Raport o stanieYüklə 1,77 Mb.
səhifə23/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
#39700
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38

13.2. Ewaluacja strategii

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości. Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju będzie realizowana: • Ex ante – na etapie planowania i podejmowania operacji będących przedmiotem wsparcia – ocena będzie dotyczyła potencjalnych efektów i skutków operacji, które mają być podjęte; analiza i ocena będzie dotyczyła operacji zarówno z zakresu wdrażania lokalnej strategii rozwoju, jak i projektów współpracy oraz aktywizacji i nabywania umiejętności,

 • Ex post – po zrealizowaniu zaplanowanych operacji; ewaluacja będzie dotyczyła oceny skutków wdrożonych rozwiązań z punktu widzenia założeń i kryteriów określających podstawy podejmowania decyzji o wsparciu; ewaluacja ex post będzie przeprowadzana co 2 lata, aby określić błędy wprowadzanych procedur bądź skorygować założenia i kryteria.

Procedura ewaluacyjna obejmuje: 1. powołanie zespołu ds. ewaluacji strategii, złożonej z członków Komisji Rewizyjnej z Przewodniczącym Komisji, jako przewodniczącym Zespołu ewaluacyjnego oraz innych partnerów społecznych,

 2. zaproszenie partnerów społecznych do prac nad ewaluacją strategii.

 3. posiedzenia zespołu ewaluacyjnego (możliwe z udziałem ekspertów zewnętrznych).

 4. opracowanie Raportu ewaluacyjnego

 5. uchwalenie Raportu przez Walne Zebranie Członków.

 6. publikacja Raportu.

 7. wdrożenie przez Zarząd Stowarzyszenia wniosków z Raportu.

Wspomniany Raport, powinien zawierać w szczególności: • wykaz zrealizowanych, bądź planowanych do zrealizowania operacji oraz zasad funkcjonowania LGD,

 • wpis uzyskanych, bądź planowanych do uzyskania efektów w porównaniu z założeniami i kryteriami wejściowymi,

 • analizę wpływu planowanych operacji na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD,

 • uwagi i rekomendacje dotyczące potencjalnych zmian w zasadach funkcjonowania LGD, bądź zmiany kryteriów i założeń wyjściowych.

Raport powinien być podawany do publicznej wiadomości zgodnie z zasadą jawności.
14. POWIĄZANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI Z OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Niniejszy dokument jest zbieżny z następującymi dokumentami planistycznymi realizowanymi na obszarze Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski: • Narodową Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013,

 • Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013,

 • Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,

 • Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym,

 • Strategią Rozwoju Powiatu poznańskiego,

 • Strategią Rozwoju Powiatu średzkiego,

 • Strategią Rozwoju Powiatu śremskiego,

 • Strategią Rozwoju Powiatu jarocińskiego,

 • Strategiami Rozwoju gmin wchodzących w skład LGD Lider Zielonej Wielkopolski,

 • Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,

 • Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,

 • Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

W kolejnych tabelach, podsumowujących zgodność poszczególnych dokumentów planistycznych z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski, użyto symboli oznaczających:1.1. – Cel szczegółowy 1.1. Poprawa infrastruktury

1.2. - Cel szczegółowy 1.2. Rozwój usług turystycznych

1.3. – Cel szczegółowy 1.3. Promocja

2.1. – Cel szczegółowy 2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej

2.2. – Cel szczegółowy 2.2. Wspomaganie inicjatyw lokalnych i integracja mieszkańców

P1 – Przedsięwzięcie 1 Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie

P2 – Przedsięwzięcie 2 Dziedzictwo kulturowe Zielonej krainy

P3 – Przedsięwzięcie 3 Zielona Kraina naszą małą ojczyzną

P4 – Przedsięwzięcie 4 Zielona Kraina tętniąca sportem

PW – Projekty współpracy

NUiA – Nabywanie umiejętności i aktywizacja


14.1. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (NSRR)

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) jest jednym z trzech, obok Narodowego Planu Rozwoju oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – strategicznych dokumentów planistycznych, które określają kierunki rozwoju Polski i jej regionów w latach 2007-2013. Strategia wskazuje główne problemy rozwoju regionalnego kraju, możliwości ich rozwiązywania oraz określa cele i priorytety, które powinny być uwzględniane w regionalnych i lokalnych dokumentach programowych. W NSRR sformułowano następujące cele strategiczne: • większa konkurencyjność województw,

 • większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna,

 • szybszy wzrost – wyrównywane szans rozwojowych.

Cele zostały następnie rozpisane na priorytety i kierunki działań. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski jest w pełni zgodna z zapisami NSRR, a zgodność ową podsumowuje Tabela 14.1.
Tabela 14.1. Zgodność Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LZW z NSRR

Cel/Przedsięwzięcie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski


Cel /Priorytet NSRR

1.1. Poprawa infrastruktury

Większa konkurencyjność województw

1.6. Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów wiejskich – budowa marki i wizerunku regionuWiększa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.4. Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz rozwój turystykiSzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczego1.2. Promocja

Większa konkurencyjność województw

1.6. Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów wiejskich – budowa marki i wizerunku regionuWiększa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.4. Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz rozwój turystykiSzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczego2.1. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej

Szybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczego2.2. Wspomaganie integracji, inicjatyw lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości

Większa konkurencyjność województw

1.6. Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów wiejskich – budowa marki i wizerunku regionuWiększa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.4. Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz rozwój turystykiWiększa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.6. Rozwój współpracy terytorialnejSzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Społeczeństwo obywatelskie i budowa sieciowych struktur współpracySzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczegoP1. Czynny wypoczynek w Zielonej Krainie

Większa konkurencyjność województw

1.6. Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów wiejskich – budowa marki i wizerunku regionuWiększa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.4. Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz rozwój turystykiSzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczegoP2. Dziedzictwo kulturowe Zielonej Krainy

Większa konkurencyjność województw

1.6. Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów wiejskich – budowa marki i wizerunku regionuWiększa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.4. Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz rozwój turystykiSzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczegoP3. Zielona Kraina naszą małą ojczyzną

Większa konkurencyjność województw

1.6. Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów wiejskich – budowa marki i wizerunku regionuWiększa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.4. Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz rozwój turystykiWiększa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.6. Rozwój współpracy terytorialnejSzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Społeczeństwo obywatelskie i budowa sieciowych struktur współpracySzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczegoP4. Zielona Kraina otwarta na integrację i rozwój

Szybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczego
Projekty współpracy

Większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.6. Rozwój współpracy terytorialnejSzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Społeczeństwo obywatelskie i budowa sieciowych struktur współpracySzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczegoNabywanie umiejętności i aktywizacja

Większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna

2.6. Rozwój współpracy terytorialnejSzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Społeczeństwo obywatelskie i budowa sieciowych struktur współpracySzybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych

3.2. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i przyjaznego środowisku sektora rolniczegoŹródło: Opracowanie własneYüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin