ÖNSÖZ I İÇİndekiler IIYüklə 237.88 Kb.
səhifə1/11
tarix21.11.2017
ölçüsü237.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ÖNSÖZ

Bu çalışmamın hazırlanması sürecinde; eleştirileri ve önerileriyle katkıda bulunan çalışma arkadaşlarıma, aileme ve ayrıca çalışmamda benden desteğini esirgemeyen Öğr. Gör. Sn. Celalettin UYANIK hocama, çok teşekkür ederim.

Okuyuculara faydalı olması dileğiyle.

İÇİNDEKİLER


Sayfa

ÖNSÖZ i

İÇİNDEKİLER ii

ŞEKİLLER DİZİNİ v

GİRİŞ 1

1. HUKUK BİLGİSİ 3

1.1. Hukuk 3

1.2. Kelime Anlamı 3

1.3. Teknik Anlamı 3

1.4. Hukuk Kuralları ve Özellikleri 4

1.5. Yaptırım (müeyyide): 4

1.6. Hukukun Dayandı 4

1.6.1. Dayanağı Bilinçli irade 4

1.6.2. Dayanağı Bilinçdışı İrade 5

1.7. Pozitivist Kuramlar 5

1.8. Hukuk Sistemleri 5

1.9. Roma Hukuku 6

1.10. Ortak Hukuk ve İslam Hukuku 6

1.11. Sosyalist Hukuk 7

1.12. Devletler Hukuku 7

1.13. Sosyal Düzen Kuralları 7

1.14. Hukuk Kuralları 9

1.14.1. Hukuk Kurallarının Yaptırımı (Müeyyidesi) 9

1.14.2. Hukuk Kurallarının Çeşitleri 12

1.14.4. Hukukun Çeşitli Anlamları 13

1.14.5. Hukukun Kaynakları 14

1.14.5.1. Anayasa 16

1.14.5.2. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 16

1.15. Kamu Hukuku 18

1.15.1. Kamu Hukukunun Dalları 19

1.16. Özel Hukuk 22

1.16.1. Devletler Özel Hukuku 22

1.17. Karma Hukuk 24

1.18. Hukukta Boşluk Meselesi 24

1.19. Kişi Kavramı Ve Ehliyet 27

1.20. Hukukun Toplumdaki Fonksiyonları 28

1.21. Hak Ve Yasa 30

1.22. İlerici Harekette Hukukun Yeri Ve Üstünlüğü 35

1.23. Mutlak Hak Çeşitleri 37

1.23.1. Nisbi Haklar 38

1.23.2. Mutlak Haklar ve Nisbi Haklar Arasındaki Farklar 38

1.23.3. Yenilik Doğuran Haklar (İnşai Haklar) 39

1.23.4. Kullanma Yetkisi Açısından Hak Çeşitleri: 41

1.23.4.1. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olanlar (Münhasıran Şahsa Bağlı Haklar) 41

1.23.4.2. Şahsen Kullanımı Zorunlu Olmayan Haklar 41

1.23.4.3. Bağımsız Olup Olmaması Açısından Haklar 42

1.24. Hakların Kazanılması Ve Kaybedilmesi Yolları 42

1.24.1. Hukuki Fiilin Çeşitleri 43

1.24.2. Hukuki İşlem 44

1.24.2.1. Hukuki İşlemin Unsurları 44

1.24.3. Hukuki İşlemlerin Geçerliliği İçin Aranan Şartlar: 45

1.25. Kişilik Hukuku 46

1.25.1. Kişilik Haklarının Özellikleri 46

1.25.2. Kişi Varlığı Haklarından Bazıları 46

1.25.3. Kişilik Haklarının Korunması 47

1.25.3.1. Hukuki İşlemlere Karşı Kişiliğin Korunması 47

1.25.3.2. Sözleşme Dışı Koruma(Haksız Fiil Gibi) 47

1.25.3.3. Kişilik Hakkına Saldırı Durumunda Açılacak Davalar 47

1.26. Miras Hukuku 48

1.26.1. Kanuni Mirasçılık 48

1.26.2. İradi (Mansup) Mirasçılık 50

1.26.3. Mirasın İntikali (Geçişi) 51

1.26.4. Mirasın Kazanılması 52

1.27. Mülkiyet Hakkı 53

1.27.1. Mülkiyetin Çeşitleri 56

1.28. Borçlar Hukuku 57

1.28.1. Borçlar Hukuku Temel Kavramları 59

1.28.1.1. Borç Ve Borç İlişkisi 59

1.28.1.2. Borç İlişkisinin Kavram Ve Unsurları 59

1.28.2. Borç İlişkisinin Nitelikleri 61

1.28.3. Borç İlişkilerinden Doğan Haklar Ve Yükümlülükler 62

1.28.4. Borç İlişkilerinden Doğan Yükümlülükler 63

KAYNAKLAR 65


ŞEKİLLER DİZİNİ


Sayfa

Şekil 1.1. Yaptırım türleri 10

Şekil 1.2. Hukuk kuralları 12

Şekil 1.3. Hukuk Kaynakları 15

Şekil 1.4. Anayasa 15

Şekil 1.5. Hukuk dalları 18

Şekil 1.6. Anayasa Temel İlkeleri 19

Şekil 1.7. Yazılı karar 26GİRİŞ


.

İnsan hayatı daha önemlidir. Çünkü senin verdiğin örnek olan gasp suçu, hırsızlık suçunun şahsa zor kullanılarak (yaralayarak, darp ederek, tehdit ederek) işlenmesi nedeniyle ağırlaştırılmış ceza öngörür. Yani aslında şahsa karşı bir suçtur. İstersen Yeni Türk Ceza Kanunu açıp bir göz gezdir. Bu kısımda tam metin yer almakta. Şahıslara karşı işlenen suçlarda daima ağır cezalar öngörülmüştür. Dolayısıyla senin dediğine katılmak pek mümkün olmuyor.

Ama bence bir hukuk sisteminin demokratikliği saçma bir laftır. Sonuçta demokratiklik siyasi sistemler için geçerli olan bir kavram iken adalet, siyasetten bağımsız bir kavramdır. bu sorunun cevabını verirken bir hukuk sisteminin adilliğinin neye göre değerlendirileceğine bakmak lazım. Sonuç olarak orada iş yapan hakimler, savcılar, avukatlar hepsi insan. Hatasız kul olmaz. Tabiki hatalar olabilir. Tabiî ki haksızlıklar olabilir.

Türk Hukuk Sistemimiz ile ilgili ana prensipler, 1982 Anayasamızın YARGI başlıklı Üçüncü Bölümü’nde 138 ve 160 ıncı maddeler arasındaki 23 ayrı maddede yer almaktadır.

Mahkemelerin bağımsızlığı başlıklı 138 inci maddede; hakimlerin görevlerinde bağımsız olacakları, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri,hiçbir organ,merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği,genelge gönderemeyeceği,tavsiye ve telkinde bulunamayacağı,yasama ve yürütme organları ile idarenin,mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları hüküm altına alınmış olup,

Hakimlik ve savcılık teminatı başlıklı 139 uncu maddede hakimler ve savcıların azledilemeyecekleri, kendileri istemedikçe belirli yaştan önce emekliye ayrılamayacakları, özlük haklarından yoksun kılınamayacakları belirtilmiştir.

Hakimlik ve savcılık mesleği başlıklı 140 ıncı maddenin 2 nci fıkrasında hakimlerin bağımsızlıklarının ve teminatlarının bulunduğu tekrar vurgulanmış,

Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması başlıklı 141 inci maddede; mahkemelerde duruşmaların herkese açık olması, küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulması, mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli yazılması, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması gereğine işaret edilmiştir.

Mahkemelerin kuruluşu başlıklı 142 nci maddede mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkilerinin, işleyiş ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği,

Hakim ve savcıların denetimi başlıklı 144 üncü maddede ise hakim ve savcıların, görevlerini yasaya uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmanın Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişlerine veya kıdemli hakim veya savcılara ait olduğu bildirilmiştir.

Anayasanın 159 uncu maddesi ile kurulması öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, disiplin cezası verme, meslekte kalmaları uygun görülmeyenleri uzaklaştırma görevlerini yürütmektedir. Kurul’un başkanı Adalet Bakanı olup, Bakanlık Müsteşarı Kurul’un tabii üyesidir. Kurul’un üç asil ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulu’nca, iki asil ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulu’nca kendi mensupları arasından her üyelik için gösterilecek üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl için seçilir.

Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz ve dolayısı ile Kurul’un verdiği kararlar kesindir.

Siyasi kimliği olan Adalet Bakanı’nın ve O’nun atadığı Bakanlık Müsteşarının Kurul’da görev alması, Kurul kararlarına karşı bu kararlardan etkilenen hakim ve savcıların yargı yoluna başvuramamaları, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları’nca seçilen adaylar içerisinden Cumhurbaşkanınca ayrıca tercih yapılarak Kurul’a üye atanması eleştiri konusu olup Kurul’un bütün üyelerinin meslekten olması, Kurul kararlarının yargı denetimine açık olması, Cumhurbaşkanınca adaylar içerisinden tercih yapılması sistemine son verilmesi görüşleri sık sık çeşitli zaman ve mekanlarda özellikle yargı mensupları tarafından dile getirilmektedir.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə