Procesul verbal

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 57.49 Kb.
tarix18.03.2018
ölçüsü57.49 Kb.

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3PROCESUL VERBAL

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Sector 3

din data de 22.09.2014Convocarea acestei şedinţe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin Dispoziţia nr. 9693/19.09.2014.

Au participat doamnele şi domnii consilieri, d-na Florentina Pencea – Secretarul Sectorului 3, dl. Director Executiv Gheţu Octavian – Direcţia Economică, d-na Director Adjunct Cojocaru Olga - Direcţia Economică, d-na Sorescu Călina – Şef Serviciu Buget, d-na Director Valeria Mateescu – Direcţia Audit Public Intern, dl. Director Executiv Manciu George – Direcţia Utilităţi Publice, d-na Director Executiv Adjunct Ana Turcitu – Direcţia Investiţii Achiziţii , dl. Popescu Marius –Şef Serviciu Investiţii, lucrări publice.

La şedinţă a participat un număr de 26 consilieri din numărul total de 30.

A lipsit d-na consilier Dragne Ileana Daniela, dl. consilier Horcea C-tin Tiberiu, dl. consilier Tărtăcuţă Ion Victor şi d-na consilier Tudorache Livia.

La solicitarea membrilor grupului P.D.L. a fost consemnat modul în care au votat aceştia.

D-na Preşedinte de Şedinţă

Doamnelor şi domnilor consilieri, doamnelor şi domnilor invitaţi, declar deschisă şedinţa extraordinară de astăzi, 22 septembrie 2014. În sală sunt prezenţi 26 de consilieri. Înainte de a vă supune spre aprobare ordinea de zi, dau cuvântul doamnei Secretar.

D-na Secretar

Buna ziua! Am nişte anunţuri de făcut cu privire la documentele care s-au înregistrat în baza Ordonanţei 55 din 2014. Domnul consilier Ardeleanu Mircea şi-a exprimat opţiunea pentru P.S.D. Fac o menţiune, pentru că, văd că am stărnit râsul. Opţiunea pentru, în opinia mea, pentru cei care nu-şi schimbă partidul nu este, şi cred că şi dumneavoastră sunteţi de accord cu mine, nu este obligatorie. Deci, această Ordonanţă produce sau s-a făcut tocmai în ideea de a reglementa situaţiile în care se doreşte schimbarea partidului pe listele căruia a fost ales fiecare consilier sau supleant. În condiţiile în care totuşi doriţi, şi am în vedere acum consilierii locali din partea P.D.L., doriţi să vă exprimaţi opţiunea cu privire la apartenenţă în continuare la Partidul Democrat Liberal, am transmis prin fetele de la Serviciul Relaţii Consiliul Local să vă comunice că este necesară, în opinia mea şi acceptarea din partea partidului. Vă spun lucrul acesta pentru că Ordonanţa spune că, opţiunea se depune în scris şi o singură dată, şi este însoţită de acceptul partidului. Prin urmare, dacă aţi ales calea de a vă exprima opţiunea de a rămâne în partidul pe listele căruia aţi fost aleşi, consider că este necesar să depuneţi şi acceptul partidului. Dacă nu doriţi să o faceţi este dreptul dumneavoastră să faceţi cum vă dictează conştiinţa, însă recomandarea mea este să o faceţi. Da!Dl. consilier Fătu Adrian

Am o întrebare. Dacă sunt membru de partid, la acel partid, nu automat mă acceptă? Că sunt membru de partid, nu mă duc la alt partid să-mi depun adeziunea.

D-na Secretar

Şi atunci de ce v-aţi exprimat opţiunea?

Dl. consilier Fătu Adrian

Păi opţiunea se exprimă doar o dată, nu, să înţeleg?

D-na Secretar

Opţiunea de schimbare. Asta este raţiunea Ordonanţei.

Dl consilier Fătu Adrian

Nu, mi-am exprimat opţiunea că vrem să rămânem în acelaşi partid. De ce să cer acceptul partidului, într-un partid în care deja sunt membru? Pe listele lui am candidat.

D-na Secretar

Domnul consilier Nicolescu mă roagă să vă citesc Ordonanţa dacă vreţi… Nu am o problemă, o citim şi o dezbatem acum.

Dl. consilier Brătianu Brătianu

Nu! Textul Ordonanţei de Urgenţă specifică explicit. Depui adeziunea şi partidul dă acceptul. Dacă...

Dl. consilier Voinea Inocenţiu

Acum putem să dezbatem şi Constituţia?

Dl. consilier Brătianu Bogdan

Nu, nu, nu! Dar aşa spune Ordonanţa. Mă întrebaţi care este sensul acestei Ordonanţe de Urgenţă? Nu are sens, că nu vorbim aici...

Dl. consilier Oprea Daniel Cristian

Domnul Brătianu, nu v-a întrebat nimeni, liniştiţi-vă!

D-na Preşedinte de şedinţă

Nici pe dumneavoastră, domnule consilier Oprea.

D-na Secretar

Dacă îmi permiteţi, v-am exprimat opinia mea personală. Dacă doriţi să ţineţi cont de ea bine, dacă nu, vom vedea când voi transmite aceste opţiuni la Prefe.tură, vom vedea şi care va fi decizia Prefecturii în această privinţă. Deci de la P.S.D, domnul Ardeleanu Mircea, domnul Fleancu Florin, domnul Lungu Vasile, domnul Marineaţă Marcel, domnul Neacşu Victor, domnul Niţu Mihai, domnul Panait Radu Alin, doamna Popa Simona Mariana, doamna Tudor Elena şi supleanţii Marcu Dumitru, Radu Constantin, Preda Liviu Dan, Rujan Dan, Maxim Ion. Atât de la P.S.D., care şi-au exprimat opţiunea de a rămâne membrii P.S.D.

De la P.N.L., domnul Bogdan Valentin Brătianu, domnul Lozinschi Adrian, domnul Cristian Andrei Tudorache, domnul Nicolescu Adrian Ionuţ, doamna Tudorache Livia, domnul Coşocariu Alexandru Dan şi domnul Horcea Constantin Tiberiu.

De la P.D.L., domnul Covo Marius - supleant, domnul Dinculescu Bighea Andrei -supleant, doamna Morărescu Niculina - supleant, doamna Heinrich Eugenia Izabel -supleant, doamna Piron Cristina Nicoleta - supleant, domnul Fătu Adrian - consilier, domnul Drăgoiescu Valentin Ionuţ - consilier, domnul Voinea Inocenţiu Ioan - consilier local, domnul Tărtăcuţă Ion Victor - consilier local, doamna Niţă Alina Valentina - consilier local. Cu menţiunea, că în cazul consilierilor, supleanţilor P.D.L., încă o dată repet, nu s-a depus şi acceptul partidului. Vă mulţumesc frumos!

D-na Preşedinte de şedinţă

Mulţumim doamna Secretar!

D-na Secretar

Mă scuzaţi, îl avem şi pe domnul consilier Oprea Daniel Cristian care şi-a exprimat opţiunea de a face parte din Partidul Liberal Reformator şi avem şi acceptul din partea acestui partid, depus.

Dl. consilier Brătianu Bogdan

Am şi eu o întrebare? Acest partid există? Sau cumva vorbim de un partid al mediului, Partidul Liberal al Mediului?

D-na Secretar

Vă pot spune că din adresa partidului este făcută o menţiune pe care vă rog să îmi permiteţi să o citesc: Partidul Naţional al Mediului a fost înregistrat, mediului, da, a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti prin Șentinţa Civilă 23, pronunţată de Tribunal în Dosarul 16.773/3/2013 şi figurează la poziţia 58 în lista partidelor. Denumirea actuală a partidului este Partidul Liberal Reformator şi a fost modificată prin Hotărârea Congresului din 25 iulie 2014, înregistrată la Tribunalul Bucureşti în data de 14 august 2014 în Dosarul 27.998/3/2014.

Dl. consilier Brătianu Bogdan

Acest partid, acestă denumire, Partidul Liberal Reformator, se află înregistrat în acel catastif al partidelor politice sau domnia sa a aderat la un partid inexistent? Deci, atunci aderă la Partidul Panama, Partidul Naţional al Mediului, sau PLM ?!

D-na Preşedinte de Şedinţă

Domnule Brătianu... Doamnelor şi domnilor consilieri, vă supun spre aprobare ordinea de zi cu cele 4 puncte...

Dl. consilier Oprea Daniel Cristian

Doamnă Preşedinte, trebuie să îmi daţi şi mie... Adică ei au făcut acolo ping-pong, au vorbit, au făcut mişto, că atât se pricep ei, mai mult nu ştiu să facă. Eu am stat frumos cu mâna ridicată şi nu mi-aţi dat cuvântul. Nu este ok. Haideţi să fim egali. Vroiam să spun doar două cuvinte, trei, patru. Brătianu, nu încerca să gândeşti că oricum nu poţi, vedem asta. Atât!

D-na Preşedinte de Şedinţă

Doamnelor şi domnilor consilieri, vă supun spre aprobare ordinea de zi cu cele 4 puncte.

Dl. consilier Voinea Inocenţiu

Doamnă Preşedinte...

D-na Preşedinte de Şedinţă

Are legătură cu şedinţa, domnule consilier?

Dl. consilier Voinea Inocenţiu

Are legătură cu subiectul ăsta, nu e o glumă.

D-na Preşedinte de Şedinţă

Care subiect?

Dl. consilier Voinea Inocenţiu

Cu Ordonanţa 55.

D-na Preşedinte de Şedinţă

Vă rog!

Dl. consilier Voinea Inocenţiu

Doamna Secretar al Consiliului Local, am întrebarea... Acceptul partidului trebuie depus pentru fiecare în parte sau este suficientă o singură adresă?

D-na Secretar

Legea nu precizează, prin urmare orice formă este, dar poate fi şi o singură adresă cu toate persoanele, sigur că da!

Dl. consilier Voinea Inocenţiu

Vă mulţumesc!

D-na Secretar

Cu plăcere!

D-na Preşedinte de Şedinţă

Doamna consilier Niţă...

D-na consilier Niţă Alina

Mulţumesc! Referitor la ordinea de zi, sunt două puncte prin care se modifică şi se completează două Hotărâri de Consiliu Local într-o săptămână. Nu trebuiau afişate pe site, Legea Transparenţei Decizionale, 30 de zile pentru dezbatere publică?

Dl. consilier Oprea Daniel Cristian

Domnul Brătianu a uitat să spună asta, el se pricepe la toate.

D-na Secretar

Legea transparenţei se aplică numai pentru actele administrative cu caracter normativ.

D-na Preşedinte de Şedinţă

Bun! Mulţumim doamna Secretar, vă supun spre aprobare ordinea de zi cu cele 4 puncte. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi vă rog!

22 pentru

4 împotrivă ( Drăgoiescu Valentin Ionuţ, Fătu Adrian, Niţă Alina şi Voinea Inocenţiu)

Ordinea de zi a fost aprobată cu 22 de voturi pentru şi 4 împotrivă.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 42 alineatul (5) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, o rog pe doamna Secretar Florentina Pencea să vă supună la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din 15.09.2014. Vă rog, doamna Secretar!

D-na Secretar

Doamnelor şi domnilor consilieri vă supun la vot Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 15.09.2014.” Vă rog votaţi!

D-na Preşedinte de Şedinţă

Cu 26 de voturi pentru (dintre care dl. Drăgoiescu Valentin Ionuţ, Fătu Adrian, Niţă Alina şi Voinea Inocenţiu), procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 2, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2014” Propuneri, obiecţiuni? Da, domnule consilier. Vă rog!

Dl. consilier Oprea Daniel Cristian

În primul rând vreau să rog consilierii P.N.L. să respecte alianţa din care fac parte. Adică să voteze alături de celălalt P.N.L. În al doilea rând vreau să ştiu şi eu...

D-na Preşedinte de Şedinţă

Ce legătură are cu punctul 2?

Dl. consilier Oprea Daniel Cristian

Era o rugăminte doamnă, era o rugăminte de a respecta alianţa. E simplu!

D-na Preşedinte de Şedinţă

Nu, ar trebui să faceţi referire doar la punctele de pe ordinea de zi, v-aş ruga.

Dl. consilier Oprea Daniel Cristian

Una e să respecţi, şi alta e... Dar voi nu puteţi, aşa e! Vreau să ştiu şi eu ce se întâmplă cu cei 326.000 de la Cultură, Recreere şi Religie? Unde se duc banii ăştia?

D-na Preşedinte de Şedinţă

Din partea aparatului de specialitate...

D-na Director Adjunct Olga Cojocaru

Buna ziua! Dacă puteţi fi mai explicit... Nu s-a rectificat nimic la cultură.

Dl. consilier Oprea Daniel Cristian

Se suplimentează cu 326.000 la secţiunea de funcţionare şi majorare cu 325.000 la secţiunea de dezvoltare pentru transferul la Centrul Cultural Casa Artelor şi pentru studii la Spaţii Verzi.

D-na Director Adjunct Olga Cojocaru

Da, acela este pe buget local, s-a suplimentat pentru salarii. Deci, au fost făcute între capitole, deoarece banii pentru viramentele la salarii nu au fost suficienţi la anumite instituţii. S-au luat de la unii, s-au pus la ceilalţi, pentru a putea acoperi salariile. Şi astfel de rectificări vom mai avea până la sfârşitul anului, ca şi în anii trecuţi, pentru că fondul de salarii ni se acordă la începutul anului, limitat, majorându-se pe parcursul anului.

Dl. consilier Oprea Daniel Cristian

Vă mulţumesc! Doamna preşedinte, cu o asemenea atitudine ostilă a colegilor de la P.N.L. mi se face greaţă, pe cuvânt de onoare.

D-na Preşedinte de Şedinţă

Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. V-aş ruga să votaţi!

22 pentru

4 împotrivă ( Drăgoiescu Valentin Ionuţ, Fătu Adrian, Niţă Alina şi Voinea Inocenţiu)

Cu 22 de voturi pentru şi 4 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 3, „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/15.09.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui teren şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală multifuncţională pentru activităţi culturale in Parcul Titan, Sectorul 3”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Vă rog să votaţi!

20 pentru,

4 împotrivă (Drăgoiescu Valentin Ionuţ, Fătu Adrian, Niţă Alina şi Voinea Inocenţiu)

1 abţinere

1 consilier nu a votat.

Cu 20 de voturi pentru, 4 împotrivă, o abţinere şi o persoană care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul numărul 4 „Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.S 3 nr. 240/15.09.2014 referitoare la aprobarea prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor publice de amenajare și întreținere a spațiilor verzi pe raza Sectorului 3, zonele I, II și III”. Propuneri, obiecţiuni? Nu sunt. Votaţi vă rog!

21 pentru

5 împotrivă ( dintre care Drăgoiescu Valentin Ionuţ, Fătu Adrian, Niţă Alina şi Voinea Inocenţiu)

Cu 21 de voturi pentru şi 5 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Doamnelor şi domnilor consilieri mulţumesc pentru participare, declar şedinţa închisă, o zi bună în continuare!

PREŞEDINTE , SECRETAR,POPA SIMONA MARIANA FLORENTINA PENCEA

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə