Publicatie realizata cu suportul ministerului comunitatii flamande, departamentul economieiYüklə 2.25 Mb.
səhifə6/14
tarix12.08.2018
ölçüsü2.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ARANJAREA SÃLII - MESE ÎN “U”


Dispunerea sălii


rrrrr

T - tablã

R - retroproiector

E - ecran

V - video

P - proiectorAVANTAJE:

- practic;

- formatorul se poate deplasa în “U”;

- bunã vizibilitate pentru fiecare;

- obişnuit, deci se simte ca si cum ar fi nu ar fi ceva amenajat.


DEZAVANTAJE

- aranjament puţin formal, care necesitã ca “gheata sã fie spartã”;

- unii participanţi sunt în spatele proiectorului;

- participanţii din fatã trebuie, în mod constant, sã întoarcă capul (dã dureri de ceafã);

- participanţii din spate sunt îndepãrtati de ecran si de tablã.

ARANJAREA SÃLII - MESE ÎN FORMÃ DE “UNGHI”
Dispunerea sălii

T - tabla

R - retroproiector

E - ecran

P - proiector

V - videoAVANTAJE:
- Cere puţin loc - utilizabil pentru grupe numeroase;

- Toţi participanţii au o bunã vedere a tablei, a ecranului etc.;

- Formatorul se poate deplasa pe aleea centrala.

DEZAVANTAJE:
- Unii participanţi sunt “ascunşi” de alţii;

- Seamănă a dispunere şcolara;

- Existã riscul de a se creea disfunctii în grup;

- Participanţii din spate sunt îndepãrtati de ecran, de tablã etc.;

- Contactul formator - participanţi este relativ mediocru.
ARANJAREA SÃLII - MESE ÎN FORMÃ DE “BISTRO”

Dispunerea sălii

T - tablã

V - video

E - ecran

R - retroproiector

P - proiector

AVANTAJE:

- ideal pentru a se creea coeziunea grupului;

- ideal pentru lucrul pe subgrupe;

- bun pentru informare (favorizează participanţii si angajează fiecare participant);

- original (favorizează o deschidere spiritualã a participanţilor);

- formatorul se deplasează uşor.DEZAVANTAJE:

- unii participanţi nu au o bunã vizibilitate si în mod constant se întorc pentru a vedea tabla;

- existã riscul de a scădea atenţia si de a incita participanţii sã vorbească între ei;

- favorizează crearea de subgrupe.ARANJAREA SÃLII - MESE ÎN FORMÃ DE “AMFITEATRU”

Dispunerea sălii E1 - ecran

E2 - ecran

TP - flipchart

BB - tablã

V - video

R - retroproiector

P - proiectorAVANTAJE:

- dacã este bine construit, amfiteatrul oferă o bunã vizibilitate si sunete excelente;

- mult spaţiu;

- convine mult cursurilor magistrale (pedante).DEZAVANTAJE:

- contactul formator-participant restrâns;

- dificil de schimbat locul;

- locurile din spate sunt supraetajate;

- reaminteşte un cadru universitar.

ARANJAREA SÃLII - MESE ÎN FORMà DE “ROTONDÔ

Dispunerea sălii FC - flipchart

V - video

E - ecran

R - retroproiector

AVANTAJE:

- ideal pentru un stagiu de naturã delicatã;

- stimulează implicarea participanţilor;

- excelent contact formator-participant;

- nu favorizează crearea de subgrupe sau discuţii colaterale.


DEZAVANTAJE:

- dificultatea de a lucra la flipchart (participanţii ajung mai greu);

- unii participanţi au vizibilitatea redusã;

- flipchart-ul, ecranul, aparatul video sunt îndepărtate de unii participanţi;

- ambianta reaminteşte de terapiile de grup.


ARANJAREA SÃLII - MESE ÎN FORMÃ DE “U”

Dispunerea sălii T - tablã

R - retroproiector

E - ecran

V - video

P - proiector
AVANTAJE:

- dispunere îmbunãtãtitã prin vizibilitate si confort (fãrã dureri de ceafã);

- contact optim între formator si participanţi;

- mai puţin formal si intimidant ca în “U”.DEZAVANTAJE:

- cere spaţiu (însă posibil pentru grupe mici).Vizualizare
Vizualizarea - fie cã este făcuta cu retroproiectorul, cu flip-chart, cu diapozitive, cu meta-plan sau cu video - serveşte întotdeauna ca mijloc auxiliar al unui proces de învãtare si care ridicã nivelul de înţelegere si de însuşire a conţinutului.

Nimic însă nu serveşte singur integral. Noi am constatat mereu cã, de exemplu, filmul didactic este greu de integrat într-un seminar, pentru cã participanţii nu pot vorbi cu un film. În plus, pentru problemele pe care filmul le lasă deschise, se poate doar specula si, de regulã, problemele lasă multe probleme nerezolvate.

(Un film didactic despre mierea de albine poate fi interesant pentru apicultori. Sindicaliştilor, cu siguranţa, nu este bine sã le araţi un film despre grevã, ci este mai bine sã-i inviţi ca parteneri de discuţie pe cei care au făcut aceastã grevã).

Vizualizarea nu trebuie sã reproducă, pe flip-chart sau la retroproiector, ceea ce s-a spus in expunere. Ci, cel mai bine este sã se rezume elementele esenţiale pe scurt: astfel, este susţinuta prelegerea si sunt subliniate punctele centrale.

Am văzut referenţi care au folosit folii la fiecare cinci minute si asta timp de douã ore. Atunci nu folosesc la nimic nici cele mai frumos desenate si colorate folii: se cere prea mult posibilitãtii de receptare a omului, când îi soliciţi atenţia cu elemente de vizualizare si, concomitent, sã urmărească si o prelegere. Rezultatul este cã atenţia nu se poate concentra nici asupra foliilor si nici asupra prelegerii.

Dacã doriţi sã arãtati diagrame, atunci verificaţi mai întâi pe nişte persoane care nu ştiu prea multe despre problema respectivã, dacã diagrama este inteligibilã si plasticã. O diagramã care trebuie explicatã, pentru cã poate creea neînţelegeri si care nu este de la început transparentã, nu poate fi de mare folos.TEHNICI DE VIZUALIZARE
Potrivite pentruProbleme/PericoleTabla* Desfãsurarea unei situaţii de fapt

* Relaţii simple

*Situaţii fãrã mari probleme

* Economisire* Nu pot fi copiate direct

* Spaţiu limitat

* Informaţia trebuie ştearsaFolii* Informaţia pregătita

* Situaţii de fapt complexe

* Transmiterea de cunostinte

* Folosirea în continuare a informaţiei

* Audientã largã* Scris prea mic

* Prea multe folii

* Schimbarea prea rapidã

* Dependentã de tehnicãFlip Chart* Posibilitatea de a alcătui un proces verbal concomitent

* Expunere permanentã

* Audientã limitatã* Spaţiu limitat

* Scris prea mic

* Destul de scump

* Nu se poate copia directPin Wand* A aduna/ ordona/ schimba informaţiile

* Regruparea informaţiilor

* Participare chiar anonimã

* Public restrâns* Scris prea mic

* Cheltuialã mare

* Trebuie bine cunoscute

* InstabilMATERIALUL DIDACTIC
ÎNREGISTRÃRILE PE BANDÃ VIDEO
Avantaje - Solicitã văzul si auzul, oferind posibilitatea repetării imediate a imaginilor filmate. Fac o mare impresie.

Dezavantaje - Echipamentul rămâne destul de costisitor. Camera riscã sã-i intimideze pe participanţi.

Preţul - Costisitor.

Folosire - Uşoara.

Observaţii - Excelent mijloc de analizare a discuţiilor grupului, a reuniunilor sau a cursurilor practice de educaţie. Timiditatea în fata camerei, în general, nu durează prea mult timp.


APARATE PENTRU PROIECTAREA MIJLOACELOR VIZUALE FIXE
Retroproiectorul
Avantaje - Se pretează la folosiri multiple. Imaginile pot fi pregătite dinainte, corectate, şterse, etc. Posibilitatea de a le suprapune peste alte imagini cu diverse desene. Oratorul face întotdeauna fatã auditoriului. Aparatul poate fi utilizat si la lumina zilei.

Dezavantaje - Riscã sã obosească ochii. Achiziţionarea si utilizarea lui sunt avantajoase. Nu poate fi transportat când este cald.

Preţul - Atât aparatul, cât si lămpile sunt scumpe.

Folosire - Uşoara.

Observaţii - Ca toate celelalte aparate de proiectare a mijloacelor vizuale fixe, el amplificã imaginile în maniera cã pot fi utilizate pentru reproducerea la scarã mai mare a harţilor sau a altor ilustraţii. Pentru ştergerea uşoara trebuie folosit un creion de pâslã pe bazã de apã si nu cu alcool. Permite rezumarea treptatã, pe măsura intervenţiilor într-o discuţie.
Episcopul
Avantaje - Oferă multiple posibilitãti, căci el permite proiectarea oricăror imagini, până la 14 centimetrii. Este, de asemenea, posibil sã se proiecteze o diagramã făcuta pe o foaie de hârtie fixatã pe un perete, pentru ca instructorul s-o copieze pentru propria lui folosinţa.
Dezavantaje - Dacã luminozitatea nu este prea mare, necesitã o obscuritate perfectã si un public nu prea numeros. Destul de luminos, el este, în plus, si tributar electricitãtii.

Preţul - Costisitor.

Folosirea - Uşoara.
Diascopul pentru diapozitive sau diafilme
Avantaje - Aceleaşi avantaje ca diafilmele, dar cu o mult mai mare posibilitate de modificare a ordinii imaginilor. Fotografiile pot fi făcute personal.

Dezavantaje - Nu existã multe diapozitive potrivite (dar pot fi făcute personal).

Preţul - Destul de costisitor

Folosire - Uşoara.

Observaţii - Este foarte util si oferă multiple posibilitãti. Permite, mai ales, sã se facă fotografii personal, adaptate fiecărui grup, ca si diapozitive pentru care s-au scris rezumate sau alte texte.
Epidiascopul
Avantaje - Fiind o combinaţie a aparatelor descrise mai înainte, oferă multiple posibilitãti.

Dezavantaje - Depinde de curentul electric si necesitã o obscuritate totalã în salã.

Preţul - Foarte costisitor.

Folosire - Uşoara.

Observaţii - Este atât de scump si atât de voluminos, încât folosirea lui nu se justificã, decât în colegii si în centre de educaţie muncitoreascã.

FOLOSIREA UNUI RETROPROIECTOR
Avantajele aparatului
- usurintã în realizare;

- folosinţa practicã;

- posibilã refolosirea;

- cost ieftin;

- posibilitate de folosire la lumina zilei;

- oratorul poate sta cu fata spre public;

- usureazã memorarea;

- permite intervenţia asupra documentului;

- luminozitatea concentrează atenţia participanţilor;

- permite ritmarea expozeului;

- poate fi uşor folosit si de participanţi.
Observaţii referitoare la poziţie
- utilizatorul trebuie sã stea în fata câmpului imaginii;

- imaginea trebuie sã apară în spate si sã fie ori deasupra, ori alături de formator.


Conceperea foliilor transparente
- utilizarea majusculelor de cel puţin 5 mm;

- maximum 30 cuvinte pe folie;

- singurã temã pe folie;

- compoziţie îngrijit lucratã.


Utilizarea foliilor transparente
- retroproiectorul se aprinde si se stinge pentru a puncta ritmul expozeului;

- se va lucra direct asupra foliei (sublinieri, evidenţieri de legãturi, etc.);

- dezvăluirea pe etape a conţinutului prin metoda acoperirii si descoperirii treptate a subiectelor expuse.
Despre utilizarea foliilor
Foliile pot fi folositoare ca:

-stimulare, motivare, auxiliar in introducerea unei teme noi;

- ca mod de a prezenta soluţionarea unei probleme;

- element auxiliar pentru structurarea unei probleme;

- aprofundarea unei stări de lucruri;

- desfãsurarea unei activitãti;

- posibilitate de joc (grafitii).

Foliile pot fi suprapuse. Acest lucru permite prezentări de evoluţii.


Indicaţii pentru alcătuirea unei folii
Caracteristicile centrale ale unei folii corecte:

* Lizibilitatea

* Claritatea

* Simplitatea

La alcătuirea unei folii trebuie avute în vedere următoarele reguli:

- o imagine spune mai mult decât o mie de cuvinte;

- puţin text pentru o folie;

- sã fie folosite numai cuvintele cele mai expresive;

- numai sase cuvinte pe un rând;

- uneori sã folosiţi si scrisul de mânã;

- atenţie la mărimea scrisului (scrisul de mânã nu ajunge).
Distanta fatã de ecranMărimea scrisului10 mcel puţin 5 mm11-15 m10 mm16-20 m15 mm21-25 m20 mm

- folosiţi culori;

- sã marcaţi optic elementele importante;

- desenele trebuie sã fie curate si bine conturate;

- nu exageraţi cu colagenul;

- atenţie la caricaturi si glume (ele nu sunt întotdeauna înţelese de toţi);

- sã nu folosiţi prea multe folii pe unitatea de curs (referat de 30 min., 1-6 folii, nu mai mult de 10 minute);

- sã laşi timp suficient participanţilor sã se uite la folii;

- sã nu citeşti folia cu glas tare;

- sã stai în poziţie lateralã fatã de folie;

- sã nu araţi toatã folia o datã, ci sã o prezinţi treptat;

- sã subliniezi elementele cele mai importante (sã pui creionul pe folie);

- sã deconectezi retroproiectorul ori de câte ori este posibil);

- sã verifici repede dacã folia este corect aşezata.MIJLOACE DE MODERARE
Pentru moderare existã o utilare standard cu mijloace logistice care se pot procura din comerţul specializat.

Gazdele ne-au ajutat prin a ne pune la dispoziţie aceste materiale din aşa-numita “trusã a moderatorului”.


ADEZIV ACE BANDA ADEZIVÃ

CARTELE CERCURI

DREPTUNGHIULARE

OVALE FOARFECÃ

PUNCTE DE NEGRU, ALBASTRU FLAU-RI

LIPIT ROSU
Dintre mediile utilizate în moderare, flip-chart-ul si planşeta sunt folosite cu precădere.


MATERIALUL DIDACTIC
MIJLOACE VIZUALE NEPROIECTABILE
O tablã neagrã
Avantaje - Folosinţe multiple. Atrage privirea. Oferă o mare suprafaţa. Modele rulante, folosibile în regiuni izolate, permit dispunerea de mult loc pentru scriere.

Dezavantaje - Necesitã o anumitã practicã (ce se dobândeşte, de altfel, destul de repede). Ceea ce este scris pe tablã este efemer prin definiţie.

Preţul - Ieftinã.

Folosire - Uşoara, cu condiţia ca dezbaterile sã se facă de bunã voie.

Observaţii - Nu este tributarã energiei electrice. Ar trebui ca fiecare clasã de educaţie muncitoreascã sã dispună de ea. Este oportunã iniţierea instructorilor în folosirea ei. Este utilã mai ales pentru executarea regulamentelor schematice.
Panoul de fetru, tabla magneticã, panoul de plastic, etc.
Avantaje - Atrag atenţia. Relativ mobile. Permit pregătirea materialului didactic dinainte. Evitã pauzele. Convenabile pentru subiecte dezvoltate puţin câte puţin.

Dezavantaje - Materialul pregătit nu poate fi modificat pentru alt grup. Aceste accesorii sunt mai complicate si mai greu de transportat decât tabla neagrã.

Preţul - Destul de ieftin.
Informaţii ajutătoare

Câteva tehnici de scriere pe tablã:

1. Folosiţi linii ferme, clare si citeţe.

2. Literele si cifrele trebuie sã fie destul de mari ca sã se poată citi.

3. Desenele trebuie sã fir suficient de mari si cu spatii libere în jurul lor.

4. Tabla nu trebuie sã fie încărcata cu materiale care distrag atenţia.

5. stergeti materialul care nu mai trebuie.

6. Pregãtiti în avans un plan cu lucrurile pe care urmează sã le scrieţi pe tablã.

7. Dacã aveţi desene complicate de făcut, faceţi-le înainte de a începe cursul.

8. Asezati camera astfel ca tabla sã poată fi văzuta uşor.
MATERIALUL DIDACTIC
Ilustraţii, afişe, diagrame, desene, harţi, tablouri, etc.
Avantaje - Atrag atenţia. Permit tragerea de concluzii esenţiale. Pot rămâne expuse pentru studiere ulterioarã.

Dezavantaje - Riscã sã producă confuzii, dacã sunt simplificate peste măsura. Pot fi dificil de transportat si de păstrat.

Preţul - Destul de ieftin.

Folosire - Uşoara, cu bunãvointã.

Observaţii - Grupul poate ajuta la fabricarea lor. Soluţia cea mai puţin costisitoare constã în utilizarea hârtiei albe si a creioanelor colorate. Ilustraţiile nu trebuie sã fie expuse prea mult timp: se pierde dorinţa de a fi văzute.
Bloc-notesul gigant si foliile mobile
Avantaje - Atrag atenţia. Practice pentru dezvoltarea puţin câte puţin a anumitor subiecte. Sunt durabile, se evitã supraîncărcarea cu diferite imagini.

Dezavantaje - Riscã sã devină greu de transportat si de stocat. Odată desenate, imaginile nu pot fi modificate pentru alt grup.

Preţul - Ieftine, dacã se pregătesc personal.

Folosire - Uşoara.

Observaţii - Ca toate mijloacele vizuale nepoiectabile, ele permit lipsa energiei electrice.

Sfaturi privind folosirea planşelor

1. Înainte de a începe sã folosiţi planşele (diagrame, scheme, ...), analizaţi conţinutul schemei si pregãtiti o schiţa.

2. Împãrtiti tema în trepte si pentru fiecare treaptã selectionati punctele cheie pe care doriţi sã le vizualizaţi, prin cuvinte sau desene.


MATERIALUL DIDACTIC
MIJLOACE AUDITIVE
Radioul
Avantaje - Eliminã problemele de alfabetizare si de distante. Tranzistorii sunt uşor de transportat si ieftini (mult mai puţin costisitori decât magnetofoanele).

Dezavantaje - Elementul vizual lipseşte. comunicarea este în sens unic si se ignorã rezultatul. Elevii rămân pasivi.

Preţul - Costisitor.

Folosire - Destul de uşoara.

Observaţii - Programele trebuie pregătite special si este de preferat sã fie combinate cu intervenţii ale grupurilor de auditori organizate pentru discutarea emisiunilor, sub egida unui animator capabil.
Înregistrările
Avantaje - Benzile sunt uşoare si rezistente. Cum ele pot circula rapid, sunt ideale pentru analizarea discuţiilor.

Dezavantaje - Necesitã dispunerea de un magnetofon, relativ costisitor. Sunt înregistrate numai discuţiile care sunt complet audibile. Lipseşte elementul vizual.

Preţul - Costisitor.

Folosire - Destul de uşoara.

Observaţii - Permite sã se facă înţelegerea în zone izolate a discursurilor personalitãtilor de importantã naţionala. Sunt foarte utile pentru formarea instructorilor sau pentru a învãta elevii sã vorbească în public.

MATERIALUL DIDACTIC
Existã deja material didactic, dar este adesea dificil de găsit acela care sã convină educaţiei pe care vreţi sã o faceţi. De fapt, materialul pe care-l faceţi voi este, adesea preferabil tuturor celorlalte, deoarece el a fost conceput în funcţie de programele voastre educative si satisface cel mai bine nevoile particulare ale participanţilor la cursul vostru.

Producerea de material didactic depinde de cunostintele, de echipamentul si de fondurile disponibile. Aceste ultime douã elemente trebuie găsite, chiar dacã cunostintele se pot câştiga. Directivele care urmează mai jos indicã etapele de urmat.

Odată ajunşi la ultima etapã, asiguraţi-va cã textul este aşezat corect, înainte de a-l reproduce cu ajutorul unui copiator, a unei fotocopii sau a unei imprimante. Documentul pe care-l veţi elabora va răspunde, probabil, necesitaţilor celor care-l vor utiliza.

Costul reproducerii sau traducerii textelor poate fi inclus în bugetul educaţiei.

Se poate, de asemenea, pune la punct materialul didactic, în echipã. În acest caz, aceasta devine o activitate educativã în sine.

I.S.P. vã va fi recunoscătoare dacã-i veţi trimite un exemplar al materialului pe care l-aţi produs. Noi le vom păstra si le vom pune la dispoziţia altor sindicate, la care necesitãtile sunt asemănătoare necesitaţilor voastre.CUM SE CREEAZÃ UN MATERIAL PROPRIU* Determinaţi tipul de material care vã trebuie.* Gândiţi-va la viitorii participanţi la curs; scrieţi textul pentru ei.* Alegeţi conţinutul broşurii, după ce veţi defini nevoile celor care o vor citi.* Culegeţi faptele si informaţiile utile si vã veţi servi de statutele sindicatului vostru, de buletinele informative, de legislaţia muncii, de principiile adoptate de sindicat, de tăieturi din ziare referitoare la probleme sindicale, ca si material didactic general pe care-l veţi adapta la circumstanţele locale.* Redactaţi lista principalelor puncte de tratat si asezati-le într-o ordine logicã.* Scrieţi textul clar, cu cuvinte simple, precise si fraze scurte.* Pentru ca textul sã fie plăcut, împãrtiti-l în mici paragrafe. Utilizaţi la fel titlurile, diagramele, desenele sau fotografiile, pentru a creste atenţia si a mãri puterea de înţelegere.* Recitiţi documentul si încercaţi sã-l amelioraţi. Puteţi, de asemenea, sã cereţi părerea altor educatori.* Verificaţi dacã materialul vostru este eficient, încercându-l într-un curs educativ, apoi îmbunãtãtiti-l.

MATERIALUL DIDACTIC
Avantajele si dezavantajele diverselor genuri de material didactic sunt enumerate în continuare, în capitolul intitulat “Material didactic si instrumente”, care completează capitolul despre materialul didactic.
MATERIAL DIDACTIC SI INSTRUMENTE
Material scris
Broşuri pentru învãtare - pentru citit sau pentru perfecţionat
Avantaje - De un interes mai direct decât broşurile curente. Pot servi la iniţierea în educaţia muncitoreascã.

Dezavantaje - Putini instructori ştiu sã le redacteze si sã le facă publice. Responsabilii cu educaţia muncitoreascã nu pot sã-si asume efortul de a le redacta si publica.

Preţul - Destul de costisitor.

Folosire - Necesitã o educaţie specialã.

Observaţii - Redactarea si publicarea lor ar trebui sã fie lăsate în grija instituţiilor însărcinate cu educaţia adulţilor, dar în colaborare cu sindicatele. Educatorii muncitoreşti ar putea pretinde cã alfabetizarea adulţilor sã fie “funcţionala”.
Opuscule diverse, publicaţii sindicale, buletine, etc.
Avantaje - Mult mai uşor de citit de către debutanţi. Tratând subiecte de actualitate si, uneori, de interes local. Pot fi selectate în funcţie de nivelul elevilor.

Dezavantaje - Producerea lor cere mult timp si eforturi. Intervine numai simţul vizual, iar comunicarea este în sens unic.

Preţul - Destul de costisitor.

Folosire - Dificultate variabilã.

Observaţii - Sunt indispensabile pentru toate subiectele de educaţie muncitoreasca, excepţie făcând cele elementare.
Rezumatele multicopiate
Avantaje - Pot fi adaptate caracteristicilor grupului.

Dezavantaje - Cer multã muncã.

Preţul - Ieftine.

Folosire - Uşoara.

Observaţii - Chiar si rezumatele mediocre pot da rezultate mai bune decât o carte bunã, dar de un nivel prea ridicat.
Dosare sau jocuri modulare de material de studiu
Avantaje - Pregătite de specialişti sub formã de module de dificultate gradualã. Permit folosirea mijloacelor vizuale fabricate în serie.

Dezavantaje - Nu pot fi adaptate complet nevoilor unuia sau altuia dintre grupuri, deşi fiecare persoanã poate sã progreseze în propriul ritm.

Preţul - Costisitor

Folosire - Uşoara.

Observaţii - Sunt dificil de pregătit bine. Ar trebui făcute cercetări mai aprofundate.
Manuale pentru învãtãmântul programat
Avantaje - Fiecare persoanã munceşte într-un ritm propriu. Ele permit fiecărui participant sã-si evalueze singur rezultatele obţinute.

Dezavantaje - Ele sunt destinate numai elevilor sârguincioşi si care ştiu sã scrie si sã citească.

Preţul - Depinde de tiraj.

Folosire - Uşoara, iar programarea este bunã.

Observaţii - Pot fi folosite local cu subiecte simple sau editate în foarte numeroase exemplare.
Cãrti
Avantaje - Sunt durabile si pot fi consultate mult mai târziu, selectarea lor făcându-se în funcţie de nivelul elevilor.

Dezavantaje - Comunicaţie în sens unic, fondatã numai pe văz. Elevii riscã sã înveţe foarte pasiv.

Preţul - Costisitoare.

Folosire - Uşoara, cu condiţia ca cel care le citeşte sã fie îndrumat.

Observaţii - Elevii muncitori au nevoie sã ştie cum trebuie si ce trebuie sã citească, datoritã, mai ales, discursurilor si exerciţiilor scrise. Cãrtile sunt rar folosite cinstit în educaţia muncitorilor.

Gazete de perete si panouri de afişaj
Avantaje - Sunt frapante, cu imagini si actualitãti. Elevii pot contribui la redactarea lor.

Dezavantaje - Pierd repede actualitatea. Trebuie schimbate cu regularitate. Necesitã o muncã asiduã, anevoioasã.

Preţul - Ieftine.

Folosire - Uşoara, dacã efortul este continuu.

Observaţii - O participare a grupului întreg este necesarã. Ele permit analfabeţilor sã se familiarizeze cu textele scrise.

CAPITOLUL al IV-lea


Rezolvarea unei probleme

obiective

Rezolvarea unei problemeDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə