahar tkun trid toħroġ l-informazzjoni biex tqabbel ma’ pajjiżi oħrajn Ewropej, per eżempju kemm pajjiż għandu importazzjoni u esportazzjoni ta’ fuels. Irid ikun hemm ukoll data fuq il-Greenhouse Gas Emissions. U minħabba d-diskussjoni li għaddejja bħalissa rigward il-climate change, din hija data importanti ħafna.
S’issa din is-section tal-energy data ta’ Malta kienet weak ħafna. Hemm ukoll liġijiet oħrajn li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent bħalma huma, per eżempju, d-direttiva 280 tal-2004 u anke d-direttiva 821 tal-2001 li dalwaqt tiġi riveduta wkoll, fejn irid isir mekkaniżmu biex ikun hemm monitoring tal-Greenhouse Gas Emissions fil-komunità. Naturalment Malta hija membru u trid tagħti s-sehem tagħha wkoll. Allura mportanti li din id-data tasal fil-ħin u tasal ukoll għand il-komunità, inkella Malta jista’ ikollha infringement note.
ONOR. CHARLES MANGION: Imma d-data mingħand min tinġabar, mingħand l-individwi?
DR. ANDRÈ BUTTIGIEG (Avukat, Malta Resources Authority): Id-data tinġabar minn kull provditur awtorizzat, jiġifieri jista’ ikun privat jew pubbliku. Mhux qegħdin ngħidu li aħna noħorġu multi għal kull inflazzjoni li jkun hemm. Aħna nagħtu ċans, niktbu lill-provditur awtorizzat, ikun hemm exchange of information bejnietna x’għandna bżonn u nistennew li tasal regolarment. Anke weekly data għandha bżonn il-Eurostat.
Din il-piena hija dissważiva, ma tfissirx li aħna noħorġuha arbitrarjament, u min ma jaqbilx mal-piena li noħorġu, eventwalment għandu dritt jappella lill-Bord tal-Awtorità tar-Riżorsi.
ONOR. CHARLES MANGION: Jiġifieri jekk qed nifhem sew, apparti l-Enemalta..
IS-SINJ. CARMEN DELIA: Hemm operaturi oħrajn li jkollhom.
ONOR. CHARLES MANGION: Economic operators hemm ħafna li tkunu tridu din id-data dwarhom. Issa din id-data - mhux qed ngħid li din id-data mhijiex neċessarja, imma qed naraha mill-aspett ta’ added cost to business - tkun ikkumplikata jew intom għandkom xi mezz biex tiffaċilitaw din kif tinġabar? Din kif qed naraha mill-aspett ta’ min irid jagħti din id-data.
IS-SINJ CARMEN DELIA: L-ewwelnett id-data irriduha bħala measure biex dak li jkun ikollu nċentiv biex jagħtiha fil-ħin, għax il-problema hija li tagħti l-awtorizzazzjoni - li hija waħda mill-funzjonijiet importanti tal-Malta Resources Authority - però imbagħad meta tiġi biex tiġbor l-informazzjoni jekk ma jkunx hemm qisu strument biex lilhom iġġiegħelhom jagħtuk informazzjoni fil-ħin, hija diffiċli ħafna. Allura l-iskop tagħna huwa pjuttost biex huma jafu li jekk ma jagħtuniex l-informazzjoni jkun hemm ċertu passi li jittieħdu mmedjatament.
Id-data niġbruha biex inkunu nistgħu nibagħtuha fil-ħin. Per eżempju l-EU toħroġ il-price bulletin - li hija waħda mid-data li wkoll trid tidħol later on - darba fil-ġimgħa.
ONOR. CHARLES MANGION: Price bulletin of what?
IS-SINJ CARMEN DELIA: Il-price bulletin tal-energy fuel prices. Allura hemm ċertu data li trid toħroġ. Per eżempju mbagħad ikollok data oħra li tista’ tintuża anke għall-bilanċ ta’ pagamenti minħabba l-Eurostat. Jekk ma jkollokx id-data tajba se jkollok ħafna konfużjoni u l-pajjiż jista’ jiġi espost ....
ONOR. CHARLES MANGION: Rigward il-bilanċ tal-pagamenti, it-trade balances jiġifieri jkollu data? Din ma tinġabarx mill-iStatistika? L-iStatistika tiġbor id-data kollha ta’ dak li huwa mportazzjoni ta’ fuel.
IS-SINJ CARMEN DELIA: L-istatistika mbagħad teħodha minn għandna. Għaliex biex ma jkunx hemm burokrazija, per eżempju jekk ħriġna awtorizzazzjoni lill-Enemalta jew lil operaturi oħrajn - għax issa hemm il-liberalizzazzjoni tas-suq ukoll - allura d-data niġbruha aħna mbagħad ngħadduha lill-istatistika. L-istatistika tgħaddiha lill-Eurostat u tiġi shared biex ikun hemm networking.
ONOR. CHARLES MANGION: Huwa possibbli li bejnkom u bejn l-Uffiċċju tal-Istatistika - għal collection ta’ data qed ngħid - peress li ħafna drabi l-iStatistika jintalbu kemm hemm impjiegi, x’jimpurtaw, kemm jimpurtaw, jiġifieri jistaqsu ħafna affarijiet, b’xi mod ikun hemm ċertu sinerġija bejnietkom it-tnejn ħalli għallinqas jekk wieħed jagħmel rapport jagħmlu darba?
IS-SINJ CARMEN DELIA: Anke memorandum of understanding.
DR. ANDRE’ BUTTIGIEG: Ta’ min jgħid li barra din l-emenda dwar ġbir ta’ informazzjoni, għandna draft Legal Notice dwar dawn it-tip ta’ infringements u se jkun hemm parametri speċifiċi wkoll oħra għas-salvagwardja tal-operaturi.
ONOR. CHARLES MANGION: Allura jekk imbagħad jiena, bħala Mr Public, nista’ nidħol fil-website tagħkom jew nitlob lilkom biex nieħu ċertu nformazzjoni dwar carbon emissions?
DR. ANDRÈ BUTTIGIEG: Diġà teżisti taħt l-Aarhus Convention bażikament din.
ONOR. CHARLES MANGION: Imma tkun aġġornata kif tkun aġġornata għall-Unjoni Ewropea għax għall-Unjoni Ewropea se tkun iktar preċiża.
DR. ANDRE’ BUTTIGIEG: Forma aggregata iva.
IS-SINJURA CARMEN DELIA: Eżattament, minħabba commercial and confidential reasons ta’ data protection. L-iskop tagħna dak huwa u qegħdin nagħmlu wkoll memorandum of understanding ma’ awtoritajiet oħrajn.
ONOR. CHARLES MANGION: Kollettivament jiġifieri. Jekk ngħidlek lokalità bħal Fgura biex nikkompara mal-lokalità bħas-Siġġiewi fejn l-arja hija kompletament differenti u allura l-emissions huma differenti, din it-tip ta’ informazzjoni tkun tista’ tiġi garnered min-naħa tagħkom?
IS-SINJ CARMEN DELIA: Aħna qegħdin ngħidu aggregate data għall-pajjiż. Dak huwa l-iskop tagħna, li later on ikun hemm din id-data available. Naturalment għalhekk irridu nibnu d-databases, għax mingħajrha ma tista’ tagħmel l-ebda monitoring u lanqas analiżi.
ONOR. TONIO FENECH: Sur President, nipproponi li Klawsola Ġdida 51 tkun tifforma parti mill-Abbozz ta’ Liġi.
THE CHAIRMAN: Hawn iktar rimarki? (Onor. Membri: No) Il-mistoqsija hi li Klawsola Ġdida 51 tifforma parti mill-Abbozz ta’ Liġi. Dawk favur? (Onor. Membri: Aye) Dawk kontra? Agreed.
Klawsola Ġdida 51 għaddiet nem.con. u ġiet ordnata biex issir parti mill-Abbozz ta’ Liġi.
Klawsola Ġdida 63
New Clause 63
ONOR. TONIO FENECH: Sur President, nitlob il-permess biex inressaq Klawsola Ġdida 63 għall-Ewwel Qari.
L-Iskrivana tal-Kumitat qrat in-nota marġinali, u din il-klawsola tqieset li nqrat l-Ewwel darba, skond l-Ordni Permanenti Nru. 101.
ONOR. TONIO FENECH: Sur President, nipproponi t-Tieni Qari ta’ Klawsola Ġdida 63:
“BC” Minnufih wara l-klawsola 62 ġdida għandha tiżdied din il- klawsola 63 ġdida li ġejja taħt Taqsima XII ġdida:
TAQSIMA XII
''Emenda ta’ l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income.Kap. 123.


63. (1) Din it-Taqsima temenda l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income, u għandha tinqara u tiftiehem ħaġa waħda ma’ l-Att dwar it-Taxxa fuq l-Income, hawn iżjed ’il quddiem f’din it-Taqsima msejjaħ ''l-Att prinċipali".

(2) Id-disposizzjonijiet ta’ l-artikoli 66 u 67 għandhom jibdew iseħħu mis-sena ta’ stima 2009.

(3) Id-disposizzjonijiet ta’ l-artikolu 68 għandhom jibdew iseħħu mis-sena ta’ stima 2010."

BC” Immediately following new clause 62 there shall be added the following new clause 63 in new Part XII:


PART XII
''Amendment of the Income Tax Act. Cap. 123.


63. (1) This Part amends the Income Tax Act, and it shall be read and construed as one with the Income Tax Act, hereinafter in this Part referred to as "the principal Act".

(2) The provisions of articles 66 and 67 shall come into force as from the year of assessment 2009.

(3) The provisions of article 68 shall come into force as from the year of assessment 2010.


THE CHAIRMAN: Hawn rimarki? Il-Ministru.
ONOR. TONIO FENECH: Effettivament hawnhekk għandna din il-klawsola li tintroduċi din it-taqsima. F’din it-taqsima se nintroduċu numru ta’ miżuri li b’mod partikolari jemendaw il-penalitajiet li jiġu ċċarġjati għall-fini ta’ taxxa kif ħabbarna fil-budget, kif ukoll hemm miżuri oħrajn kontra l-abbuż li niddeskrivu iktar ‘il quddiem.
THE CHAIRMAN: Hawn iktar rimarki? (Onor. Membri: No) Il-misotqsija hi li Klawsola Ġdida 63 tiġi moqrija t-Tieni Darba. Dawk favur? (Onor. Membri: Aye) Dawk kontra? (Onor. Membri: No) Carried.
Il-mozzjoni għaddiet u Klawsola Ġdida 63 ġiet moqrija t-Tieni Darba.
ONOR. TONIO FENECH: Sur President, nipproponi li Klawsola Ġdida 63 tkun tifforma parti mill-Abbozz ta’ Liġi.
THE CHAIRMAN: Hawn rimarki? (Onor. Membri: No) Il-mistoqsija hi li Klawsola Ġdida 63 tifforma parti mill-Abbozz ta’ Liġi. Dawk favur? (Onor. Membri: Aye) Dawk kontra? (Onor. Membri: No) Carried.
Klawsola Ġdida 63 għaddiet u ġiet ordnata biex issir parti mill-Abbozz ta’ Liġi.
Klawsola Ġdida 64
New Clause 64
ONOR. TONIO FENECH: Sur President, nitlob il-permess sabiex inressaq Klawsola Ġdida 64 għall-Ewwel Qari.
L-Iskrivana tal-Kumitat qrat in-nota marġinali, u din il-klawsola tqieset li nqrat l-Ewwel darba, skond l-Ordni Permanenti Nru. 101.
ONOR. TONIO FENECH: Sur President, nipproponi t-Tieni Qari ta’ Klawsola Ġdida 64:
“BD” Minnufih wara l-klawsola 63 ġdida għandha tiżdied l- klawsola 64 ġdida li ġejja:
''Emenda ta’ l-artikolu 5 ta’ l-Att prinċipali.


64. L-artikolu 5 ta’ l-Att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:
(a) il-paragrafu (a) tas-subartikolu (6) tiegħu għandu jiġi mħassar;
(b) is-subartikolu (8) tiegħu għandu jiġi emendat kif ġej:(i) minflok il-kliem fil-qligħ totali, għandhom jidħlu l-kliem l-income, kemm jekk jiġi ntaxxat taħt dan l-artikolu jew taħt l-artikolu 4(1)(a),u(ii) minnufih wara l-proviso tiegħu għandu jiżdied il-proviso ġdid li ġej:


“Iżda ukoll jekk il-qligħ kapitali jkun ogħla mill-ammont minfuq fl-akkwist tal-proprjetà li titqiegħed flok ta’ qabel kull eċċess għandu jkun taxxabbli fis-sena li fiha l-proprjetà li titqiegħed flok ta’ qabel kienet ġiet akkwistata u l-ammont minfuq fl-akkwist tal-proprjetà li titqiegħed flok ta’ qabel li għandu jitqies fi trasferiment sussegwenti għandu jkun żero.;
(ċ) fil-paragrafu (i) tas-subartikolu (9) tiegħu, minflok il-kliem Sabiex ikun aċċertat il-qligħ kapitali għandhom jidħlu l-kliem Sabiex ikun aċċertat l-income, kemm jekk jiġi ntaxxat taħt dan l-artikolu jew taħt l-artikolu 4(1)(a),;
(d) fis-subartikolu (14) tiegħu, minflok il-kliem meta jsir trasferiment sussegwenti għandu jitqies bħala l-ammont minfuq fl-akkwist ta’ l-ishma oriġinali: għandu jidħol dan li ġej:“meta jsir trasferiment sussegwenti ta’ l-ishma oriġinali jew l-ishma l-ġodda għandu jitqies bħala l-ammont minfuq fl-akkwist ta’ l-ishma oriġinali.Għall-finijiet ta’ dan is-subartikolu -“ishma oriġinali tfisser ishma li wieħed ikollu qabel u involuti fir-ristrutturazzjoni, u“ishma ġodda tfisser, fir-rigward ta’ xi ishma oriġinali, l-ishma fil-kumpannija li, bħala riżultat tar-ristrutturazzjoni, jirrappreżentaw l-ishma oriġinali:; u
(e) fis-subartikolu (15) tiegħu, minflok il-kliem l-ammont minfuq bażiku ta’ l-attiv li għandu jitqies ikun l-ammont minfuq oriġinali eżistenti qabel ma jkun seħħ l-ewwel trasferiment. għandu jidħol dan li ġej:“l-ammont minfuq bażiku u d-data ta’ l-akkwist ta’ l-attiv li għandhom jitqiesu, kemm jekk l-ammont jiġi ntaxxat taħt dan l-artikolu jew taħt l-artikolu 4(1)(a), ikunu l-ammont minfuq oriġinali u d-data meta ġie akkwistat qabel ma jkun seħħ l-ewwel trasferiment:Iżda ukoll dan l-artikolu għandu japplika biss meta individwu jew soċjetà en nom collectif jittrasferixxu lil kumpannija negozju bħala azjenda kummerċjali, flimkien ma’ l-attiv kollu tan-negozju, jew flimkien ma’ l-attiv kollu ħlief flus kontanti, u n-negozju jiġi hekk trasferit kompletament għal korrispettiv f’ishma maħruġin mill-kumpannija lill-persuna li tittrasferixxi n-negozju:Iżda ukoll sabiex jiġi stabbilit kull qligħ taxxabbli li jkun dovut fuq id-disponiment ta’ dawk l-ishma, l-ammont minfuq għall-akkwist li jkun ġie meqjus għandu jitnaqqas b’kull qligħ taxxabbli li kien jirriżulta mit-trasferiment ta’ l-imsemmi negozju li kieku ma ġiex applikat dan is-subartikolu."."

BD” Immediately after new clause 63 there shall be added the following new clause 64:


''Amendment of article 5 of the principal Act.

64. Article 5 of the principal Act shall be amended as follows:
(a) paragraph (a) of subarticle (6) thereof shall be deleted;(b) subarticle (8) thereof shall be amended as follows:


(i) for the words the overall gain, there shall be substituted the words "the income, whether chargeable under this article or under article 4(1)(a)," and


(ii) immediately after the proviso thereto there shall be added the following new proviso:

Provided further that if the capital gain exceeds the cost of acquisition of the replacement property any excess is to be taxable in the year in which the replacement property was acquired and the cost of acquisition of the replacement property to be taken into account on a subsequent transfer will be zero.;(c) in paragraph (i) of subarticle (9) thereof, for the words "In ascertaining the capital gain" there shall be substituted the words In ascertaining the income, whether chargeable under this article or under article 4(1)(a),;(d) in subarticle (14) thereof, for the words upon a subsequent transfer shall be deemed to be the cost of acquisition of the original shares:" there shall be substituted the following:

upon a subsequent transfer of the original shares or the new shares shall be deemed to be the cost of acquisition of the original shares.


For the purposes of this subarticle -


original shares means shares held before and involved in the restructuring, and


new shares means, in relation to any original shares, the shares in the company which, as a result of the restructuring, represent the original shares:; and(e) in subarticle (15) thereof, for the words the base cost of the assets that would be considered is the original cost existing before the first transfer took place. there shall be substituted the following:


the base cost and date of acquisition of the assets that would be considered, whether chargeable under this article or under article 4(1)(a), shall be the original cost and the date when it was acquired before the first transfer took place:


Provided further that this article shall apply only where an individual or a partnership en nom collectif transfers to a company a business as a going concern, together with the whole assets of the business, or together with the whole of those assets other than cash, and the business is so transferred wholly in exchange for shares issued by the company to the person transferring the business:Provided also that for the purpose of computing any chargeable gain accruing on the disposal of the said shares, the cost of acquisition taken into account shall be reduced by any chargeable gain that would have resulted on the transfer of the said business had this sub-article not been applied..
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə