Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel MüdürlüğüYüklə 174,47 Kb.
tarix09.01.2019
ölçüsü174,47 Kb.
#93598


T.C

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
TEKSTİL İMALATI
(Bayan Giysisi)


SANAYİ PROFİLİHAZIRLAYAN

Oğuz KÜÇÜKYAVUZ


Kimya Mühendisi


Kasım, 1998

I.BÖLÜM
1.EKONOMİK DEĞERLENDİRME

1.1.Yatırımın Konusu
Bayanlar tarafından giyilen, T-shırt, penye bluz, penye pantolon, penye etek ve penye elbise imalatı.

İmalatta kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler:

 • Örgü kumaş

 • Askı

 • İplik

 • Naylon torba

 • Düğme

 • Tela

 • Etiket

 • Lastik

 • Vatka

 • Fermuar


1.2 Pazar Durumu

Tesiste üretilecek mamul öncelikle iç piyasaya sunulacaktır.

Söz konusu mamullerin ( hazır giyim olarak ele alında) üretimi, ihracatı, ithalatı ve yıllık talebi ile ilgili bilgiler aşağıda çizelgeler halinde verilmiştir.

Çizelge-1: Hazır Giyim Sanayi ÜretimiYILI

MİKTARI (Bin Ton)

1996

210

1997

237

1998 (Tahmin)

260

Kaynak: DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Çizelge-2: Hazır Giyim Sanayi İhracatıYILI

MİKTARI (Bin Ton)

1996

176

1997

203

1998 (Tahmin)

226

Kaynak: DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Çizelge-3: Hazır Giyim Sanayi İthalatıYILI

MİKTARI (Bin Ton)

1996

4

1997

4

1998 (Tahmin)

5

Kaynak: DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Çizelge-3: Hazır Giyim Sanayi TalebiYILI

MİKTARI (Bin Ton)

1996

38

1997

38

1998 (Tahmin)

39

Kaynak: DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

1.3.İstihdam Durumu

Tesiste tam kapasitede idareci, düz işçi ve kalifiye elemanı olmak üzere toplam 25 kişi istihdam edilebilecektir.1.4. Teşvik Tedbirleri
1.4.1. Hazine Müsteşarlığı’nca Yatırımlara Uygulanan Genel Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulunun 25.03.1998 tarih ve 98/10755 sayılı kararı ile ve bu karara ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın uygulama esaslarını içeren 98/1 sayılı tebliği çerçevesinde; sabit yatırım tutarı, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 25 Milyar TL, diğer yörelerde 50 Milyar TL’nin üzerinde olan projeler, teşvik belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri olarak kabul edilmiştir.

Bu projeler için öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir.

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 20

- Normal ve Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 40

- Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları : % 25

- Gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımları : % 15

- Finansal kiralama şirketlerinin yapacağı kiralama yatırımları : % 10


Yatırım projelerine uygulanan destek unsurları ise aşağıda verilmiştir:


 1. Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası

 2. Yatırım indirimi

 3. Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği

 4. Vergi, resim ve harç istisnası

 5. Enerji desteği

 6. Arsa desteği

 1. Fondan kredi tahsisi

 2. İthalde katma değer vergisi ertelemesi

Ayrıca, 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi” ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4325 Sayılı Kanun” gereğince aşağıda belirtilen teşvik tedbirleri uygulanacaktır.


- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; organize sanayi bölgelerine öncelik verilmek üzere, en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için, gerçek ve tüzel kişilere, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak devredilmesi,
- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması,

- Yukarıda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden istisna süresinin sonunda başlamak üzere, işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmak şartıyla, kazançları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden indirim yapılması,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde, çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde teşvik belgeli yatırımlarla ilgili yapılan işlemlerde vergi, resim ve harç istisnası sağlanması,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin çalıştırdıkları işçilerin sigorta primi işveren payının Hazinece karşılanması,

- İlk defa işe başlayan mükelleflerin götürülük şansına haiz olanlardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için hayat standardı uygulanmaması.1.4.2. Halk Bankası’nca Yatırımlara Sağlanan KOBİ Teşvikleri

Bakanlar Kurulu’nun 23.02.1998 tarih ve 98/10669 sayılı kararına istinaden Küçük ve Ortan Boy İşletmelerin (KOBİ) Devlet yardımlarından yararlanma esaslarını belirlemiştir.


Bu karar kapsamında; imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan, işyerinde en fazla 150 işçi çalıştıran, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç;makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı 50 Milyar Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.
KOBİ’lere uygulanacak teşvikler aşağıda verilmiştir:


 1. Yatırımları Teşvik Fonundan Kredi

 2. Yatırım İndirimi

 3. Makine ve Teçhizat Alımında KDV Desteği

 4. Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası

 5. Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Yatırımlara sağlanacak yukarıda belirtilen teşviklerle kanun gereği verilen diğer teşvikler, Hazine Müsteşarlığı’nca verilen teşvik belgesinde belirtilen değerler esas alınarak ilgili kuruluşlarca mevzuata uygun olarak sağlanır. Bu teşviklerin sağlanması ile ilgili usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı’nca Halk Bankasına bildirilmiş olup, Halk Bankası tarafından uygulanacak teşvik tedbirlerinin mali sınırları aşağıda belirtilmiştir.
Fon Kaynaklı Krediler

Fon Kaynaklı Krediler, sadece makine ve teçhizat alımında ve hammadde (Enerji temini hariç) temininde kullandırılabilir. Yurt içinden kullanılmış olarak temin edilecek makine teçhizat için fondan kredi tahsisi yapılamaz. KOBİ’lere Fon Kaynaklı Krediler aşağıdaki sınırlar dahilinde tahsis edilebilecektir.
KOBİ’ lere Verilebilecek Kredi Miktarları;
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde,

- Yatırım kredisi olarak 20 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak 10 milyar TL.
Diğer Yörelerde,

- Yatırım kredisi olarak 15 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak 10 milyar TL.
Acil Destek Kapsamındaki İllerde

- Yatırım Kredisi olarak 30 milyar

- İşletme kredisi olarak 10 milyar TL,
Bu Kredilere Uygulanacak Faiz Oranları;
- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 20

- Acil destek kapsamında illerde % 20

- Diğer yörelerde, % 30
Bu Kredilerin Vadesi;
- Yatırım kredilerin 1 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 4 yıl,

- İşletme kredilerinde 2 yıldır.


Yatırımlara yukarıda izah edilen kredilerin sağlanabilmesi için;
Krediye konu toplam yatırım için belirlenen öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir:
- Acil Destek Kapsamındaki İllerde % 10

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 20

- Diğer Yörelerde % 30

II.BÖLÜM


2. TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1.Üretim Teknolojisi

Dokumadan giyim eşyası üretimi, telâ, fermuar, astar gibi yan sanayilere bağımlıdır. Kesim safhasında elde edilen ürünler çok çeşitlidir ve bu ürünler için ayrı üretim sistemleri gereklidir. Hazır giyim endüstrisinde, desen kesimi, ütüleme, kalite denetimi ve paketleme aşamaları esas olarak elle yürütülen işlemler olmaktadır. Teknolojik gelişmelerin büyük çoğunluğu, bu endrüstri dalının makineleşme düzeyi en yüksek aşaması olan dikim işleminde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, hazır giyim endrüstrisinde farklı ürün türleri için farklı üretim hatları ve makine parkları gerekmektedir.

İmalatta şu işlemler yapılır:


 • MODEL SEÇİMİ : Yaş, moda, iklim, çevre ve alım gücü vs. özellikler düşünülerek istenilen model seçilir.

 • KUMAŞ SEÇİMİ : Seçilen modele uygun kumaş seçimi yapılır.

 • KALIP HAZIRLAMA : Modele uygun çeşitli kalıp hazırlama tekniklerinden yararlanarak kalıp elde edilir. Hazır giyimde kalıplar genellikle standarttır.

 • KESİM : Dikilecek parçaların kalıp veya şablonlar yardımı ile çeşitli kesim aletleri kullanılarak parçalara ayrılmasıdır.

 • DİKİM : Kesilen kumaş ve yardımcı malzemelerin yarı-mamul giysinin yapımını amaçlayan birleştirme işlemidir.

 • KONTROL :Geçirilen işlemlerin doğruluğu ve eksik yapılıp yapılmadığının gözden geçirilmesidir.

 • ÜTÜLEME : Mamuller ütülenir. Mamulün cinsine göre dört çeşit ütü kullanılır. Buharlı ütü, silindirli ütü, ütü pres ve form pres.

 • SATIŞA HAZIRLAMA : Ütüleme işlemi yapıldıktan sonra katlanan, etiketlenen ve ambalajlanan mamuller satışa hazır hale getirilir.

2.2.Kapasitesi

Tesisin imalat kapasitesi yılda 300 gün üzerinden; 1. T-shırt : 50 000 adet / yıl

 2. Penye bluz : 50 000 adet / yıl

 3. Penye pantolon : 5 000 adet / yıl

 4. Penye etek : 10 000 adet / yıl

 5. Penye elbise : 4 000 adet / yıl, olarak öngörülmüştür.

2.3.Üretim Akış Şeması


Kumaş Alımı
Model Çizimi
Kalıp Hazırlama
Kesim
Dikim
İlikDüğmeKontrol

ÜtülemeKontrol

Etiketleme

AmbalajlamaPiyasaya Sevk
2.4.Makine ve Teçhizat Listesi

Makine ve Teçhizatın Cinsi Adedi

1- Düz Dikiş Makinesi 5

2-Ütü ve Pas Kasası 4

3-Kesim Motoru 1

4-İlik Makinesi 1

5-Düğme Makinesi 1

6-Overlok Makinesi 7

7-Reçme 1

8-Kesim Masası 1


-Söz konusu makine ve teçhizatın tamamı yurt içinden temin edilebilir.

2.5.Termin Planı
Maddi şartların uygun olması, özellikle öz kaynak oranının yeterli olmadığı durumlarda kredinin zamanında alınması halinde tesisin 15 ayda imalata geçebileceği öngörülmüştür.

III.BÖLÜM


3.MALİ DEĞERLENDİRME

3.1.Yatırımın Teknik Ömrü

Ortalama amortisman oranı 8.65 olarak hesaplanmış olup,bu rakam dikkate alınarak yatırımın teknik ömrü yaklaşık 12 yıl olarak hesaplanmıştır.3.2. Projenin Finansmanı

Kredi ( % 61.38 ) 97 500 000 0000


Öz kaynak ( % 38.62 ) 61 360 000 000


TOPLAM 158 860 000 000

-Tesisin Kalkınmada Öncelikli Yörelerde kurulacağı düşünülerek öz kaynak oranı asgari % 20 oranının üzerinde alınmıştır.
-Kredinin % 20 faiz oranı ile alınacağı kabul edilmiştir.

3.3.Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

HARCAMA KALEMLERİ TUTARI (Milyon TL)

1.Arsa Bedeli ( 650 m ² ) 4 875

2.Etüd ve Proje Giderleri 1 750

3.Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları 1 250

4.Bina ve İnşaat Giderleri ( 500 m ² kapalı alan ) 25 173

a-Ana Fabrika Bina ve Tesisleri (17 621 )

b-Yardımcı İşletme ( 775 )

c-Ambarlar ( 2 905 )

d-idare Binaları ( 1 936 )

e-Sosyal Tesisler ( 1 936 )

5.Ana Fabrika Makine ve Teçhizat Giderleri 58 000

a-İthal -

b-Yerli ( 58 000 )

6.Yardımcı İşletme Makine ve Teçhizat Giderleri 5 800

7.İthalat ve Gümrükleme Giderleri -

8.Taşıma ve Sigorta Giderleri 1 276

9.Montaj Giderleri 1 914

10.Taşıt Araçları Gideri 7 500

11.İşletmeye Alma Gideri 5 750

12.Genel Giderler 1 750ARA TOPLAM 115 038

13.Beklenmiyen Giderler 2 300

14.Yatırım Dönemi Faizler 9 750

SABİT YATIRIM 127 088

İŞLETME SERMAYESİ 31 772

TOPLAM YATIRIM 158 860

TOPLAM YATIRIM 538 500 $


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT : 1.Toplam yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda ortalama döviz kuru 1 $ : 295 000 TL olarak alınmıştır

2. Yukarıda verilen değerler tahmini tutarlardır. Kapasiteye göre değişebilir.

3.4.Yıllık Gelir-Gider Tablosu (Tam Kapasitede)

(Milyon TL)
Yıllık İşletme Geliri 387 000
Yıllık İşletme Gideri 271 812

-Hammadde Giderleri ( 207 200 )

-Yakıt,Su,Elektrik Gideri ( 859 )

-Bakım ve Onarım Giderleri ( 890 )

-Personel ve İşçilik Giderleri ( 45 000 )

-Genel Giderler ( 2 770 )

-Taşıt Araçları Gideri ( 1 350 )

-Amortismanlar ( 10 993 )

-Satış Masrafları Gideri ( 2 750 )

Brüt Kâr 115 188


Kesintiler ( %44) 50 683
Net Kâr 64 505


3.5.Yatırımın Ön Değerlendirilmesi
3.5.1.Yatırımın Kârlılığı

Net Kâr


Yatırımın Karlılığı :--------------------------------------------*100
Toplam Yatırım Tutarı
64 505 000 000

:--------------------------------------*100

158 860 000 000

: 40.60


3.5.2.Sermayenin Kârlılığı

Net Kâr


Sermayenin Karlılığı :--------------------------------------------*100

Öz kaynak Miktarı

64 505 000 000

:-----------------------------------*100

61 360 000 000
: 105.13
3.5.3.Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Toplam Yatırım

Yatırımın Geri Dönüş Süresi :------------------------------------------------

Net Kâr +Amortismanlar

158 860 000 000

:-------------------------------------------------

64 505 000 000 + 10 993 000 000

: 2.1 YılT.C

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
KOT VE KADİFE PANTOLON
İMALAT TESİSİSANAYİ PROFİLİHAZIRLAYAN

Oğuz KÜÇÜKYAVUZ


Kimya Mühendisi


Kasım, 1998

I.BÖLÜM
1.EKONOMİK DEĞERLENDİRME

1.1.Yatırımın Konusu
Söz konusu tesiste, günlük yaşantımızda kullanılan jean-kot ve kadife pantolon imalatı yapılacaktır.

İmalatta kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler:

 • Örgü kumaş

 • Askı

 • İplik

 • Naylon torba

 • Düğme

 • Tela

 • Etiket

 • Lastik

 • Vatka

 • Fermuar


1.2 Pazar Durumu

Tesiste üretilecek mamul öncelikle iç piyasaya sunulacaktır.

Söz konusu mamullerin ( hazır giyim ) üretimi, ihracatı, ithalatı ve yıllık talep ile ilgili bilgiler aşağıda çizelgeler halinde verilmiştir.

Çizelge-1: Hazır Giyim Sanayi ÜretimiYILI

MİKTARI (Bin Ton)

1996

210

1997

237

1998 (Tahmin)

260

Kaynak: DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Çizelge-2: Hazır Giyim Sanayi İhracatıYILI

MİKTARI (Bin Ton)

1996

176

1997

203

1998 (Tahmin)

226

Kaynak: DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Çizelge-3: Hazır Giyim Sanayi İthalatıYILI

MİKTARI (Bin Ton)

1996

4

1997

4

1998 (Tahmin)

5

Kaynak: DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Çizelge-3: Hazır Giyim Sanayi TalebiYILI

MİKTARI (Bin Ton)

1996

38

1997

38

1998 (Tahmin)

39

Kaynak: DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

1.3.İstihdam Durumu

Tesiste tam kapasitede idareci, düz işçi ve kalifiye elemanı olmak üzere toplam 150 kişi istihdam edilebilecektir.1.4. Teşvik Tedbirleri
1.4.1. Hazine Müsteşarlığı’nca Yatırımlara Uygulanan Genel Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulunun 25.03.1998 tarih ve 98/10755 sayılı kararı ile ve bu karara ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın uygulama esaslarını içeren 98/1 sayılı tebliği çerçevesinde; sabit yatırım tutarı, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 25 Milyar TL, diğer yörelerde 50 Milyar TL’nin üzerinde olan projeler, teşvik belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri olarak kabul edilmiştir.

Bu projeler için öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir.

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 20

- Normal ve Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 40

- Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları : % 25

- Gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımları : % 15

- Finansal kiralama şirketlerinin yapacağı kiralama yatırımları : % 10


Yatırım projelerine uygulanan destek unsurları ise aşağıda verilmiştir:


 1. Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası

 2. Yatırım indirimi

 3. Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği

 4. Vergi, resim ve harç istisnası

 5. Enerji desteği

 6. Arsa desteği

 1. Fondan kredi tahsisi

 2. İthalde katma değer vergisi ertelemesi

Ayrıca, 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi” ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4325 Sayılı Kanun” gereğince aşağıda belirtilen teşvik tedbirleri uygulanacaktır.


- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; organize sanayi bölgelerine öncelik verilmek üzere, en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için, gerçek ve tüzel kişilere, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak devredilmesi,
- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması,

- Yukarıda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden istisna süresinin sonunda başlamak üzere, işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmak şartıyla, kazançları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden indirim yapılması,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde, çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde teşvik belgeli yatırımlarla ilgili yapılan işlemlerde vergi, resim ve harç istisnası sağlanması,

- Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin çalıştırdıkları işçilerin sigorta primi işveren payının Hazinece karşılanması,

- İlk defa işe başlayan mükelleflerin götürülük şansına haiz olanlardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için hayat standardı uygulanmaması.1.4.2. Halk Bankası’nca Yatırımlara Sağlanan KOBİ Teşvikleri

Bakanlar Kurulu’nun 23.02.1998 tarih ve 98/10669 sayılı kararına istinaden Küçük ve Ortan Boy İşletmelerin (KOBİ) Devlet yardımlarından yararlanma esaslarını belirlemiştir.


Bu karar kapsamında; imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan, işyerinde en fazla 150 işçi çalıştıran, kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç;makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı 50 Milyar Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.
KOBİ’lere uygulanacak teşvikler aşağıda verilmiştir:


 1. Yatırımları Teşvik Fonundan Kredi

 2. Yatırım İndirimi

 3. Makine ve Teçhizat Alımında KDV Desteği

 4. Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası

 5. Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Yatırımlara sağlanacak yukarıda belirtilen teşviklerle kanun gereği verilen diğer teşvikler, Hazine Müsteşarlığı’nca verilen teşvik belgesinde belirtilen değerler esas alınarak ilgili kuruluşlarca mevzuata uygun olarak sağlanır. Bu teşviklerin sağlanması ile ilgili usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı’nca Halk Bankasına bildirilmiş olup, Halk Bankası tarafından uygulanacak teşvik tedbirlerinin mali sınırları aşağıda belirtilmiştir.
Fon Kaynaklı Krediler

Fon Kaynaklı Krediler, sadece makine ve teçhizat alımında ve hammadde (Enerji temini hariç) temininde kullandırılabilir. Yurt içinden kullanılmış olarak temin edilecek makine teçhizat için fondan kredi tahsisi yapılamaz. KOBİ’lere Fon Kaynaklı Krediler aşağıdaki sınırlar dahilinde tahsis edilebilecektir.
KOBİ’ lere Verilebilecek Kredi Miktarları;
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde,

- Yatırım kredisi olarak 20 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak 10 milyar TL.
Diğer Yörelerde,

- Yatırım kredisi olarak 15 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak 10 milyar TL.
Acil Destek Kapsamındaki İllerde

- Yatırım Kredisi olarak 30 milyar TL.

- İşletme kredisi olarak 10 milyar TL.
Bu Kredilere Uygulanacak Faiz Oranları;
- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 20

- Acil destek kapsamında illerde % 20

- Diğer yörelerde, % 30
Bu Kredilerin Vadesi;
- Yatırım kredilerin 1 yılı ödemesiz dönem olmak üzere 4 yıl,

- İşletme kredilerinde 2 yıldır.


Yatırımlara yukarıda izah edilen kredilerin sağlanabilmesi için;
Krediye konu toplam yatırım için belirlenen öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir:
- Acil Destek Kapsamındaki İllerde % 10

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 20

- Diğer Yörelerde % 30

II.BÖLÜM


2. TEKNİK DEĞERLENDİRME

2.1.Üretim Teknolojisi

Dokumadan giyim eşyası üretimi, telâ, fermuar, astar gibi yan sanayilere bağımlıdır. Kesim safhasında elde edilen ürünler çok çeşitlidir ve bu ürünler için ayrı üretim sistemleri gereklidir. Hazır giyim endüstrisinde, desen kesimi, ütüleme, kalite denetimi ve paketleme aşamaları esas olarak elle yürütülen işlemler olmaktadır. Teknolojik gelişmelerin büyük çoğunluğu, bu endrüstri dalının makineleşme düzeyi en yüksek aşaması olan dikim işleminde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, hazır giyim endrüstrisinde farklı ürün türleri için farklı üretim hatları ve makine parkları gerekmektedir.

Bu giysi üretim safhasına girmeden önce mutlaka ön hazırlık dediğimiz safhalardan geçilir. İmalatta şu işlemler yapılır:


 1. Hazırlık Safhası :

 1. Pastal Atma: Kesimi yapılacak metrajlaşmış kumaşın üst üste serme işlemidir. Bu işlem yapılırken kumaşların düzgün olarak üst üste gelmesine dikkat edilmelidir. Bu işlem; Elle, cetvelle, çengelle, yarı otomatik pastal makinesiyle veya otomatik pastal makinesiyle yapılır.

 2. Kesim safhası : Dikilecek parçaların kalıp veya şablonlar yardımı ile çeşitli kesim aletleri kullanılarak parçalara ayrılmasıdır.

 3. Etiketleme

 4. İşaretleme

 5. Eşleme

 6. Telalama2. Dikiş Safhası

Kesilen kumaş ve yardımcı malzemelerin yarı-mamul giysinin yapımını amaçlayan birleştirme işlemidir. 1. 3. Ütü Safhası

Mamuller ütülenir. Mamulün cinsine göre dört çeşit ütü kullanılır. Buharlı ütü, silindirli ütü, ütü pres ve form pres.

4. Kalite Kontrol

 1. Geçirilen işlemlerin doğruluğu ve eksik yapılıp yapılmadığının gözden geçirilmesidir.

5. Paketleme

 1. Ütüleme işlemi yapıldıktan sonra kontrol edilen, katlanan ve ambalajlanan mamuller satışa hazır hale getirilir.

2.2.Kapasitesi

Tesisin kuruluş kapasitesi yılda 300 gün ( günde tek vardiya, 8 saat ) çalışılarak; 1000 000 000 adet pantolon imalatıdır.


2.3.Üretim Akış Şeması

Kalıp ve ModelKesimOverlokDüz DikişKemer KöprüİlikDüğme,Fermuar,EtiketKalite KontrolDikiş TemizliğiÜtülemeKalite KontrolAmbalajlamaKoliPiyasaya Sevk2.4.Makine ve Teçhizat Listesi

Makine ve Teçhizatın Cinsi Adedi

1- B- 2600 Köprü Hazırlama Makinesi 3

2- MO-3604 3 İplik Makinesi 7

3- LH-7 Çift İğne Düz Dikiş Makinesi 16

4- DLN-5410 Düz Dikiş Makinesi 15

5- MO-3616 5 İplik Overlok Makinesi 12

6- MS-1216 3 İğneli Merdaneli Kot Kenet Dikiş Makinesi 18

7- LK-1850 Punteriz Makinesi 7

8- DDL-5550 NH Düz Dikiş Makinesi 11

9- Durkopp Gözlü İlik Makinesi 2

10- MOL-154 2 İğneli Kot Köprü Otomatı 3

11- U/S 63900 Otomatik Paça Makinesi 5 12- U/S 56200 Kemer Makinesi 6 13- U/S 56400 Fermuar Dikme Makinesi 6
-Söz konusu makine ve teçhizatın tamamı yurt içinden temin edilebilir.

2.5.Termin Planı
Maddi şartların uygun olması, özellikle öz kaynak oranının yeterli olmadığı durumlarda kredinin zamanında alınması halinde tesisin 15 ayda imalata geçebileceği öngörülmüştür.

III.BÖLÜM


3.MALİ DEĞERLENDİRME

3.1.Yatırımın Teknik Ömrü

Ortalama amortisman oranı 8.65 olarak hesaplanmış olup,bu rakam dikkate alınarak yatırımın teknik ömrü yaklaşık 12 yıl olarak hesaplanmıştır.3.2. Projenin Finansmanı

Kredi ( % 61.38 ) 97 500 000 0000


Öz kaynak ( % 38.62 ) 61 360 000 000


TOPLAM 158 860 000 000

-Tesisin Kalkınmada Öncelikli Yörelerde kurulacağı düşünülerek öz kaynak oranı asgari % 20 oranının üzerinde alınmıştır.
-Kredinin % 20 faiz oranı ile alınacağı kabul edilmiştir.

3.3.Toplam Yatırım Tutarı Tablosu

HARCAMA KALEMLERİ TUTARI (Milyon TL)

1.Arsa Bedeli ( 650 m ² ) 4 875

2.Etüd ve Proje Giderleri 1 750

3.Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları 1 250

4.Bina ve İnşaat Giderleri ( 500 m ² kapalı alan ) 25 173

a-Ana Fabrika Bina ve Tesisleri (17 621 )

b-Yardımcı İşletme ( 775 )

c-Ambarlar ( 2 905 )

d-idare Binaları ( 1 936 )

e-Sosyal Tesisler ( 1 936 )

5.Ana Fabrika Makine ve Teçhizat Giderleri 58 000

a-İthal -

b-Yerli ( 58 000 )

6.Yardımcı İşletme Makine ve Teçhizat Giderleri 5 800

7.İthalat ve Gümrükleme Giderleri -

8.Taşıma ve Sigorta Giderleri 1 276

9.Montaj Giderleri 1 914

10.Taşıt Araçları Gideri 7 500

11.İşletmeye Alma Gideri 5 750

12.Genel Giderler 1 750ARA TOPLAM 115 038

13.Beklenmiyen Giderler 2 300

14.Yatırım Dönemi Faizler 9 750

SABİT YATIRIM 127 088

İŞLETME SERMAYESİ 31 772

TOPLAM YATIRIM 158 860

TOPLAM YATIRIM 538 500 $


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT : 1.Toplam yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda ortalama döviz kuru 1 $ : 295 000 TL olarak alınmıştır

2. Yukarıda verilen değerler tahmini tutarlardır. Kapasiteye göre değişebilir.

3.4.Yıllık Gelir-Gider Tablosu (Tam Kapasitede)

(Milyon TL)
Yıllık İşletme Geliri 387 000
Yıllık İşletme Gideri 271 812

-Hammadde Giderleri ( 207 200 )

-Yakıt,Su,Elektrik Gideri ( 859 )

-Bakım ve Onarım Giderleri ( 890 )

-Personel ve İşçilik Giderleri ( 45 000 )

-Genel Giderler ( 2 770 )

-Taşıt Araçları Gideri ( 1 350 )

-Amortismanlar ( 10 993 )

-Satış Masrafları Gideri ( 2 750 )

Brüt Kâr 115 188


Kesintiler ( %44) 50 683
Net Kâr 64 505


3.5.Yatırımın Ön Değerlendirilmesi
3.5.1.Yatırımın Kârlılığı

Net Kâr


Yatırımın Karlılığı :--------------------------------------------*100
Toplam Yatırım Tutarı
64 505 000 000

:--------------------------------------*100

158 860 000 000

: 40.60


3.5.2.Sermayenin Kârlılığı

Net Kâr


Sermayenin Karlılığı :--------------------------------------------*100

Öz kaynak Miktarı

64 505 000 000

:-----------------------------------*100

61 360 000 000
: 105.13
3.5.3.Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Toplam Yatırım

Yatırımın Geri Dönüş Süresi :------------------------------------------------

Net Kâr +Amortismanlar

158 860 000 000

:-------------------------------------------------64 505 000 000 + 10 993 000 000
: 2.1 Yıl


Yüklə 174,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin