În regiunea 8 bucureşti ilfov bucureşti, Aprilie 2008 cuprinsYüklə 4,51 Mb.
səhifə1/42
tarix26.03.2018
ölçüsü4,51 Mb.
#46179
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI
RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU

ÎN REGIUNEA 8 BUCUREŞTI - ILFOV

Bucureşti, Aprilie 2008CUPRINS

5.2.1. Repartiţia solurilor României pe categorii de folosinţe 141

Colectare vehicule scoase din uz (VSU) 262

8.11.1. Prognoza privind generarea deseurilor municipale 15
Lista tabelelor

Tabel nr.1.1.1. Valori ale temperaturilor şi precipitaţiilor înregistrate în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.1.3.1.1. Structura populaţiei Regiunii 8 Bucureşti - Ilfov pe medii de locuire

Tabel nr.1.3.1.2. Locuinţe finalizate în cursul anului 2006 în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.1.3.2.1. Concentrările urbane în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.1.3.2.2. Structura populaţiei municipiului Bucureşti pe sectoare

Tabel nr.1.3.2.3. Populaţia oraşelor judeţului Ilfov

Tabel nr.2.4.1.1. Emisii anuale de SO2

Tabel nr.2.4.2.1. Emisii anuale de NOx

Tabel nr. 2.4.3.1. Emisii anuale de amoniac (NH3)

Tabel nr.2.5.1. Staţii de benzină-judeţul Ilfov

Tabel nr.2.5.2. Instalaţii de depozitare a benzinei la terminale în judeţul Ilfov

Tabel nr.2.5.3. Emisii de COV nemetanici

Tabel nr.2.5.4. Emisii anuale de Pulberi totale

Tabel nr.2.5.5. Emisii anuale de Pulberi PM10 în municipiul Bucureşti

Tabel nr.2.6.1.1. Emisii anuale de Pb în municipiul Bucureşti

Tabel nr.2.6.1.2. Emisii anuale de Cd în municipiul Bucureşti

Tabel nr.2.6.1.3. Emisii anuale de Hg în municipiul Bucureşti

Tabel nr.2.6.1.4. Emisii anuale de metale grele în judeţul Ilfov

Tabel nr.2.6.2.1. Emisii anuale de dioxină în municipiul Bucureşti

Tabel nr.2.6.2.2. Emisii anuale de POPs în judeţul Ilfov

Tabel nr.2.7.1.1. Concentraţii ale dioxidului de sulf în municipiul Bucureşti

Tabel nr.2.7.2.1. Concentraţii ale dioxidului de azot

Tabel nr.2.7.4.1. Concentraţii de ozon

Tabel Tabel nr.2.7.5.1. Concentraţii de pulberi în suspensie (PM10)

Tabel nr.2.7.6.1. Concentraţii metale grele

Tabel nr.2.7.8.1. Concentraţiile de monoxid de carbon (CO)

Tabel nr.2.8.1. Agenţi economici din judeţul Ilfov care nu mai utilizează tetraclorura de carbon

Tabel nr.2.8.2. Agenţi economici din judeţul Ilfov care nu mai utilizează agenţi frigorifici restrictionaţi

Tabel nr.3.2.1. - Emisii anuale de CO2-echivalent

Tabel nr.3.3.1. - Emisii anuale de CO2

Tabel nr.3.4.1. - Emisii anuale de CH4

Tabel nr.3.5.1. - Emisii anuale de N2O

Tabel nr.4.3.1.1. Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.4.3.1.2. Debite anuale şi precipitaţii medii, alături de media multianuală, în Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov, 2007

Tabel nr.4.3.2.1. Lungimea reţelei de apă potabilă în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.4.3.2.2. Suprafeţele şi volumele de apă utilizate pentru umplerea lacurilor piscicole în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov, 2007

Tabel nr.4.3.2.3. Volume de apă captate (suprafaţă/subteran) şi restituite pe ansamblul folosinţelor de apă (inclusiv transferurile din alte bazine), în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.4.3.2.4. Valorile volumelor utilizate efectiv de către folosinţele consumatoare de apă şi indicele de realizare a cotelor de apa alocate, în municipiul Bucureşti

Tabel nr.4.3.2.5. Valorile volumelor utilizate efectiv de către folosinţele consumatoare de apă şi indicele de realizare a cotelor de apa alocate, în Judeţul Ilfov

Tabel nr.4.4.1.1. Starea chimică în Bazinul Hidrografic Argeş, 2007

Tabel nr.4.4.1.2. Situaţia conformării cu prevederile H.G. Nr. 563/2006, 2007

Tabel nr.4.4.1.3. Secţiuni de captare a apelor de suprafaţă în scopul potabilizării

Tabel nr. 4.4.1.4. Rezultatele monitorizării în 6 secţiuni

Tabel nr. 4.4.1.5. Starea ecologică a râurilor în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.4.4.1.6. Starea ecologică a lacurilor în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.4.4.1.7. Starea ecologică a râului Snagov

Tabel nr.4.4.1.8 Starea ecologică a lacurilor din Bazinele Hidrografice Ialomiţa şi Dunăre

Tabel nr.4.4.2.1. Monitorizarea lacurilor din Bazinul Hidrografic Argeş

Tabel nr.4.4.2.2. Starea chimică a Lacului Snagov

Tabel nr.4.4.2.3. Starea chimică a lacurilor din Bazinele Hidrografice Ialomiţa şi Dunăre

Tabel nr.4.4.2.4. Starea lacurilor din Bazinul Hidrografic Ialomiţa

Tabel nr.4.4.2.5. Starea lacurilor Snagov şi Mostiştea pentru programul ZV

Tabel nr.4.6.1. Ponderea probelor necorespunzatoare recoltate de la nivelul statiilor de tratare

Tabel nr.4.6.2. Ponderea probelor CRL în apa recoltată de la nivelul staţiilor de tratare

Tabel nr.4.6.3. Ponderea probelor necorespunzatoare recoltate din punctele fixe

Tabel nr.4.6.4. Ponderea probelor CRL în apa recoltată din punctele fixe

Tabel nr.4.6.5. Reţeaua publică de canalizare în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.4.6.6. Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.4.7.1.1. Surse majore de poluare în B.H. Argeş

Tabel nr.4.7.1.2. Surse majore de poluare în B.H. Ialomiţa

Tabel nr.4.7.1.3. Surse majore de poluare în Municipiul Bucureşti

Tabel nr.4.7.2.1. Parametrii reţelei de canalizare a Municipiului Bucureşti

Tabel nr.5.2.1.1. Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

Tabel nr.5.2.1.2. Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în judeţul Ilfov

Tabel nr.5.2.1.3. Dinamica şeptelului în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

Tabel nr.5.2.1.4. Dinamica şeptelului în judeţul Ilfov

Tabel nr.5.3.1.1. Situaţia utilizării îngrăşămintelor chimice în judeţul Ilfov

Tabel nr.5.3.2.1. Situaţia utilizării produselor fitosanitare în judeţul Ilfov

Tabel nr.5.3.3.1. Inventarul siturilor contaminate ca urmare a activităţilor agricole- zootehnice, în judeţul Ilfov

Tabel nr.5.4.1.1. Încadrarea solurilor pe clase şi tipuri în judeţul Ilfov

Tabel nr.5.4.1.2. Repartiţia terenurilor pe clase de pretabilitate în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

Tabel nr.5.3.5.1. Inventarul siturilor contaminate în judeţul Ilfov

Tabel nr.5.7.1. Inventarul zonelor remediate la nivelul judeţului Ilfov

Tabel nr.6.3.9.1.Evoluţia suprafeţelor regenerate în perioada 2004 – 2007l

Tabel nr.6.3.1.1. Tipurile de păduri administrate de către Direcţia Silvică Bucureşti

Tabel nr.6.3.1.2. Evidenţa fenomenului de uscare a arborilor

Tabel nr.6.3.2.1. Componenţa pe specii a pădurilor

Tabel nr.8.2.1.1. Situaţia generării deşeurilor municipale în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.8.2.2.1. Prognoză privind cantităţile de deşeuri biodegradabile în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

Tabel nr.8.2.2.2. Prognoză privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile eliminate

Tabel nr.8.2.3.1. Evoluţia deşeurilor de ambalaje (t/an)

Tabel nr. 8.2.3.2. Deşeuri de ambalaje ce trebuie reciclate (t/an)

Tabel nr.8.2.4.1. Situaţia generării, colectării şi valorificării deşeurilor de hârtie şi carton (2004-2007)

Tabel nr.8.2.4.2. Principalii colectori si valorificatori de deşeuri de hârtie si carton, judeţul Ilfov, 2007

Tabel nr.8.2.4.3. Deşeuri de material plastic (sticle PET, postconsum) colectate şi valorificate

Tabel nr.8.2.4.4. Situaţia cantităţilor de anvelope uzate colectate, valorificate, stocate, în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.2.4.5. Cantităţi de deşeuri distruse termic pentru coincinerare în judeţul Ilfov, 2007

Tabel nr.8.2.4.6. Cantităţi (tone) de deşeuri colectate în anul 2007, în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.2.4.7. Cantităţi (tone) de deşeuri valorificate în anul 2007, în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.2.5.1. Depozite de deşeuri municipale în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.8.3.1.1.1. Evoluţia cantităţilor de deşeuri de baterii şi acumulatori auto colectate şi valorificate în perioada 2004 - 2007, în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.3.1.1.2. Generatori şi tipuri de deşeuri periculoase în judeţul Ilofv

Tabel nr.8.3.2.1. Cantităţi şi tipuri de deşeuri (inclusiv periculoase), în anul 2007, in judeţul Ilfov

Tabel nr.8.3.3.1 Situaţia condensatorilor în funcţiune în Municipiul Bucureşti

Tabel nr.8.3.3.2. Situaţia condensatorilor scoşi din uz în Municipiul Bucureşti

Tabel nr.8.4.1. Deşeuri rezultate din activităţile medicale din judeţul Ilfov în anul 2007

Tabel nr.8.4.2. Incinerarea (distrugerea termică) şi eliminarea caracterului periculos prin sterilizare termică cu abur sub presiune, în anul 2007, în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.4.3. Cantităţi de deşeuri medicale incinerate în perioada 2005-2007, în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.4.4. Cantităţi de deşeuri medicale periculoase şi medicamente expirate, în perioada 2005 – 2007, în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.4.5. Program de obţinere a Avizului de Mediu la încetarea activităţii de distrugere termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.5.1 Compoziţia nămolului din staţiile de epurare a apelor uzate menajere (conform buletinelor de analiza)

Tabel nr.8.5.2 Compoziţia nămolului din staţia de epurare a apelor uzate industriale SC Romsuintest SA (conform buletinelor de analiza)

Tabel nr.8.5.3. Cantităţi de nămol generate în staţiile de epurare în anul 2007

Tabel nr.8.6.1. Evoluţia populaţiei în regiunea Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.8.6.2. Cantităţi colectate de DEEE în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.7.1. Distribuţia şi numărul de vehicule în judeţul Ilfov, 2003

Tabel nr.8.7.2 Vechimea vehiculelor N1

Tabel nr.8.7.3 Ţinte privind colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz

Tabel nr.8.7.4. Colectarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.7.5. Cantităţi de deşeuri periculoase în regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.8.7.6. Puncte de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz în judeţul Ilfov, 2006

Tabel nr.8.7.7. Puncte de colectare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz in judeţul Ilfov, 2007

Tabel nr. 8.7.8 Evoluţia numărului de vehicule scoase din uz (colectate şi tratate), în judeţul Ilfov

Tabel nr.8.7.9. DEEE-uri colectate şi valorificate în municipiului Bucureşti în anul 2007

Tabel nr.8.8.1. Evoluţia cantităţilor de uleiuri minerale uzate în judeţul Ilfov (2004-2007)

Tabel nr.8.8.2. Categorii de uleiuri minerale uzate pentru colectare

Tabel nr.8.1.1.1. Prognoză privind deşeurile municipale în regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.9.3.1. Locaţiile agenţilor economici care distribuie, importă şi pun pe piaţă substanţe şi preparate chimice ce intră sub incidenţa Regulamentului 304/2003 cat si al Ord 396/2002 completat de Ord. 574/2005 privind procedura PIC

Tabel nr.11.1.1.1. Organizarea administrativă a municipiului Bucureşti

Tabel nr.11.1.1.2. Organizarea administrativă a judeţului Ilfov

Tabel nr.11.1.2.1. Repartiţia spaţiilor verzi pe sectoare în Bucureşti (m2), 2007

Tabel nr.11.1.2.2. Repartiţia spaţiilor verzi în sectorul 1

Tabel nr.11.1.2.3. Suprafaţa parcurilor din sectorul

Tabel nr.11.1.2.4. Repartiţia spaţiilor verzi, municipiul Bucureşti, Sector 2

Tabel nr.11.1.2.5. Suprafaţa parcurilor din Sectorului 2

Tabel nr.11.1.2.6. Repartiţia spaţiilor verzi în Sectorul 3

Tabel nr.11.1.2.7. Spaţiile verzi administrate de SC. ADPB SA, Sector 3

Tabel nr.11.1.2.8. Repartiţia spaţiilor verzi în Sectorul 4

Tabel nr.11.1.2.9. Situaţia spaţiilor verzi din Sectorului 4

Tabel nr.11.1.2.10. Repartiţia spaţiilor verzi în Sectorul 5

Tabel nr.11.1.2.11. Suprafaţă parcurilor din Sectorului 5

Tabel nr.11.1.2.12. Repartiţia spaţiilor verzi în Sectorul 6

Tabel nr.11.1.2.13. Suprafaţa parcurilor din Sectorului 6

Tabel nr.11.1.2.14. Spaţii verzi administrate de Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement

Tabel nr.11.1.2.15. Situaţia spaţiilor verzi în judeţul Ilfov, 2007

Tabel nr.11.3.1. Codul culorilor utilizat la reprezentarea pe harta de zgomot a curbelor de nivel de zgomot

Tabel nr.11.3.2. Drumuri principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, din Regiunea 8 Bucuresti - Ilfov, pentru care s-au realizat harti strategice de zgomot

Tabel nr.11.3.3. Suprafete afectate - Tronson Bucuresti-Chitila

Tabel nr.11.3.4. Măsurători de zgomot în municipiul Bucureşti, 2007

Tabel nr.11.4.1.1. Indici de morbiditate incidentă

Tabel nr.11.4.1.2. Indici de morbiditate policlinică

Tabel nr.11.4.1.3. Indici de morbiditate în spitale

Tabel nr.11.4.1.4. Indici de mortalitate

Tabelul nr.11.4.2.1. Morbiditatea prin boli digestive posibil transmise şi prin apă potabilă (la 100.000 locuitori)

Tabel nr.11.5.3.1. Obiective şi ţinte pentru gestionarea deşeurilor la nivel regional

Tabel nr.12.1.2.1. Efectivele de animale - 2004 în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.12.1.2.2. Efectivele de animale – 2005 Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.12.1.2.3. Efectivele de animale – 2006 Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.12.1.2.4. Efectivele de animale – 2007 Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.12.1.2.5. Situaţia complexelor zootehnice în judeţul Ilfov în anul 2007

Tabel ne.12.1.2.1.1. Evoluţia suprafeţei agricole în judeţul Ilfov

Tabel nr.12.1.2.1.2. Suprafaţa agricolă cultivată cu principalele culturi( ha)

Tabel nr.12.1.2.1.3. Producţia agricolă obţinută la principalele culturi (tone)

Tabel nr.12.1.2.2.1. Evoluţia terenurilor arabile retrase din circuitul agricol

Tabel nr.12.1.2.3.1 Evoluţia suprafeţelor de păduri regenerate

Tabel nr.12.1.2.4.1. Dinamica şeptelului în perioada 2000 – 2007 în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

Tabel nr.12.2.1.1. Zone industriale din municipiul Bucureşti

Tabel nr.12.2.1.2 Producţia principalelor produse industriale

Tabel nr.12.2.1.1.1. Agenţii economici care se supun prevederilor directivei privind prevenirea şi controlul poluării industriale în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

Tabel nr.12.3.2.1. Cantitatea de energie electrica vandută ( MWh) în judeţul Ilfov

Tabel nr.12.3.2.2. Evoluţia consumului de energie termică în Municipiul Bucureşti

Tabel nr.12.3.2.3. Localităţi în care se distribuie energie termică în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.12.3.2.4. Volumul gazelor naturale distribuite (mii mc.) în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.12.3.3.1. Generarea de energie şi încălzirea la nivelul municipiului Bucureşti

Tabel nr. 12.3.3.2. Consumul de gaze naturale aferent anilor 2006 şi 2007 la Centrul de Exploatare MT JT Buftea

Tabel nr.12.3.7.1. Evoluţia numărului de consumatori în perioada anilor 2002-2007 în judeţul Ilfov

Tabel nr.12.3.7.2. Consumul de energie electrică pe consumator în perioada anilor 2002-2007 judeţul Ilfov

Tabel nr.12.4.1.1. Valorile de emisie pentru trafic în Municipiul Bucureşti

Tabel nr.12.5.1.Unităţi de cazare în municipiul Bucureşti

Tabel nr.12.5.2. Număr turişti cazaţi în municipiul Bucureşti (mii persoane)

Tabel nr.12.6.1. Poluări accidentale în Municipiul Bucureşti

Tabel nr.12.6.2. Poluări accidentale in Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.12.6.3. Poluari din perioada 1999- 2006 în Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov

Tabel nr.13.2.1. Investiţii pentru protecţia mediului judeţul ILFOV

Lista figurilor

Fig.1.3.1. Evoluţia populaţiei municipiului Bucureşti în perioada 1981-2002

Fig.2.4.1.1. Distribuţia pe grupe a emisiilor de SO2

Fig.2.4.2.1. Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de NOx (tone)

Fig.2.4.3.1. Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de NH3 (tone)

Fig.2.5.1. Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de COV (tone)

Fig.2.6.1.1 Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de Pb (kg)

Fig.2.6.1.1. Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de Pb (kg)

Fig.2.7.2.1. Evolutia concentraţiilor medii anuale de NO2

Fig.2.7.4.1. Mediile anuale ale concentraţiilor de ozon

Fig.2.8.1. Stratificarea atmosferei

Fig.2.8.2. Evoluţia consumului de tetraclorură de carbon în judeţul Ilfov

Fig.4.3.2.1. Evoluţia numărului populaţiei municipiului Bucureşti în perioada 1981-2002

Fig.4.4.2.1. Variaţia numerică a principalelor specii fitoplanctonice în sectiunile lacului

Fig.4.4.2.2. Variaţia biomasei fitoplanctonice în secţiunile Lacului Morii în cursul anului 2007

Fig.4.4.2.3. Variaţia biomasei fitoplanctonice în Lacul Fundeni în cursul anului 2007

Fig. 6.1.1.1. Dendrocopos medius

Fig.6.1.1.2. Vanellus vanellus

Fig. 6.1.1.3. Merops apiaster

Fig.6.1.1.4. Ciconia nigra

Fig. 6.1.1.5. Capreolus capreolus

Fig.6.1.1.6. Lepus europaeus

Fig.6.1.1.7. Vulpes vulpes

Fig.6.1.1.8. Sus scrofa

Fig.6.1.1.9. Lacerta viridis

Fig.6.1.1.10. Lacerta agilis

Fig.6.1.1.11. Natrix tesselata

Fig.6.1.1.12. Emys orbicularis

Fig.6.1.1.13. Scardinius erythrorhtalmus

Fig. 6.1.1.14 Stizostedion lucioperca

Fig.6.1.1.15. Carassius carassius

Fig. 6.1.1.2.1. Dendrocopos medius

Fig.6.1.1.2.2. Vanellus vanellus

Fig.6.1.2.1. Tilia sp

Fig.6.1.2.2. Urtica dioica

Fig.6.1.2.3. Sambucus nigra

Fig.6.1.2.4. Rosa canina

Fig.6.1.2.5. Meles meles

Fig.6.1.2.6. Phasianus colchicus

Fig.6.1.2.7. Perdix perdix

Fig.6.1.2.8. Dama dama

Fig.6.1.2.9. Martes martes

Fig.6.1.3.1. Scroviştea

Fig.6.1.3.2. Lacul Snagov parte din Situl Natura 2000 ROSPA044

Fig.8.2.4.1. Graficul colectării şi valorificării deşeurilor de hârtie şi carton

Fig.8.2.4.2. Graficul evoluţiei colectării şi valorificării deşeurilor „sticle PET - postconsum”

Fig.8.2.4.3. Variaţia colectării, valorificării şi stocului de anvelope uzate în judeţul Ilfov

Fig.8.4.1. Evoluţia cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţi medicale (2005 – 2007), în judeţul Ilfov

Fig.8.4.2. Evoluţia cantităţilor de deşeuri medicale sterilizate în perioada 2005 – 2007, în judeţul Ilfov

Fig.8.7.1. Evoluţia colectării DEE în Judeţul Ilfov (2004-2007)

Fig.8.7.2. Cantităţi de DEE colectate în judeţul Ilfov (2004)

Fig.8.7.3. Cantităţi de DEE colectate în judeţul Ilfov (2005)

Fig.8.7.4. Cantităţi de DEE colectate în judeţul Ilfov (2006)

Fig.8.8.2. Managementul uleiurilor uzate (2005-2007)

Fig.11.3.1. Harta strategica de zgomot a municipiului Bucureşti,zgomot stradal ziua

Fig.11.3.2. Harta strategica emisie zgomot aeroportuarFig.11.3.3. Descrierea suprafeţelor înconjurătoare aeroportului

Lista de abrevieri şi acronime

Abreviere sau acronim

Explicaţie

UE

Uniunea Europeană

ANPM

Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului

ARPM

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului

PMB

Primăria Municipiului Bucureşti

APM

Agenţia pentru Protecţia Mediului

ICPA

Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie

ALPAB

Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti

SGA

Sistemul de Gospodărire a Apelor

PNAPM

Plan Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

PRAM

Plan Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

DADR

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală

ADP

Administraţia Domeniului Public

PRGD

Plan Regional de Gestionare a Deşeurilor

RNSRM

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului

CNCAN

Comisia naţională de Control a Activităţii Nucleare

ASA

Administraţia pentru Supravegherea Animalelor

IPPC

Prevenirea şi controlul integrat al poluării

BAT

Cele mai bune tehnici disponibile

POST

Program Operaţional Sectorial Transport

ISPA

Instrument pentru politici structurale de pre-aderare

REACH

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice

OSPA

Oficii de Studii Pedologice şi Agrochimice

DEEE

Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice

UNFCCC

Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice

GES

Gaze cu efect de seră

AAU

Assigned Amount Units (unitate de cantitate alocată)

CER

Certified Emission Reductions (reduceri certificate de emisii)

CDM

Clean Development Mechanism (Mecanism de dezvoltare curată)

JI

Joint Implementation (implementare în comun)

ET

Emissions Trading (comerţul cu credite de emisii)

EIT

Economies in Tranzition (economie în tranziţie)

ERU

Unităţi de reducere a emisiilor

IH

Ihtiofaună

ZV

Zone vulnerabile

COV

Compuşi Organici Volatili

POPs

Produşi Organici Persistenţi

DDT

Diclor difenil tricloretan

CFC

Clorofluorocarburi

HCFC

Hidroclorofluorocarburi

PVC

Policlorură de vinil

PCV

Poliacetat de vinil

PMMA

Polimetil metacrilat

PCB

Policlor bifenil

PCT

Policlor trifenil

PE

Polietilenă de joasă densitate

HDPE

Polietilenă de înaltă densitate

PET

Polietilen terftalat

PA

Poliamidă

Yüklə 4,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin