Mihai Eminescu se stinge din viaţă la

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix27.11.2017
ölçüsü445 b.Activează in răndul societăţilor studenţeşti, se împrieteneşte cu Ioan Slavici; o cunoaşte la Viena pe Veronica Micle; începe colaborarea la "Convorbiri Literare"; debutează ca publicist în ziarul "Albina" din Pesta.

 • Activează in răndul societăţilor studenţeşti, se împrieteneşte cu Ioan Slavici; o cunoaşte la Viena pe Veronica Micle; începe colaborarea la "Convorbiri Literare"; debutează ca publicist în ziarul "Albina" din Pesta.

 • Apar primele semne ale bolii lui. El desfaşoară o activitate publicistică excepţională, însă în iunie 1883, poetul se îmbolnăveşte grav, fiind internat la spital. În decembrie îi apare volumul " Poezii" , cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu Maiorescu ( e singurul volum tipărit in timpul vieţii lui Eminescu).

 • Anii dintre 1883-1889 sunt ani de boală, cu reveniri şi recăderi din ce in ce mai dese. Practic, nu scrie nimic sau foarte puţin.

 • Mihai Eminescu se stinge din viaţă la

 • 15 iunie 1889.

 • E înmormântat la Bucureşti, în cimitirul Bellu.

 • Acum foarte mult timp exista un rege intunecat si o regină zâmbitoare.Timp de cincizeci de ani, regele se lupta cu un vecin de-al său.Dupa ce el murise,soţia lui merse in fata unei icoane de argint în faţa unei bolte să se închine în faţa ei.Dupa 9 luni ea aduse pe lume un băiat cu numele de Făt-Frumos din lacrimă.Feciorul crescu si plecă să lupte pentru regatul tatălui său.El merse tot merse cu buzduganul lui până ajunse la un castel.

 • Când intră în castel se întâlni cu vecinul regelui si discutară În sat se tot auzea de o anumită Mamă-a Pădurilor.Dinspre miazănoapte se auzea cum vine ea, iar păstoraşul îşi luă buzduganul şi merse să o înfrunte.Cum venea vuind, el o luă de mijloc si o aruncă cât colo, intr-o piua mare de piatră.Mama-Pădurilor scăpă de lanţuri si o luă la fugă peste dealuri. Făt-Frumos se ospătă si plecă pe urma lăsată de piuă până ce ajunse la o casă albă şi frumoasă.Pe prispă stătea o fată frumoasă. Fata îl zări pe prinţişor şi îl chemă să îl cunoască.El se indragosti peste cap de ea si hotărîră să fugă de la casa Mamei-Pădurilor.Mama se întoarse şi i-a spus feciorului că a scăpat de lanţuri şi că vrea să lupte.Fata i-a spus păstorului ce îi dă putere Mamei-Pădurilor. Făt-Frumos a băut putere si Mama-Pădurilor a băut apă,aşa a învins-o pe Mama-Pădurilor.Apoi el aduse fata împăratului vecin. El şi împăratul plănuiseră să răpească fata Genarului.Pe drum se întâlni chiar cu fata Genarului într-un castel minunat.Un cal îi spune Genarului ca fata lui a fost răpită de Făt-Frumos din lacrimă.

 • El se indragosti peste cap de ea si hotărîră să fugă de la casa Mamei-Pădurilor.Mama se întoarse şi i-a spus feciorului că a scăpat de lanţuri şi că vrea să lupte.Fata i-a spus păstorului ce îi dă putere Mamei-Pădurilor. Făt-Frumos a băut putere si Mama-Pădurilor a băut apă,aşa a învins-o pe Mama-Pădurilor.Apoi el aduse fata împăratului vecin. El şi împăratul plănuiseră să răpească fata Genarului.Pe drum se întâlni chiar cu fata Genarului într-un castel minunat.Un cal îi spune Genarului ca fata lui a fost răpită de Făt-Frumos din lacrimă.

 • Dupa ce-şi recuperă fata,Genarul plecă, dar Făt-Frumos ştia drumul spre castel aşa că se reîntoarse şi o găsi pe fată singură si plecă cu ea noaptea.Genarul se întoarse dupa fată şi îl azvârli pe fecior cât colo spre norii negri,de rămase cenuşa din el.Din cenuşa lui Făt-Frumos s-a făcut un izvor. Domnul si Sf.Petre îl făcuseră pe prinţ la loc om. El merse iarăşi la castelul Genarului să răpească fata.Când ajunse la fereastra fetei, văzu ca plânge dar când l-a văzut pe Făt-Frumos ea se lumină.Ei doi plănuiră să ia un cal de-al imparatului şi să fugă,şi ca să nu-l vadă Genarul pe Făt-Frumos,fata l-a transformat intr-o floare roşie.Făt-Frumos ajută câteva animale să ajungă in mare sau să scape de soarele dogoritor.El ajunse la un bordei urât şi murdar.Pe prispă stătea o babă batrână si zbârcită.El îi spuse că a venit să ducă la păscut iepele.Mâncă ce-I dăduse baba şi plecă cu iepele la păscut. El a pierdut caii dar i-a adus înapoi Regele Racilor şi al ţânţarilor. Ajuns acasă la babă, el a crezut că era moartă că nu se mişca,dar ajutorul ei i-a spus că doarme adânc.Se împlinise anul lui Făt-Frumos aşa ca baba i-a dat un cal.

 • Ei doi plănuiră să ia un cal de-al imparatului şi să fugă,şi ca să nu-l vadă Genarul pe Făt-Frumos,fata l-a transformat intr-o floare roşie.Făt-Frumos ajută câteva animale să ajungă in mare sau să scape de soarele dogoritor.El ajunse la un bordei urât şi murdar.Pe prispă stătea o babă batrână si zbârcită.El îi spuse că a venit să ducă la păscut iepele.Mâncă ce-I dăduse baba şi plecă cu iepele la păscut. El a pierdut caii dar i-a adus înapoi Regele Racilor şi al ţânţarilor. Ajuns acasă la babă, el a crezut că era moartă că nu se mişca,dar ajutorul ei i-a spus că doarme adânc.Se împlinise anul lui Făt-Frumos aşa ca baba i-a dat un cal.

 • El se urcă pe cal,îşi luă buzduganul şi plecă. Ajunse într-o pădure unde-l aştepta fata Genarului. Fata-i spuse feciorului că o arde spatele aşa că să arunce peria, cutea si năframa. Făt-Frumos auzi o vrajă si a văzut-o pe Miazănoaptea batrână cu aripile de aramă. Baba zbură lângă lacul alb, dar Făt-Frumos o lovi cu buzduganul in aripă, iar aceasta căzu la pământ. Atunci fata şi calul scăpaseră de sub vrajă. Făt-Frumos se culcase pe o manta pe care o aşternuse pe jos.Apoi o cetate ce coborî din cer.Străzile ei erau acoperite cu argint. Fata de lângă el se ridica spre lună,i-ar din ea nu rămâneau decât oasele. Atunci el închise ochii şi adormi. Când se trezi, fata lipsea dar calul era lângă el. Plecă spre castelul Genarului.O luă pe fata Genarului şi o puse pe şa. Genarul s-a pierdut în codru. Calul lui i-a spus ca îi fură fata. Genarul îşi intreba calul dacă îi pot ajunge, apoi şi-a băgat pintenii în coastele calului ,aşa că el o luă la fugă ca o vijelie dezlănţuită. Calul îl azvărli pe Genar până în nori. Lumea îl crezu mort pe Făt-Frumos aşa că că venirea lui îi miră pe toţi. De când a plecat Făt-Frumos,Ileana,împărăteasa,s-a închis intr-o grădină cu ziduri de fier în care plânse în continuu.

 • Apoi o cetate ce coborî din cer.Străzile ei erau acoperite cu argint. Fata de lângă el se ridica spre lună,i-ar din ea nu rămâneau decât oasele. Atunci el închise ochii şi adormi. Când se trezi, fata lipsea dar calul era lângă el. Plecă spre castelul Genarului.O luă pe fata Genarului şi o puse pe şa. Genarul s-a pierdut în codru. Calul lui i-a spus ca îi fură fata. Genarul îşi intreba calul dacă îi pot ajunge, apoi şi-a băgat pintenii în coastele calului ,aşa că el o luă la fugă ca o vijelie dezlănţuită. Calul îl azvărli pe Genar până în nori. Lumea îl crezu mort pe Făt-Frumos aşa că că venirea lui îi miră pe toţi. De când a plecat Făt-Frumos,Ileana,împărăteasa,s-a închis intr-o grădină cu ziduri de fier în care plânse în continuu.

 • Cu ochii orbiţi de plâns ea încă mai visa la prinţul ei. Când s-a întors Făt-Frumos ,ea i-a sărit în braţe. Făt-Frumos îşi spălă faţa în baia de lacrimi a împărătesei,apoi se culcă în patul de flori pe care îl făcuse ea. Şi-n următoarele zile s-a făcut nuntă, iar vederea împărătesei a revenit. Ş-au doinit lăutarii, fata Genarului se cunună cu împăratul. Şi-au trăit mulţi ani fericiţi până la adânci bătrâneţe .

Lacrima sugerează starea spirituala superioară a iubirii.

 • Lacrima sugerează starea spirituala superioară a iubirii.

 • Calul este personaj fabulos prezent in toate basmele, ca simbol al prieteniei dintre om si animal, fiind cel mai apropiat şi sincer sfătuitor al personajului care întruchipează binele.

 • Pădurea: este un simbol al spaimelor, pericolelor,rătăcirilor sau morţii. Pădurea, pe care eroii din basm şi legendă o străbat în călătoria lor iniţiatică , e populată de monştri de tot felul , ea reprezintă natura preumană, neîmbolizând haosul.Genarul este un personaj fabulos care reprezintă forţele binelui, de aceea Făt-Frumos nu se poate lupta cu el. El este pedepsit fiind "exilat in împărăţia cerului" pentru ca împotrivea iubirii dintre fata lui şi împăratul tânăr, împiedicând realizarea cuplului de îndrăgostiţi.

 • Genarul este un personaj fabulos care reprezintă forţele binelui, de aceea Făt-Frumos nu se poate lupta cu el. El este pedepsit fiind "exilat in împărăţia cerului" pentru ca împotrivea iubirii dintre fata lui şi împăratul tânăr, împiedicând realizarea cuplului de îndrăgostiţi.

 • Forţele malefice sunt reprezentate de Muma-Pădurii, personaj fabulos care întruchipează răutatea, lacomia, nedreptatea şi minciuna, trăsături morale condamnate in basme.Bibliografie:

 • Bibliografie:

 • George Călinescu: Opera lui Mihai Eminescu, Vol. I,II; Editura Pentru Literatură Bucureşti 1969

 • Marin Iancu, Rodica Lăzărescu, Limba şi literatura română Manual pentru clasa a IX -a, Editura Corint 2004, pag 192

 • Antologia Basmului cult-editie ingrijita,prefata si note,editura “Coresi”,pagina:81-83 de Florin Ionita

 • http://ro.wikipedia.org/wiki

 • http://literaturaromana.g0.ro

 • http://www.referat-e.ro

 • http://www.clopotel.ro

 • http://www.didactic.ro

 • http://www.autorii.com

 • http://www.e-referate.ro

 • http://www.google.roMaterial realizat de clasa a X-a B de la

 • Material realizat de clasa a X-a B de la

 • Grupul Şcolar “ Cserey- Goga” Crasna

 • Profesor îndrumător: Ozsvath Ilona
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə