Margaret Weis ve Tracy Hickman Ölüm Kapısı Cilt1 Ejder KanadıYüklə 1.98 Mb.
səhifə34/34
tarix12.08.2018
ölçüsü1.98 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Kok yapıları, mn büyüsü kompleksine buyu gücünü getirir Bu yapılar kok ile başlar, büyünün kaynağının Güç, Zıhın, Yaşam veya Olum'den geldiğim belirten rundur bu
Bu kok runun, ya da daha yaygın ismiyle Kaynak Run'un sol alt tarafına Ataerk (çizimlerde görülen, Kok'ten önce gelen run) yanaşmıştır Sağ alt tarafında ise Anaerk (o kökte Ataerk'ı takıp eden mn) bulunmaktadır Bunlar Kok u desteklerler ve altındaki runlerden fışkıran büyünün gücüne yon verirler
Kokun hemen altında Kubbe veya Amir bulunur Kub-be'nın tepesi Kok'un alt kenanna dayanır ve hem Ataerk'e, hem de Anaerk'e dokunur Bu mn, çağrılan gücün doğasının Tinsel mı, Fiziksel mı olacağını belirler ve Kok Yapısı nı tamamlar Hemen hemen her zaman, diğer nınler Kubbe'ye aşağıdan birleşerek, yapılan büyünün ayrıntılarım verir ve gucu-nu arttırır
Kok Run'un üst sol yanında Şafak, üst sağ yanında Gunba-tımı bulunmaktadır Bu runler, Kok Yapı nın bulunduğu komplekse uygulanacak ahenkli dalganın büyüklüğünü (yanı gücünü) ve vektörünü (yanı yönünü) belirler
Şafak ve Gunbatımı runlerı arasında, Kok yapıyı tamamlayan Baş bulunmaktadır Baş, Kok yapının unsurlarını, mevcudiyete çağrılan büyünün genel ahengıne aktaran, daha ilen bir run kompleksinin parçasıdır

KAYNAK RÜN: BÜYÜNÜN MERKEZİ

Kaynak Rün, hem büyünün yapıldığı zaman yaratılan büyüsel kavramın merkezi, hem de rün buytısünün okunması ve anlaşılması için gerekli çıkış noktasıdır
Rünlerın doğaı bir şekilde okunabilmesi için Kaynak Rün'ün bilinmesi ve yapı içindeki yerinin tanınması çok önemlidir. Değişik Kaynak Rün'ler seçildiği zaman, benzer rünler çok farklı anlamlar kazanır
Örnek olarak, çok basit bir rün yapısı verilmektedir.
Kaynak Rün'ün ne olduğuna ilişkin bir işaret yoktur. Hangi rün seçilmelidir? Nereden başlanmalıdır' Bu rün yapısının olası yorumları için iki örnek verilmektedir
Rün büyüsünün büyük sırrı budur. Kaynak Rün'ün yeri, ancak rünün yaratıcısından bunu öğrenenler tarafından bilinebilir Bir büyücünün eğitimi daha çok Kaynak Rün'ün belirlenmesi ve bu aınlerin yerlerinin ezberlenmesinden oluşmaktadır. Bu Kaynak Rün'lerin yerlerini öğretecek bir Sartan olmadan, buyusel yazmalarımızın çözülebilmesi olasılığı çok küçüktür
S72

PATRYN RÜN BÜYÜSÜ

Patryn büyüsü hakkında, bunların ayırt edilebilmesine yardımcı olabilecek bilgiler dışında pek az şey bilinmektedir. Öte'deki yerlerinden Koparılmış Âlemler'e gitmeleri durumunda, büyü timlerinden onları tanımamız çok kolaydır. Patrynle-rin kendileri dışında hiçkimse Patryn Büyüsü hakkında fazla bir şey bilmemektedir.
Sartan büyüsü gibi, Patryn rün büyüsü de ahenkli dalga içinde mükemmel bir denge arar. Bununla beraber, bu dengeyi yapısal simetri aracılığıyla sağlamaz. Patryn rün büyüsü dengeyi, dengeli zıtlar arasında arar.
Patrynler bir dizi iç içe geçmiş sekizgenler ve kareler kullanarak, kendi büyülerinin desenlerini yaratırlar. Sekizgenler Patryn büyüsünün Kaynak, Yol ve Hedefini oluşturur. Kareler büyünün Dal, Düğüm ve Akım'ını oluşturur. Bu unsurların kombinasyonları, sekiz eşzamanlı düşünce kanalı boyunca büyüyü yaratır.
Sartan büyüsünde de olduğu gibi, Kaynak Rün, büyünün anlaşılması ve kullanımında kritik ründür.
Patryn büyüsü altyapılar kullanır -rün içinde rünler gibi. Başka rünlerden oluşan rünler, Kök, Sap ve Sartan büyüsünde daha özlü bir biçimde bulunabilen diğer yapıları taklit eder. Bununla beraber, doğaları dengesiz, kullanımları -dikkatle dengelenmediği durumlarda- arzu edilen etkiyi büyük ölçüde azaltacak niteliktedir
ÂLEMLERE GÖRE BÜYÜ

Rün Evi, tüm âlemlerde aynı şekilde işlev gösterir. Fakat her âlem, Mutlak Ustalıklar'ın belirli bir büyüsünde uzmanlaşS74

mistir. Bu, âlemlerin koparılışı sırasındaki, büyünün genel bö-lümlenmelerinin işaretidir Örneğin Gökkubbe Evi büyüsü, Gök âlemlerinde hüküm süren esas büyüdür. Memba Evi, esas olarak Deniz âlemlerinde hüküm sürer. Yalnızca (Arianus'ta hüküm süren) Memba Evi burada açıklanacaktır.
GÖKKUBBENİN LEYDİSİ (FİZİKSEL USTALIK İLİMLERİ)
Gökkubbe Evinin Leydisi (Fiziksel Ustalıklar/Aktarım ve Hareket Ustalıkları), halen Tribus İmparatorluğu Elfleri tarafından kontrol edilmektedir. Bu beyaz saçlı, zarif yaratıklar, Aris-tagon Kıtası'ndaki Tribus İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Fetihlerinde, kıtanın tamamını buyrukları altına almışlardır ve şimdi, başka kıtaları fethetmek için savaşmaktadırlar. Güçlü büyülerinin doğası fizikseldir ve büyü kuvvetlerini aktarmak, kontrol altında tutmak ve yönlendirmek için nesneler kullanmak zorundadırlar. Ev'lerine rağmen telepati güçleri yoktur, ama büyücüleri aracılığıyla telekinetik güçler göstermektedirler.
Kenkari Elflerinin sahip olduğu bir güç, şarkılarına karmaşık mesajlar örme yetişidir. Bu, kayıp rün dillerinin bir yankı-sıdır ve Mutlak Ustalıklar ve aşağısındaki büyülerde, daha kaba (dengesiz) büyüler yaratan, daha yaygın olarak bilinen büyü dillerinin pratik bir uygulamasıdır. Bu büyünün tehlikesi, herhangi biri tarafından söylenebilmesinde yatar. İnsanlar bu büyüler tarafından az bir miktar etkilenebilirler, ama cifler için bu tür müzik engin ve derin elf duygulan ve mesajları taşır. Eksiksiz aktarım sağlamak için, şarkının mesajı cifler arasında ortak olan genetik hafızaya dayanmaktadır ve bu hafıza İnsan

larda bulunmamaktadır.


Bu ilim dalları, büyü yapısını aktarabilmek için iki kanal kullanır: sözel/tonal (büyüyü işitsel ahenkle söylemek) ve somatik (ahenkle birleşecek fiziksel form figürler). Bir elf büyücüsü serbestçe konuşamıyor, hareket edemiyorsa, büyüsü eksik kalacaktır.
GÖKKUBBENİN LORDU (TİNSEL USTALIK İLİMLERİ)
Vondekar insanları büyülerini Vond, yani Işık olarak bilirler. Daha formal ismi ise Vondreth -Bahşedilen Kuvvet'tir. Bu büyünün kullanımında usta olanlar, Kyr-Vondreth (Işık Görenler) olarak bilinir ve Vokar (Işık-halkı) ya da Kyr (Gören) olarak hitap edilirler. Bazıları Vond konusunda diğerlerinden daha ustadırlar ve bu nimet halk arasında belirli bir kural olmadan bahşedilmiştir.
Vondreth büyüsünün doğası, esas olarak tinseldir ve yetilerini doğanın ve doğal ruhun kullanımından alır. Vondreth doğal hayvanları etkileyebilir ve havadurumunu yardıma çağırabilir. Hayvanlarla iletişim kurabilir, onları kullanabilir (ejderler bu şekilde idare edilmektedir). Telepati kullanımını sağlayabilecek büyüyü inşa etme yeteneğine sahip olsalar da, bu tür büyünün karmaşıklığı ve daha ileri zihin gerektirmesi sebebiyle, bu yeti anlayışlarından kaybolup gitmiştir.
Vokarların resmi okulları yoktur -öğreti ustadan çırağa geçer. Vokarlar, Kenkari ciflerinin hakimiyet tehdidinin ardından, büyüleri konusunda oldukça saldırgan olmuşlardır. Vokarlar savaşlarda, doğal afetler (salgın hastalıklar, hortumlar, yıldırımlar, vs ) çağırmaları için bulundurulurlar. Vokarlar yal nızca bugün için yaşarlar, yaşam ve yaşamın zevkleriyle gelişirler.
Kyrler, kardeş Vokarlarından çok uzaktırlar. Bu katı disiplinli mezhep, esas olarak ölümle ilgilenir. Yaşamı, Hvani'deki (cennet) ödüllerine kavuşmak için geçmeleri gereken bir ceza dönemi olarak görürler. Telepati büyüleri geliştirmişlerdir, ama duygudaş (empatik) neşe ve mutluluk hissettmeyi günah olarak görürler. Ölüleri toplama işlerinde kullanmak üzere ve zehir ve hastalıklara karşı korunma amacıyla, doğal ulaşım büyüleri geliştirmişlerdir.
Bu büyü, yapısını aktarmak için iki kanal kullanır: somatik jestler ve kavramın zihinsel olarak aktanmı Bu ustalıkta, büyü yapılması için söz gerekmemektedir. Bir çarpışma esnasında, yapılması için bağırmayı gerektirmeyen bir büyünün ne kadar etkili olacağını zor yoldan öğrenen cifler, bu büyüye 'Sessiz Ölüm' ismini vermişlerdir. Bağlanmış bir Kyr'in büyüsü engellenmiştir -ama gene de sınırlı zihinsel yapılar inşa ederek, kaçışında yardımcı olması için kullanabilir.

SON
Margaret Weis ve Tracy Hickman - Ölüm Kapısı Cilt1 Ejder Kanadı

www.kitapsevenler.com

Merhabalar

Buraya Yüklediğimiz e-kitaplar

Görme engellilerin okuyabileceği formatlarda hazırlanmıştır.

Buradaki E-Kitapları ve daha pek çok konudaki Kitapları bilhassa görme engelli

arkadaşların istifadesine sunuyoruz.

Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum.

Ekran okuyucu program konuşan Braille Not Speak cihazı kabartma ekran ve benzeri yardımcı araçlar

sayesinde bu kitapları okuyabiliyoruz. Bilginin paylaşıldıkça pekişeceğine inanıyorum.

Siteye yüklenen e-kitaplar aşağıda adı geçen kanuna istinaden tüm

kitap sever arkadaşlar için hazırlanmıştır.

Amacımız yayın evlerine zarar vermek ya da eserlerden menfaat temin etmek değildir elbette.

Bu e-kitaplar normal kitapların yerini tutmayacağından kitapları beğenipte engelli olmayan okurlar,

kitap hakkında fikir sahibi olduklarında indirdikleri kitapta adı geçen

yayınevi, sahaflar, kütüphane ve kitapçılardan ilgili kitabı temin edebilirler.

Bu site tamamen ücretsizdir ve sitenin içeriğinde sunulmuş olan kitaplar

hiçbir maddi çıkar gözetilmeksizin tüm kitap dostlarının istifadesine sunulmuştur.

Bu e-kitaplar kanunen hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve kullandırılamaz.

Bilgi Paylaşmakla Çoğalır.

Yaşar MUTLU

İlgili Kanun: 5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim

ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü

bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill

alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde

satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması

ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yayınına geçilmiştir.

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı

ANKARA


bu kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir.

Kitabı Tarayan ve Düzenleyen Arkadaşa çok çok teşekkürler.


Kitap taramak gerçekten zahmet verici bir iştir.

Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe saygı duyarak lütfen bu açıklamaları silmeyin.Margaret Weis ve Tracy Hickman - Ölüm Kapısı Cilt1 Ejder Kanadı

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə