MühendiSLİk ekonomiSİ 2015-16ÖĞretim yili (İsmail Hakkı Demir) Ödev sorulariYüklə 39.2 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü39.2 Kb.

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 2015-16ÖĞRETİM YILI (İsmail Hakkı Demir) ÖDEV SORULARI

ÖDEV TESLİM TARİHİ: 29 Aralık 2015 Perşembe Ders Saatlerinde…

(XX öğrenci no.nuzun son iki rakamıdır, mesela öğrencinin numartasında son iki rakam 48 ise ve soruda 1(XX).000 verilmişse, miktar 148 000.dir). Ödev toplam 10 sorudan oluşmaktadır. Her soru 10 puandır.

SORU-1:

a) Aşağıdaki akış diyagramında 2. ve 4. yıldaki birbirine eşit P kaçtır? Faiz oranı, i=%10’dur.


0

6

P

P

A = 1800 $/yıl

b) Bir firma, bir kredi kuruluşundan yıllık nominal %20 faizle ve faiz hesabının 4 ayda bir yapılması koşuluyla (1XX).000 TL borç alarak, kredi sözleşmesi yapmıştır. Borcun vadesi 5 yıldır. Bu hesaba göre, firma borcunu 5. yılın sonunda toptan ödese ne kadar öder?

c) (b) şıkkında bahsedilen kredi anlaşmasına göre %20 olarak kabul edilen yıllık faiz oranının efektif faiz oranı olması durumunda, 4 ayda bir için yapılacak hesaplamalarda hangi efektif oran uygulanır?

SORU-2:

Bir yol müteahhidi 4 yıl sürecek duble yol inşaatları için kullanabileceği iki adet asfalt dökme makinesine ihtiyaç duymaktadır; iki alternatif söz konusudur: ya yeni bir makine satın alacak veya kiralayacaktır. Yol inşaatında asfalt dökme makinesinin kullanımı ilk sene için 7 ay, sonraki üç yıl için ise 8 ay/yıl dır. Bu süreden sonra asfalt makinesi boşta duracaktır. Bu boş süre zarfında makinelerin operatörleri benzer işlerde istihdam edileceğinden dolayı boşta kalmayacak ve asfalt makinesinin operatör gideri hesaplanırken, operatörün sadece asfalt makinesi ile çalıştığı süre hesaba katılacaktır. Asfalt makinesi ayda 22 gün çalışacaktır.


Asfalt Makinelerinin (2 adet) Satın Alınmaları Durumunda (her bir makine için):

Satın Alma Maliyeti: 2(XX) 000 €

Bakım-Onarım Maliyeti: İlk yıl için 2.(XX)0 dur. (mesela öğrenci no.da son iki rakam 36 ise miktar 2.360 dir) Ayrıca bu maliyet her sene için 200 € artmaktadır.

Yakıt ve yağ gideri: 150 €/gün

Operatör ücreti : 30 €/gün

Asfalt makinesinin 4. yıl sonundaki hurda değeri = 20 000 €’dur.


Asfalt Makinelerinin Kiralanmaları Durumunda (her bir makine için):

Aylık kira: 5 5(XX) (xx: öğrenci no son iki rakam)

Yakıt ve yağ gideri: 200 €/gün

Operatör ücreti : 35 €/gün

Faiz oranı, i = % 10 alınacaktır.


Asfalt makinesi satın mı alınmalı, kiralanmalı mı? (hesap yapıldıktan sonra cevap verilmelidir)

SORU-3:

Bir ambar binası 4(XX).000 $’a inşa edilmiştir. Ekonomik ömrü 40 yıl olarak düşünülen bu binanın hiçbir hurda değeri olmayacağı varsayılmaktadır. Ambardaki malzeme tedarikini kolaylaştırmak için 100.000 $’lık mekanik bir ekipman montajı yapılmıştır. Bu mekanik ekipmanın tahmini ömrü 20 yıl ve bu ömür sonundaki hurda değeri ise 10.000 $ olacaktır. Yıl Rakamları Toplamı (YRT) ve Azalan Bakiye Yöntemi (ABY) kullanarak bina ve ekipmanın 5. yıl sonundaki kalan değerini hesaplayınız.SORU-4: (A) Hidrolik olarak çalıştırılabilecek bir ekipman 2(XX).000$’a imal edilebilmektedir. Bu ekipmanın 5 yılsonundaki hurda değeri 5,000 $ olacaktır. Ekipmanın yıllık bakım masrafı 10.000 $/yıl ve işletme maliyeti ise 50$/saat olacaktır. Bu ekipmana alternatif olarak mekanik çalışan bir ekipman 65,000 $’a üretilebilmektedir. Bu ekipmanın hiçbir hurda değeri olmayacak ve hizmet süresi 5 yıl olacaktır. Bu ekipmanın bakım işletme maliyetleri 120 $/saat olacaktır.

Eğer faiz oranı, i=%10 ise BBN yıllık hizmet saatleri ne kadardır? Yorumlayınız.SORU-5: Bir imalat firmasının yeni ürünüyle ilgili verileri aşağıdaki gibidir:


Satış Fiyatı

13,00 $/birim

Ekipman maliyeti

2(XX),000 $

Genel Giderler

50.000 $/YIL

Bakım ve Onarım Maliyetleri

25 $/İşletim Saati

Üretim Zamanı/1000 birim

100 saat

Üretim Süresi

5 yıl

Faiz Oranı

% 10


(a) Firmanın kâr edebilmesi için kaç birim üretim yapması gerekir?

(b) Eğer genel giderler ve bakım – onarım maliyetleri yukarıda belirtildiği gibi başlar ve her yıl % 5 artarsa başa baş noktası miktarı nasıl değişir?

SORU-6: Bir fabrika sahasına ulaşım sağlayabilmek için bir tasarımcı ana demiryolu hattı geçişinde problem yaşamaktadır. Bu geçiş için tasarımcı ya köprü geçişi veya alt geçiş tasarlamak durumundadır. Bu iki alternatifin yaklaşık maliyet ve ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:

KÖPRÜ

ALTGEÇİT

1. Yapının ilk yatırım bedeli

6(XX) 000$

5(XX) 000$

2. Toprak işleri ilk maliyeti

4(XX) 000$

3(XX) 000$

3. Yıllık bakım ve onarım

40 000$

100 000$

4. Yüzey suyu pompalama yıllık maliyeti

0

15 000$

5. Yapı ekonomik ömrü

60 yıl

40 yıl

6. Diğer işlerin ekonomik ömrü

Sürekli

Sürekli

Sermaye oranının %10 olması halinde bu iki alternatifin EDYM’lerini hesaplayarak kıyaslayınız. Aynı hesabı, Şimdiki Değer Yöntemine göre de yaparak alternatifleri kıyaslayınız.SORU-7: Bir sulama projesinde nehir deplasmanı (güzergâh değişimi) için aşağıda belirtilen iki alternatif hazırlanmıştır:

Alternatif 1: Açık Kanal ve Tünel

Kapital Yatırım Maliyeti = 2 500 000 $

Yıllık Bakım Maliyeti = 40 000 $/yıl

Alternatif 2: Boru ve Açık Kanal

Kapital Maliyeti = 1 750 000 $

Bakım Maliyeti = 80 000 $/yıl ile her 10 yılda bir ana yenileme maliyeti 120 000 $ olacaktır.

Yukarıdaki her iki alternatif de istenen hizmeti sunabilecek niteliktedir. Kapitalize Maliyet esasına göre bu iki alternatifi kıyaslayınız. Paranın piyasada kâr etme oranı, i = %12 alınacaktır.SORU-8: Yüksek mukavemetli beton üretmek için kullanılacak olan katkı malzemeleri üretim tesisinin maliyetinin 3.0(XX).000 $ olacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir kapital yatırımında ortalama 300.000 $/yıl bir gelir beklenmektedir.

Üretim tesisinin planlama aşamasında genişleme imkânları düşünülmüştür. Eğer, genişleme hâlihazır tesis alanında inşa edilecekse kapital yatırımında ilave 3.000.000 $ ortalama artış olacaktır. Fakat bunun sonucunda gelirler tesisin işletmeye alınmasının ilk 4 yılında 400.000 $/yıl artış gösterecektir. Daha sonra yıllık 100.000 $ artacak ve bu artış 15 yıl devam edecektir. 15 yıl sonundan itibaren de hep sabit kalacaktır.

Tesisin genişletilmesi 5 yıl geciktirilebilir; yalnız kısıtlı ulaşım nedeniyle önemli ekipmanların yapım esnasında montajının yapılması gerekmektedir. Bu ekipmanların tahmini maliyeti 6(XX).000 $’dır. 5 yıl sonra ek tesis üretime alındıktan sonra net gelirin yıllık 150.000 $ artacağı ve bu eğimli artışın genişletilmiş tesisin üretime sokulmasından sonraki 5. yılın sonuna kadar devam edeceği beklenmektedir. Bunu müteakip, 20. yılın sonuna kadar, eğimli artışın 100.000 $/yıl azalması beklenmektedir. Yukarıdaki önerileri, i = %10 kâr oranı kullanarak analiz ediniz; sebeplerini de göstererek yapılması gereken tavsiyeleri yapınız.

SORU-9: Yatırdığı kapitaline en az %10 kâr oranı (KEMKO) isteyen bir şirket, bağdaşmaz 3 alternatif (A, B ve C) arasında bir değerlendirme yapılmasını istemektedir. Yatırım alternatiflerinin tahmini detayları aşağıdaki gibidir:

PROJE “A”

PROJE “B”

PROJE “C”

İlk Maliyet ($)

100 000

160 000

280 000

Hurda Değer ($)

-

-

40 000

Yıllık Net Gelirler ($)

18 400

30 600

42 300

Ekonomik Ömür (yıl)

8

8

10

Hangi yatırım yapılmalıdır? Neden? Analizle cevaplandırılacaktır.


SORU-10:

Şehir Planlama çalışmaları kapsamında sıkışık trafiğe çözüm olacak iki alternatif üzerinde durulmaktadır. Birincisi, mevcut yolun genişletilip yenilenmesi, diğeri ise mevcut yolun olduğu gibi bırakılıp, semt çevresinde yeni bir yol ihdas edilmesidir. Problemle ilgili veriler aşağıdadır:Mevcut Yol

Yeni Yol

Yenileme Maliyeti : 4 000 000 TL

Bakım Onarım Maliyeti : 200 000 TL (Her yıl)

Yol Uzunluğu : 11 km


İnşaat Maliyeti : 22 000 000 TL

Bakım Onarım Maliyeti : 600 000 TL (5 yılda bir)

Yol Uzunluğu : 15 km


Her iki yolun değerlendirmesi için 15 yıllık bir periyot ve faiz oranı olarak i = %10 kullanılacaktır.
Yol Kullanımıyla İlgili Veriler

Araç Sınıfı

Günlük Araç Sayısı

Ortalama Maliyet

Ort. Zaman Tasarrufu

Ağır Taşıtlar

300

3 TL / km

20 dakika

Minibüsler

200

2 TL / km

30 dakika

Binek Otomobilleri

4 000

1 TL / km

15 dakika

Motosikletler

500

0,5 TL / km

5 dakika

Ayrıca ticari araç saatlik tasarrufu (kazancı) 20 TL/saat ve ticari olmayan (özel) araç tasarrufu 5 TL/saat ise ve Ağır Taşıtlar ile Minibüslerin tamamı ticari, Binek otomobillerinin %30’u ticari ve motosikletlerin ise tamamının ise özel araçlar olduğu varsayıldığında, Mevcut Yol ile Yeni Yol alternatiflerinina) Yapım maliyeti ve ilave olarak kamuya maliyeti açısından,

b) Kamuya sağlayacağı tasarruf açısından değerlendiriniz.
Каталог: Uploads
Uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
Uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
Uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
Uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
Uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
Uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
Uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
Uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
Uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə