Protokoll fört vid styrelsesammanträde I Tranås brukshundklubb tisdagen den 27/2-01Yüklə 24,37 Kb.
tarix07.01.2019
ölçüsü24,37 Kb.
#91268

c:\users\ann-christine\downloads\ny_klubblogo_sma¦èland.gif


Svenska Brukshundklubben

Smålandsdistriktet

Protokoll, Styrelsemöte

Plats: Njudung BK

Tid: 2018-09-27 kl 19.00


Närvarande: Ordförande Billy Andersson, vice ordförande Tobias den Braver,

sekreterare Ann-Christine Holm, kassör Anders Falk,

2:a ledamot Anitha Alarik, 3:e ledamot Sanne Laursen och

3:e suppleant Diana Valtysdottir

Ej närvarande: 1.a ledamot Carina Andersson, 2:a suppleant Cecilia Alexandersson

och 1:a suppleant Rebecca Ljungqvist.§18:098 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.


§18:099 Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg 18-107 a-b.


§18:100 Val av protokolljusterare

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes

Anitha Alarik och Diana Valtysdottir.

§18:101 Föregående protokoll

Protokollen från föregående styrelsemöte genomlästes och lades därefter till handlingarna.


§18:102 Ordförandes punkt

Ordförande informerar att en mindre konflikt uppstått på en av distriktets lokalklubbar.

Anledningen är kontroverser vid återlämning av nycklar mot depositionsavgift. Ordförande har gett råd till styrelsen.

§18:103 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.


§18:104 Inkommande och utgående

  1. Post

Inkommen inbjudan från förbundet om distriktsutbildning 24-25 november, kurschefsutbildning patrullhund med samma datum och kontrollant- och provledarutbildning 8-9 december. Bilaga 1.

Utgående post:

Ingen utgående post


  1. Skrivelser

  • Skrivelse inkommen från Gävleborgsdistriktet där man yrkar på att bestämmelser gällande prioritering av certifierade patrullhundar vid ansökan till bruksgrenen Patrullhund ändras till att prioriteringen tas bort. Smålandsdistriktet är enig i Gävleborgsdistriktets åsikt. Bilaga 2.

  • Skrivelse från Jönköping BK ställd till förbundet med vädjan att få den hjälp som krävs för att kunna inkludera Mondioring vid SM 2020. Bilaga 3.


§18:105 Nytt beslutsärende

  1. Distriktskonferens

Styrelsen beslutar att till distriktskonferensen 24-25 november skicka kassör Anders Falk och 3:e suppleant Diana Valtysdottir.

Vid kurschefsutbildning patrullhund, samma helg, närvarar Billy Andersson och

Ann-Christine Holm.


  1. Medlemsmöte

Medlemsmöte bestäms till 30 oktober kl 19.00 på Njudung BK. Kallelse skickas omgående till klubbarna
§ 18:106 Kassörens rapport

Anders Falk redogör för  • Medlemsantalet 31 /8 ligger på 6 013. En ökning med 222 medlemmar från föregående månad. Bilaga 4.

  • Resultatrapport fram till18-09-24. Bilaga 5a och 5b.

  • Balansrapport fram till 18-09-24. Bilaga 6.§18:107 Rallylydnadssektorn

Ett möte i sektorn är inplanerat för att se över utbildningsbehov mm.§18:108 Utbildningssektorns rapport

Carina Andersson rapporterar att Maria Brandel och Siv Svendsen kommer på inspirationsdagen 24 november. Här ska boken ”Bra var dag” presenteras som kurslitteratur till valp- och allmänlydnadskurser.

Två grundmoduler med åtta resp sex deltagare är igång.

ALI2 är avslutad.

ALI1 kommer att genomföras under vintern.

Kallelse till Fördjupad raskunskap är utskickad. Värd är Tranås BK.


§18:109 Tävlingssektorns rapport

Erik Rosander rapporterar genom Anders Falk att en tävlingsledarutbildning i lydnad nu genomförs på Kalmar BK med sex deltagare.


§18:110 Agilitysektorns rapport

Inget att rapportera.


§18:111 Tjänstehundsektorns rapport

Billy Andersson rapporterar att certprov patrullhund har genomförts i distriktets regi. Samtliga fem ekipage godkändes, varav tre tillhör Småland. Resterande två ekipage är verksamma i Blekingedistriktet.

Vidare rapporteras att Billy Andersson och Ann-Christine Holm deltagit vid instruktörskonferens patrullhund 22-23 september. En givande helg med föreläsning av bl a Jan Gyllensten.
§18:112 PR-sektorns rapport

Sanne Laursen rapporterar att ett nyhetsbrev ska skickas ut till samliga lokalklubbar med information om sista inlämningsdag för ansökan om förtjänsttecken.

Även info på hemsidan är ett behov.

Sanne ska påbörja arbetet med att framställa diplom till klubbarna.


§18:113 Rasutvecklingssektorns rapport mental

Inget att rapportera.Rasutvecklingssektorns rapport utställning

Inget att rapportera.


§18:114 Web-ansvarigs rapport.

Inget att rapportera.§18:115 Övrigt

Ordförande informerar att Carina Andersson och Christer Lundberg ska påbörja planeringen av utbildning i föreningsteknik.

Anders Falk informerar att Polis-SM som hölls i Värnamo var en mycket uppskattad tillställning som drog en bred publik.

Vice ordförande, Tobias den Braver, informerar att en enkät ska skickas ut till klubbarna med frågor om hur, och om, det bedrivs någon ungdomsverksamhet.


§18:116 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte på Njudung BK 30 oktober kl 18.00.


§18:117 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutar dagens möte.Ordförande Protokollförare

__________________ _________________

Billy Andersson Ann-Christine Holm

Protokollusterare: Protokolljusterare:


_________________ _______________

Anitha Alarik Diana Valtysdottir

Sida


Yüklə 24,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin